Inscriere cercetatori

Circulation adiponectin level a prognostic marker for patients with heart failure

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Moldoveanu E, Marta DS, Manea G, Tanaseanu RG, Tanaseanu C

Editorial: European Journal of Heart Failure , 6 Suppl. 1, p.149, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: adiponectin, heart failure