Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Logica Banica

Avatar

Universitatea din Pitesti, Pitesti, Romania.

E-mail: trimite un mesaj.

Nascut(a) in: 1955

Interese: sisteme informatice, EDI, limbaje de programare

flag Detalii:
Functia actuala
2008-prezent Conferentiar universitar la Catedra de contabilitate si informatica de gestiune, Universitatea din Pitesti

2004-2007 Lector universitar la Catedra de contabilitate si informatica de gestiune

Pregatire
Doctor in Stiinte ingineresti, 2004, Universitatea din Pitesti
Titlul tezei de doctorat: Metode si standarde de comunicatii la nivel de aplicatie

Cercetare
1. Director proiect, tema de cercetare: Sistem experimental pentru documente electronice-SEDAC (2000-2003) - contract nr.87/1999 cu AMCSIT Politehnica, din cadrul programului RELANSIN 1999, Subprogramul Dezvoltarea serviciilor de utilitate publicã;
2. Tema de cercetare: Studiu privind realizarea şi implementarea unei reţele interbiblioteci-BIBLIONET (2001-2003), responsabil contract din partea SSI Piteşti, colaborator la contractul INFOSOC nr 30/07.11.2001 al Universitãţii Piteşti;
3. Participant contract de cercetare PNCDI nr.71-128/18.09.2007: Radiometre miniaturale neutronice/Gamma cu corp solid destinate radioprotecţiei, monitorizãrii mediului şi combaterii traficului de substanţe radioactive

flag Details:
Positions:
2008- Senior lecturer in Information technology, University of Pitesti
2004-2007 Lecturer in Information technology, University of Pitesti

Education
PhD in Communication and Computer Science, University of Pitesti, 2004
PhD Thesis:Communication methods and standards at application level

Research
1. Project Manager for SSI Pitesti Research project: EDI Stations for Small and medium companies (1999-2000) , ANSTI, Commitee 11-2 Informatics, contract no.485/1999, the National program of Research ORIZONT 2000;.
2. Project Manager for SSI Pitesti Research project: Experimental system for electronic documents-SEDAC (2000-2003), AMCSIT Politehnica, the National Program of Research RELANSIN 1999, Subprogram The Devlopment of public utilities, contract no.87/1999;
3.Project Manager for SSI Pitesti Research project in partnership with University of Pitesti: The achievement and the implementation of an inter-library network -BIBLIONET (2001-2003), the National Program of Research INFOSOC.

Publicații selectate:

* Logica BÃNICÃ, Doina ROŞCA, Cristian ŞTEFAN, A software for project management process , Academiei Romane, Proceedings of the Romanian Academy, Vol. 10, no.2, 2009.

* Barbu Gheorghe, Bãnicã Logica, Sisteme informatice prin exemple, Universitatii din Pitesti, 2008.

* Logica Bãnicã, Ioan Liţã, Informatica. Noţiuni de bazã şi aplicaţii economice, MatrixRom Bucuresti, Informatica. Noţiuni de bazã şi aplicaţii economice, 2007.

* T. Neagoe, V. Cristea, L. Bãnicã, NTP versus PTP in Computer Networks Clock Synchronization, IEEE, Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE2006), ISBN 1-4244-0497-5, The 2006 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE2006), Montreal, Vol.1, 2006.

* Banica Logica, Sisteme expert, Universitatii din Pitesti, 2006.

* Florentin Eugen Ipate, Logica Bãnicã, W-method for Hierarchical and Communicating finite state machines, 5th IEEE International Conference on Industrial Informatics, Viena, Austria, 2007.

* Liţã Ioan, Bãnicã Logica, Protocoale de comunicaţie în Internet, MatrixRom Bucuresti, 2007.