Inscriere cercetatori

Changes of interstitial cells of cajal – A cause of gastrointestinal motility disturbances in patients with systemic sclerosis

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Tanaseanu C, Tanaseanu S, Moldoveanu E, Tamsulea I, Marta D, Ionescu R, Stoian M

Editorial: systemic sclerosis , Annals of The Rheumatic Diseases, 65 Suppl. 2, p.149, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: systemic sclerosis