Inscriere cercetatori

Clinical epidemiologic assessment of the incidence of chronic kidney diseases registered in Romania, Iaşi County, in the years of 2004-2008].

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Cepoi V, Covic A, Volovãţ C.

Editorial: Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi, 113(4):, p.984-90, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: incidence in Romania