Inscriere cercetatori

The echocardiographic parameters useful in asymptomatic patients with systemic sclerosis

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Dumitrascu A, Draghici C, Dumitrascu C, Tanaseanu ST, Moldoveanu E, Tanaseanu C

Editorial: Clinical and Experimental Rheumatology, 28(2), p.S145, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: systemic sclerosis