Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Viorel Ariton

Avatar

Universitatea "Danubius", Galati, Romania.

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://univ-danubius.ro
Pagina web personala: http://www.univ-danubius.ro/public_html/ariton/index.html

Nascut(a) in: 1953

Interese: retele neuronale artificiale, logica fuzzy, abductie, fizica calitativa, sisteme cu conductie de flux, grafuri de legaturi, sisteme mari, diagnoza defectelor, diagnoza starii, noua economie, e-business, inteligenta afacerii

flag Detalii:
Viorel ARITON
nãscut la 1 iulie 1953, oraşul Moineşti, judeţul Bacãu, România, de naţionalitate Românã

Studii


1999 Teza de doctorat "Diagnoza defectelor în abordare conexionistã la sisteme multifuncţionale cu conducţie de flux" - asupra unor metode originale de diagnozã bazate pe Inteligenţã Artificialã pentru clasa de sisteme din titlu, cu aplicaţii în domenii tehnice şi economice.
1986 Studii postuniversitare "Informaticã industrialã" la Universitatea "Dunãrea de Jos" din Galaţi, România.
1972-1977 Studii universitare Facultatea de Electrotehnicã, Secţia Electronicã Aplicatã a Universitãţii Tehnice din Iaşi
1968-1972 Studii liceale secţia Realã Liceu "A. T. Laurian" Botoşani

Membru în asociaţii profesionale
din 2005 Membru IEEE - Region 8
din 1992 Membru SRAIT - Societatea Românã de Automaticã Informaticã şi Telecomunicaţii
din 2003 Instructor acreditat ECDL al Fundaţiei Europene ECDL - "Permisul de conducere al calculatorului"
din 2002 Membru EDEN - Asociaţia Europeanã de Educaţie la Distanţã - cu sediul la Budapesta.

Funcţia actualã

2005 Profesor la Facultatea de ştiinţe Economice, Universitatea "Danubius" din Galaţi, Director al Departamentului de Cercetare Dezvoltare Inovare

Funcţii anterioare

2001-2005 Conferenţiar la Facultatea de ştiinţe Economice, Universitatea "Danubius" din Galaţi

2000-2001 Conferenţiar la catedra de Calculatoare şi Informaticã Aplicatã, Facultatea de Inginerie Electricã şi ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Dunãrea de Jos" din Galaţi
1993-2000 şef lucrãri la catedra de Calculatoare şi Informaticã Aplicatã Facultatea de Nave şi Inginerie Electricã, Universitatea "Dunãrea de Jos" din Galaţi
1992-1993 Inginer de sistem la catedra de Calculatoare şi Informaticã Aplicatã Facultatea de Nave şi Inginerie Electricã, Universitatea "Dunãrea de Jos" din Galaţi
1986-1992 şef de proiect pentru "Sistem de supraveghere şi control a distribuţiei energiei pe platforma industrialã siderurgicã SIDEX S.A. Galaţi" la Centrul de Calcul al SIDEX S.A.
1977-1986 Inginer de sistem la Centrul de Calcul al SIDEX S.A. Galaţi

Activitãţi în strãinãtate
2007 Visiting Professor la Universitatea din Flensburg - Germania. Cursuri predate la BIAT (Berufbildungs Insitut fuer Arbeit und Technik) si la IIM (Institute for International Management).
2003 Vizitã de colaborare ştiinţificã la Oxford Computing Laboratory - University of Oxford UK, pentru sisteme hibride de Inteligenţã Artificialã (finalizatã cu o lucrare ştiinţificã prezentatã la conferinţa KES2003, Oxford, UK)
2001-2003 Întâlniri de lucru în cadrul proiectului "EUQuaSIT - Strategii Europene de calificare în Informaticã şi Comuni-caţii": Flensburg ian. 2001, Lisabona - Portugalia feb. 2002, Neijkerk - Olanda iunie 2002, Praga - Cehia feb. 2003.
2000 Vizitã de studiu pentru "Sistem interactiv de comunicare educaţionalã în domeniul economic", Universitatea Paul Sabatier, Toulouse, Franţa (3 sãptãmâni), proiect 41898/99 cu Banca Mondialã (contract CNCSIS 202/99).
1999 Vizitã preparatoare în cadrul programului SOCRATES-ERASMUS la Universitat Catalunya, Barcelona, Spania, (finalizatã prin acord bilateral de mobilitãţi pentru 5 studenţi şi douã cadre didactice de partea românã)
1998 Mobilitate de pregãtire individualã TEMPUS IMG-97-RO-2036, la Universitatea Dortmund, Germania, pentru "Sisteme inteligente de diagnozã" (8 sãptãmâni).
1994 Mobilitate de pregãtire didacticã TEMPUS JEP 4684-93 DECOR, la Universitatea Darmstadt, Germania, pentru cursul "Reţele de calculatoare" (12 sãptãmâni).
Funcţii de rãspundere 2003 Director al Departamentului IDD (Învãţãmânt Deschis şi la Distanţã) al Universitãţii "Danubius" din Galaţi
2001 Membru al Senatului Universitãţii "Danubius" din Galaţi
2001-2003 Membru al Consiliului Profesoral al Facultãţii de ştiinţe Economice a Universitãţii "Danubius" din Galaţi
1996-2000 Membru al Consiliului Profesoral al Facultãţii de Inginerie Electricã şi ştiinţa Calculatoarelor a Universitãţii "Dunãrea de Jos" din Galaţi.
1987-1992 şef sector "Furnale-Oţelãrii-Energetic" pentru calculatoare de proces - Centrul de Calcul al combinatului SIDEX S.A.

Activitate didacticã,
Cursuri universitare 2000-2003 Bazele Informaticii (Informaticã I) - anul I al Facultãţii de ştiinţe Economice a Universitãţii "Danubius" din Galaţi
2000-2003 Limbaje şi Medii de Programare - anul I al Facultãţii de ştiinţe Economice a Universitãţii "Danubius" din Galaţi
2000-2003 Proiectarea sistemelor Informatice - anul II al Facultãţii de ştiinţe Economice a Universitãţii "Danubius" din Galaţi
2000-2002 Comunicaţii şi Comerţ Electronic - anul IV al Facultãţii de ştiinţe Economice a Universitãţii "Danubius" din Galaţi
2001-2003 Informaticã Juridicã - anul II al Facultãţii de ştiinţe Juridice a Universitãţii "Danubius" din Galaţi
1997 şi 2000-2002 Reţele de calculatoare - cursuri postuniversitare la Centrul de Formare Continuã şi Transfer Tehnologic al Universitãţii "Dunãrea de Jos" din Galaţi
1996-1999 Baze de date - anii I şi II la Facultatea ştiinţe Economice şi Administrative a Universitãţii "Dunãrea de Jos" din Galaţi
1995-2000 Reţele de calculatoare - anul IV la Facultatea de Inginerie Electricã şi ştiinţa Calculatoarelor, anul III la Colegiul de Tehnologie Informaticã ale Universitãţii "Dunãrea de Jos"
1998-2000 Programarea sistemelor Distribuite - anul IV la Inginerie Electricã şi ştiinţa Calculatoarelor a Universitãţii "Dunãrea de Jos" din Galaţi
1995-1998 Sisteme cu procesoare multiple - anul V la Inginerie Electricã şi ştiinţa Calculatoarelor a Universitãţii "Dunãrea de Jos" din Galaţi
1994-1999 Programarea şi Utilizarea Calculatoarelor - anul I la Facultãţile Mecanicã, Metalurgie şi ştiinţe Economice şi Administrative ale Universitãţii "Dunãrea de Jos" din Galaţi



Activitãţi de cercetare ştiinţificã 2001-2003 Coordonator local în proiectul "EUQuaSIT - European qualification strategies in ICT" Leonardo da Vinci II, parteneri Universitatea din Flensburg Germania, Universitatea "Danubius" din Galaţi şi firma Central Systems din Constanţa - România, Institutul NUOV - Cehia, Kentek Institute Nijkerk - Olanda şi firma Technoforma Lisabona - Portugalia.
1999-2000 Membru în echipa de elaborare şi realizare a proiectului "Sistem interactiv de comunicare educaţionalã în domeniul economic", contract cu Banca Mondialã CNCSIS 202/99 (41898/99).
1999 Membru în echipa de realizare a Grant CNCSU 403/1999 (Consiliul Naţional al Cercetãrii ştiinţifice Universitare), "Cercetãri privind agenţi inteligenţi neuro-fuzzy pentru diagnozã", director contract prof. dr. Mircea Negoiţã (Wellington Institute of Technology, New Zeeland)
1998 Membru în echipa de cercetare a Grant CNCSU 37/1998, director contract prof. dr. ing. Ion Dumitrache, Universitatea Politehnica Bucureşti.
1997 Director de contract Grant CNCSU 7007/1997 poz. 28/264, "Sisteme expert hibrid pentru diagnoza defectelor la instalaţii hidraulice".
1996 Director de contract de cercetare 466/1996 MCT (Ministerul Cercetãrii şi Tehnologiei)," Diagnoza defectelor la un laminor de benzi la rece", grant câştigat în competiţia naţionalã ORIZONT 2000 (douã teme).
1995 Membru în echipa de cercetare a Grant CNCSU 4007/1995 - tema A4, director contract prof. dr. ing. Emil Ceangã, Universitatea "Dunãrea de Jos" din Galaţi.
1993-1994 Cercetãtor asociat la Institutul de Microtehnologie din Bucureşti, Laboratorul de Logicã Fuzzy şi Reţele Neuronale Artificiale (director Academician prof.dr. Dan Dascãlu).

Certificate de Inovator • Calculator de proces cu module MIND, brevet 51/1990 DIM (Departamentul Industriei Metalurgice - Ministerul Industriilor).
• Sistem multimicro cu magistralã comunã STD-Z80, brevet 52/1990 DIM
• Sistem de coprocesoare folosind module MIND-UC2, brevet 53/1990 DIM
Cãrţi publicate
- Ariton V., Sisteme Informatice cu Baze de Date, Ed. Europlus, ISBN(10): 973-7845-45-7, (122 pag.), 2007.
- Ariton V., Comunicaţii şi comerţ electronic, Ed. Europlus, ISBN(10): 973-7845-45-5, (102 pag.), 2006.
- Ariton V., Fundamente ale Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Editura Didacticã şi Pedagogicã, ISBN 973-40-2322-1, 2003
- Ariton V., Bazele Informaticii, Editura Fundaţiei Academice "Danubius", ISBN 973-8409-33-0, 2003
- Ariton V., Informaticã Juridicã, Editura Fundaţiei Academice "Danubius", ISBN 973-8409-34-9, 2003
- Ariton V., Lecţii practice de utilizarea calculatoarelor, Editura Fundaţiei Academice "Danubius", ISBN 973-8409-36-5, 2003
- Ariton V., Bazele Informaticii - note de curs pentru IDD , Editura Fundaţiei Academice "Danubius", ISBN 973-8409-32-2, 2003
- Popescu F., Andrei V., Ariton V., Metode Numerice aplicate în inginerie, Ed. Academica, ISBN 973-99885-7-3, 2001
- Ariton V., Reţele de calculatoare, Ed. Evrika, , ISBN 973-9499-99-6, 1999
Ariton V., Prelucrarea Distribuitã a Datelor, Ed. Evrika, ISBN 973-8052-22-X, 1999
Articole şi studii publicate sau comunicate 18 articole ştiinţifice publicate în reviste, din care 1 articol în Editura Academiei Române, 1 în Editura Elsevier
9 lucrãri ştiinţifice comunicate la conferinţe naţionale.
20 lucrãri ştiinţifice comunicate la conferinţe internaţionale, din care la 15 prim sau unic autor, 10 în strãinãtate.
10 studii efectuate în colaborare internaţionalã.

Organizare de evenimente ştiinţifice - membru în comitetul de organizare a simpozionului naţional SIMSIS 7, Galaţi, 1992
- membru în comitetul de organizare Simpozion la universitatea "Danubius" din Galaţi, 2002
- organizator al conferinţei internaţionale QTICT'02
- organizator al întâlnirii de lucru internaţionale în proiectul EUQuaSIT, Galaţi, 2003

Contracte de cercetare ştiinţificã 12 din care 3 cu fonduri externe (Banca mondialã, Leonardo da Vinci II, IST), la 6 coordonator sau director de contract.

Chairman secţiune la conferinţe Simpozion jubiliar al Universitãţii "Danubius"
Conferinţa Internaţionalã QTICT'02 - Galaţi, 2002
Preşedinte de secţiune la KES2003 - Oxford, UK, KES2004 - Wellington, NZ

Articole revizuite pentru publicare (review) 3 articole pentru KES2003, Oxford
21 articole pentru "KES Journal", 2003-2007

Total publicaţii şi lucrãri ştiinţifice
91
Direcţii de cercetare - Inteligenţã artificialã (Reţele neuronale, Logicã Fuzzy, Sisteme hibride)
- Diagnozã tehnicã şi economicã pentru sisteme cu conducţie de flux
- Tehnologii multimedia şi hipermedia în educaţie
- Strategii de calificare în informaticã şi comunicaţii
- Noua economie si Inteligenta Afacerii (busines intelligence)

Starea civilã 1979 Cãsãtorit, doi copii: fata 24 ani, bãiat 21 ani
Soţia, Doiniţa Ariton, este Profesor la Facultatea de ştiinţe Economice a Universitãţii "Dunãrea de Jos" din Galaţi.
Limbi strãine Englezã: foarte bine (TOEFL - 560)
Cunoscute Francezã - bine (vorbit, citit), satisfãcãtor (scris)
Germanã - satisfãcãtor (vorbit, citit)
Adresa acasã ţiglina 2, Bl.CS5, Ap.32, 6200 Galaţi, România
Tel: (+40) 236 474992
Adresa serviciu Universitatea "Danubius", Galaţi
Str. Lunca Siretului nr.3, 6200, Galaţi, România
Tel.: (+40) 236 460 366
Fax: (+40) 236 460 038
e-mail: variton@univ-danubius.ro

flag Details:
EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT

PERSONAL INFORMATION

Name VIOREL ARITON
Address CONSTRUCTORILOR NO.20, BL.CS5, APP.32, 800352, GALATI, ROMANIA
Telephone +40 236 474992
Fax +40 236 460038
E-mail variton@univ-danubius.ro, variton@yahoo.com

Nationality Romanian

Date of birth 01 JULY 1953

WORK EXPERIENCE

• Dates (from - to) 2000-PRESENT
• Name and address of employer "Danubius" University, Lunca Siretului no. 3, 800416 Galati, Romania
• Type of business or sector Higher Education (undergraduate and postgraduate courses)
• Occupation or position held Associate Professor
• Main activities and responsibilities
Teaching activities in IT&C related subjects; scientific research in applied Artificial Intelligence and research in ICT education and qualification; administrative tasks (director - ODL Dept.).

• Dates (from - to) 1992-2000
• Name and address of employer "Dunarea de Jos" University, Domneasca no.47, Galati
• Type of business or sector Higher Education (undergraduate and postgraduate courses)
• Occupation or position held Associate Professor (previously: Lecturer)
• Main activities and responsibilities Teaching activities in Computer Science and Applied Information Technology; research on computer networks and applied Artificial Intelligence

• Dates (from - to) 1986 - 1992
• Name and address of employer Computer Centre of (ISPAT) SIDEX S.A. Galati, Siderurgiei Blvd. 1, Galati
• Type of business or sector Computers and applications in Metallurgical Industry and auxiliary services (energy distribution)
• Occupation or position held Project manager and System Engineer (previously: maintenance and troubleshooting engineer) for industrial computer systems in metallurgical processes and energy distribution
• Main activities and responsibilities Project management of the "Supervising and control system for the distribution of energy on SIDEX industrial platform", information systems design and implementation, computers maintenance and troubleshooting.

EDUCATION AND TRAINING

• Dates (from - to) 1993-1999
• Name and type of organisation providing education and training "Dunarea de Jos" University from Galati, Romania
• Principal subjects/occupational
skills covered Artificial Intelligence, diagnosis and control, systems' modeling, software design and implementation of computational intelligence applications
• Title of qualification awarded PhD in Automation (based on computational intelligence techniques)
• Level in national classification
(if appropriate) Doctor

• Dates (from - to) 1986
• Name and type of organisation providing education and training "Dunarea de Jos" University from Galati, Romania
• Principal subjects/occupational
skills covered Postgraduate Study in Industrial Automation
• Title of qualification awarded Specialization in Computer control systems for industry
• Level in national classification
(if appropriate)Curs postuniversitar

• Dates (from - to) 1972-1977
• Name and type of organisation providing education and training Electronics Specialization of the Electrical Engineering Faculty, Technical University of Iasi, Romania.

• Principal subjects/occupational
skills covered Electronics, applied electronics in television and medicine,
• Title of qualification awarded Engineer in Electronics
• Level in national classification
(if appropriate) Inginer electronist

PERSONAL SKILLS
AND COMPETENCES
Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas.

MOTHER TONGUE ROMANIAN

OTHER LANGUAGES

ENGLISH
• Reading skills excellent
• Writing skills good
• Verbal skills excellent
FRENCH
• Reading skills good
• Writing skills good
• Verbal skills good
GERMAN
• Reading skills good
• Writing skills basic
• Verbal skills basic

SOCIAL SKILLS
AND COMPETENCES
Living and working with other people, in multicultural environments, in positions where communication is important and situations where teamwork is essential (for example culture and sports), etc. Good communication skills in languages above, good team-working skills in research and administrative matters, creativity trained and proven through research and didactic mobilities in Germany, France, Austria, UK, and Spain:
• Working meetings in the frame of EUQuaSIT - Leonardo da Vinci II transnational project on "Qualification Strategies on ICT in Europe"
• Working visit for scientific co-operation with Oxford Computing Laboratory - University of Oxford UK, for Hybrid Artificial Intelligence
• Mobility stage in the frame of "Interactive Educational Communication System in Economics", CNFIS 202/1999 World Bank project (no. 41898/99), IUT Toulouse, France.
• Preparatory visit, in the frame of SOCRATES -ERASMUS program, to Catalunya University from Barcelona and to University from Malaga - Spain.
• Individual mobility TEMPUS IMG-97-RO-2036, Dortmund University, Germany (Computational Intelligence applied in Fault Diagnosis).
• Fellowship in the frame of the TEMPUS program, JEP 4684-93 DECOR, to Darmstadt University, Germany, for Computer Networks and Distributed Computing.
• Member of the "Danubius" University Senate
• Member of "Electrical Engineering" Faculty Advisory Board, "Dunarea de Jos" University
• Director of ODL Department of "Danubius" University
Good educational competences and skills acquired along the teaching activity, also good communication with young and old people acquired through participation to social events and happenings. Good sense of humor and optimistic spirit.

ORGANISATIONAL SKILLS
AND COMPETENCES
Coordination and administration of people, projects and budgets; at work, in voluntary work (for example culture and sports) and at home, etc. ORGANIZER OF WORKSHOPS AND WORKING MEETINGS AT "DANUBIUS" AND "DUNAREA DE JOS" UNIVERSITIES.
LEADING POSITION IN RESEARCH CONTRACTS AND RESERCH PROJECTS:
• Local project coordinator for the Leonardo da Vinci project "European qualification strategies in Information and Communications Technologies" www.euquasit.net
• Member in the advisory board of the World Bank project CNCSIS 202/99 (41898/99), Interactive Educational Communication System, connected to ARIADNE network (the first point of presence in the South Eastern Europe).
• Member in the team for the research grant 403/1999 from the CNCSU (National Council for the Scientific Research in Romanian Universities), Research on the neuro-fuzzy hybrid agents in a multiagent environment (agents for diagnosis).
• Project director for the research grant 7007/1997 from the CNCSU (National Council for the Scientific Research in Romanian Universities), poz. 28/264, Hybrid expert system for fault diagnosis in hydraulic installations
• Project director of the research grant 466/1996 from the MCT (Romanian Ministry for Research and Development), Fault diagnosis system for a rolling mill plant at GALFINBAND S.A. Galati, in the national competition ORIZONT 2000.
• Research fellow at the Microtechnology Institute from Bucharest, Romania, Laboratory of Fuzzy Systems and Neural Networks - 1994.
• Chairman of QTICT'02 International Conference, Galati, Romania, Oct. 2002.
• Chair of the "Computational Intelligence for Fault Diagnosis" section of the International KES 2003 Conference - Oxford United Kingdom, Sept. 2003
• Organizer of the 6-th Working meeting of the EUQuaSIT Leonardo da Vinci project, Galati, Romania, Aug. 2003
• Chair of the "Computational Intelligence for Fault Diagnosis" section of the International KES 2004 Conference - Wellington New Zealand, Sept, 2004

TECHNICAL SKILLS
AND COMPETENCES
With computers, specific kinds of equipment, machinery, etc. • EXCELLENT SKILLS IN COMPUTER OFFICE APPLICATIONS (ECDL INSTRUCTOR)
• COMPUTER PROGRAMMING (MATLAB, JAVA, C, PASCAL, VISUAL BASIC, HTML DATA BASE MANAGEMENT SYSTEMS PRODUCTS -FOXPRO, MS ACCESS)
• OFFICE AUTOMATION INSTRUMENTS HANDLING AND TROUBLESHOOTING
• ELECTRONIC DEVICES USE AND TROUBLESHOOTING
• VARIOUS MECHANICAL SKILLS

ARTISTIC SKILLS
AND COMPETENCES
Music, writing, design, etc. • 5 YEARS ATTENDING THE MUSIC SCHOOL, PLAYING VIOLIN (1960-1968)
• GUITAR PLAYER (FROM 1969), MEMBER OF THE ADONIS STUDENTS' BAND OF THE POLITECHNICAL INSTITUTE OF IASI, ROMANIA (1973-1977).

OTHER SKILLS
AND COMPETENCES
Competences not mentioned above. PUBLICATIONS:
• 7 books in Romanian publishing houses, 3 book-chapters in international publishing houses (2 Springer Verlag, 1 Romanian Academy Publ. House)
• 58 scientific articles: 4 in ISI listed journals , 20 in international conferences, 21 in national journals and conferences, 13 research reports.
• 3 INNOVATION CERTIFICATES
REGULAR REVIIWER OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS
• International Journal of Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems - IOS Press
• International Journal of Fuzzy and Intelligent Systems - IOS Press
• Journal of Intelligent Manufacturing - USA, KLUWER Academic Publishers

DRIVING LICENCE(S) Yes

ADDITIONAL INFORMATION • PROF. JUAN CARLOS MARTINEZ COLL - coll@uma.es, DEPARTMENT OF FINANCIAL LAW, ECONOMICS AND PHILOSOPHY OF LAW), UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, SPAIN,
• PROF. JENNY COLLYER - j.collyer@londonmet.ac.uk, SUBJECT AREA LEADER , DEPARTMENT OF COMPUTING, COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AND MATHEMATICS, LODON METROPOLITAN UNIVERSITY, UK
• PROF. A.WILLI PETERSEN - awpetersen@biat.uni-flensburg.de, BERUFSBILDUNGSINSTITUT
ARBEIT UND TECHNIK UNIVERSITÄT FLENSBURG, GERMANY
• PROF. VASILE PALADE - Vasile.Palade@comlab.ox.ac.uk, OXFORD COMPUTING LABORATORY, UN IVERSITY OF OXFORD, UK
• PROF. MIRCEA NEGOITA - Mircea.Negoita@weltec.ac.nz, SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY, WELLINGTON INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NEW ZEALAND
• PROF. SEVERIN BUMBARU - Severin.Bmbaru@ugal.ro, COMPUTER SCIENCE DEPT. "DUNAREA DE JOS" UNIVESITY, GALATI, ROMANIA
• PROF. BENONE PUSCA - bpusca@univ-danubius.ro, "DANUBIUS" UNIVESITY, GALATI, ROMANIA


ANNEXES LIST OF PUBLICATIONS AND SCIENTIFIC ACTIVITY

Publicații selectate:

* Viorel Ariton and Doinita Ariton, Neural Network Models for Abduction Problems Solving, Springer Berlin / Heidelberg, Lecture Notes in Computer Science, Volume 4692/2007, 2007.

* Viorel Ariton, Soft computing models in the fault diagnosis of conductive flow systems, Springer London, Palade, Vasile; Bocaniala, Cosmin Danut; Jain, Lakhmi C. (Eds.), Computational Intelligence in Fault Diagnosis - Series: Advanced Information and Knowledge Processing, 2006, XVIII, 362 p., 154 illus., Hardcover, 2006.

* Viorel Ariton, Semi-qualitative Encoding of Manifestations at Faults in Conductive Flow Systems, Springer Berlin / Heidelberg, Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems - Lecture Notes in Computer Science, LNCS 4252/2006, 2006.

* Ariton Viorel, Handling Qualitative Aspects of Human Knowledge in Diagnosis, Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V., ISSN: 0956-5515, Journal of Intelligent Manufacturing, Volume 16, Number 6, 2005.

* Negoiţã M., Ariton V., Fuzzy Neuro Approaches and Applications, "IEEE International Conference on Automation and Industrial Informatics" OPTIM '94, Braşov, Romania, May 12-20, 1994, vol. 4, 1994.

* Negoiţã M., Ariton V., Fãgãraşanu F., Agapie A., The fusion of Fuzzy Logic and Neural Networks - applictions in fault diagnosis systems, FSTA- 2nd International Conference on Fuzzy Sets Theory and its Applications, Liptowski Mikulas, The Slovak Rep. Jan.31-Feb.4, 1994, abstracts, 1994.

* Ariton V., Palade V., Popescu F., Cased-based fault detection - a method for parallel processing, IFAC - Workshop MIM '97, Vienna, Feb. 1997, 1997.

* Ariton V., Negoiţã M., Bumbaru S., A fuzzy-neuro architecture for modular fault isolation on complex systems in industry, International Conference on Neural Information Processing (ICONIP'99), Perth, Australia, 1999, 1999.

* Palade V., Ariton V., Negoiţã M., Genetic algorithm optimization of knowledge extraction from neural networks, International Conference on Neural Information Processing ICONIP'99, 1999.

* Ariton V., Ariton D., A General Approach for Diagnostic Problems Solving by Abduction, 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety, Budapest, 14-16. June 2000, Vol.2, 2000.

* Ariton V., Comparison and evaluation of ICT qualifications in Europe, biat - Universität Flensburg, A. Willi Petersen, Carsten Wehmeyer, EUQuaSIT European Qualification Strategies in Information and Communications Technology (ICT) - Recommendations on European ICT Qualifications (Final Project Report 2004), 2004.

* Viorel Ariton, Deep and Shallow Knowledge in Fault Diagnosis, Springer-Verlag GmbH, Lecture Notes in Computer Science, 2773, 2003.

* Viorel Ariton, Handling Qualitative Aspects of Human Knowledge in Diagnosis, Springer-Verlag GmbH, Lecture Notes in Computer Science, Volume 3214, 2004.

* Viorel Ariton, Vasile Palade, Human-like fault diagnosis using a neural network implementation of plausibility and relevance, Springer-Verlag London Ltd., Neural Computing & Applications, Volume 14, Number 2, 2005.