Inscriere cercetatori

Regression of left ventricular hypertrophy in hemodialyzed patients is possible: a follow-up study.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ardeleanu S, Panaghiu L, Prisadã O, Sascãu R, Voroneanu L, Hogaş S, Mardare N, Covic A.

Editorial: Int Urol Nephrol, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: hypertrophy