Inscriere cercetatori

Sudden death in hemodialysis: an update.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Kanbay M, Afsar B, Goldsmith D, Covic A.

Editorial: Blood Purif. , 30(2):, p.135-45, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: death