Inscriere cercetatori

Cellular interactions in prostate cancer genesis and dissemination. Looking beyond the obvious

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Tomuleasa C, Kacsó G, Soriţãu O, Suşman S, Irimie A, Virág P

Editorial: Romanian Journal of Morphology and Embryology, 51(3), p.427-35, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: celule stem tumorale, cancer prostata, metastazare // cancer stem cells, prostate cancer, metastasis