Inscriere cercetatori

On Bloch waves homogenization in periodically perforated media

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: J. San Martín, L. Smaranda

Editorial: Romanian Academy, Proceedings of the 6th Congress of Romanian Mathematicians, 1 , p.533-544, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Omogenizare, domenii perforate, unde Bloch, analiza asimptotica // Homogenization, perforated domains, Bloch waves, asymptotic analysis