Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Ioan Cosma

Avatar

Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.phys.utcluj.ro/
Pagina web personala: https://www.ad-astra.ro/icosma

Nascut(a) in: 1934

Interese: Fizica Generala, Fizica Solidului, Econofizica, Psihofizica

flag Detalii:
CURICULUM-VITAE

A. BIOGRAFIE
- Numele şi prenumele: COSMA IOAN
- Data şi locul naşterii: la 22 Oct. 1934 în satul Leleşti, jud Bistriţa-Nãsãud. (fost Judeţul Someş).
- Alte date personale: Cãsãtorit cu Filip Margareta,- profesoarã de fizicã-; Un copil- Cosma Andrei- profesor de fizicã; 2 nepoţi - studenţi; religie - greco-catolicã; hoby: geografie, istoria ştiinţei şi tehnicii, instalaţii de mãsurã. Pãrinţii:- Ioan şi Ana- ţãrani; bunicul - Niculae a Cozmi,- imigrant în USA între 1914-1929, a avut o mare influenţa asupra copilãriei şi formãrii mele.
- Educaţie: şcoala primarã (1942-1945) în satul natal; Liceul "Andrei Mureşanu" din Dej, (1945-1952); Facultatea de Matematicã şi Fizicã, Universitatea "Victor Babeş" din Cluj, promoţia 1957; Doctorat în fizicã la Institutul de Fizicã Atomicã din Bucureşti (1971); Specializare la "Imperial College" din Londra (1973).
- Carierã: Din: -1957 profesor de fizicã la "Liceul Liviu Rebreanu" Bistriţa. Din: 1963 - asistent universitar la Catedra de Fizicã, Institutul Politehnic Cluj; 1966 - şef de lucrãri; 1976 - conferenţiar universitar; 1990 - profesor universitar; 1991 - conducãtor de doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai, 3 doctori in fizica tehnicã; - şef grup discipline de fizicã (1976-1984); - şef de catedrã (1990-1996); - din 2003, dupã pensionare, - profesor universitar consultant la Catedra de Fizicã, Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca. Titular al cursurilor: i) Fizicã, An I - Mecanicã, An I - II - Electronicã; An I - Automaticã; ii) Mecanicã şi Acusticã, An I; iii) Istoria ştiinţei şi Tehnicii, An III; iiii) Energeticã Fizicã, An V- Inginerie fizicã.
- Sinteza activitãţii universitare: a) Realizãri didactice: 1. Am predat cursuri de fizicã fundamentalã şi aplicatã la cca. 9000 de studenţi în inginerie mecanicã, electricã, electronicã, automaticã şi inginerie fizicã. Foştii mei studenţi, 40 de promoţii, sunt purtãtorii unor abilitãţi şi cunoştinţe temeinice de fizicã aplicatã, fiind bine apreciaţi peste tot în ţara şi în lume; 2. Am iniţiat şi fondat, în1993, specializarea de "Inginerie Fizicã", orientatã spre fizicã aplicatã, tehnici de mãsurare şi fizica solidului. 3. Am contribuit la elaborarea programei naţionale pentru cursul de Fizicã în Politehnici şi pentru "energeticã fizicã"- o disciplinã factologicã de mare succes. 4. Am implementat o didacticã a predãrii şi învãţãrii bazatã pe factologie, fenomenologie, teorie, şi calcule fizice, care eliminã neajunsul conform cãreia "prea multã rigoare este moartea rigorii". 5. Am conceput şi introdus în curs numeroase modelãri originale, multe fiind legate de cercetãri proprii. 6. Am impus o metodicã a seminariilor axatã pe calcule fizico-inginereşti legate intrinsec de fapte şi aplicaţii reale cât mai des întâlnite şi necesare inginerilor şi scientiştilor în viaţã şi în profesiune. 7. Am realizat în concepţie proprie şi implementat 9 lucrãri de laborator, trei fiind bazate pe cercetãri proprii. 8. Am pregãtit şi condus, cu rezultate remarcabile, numeroşi studenţi la diplomã, cercurile ştiinţifice şi olimpiadele naţionale. 9. Sunt autor: unui curs de FIZICÃ în 2 volume- 800 pagini, (1975-1976, 1984); coautor la: Culegere de probleme de fizicã, (2 volume) (1987, 1990); Lucrãri practice de fizicã (Edit. 1965; 1969-70, 1972); Tehnologie Electronicã-Lucrãri practice, Vol. I (1982), Fizicã Aplicatã - Probleme rezolvate (2005)
b). Realizãri ştiinţifice: 1. Am realizat, în concepţie proprie sau inovare, urmãtoarele echipamente de cercetare: i) Instalaţie complexã pentru studiul comportãrii magnetice a materialelor; ii) Cuptor în arc de argon cu turnare prin absorbţie; iii) Instalaţie pentru studiul variaţiei termice a conductibilitãţii electrice. Cu aceste echipamente s-au fãcut preparãri, mãsurãtori şi studii a mii de probe pentru sute de lucrãri ştiinţifice, multe zeci de teze de doctorat si contracte de cercetare. Am dezvoltat o şcoala în domeniul studiului comportãrii magnetice şi electrice a materialelor metalice, oxidice şi supraconductoare. 2. Am efectuat numeroase studii, multe în premierã, asupra comportãrii magnetice ale aliajelor ternare de NiCuM - (M=Zn, Si, Al, Au, Pd) şi NiCuMn, explicând unitar proprietãţile acestora pe baza modelului statistic al momentului magnetic dependent de vecinãtãţile nemagnetice ale atomilor de nichel si respectiv a interacţiunilor antiferomagnetice determinate de atomii de mangan. Am efectuat numeroase studii experimentale privind comportarea magneticã a unor materiale oxidice semiconductoare, supraconductoare sau sticloase. 3. Am conceput, calculat, realizat şi verificat douã tipuri de bobine cu solenaţie de razã variabilã, având o topografie a câmpului magnetic cu gradient constant şi respectiv cu acţiune constantã asupra probelor magnetice. 4. Am pus la punct, în colaborare, o tehnologie laser de mare productivitate, brevetatã în mai multe ţãri, cu care s-au produs zeci de mii de termistoare de mãsurã miniaturizate de mare stabilitate. 5. Am realizat o metodã şi un model matematic şi am brevetat o instalaţie, de tip tub Kundt, pentru vizualizarea directã undelor staţionare longitudinale în solide şi pentru studiul rezonanţelor multiple şi modurilor naturale longitudinale de vibraţie în arcuri elicoidale şi in alte structuri periodice. 6. Am conceput şi calculat urmãtoarele sisteme optice: i) sisteme catadioptrice pentru folii retroreflectante; ii) condensori de luminã solarã sub formã de plãci si folii: iii) antene pentru recepţia emisiunilor T.V - satelit de tip reţea zonatã. 7. In colaborare cu Dr. Ioan Mureşan am elaborat şi implementat la Clinicile din Cluj "tehnicã radiocirculograficã pentru determinarea debitului sangvin cerebral şi a altor parametrii hemodinamici". 8. Precizând legea entropiei în procese social-economice şi senzoriale am obţinut rezultate econofizice şi psihofizice interesante privitoare la distribuţia natural-entropicã a veniturilor şi impozitãrii acestora şi privitoare la legãtura dintre variaţia entropiei şi legile senzaţiilor psiho-fizice. 9. Am stabilit ecuaţia şi caracteristicile "valurilor tsunami". 10. Lucrãri ştiinţifice: Autor a 34 şi coautor la 86 (120) lucrãri ştiinţifice publicate, din care 21 în strãinãtate; autor sau coautor a 3+3=6 brevete de invenţie; autor şi realizator a 4 inovãri materializate în instalaţii de cercetare si materiale noi; participant cu lucrãri la 9 manifestãri ştiinţifice internaţionale; realizator şi participant la 27 contracte şi granturi de cercetare, şi la o colaborare în program NATO cu Department of Mechanical. Engineering, University of Nebraska -Lincoln- USA.
- Afilieri, distincţii, premii, recunoaşteri, etc. Membru în: Societatea Romanã de Fizicã; Senatul Universitãţii {1990-1996); Consiliul profesoral al Facultãţii de ştiinţa şi Ingineria Materialelor (1990-2002); Membru în comisii: ale Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii (5), de doctorat (27), de admiteri (30), de concursuri de promovare (45). Preşedinte la comisii de bacalaureat (24). Referent ştiinţific -Acta Technica Napocensis". Expert-evaluator CNCSIS: Chairman, membru în comitete si lector invitat la conferinţe ştiinţifice. Diploma de: "Profesor evidenţiat"(1962), cadru didactic evidenţiat (1974). Medalie de argint la "Le 3-eme Salon International des Inventions", Iaşi, (1996). Inclus in: Dicţionarul Specialiştilor Români; Who's Who in Romania; Marquis -Who's Who in the World, USA; Personalitãţi Clujene ale secolului XX; Personalitãţile României Contemporane - Danway Publications Who's Who, Canada. Personalitãţi Clujene (1800-2007) - dicţionar ilustrat, Casa Cãrţii de ştiinţã. Enciclopedia Personalitatilor din Romania (2009), Werlag fur Personenziklopadien (2009).
- Competenţe: a) didactice: predarea cursurilor de: "Fizicã Fundamentalã şi Aplicatã", "Energeticã Fizicã" şi "Istoria ştiinţei şi Tehnicii b). ştiinţifice: Fizicã Tehnicã, Fizica Solidului, Magnetism.
-Adresã: Prof. Ioan Cosma, Universitatea Tehnicã, Catedra de Fizicã, Str. C. Daicoviciu-15, 400020 Cluj-Napoca, ROMÂNIA. Tel: +(40) 264-4001262, E-mail: icosma@phys.utcluj.ro ;
Acasã: Cosma Ioan, Str. Tarniţa 1/16, 400659 Cluj-Napoca, ROMANIA. Tel.: 40+264-428656

B. ARTICOLE SELECTATE
1. I. Pop, I. Cosma, Antiferomagnetismul aliajelor ternare de Ni-Cu-Zn, Studia Universitatis, Cluj, Seria Math. Phys. I. 89, (1966).
2. I. Pop, I. Cosma, Antiferomagneizm splavov na osnove nikelea, Trudi X-oi mejdunarodnoi konferentia po nizkih temperaturi, Moskwa, Tom IV, 331, (1967).
3. I. Cosma, I. Pop, L'Antiferomagnetisme des alliages ternaires de nickel-cuivre- manganese, Studia Universitatis Cluj, seria Math. Phys. 85, (1968).
4. I. Pop, I. Cosma, Compotament ferimagnetique des alliages ternaires de Ni-Cu avec Zn, Si, Au, Zeit. fur Angev. Phys. 32 Band, 3 Herft, 250, (1971).
5. I. Cosma, Instalatie complexa pentru masuratori magnetice, Bul. St. al Inst. Politehnic Cluj, 14, 423, (1971).
6. I. Cosma, E. Burzo, Proprietes magnetiques des alliages Ni-Cu-Si, Solid State Communications, vol. II, 585, (1972).
7. I. Cosma, I.Pop, Magnetic properties of Ni-Cu-Mn alloys, International Journal of Magnetism, 3, 51, (1972).
8. I. Cosma, I. Lupsa, O. Pop, M. Vancea, Paramagnetic properties of Ni-Cu-Al alloys, Physics Letters, 49 A, 87, (1974).
9. I. Cosma, I. Lupsa, M. Vancea, Studiul rezistivitatii aliajelor Ni-Cu-Al, Studii si Cercetari de Fizica, Tom 27/2, 113, (1975).
10. E. Burzo, I. Lupsa, I. Cosma, Electron paramagnetic resonance study of some Ag-Mn solid solution, Revue Roumaine de Physique, 26, nr. 4, 391, (1981).
11. G. Szots-Polak, Mmarinescu, I. Cosma, Aliaje magnetice speciale cu aplicatii la termostate, Revista Constructia de Masini, Bucuresti, anul XXXIII, 9, 449, (1981).
12. E. Burzo, I. Lupsa, I. Cosma, On the magnetic behaviour of Ni-Cu-Si solid solutions, Phys. Status Solidi, (a), 77, 127, (1983).
13. I. Cosma, Bobina ce produce un camp magnetic cu H dH/dx = constant, Studii si Cercetari de Fizica, Tom 35, nr. 5, 494, (1983).
14. Al. Nicula, A.V. Pop, L. Giurgiu, Al. Darabont, I. Cosma, Magnetic investigation as function of heat treating in the Gd-Ba-Cu-O system. Studia Univ. Cluj, ser. Physica, 34/1, 70, (1989).
15. Al. Nicula, A.V. Pop, L.V. Giurgiu, Al. Darabont, I. Cosma, Magnetic properties investigated by E.P.R. and static susceptibility in the superconducting system Y1-xGdx Ba2Cu3Oy , Proceding of 25th Congress Ampere, Stuttgart, 284, (1990).
16. Al. Nicula, A.V. Pop, Al. Darabont, I. Cosma, Static susceptibility and magnetisation measurements on the high Tc-superconductor system Y1-xGdxBa2Cu3Oy , Studia Univ. Cluj, 35-2, 72, (1990).
17. I. Cosma, Mathematical and experimental model for compressional standing waves in solids, Bull. for Appl. Math., Budapest, B A M, 803 [LXII], 97, (1992).
18. I. Cosma, L. Nagy, Computable model oc coil producing a constant gradient magnetic field, Bulletin for Applied Mathematics, Budapest, 201, (1994).
19. A.V. Pop, D. Ciurchea, V. Pop, I. Cosma, Gh. Ilonca, Fluctation conductivity and Hall effect measurements in Y1-xGdxBa2Cu3O7- superconductor, Supercond. Sci.& Technol. 7, 558, (1994).
20. I. Cosma, Torsional waves in solids, Procedings of International Conference on Materials and Manufacturing Technologies, Cluj-Napoca, 147, (1994).
21. I. Geru, A.V. Pop, L.A. Knopco, Gh. Ilonca, V. Pop, I. Cosma, E.S.R. and magnetic susceptibilities in the 2223 superconductors, Romanian Reports in Physics 47, 8-9-10, 709 (1995).
22. E. Culea, A. Pop, I. Cosma, Magnetic behaviour of xGd2O3(1-x)NaO2B2O3 glasses, Journal of Magmetism and Magnetic Materials, 157/158, 163, (1996).
23.I. Ardeleanu, I. Barbur, A. Veres, G. Borodi, I. Cosma, Structural, electric and magnetic studies on Pb2Mg1-xMnx WO6-type compounds, Journ. of Mat. Sci. Letters, 16, 1735, (1997).
24. E. Culea, T.Ristoiu, I. Cosma, Magnetic behaviour of 0.8 (V2O5- Cu O)-0.2As2O3, Balcan Physics Letters, 5, p. 856, (1997).
25. I. Cosma, T. Ristoiu, S. Nicoara, Physical principles and calculus of the zone grating plate antennas fo receiving satelite TV signals, Proceedings of "MELECON'98", 9th Mediteranean Electrotechnical Conference, Tel-Aviv, 270, (1998).
26. S. Simon, I. Ardelean, S. Filip, I. Bratu, I. Cosma, Structure and magnetic properties of
Bi2O3-GeO2-Gd2O3, glasses. Solid State Communications 116, 83, (2000).
27. R. Redac, C. Sbarciog, I. Cosma, G. Borodi, I. Pop, Structural and magnetic properties of Y1-xZrxBa2Cu3O7-δ; superconducting compounds, Mod. Phys. Lett. B, 14, Nos. 7&8, 285, (2000).
28. I. Cosma, T. Ristoiu, Paramagnetic behaviour os some usual and stainless heat resisting steels, Acta Technica Napocensis, Ser. Appl. Math.and Mechanics, 43-47, 19, (2000).
29. R.Pop, V. Simon, I.Cosma, M. Coldea, Magnetic behavior of oxide lead-bismutate glasses containing transitional metal elements. Mod.Phys.Lett.B, 15,1231-1236 (2001).
30. R.Pop, V. Simon, I. Cosma, M. Coldea, Magnetic behavior of oxide lead-bismutate glasses containing iron ions. Studia Univ. Babes-Bolyai, Ser. Physica, 46-34 (2001).
31. I. Cosma, A. Cosma, Catadioptric systems for "honey comb" retroreflecting array and their photometric characteristics, Phys. J. N.U.B.M., 1, 53-58, (2001).
32. R. Pop, V. Simon, M. Coldea, I. Cosma, Magnetic properties of heavy glasses containing MnO, Phys. Journ. North University of Baia Mare, 1, 74-79, (2001).
33. I. Cosma, S. Nicoara, Cathodic methode for improving the anticorrosive protection of autovehicle bodies, Acta Tehnica Napocensis, Vol 45 Part II ,661-664, (2002).
34. C. Craciun, M. Rusu, L. David, O. Cozar, D. Rusu, I. Cosma, Spectroscopic and magnetic investigation of one uranium(IV)-polyoxotungstenate complex, Journ. of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 252, No. 1145-149 (2002)
35. I. Cosma, A. Cosma, Natural-entropic model for personal income taxation, Analele Universitatii de Vest Timisoara, Seria Siinte Fizice, Vol.XLIV, 101-105 (2003).
36. I.Cosma, Magnetic behaviour of homogenous θ-NiMn compound,Analele Universitatii de Vest Timisoara, Seria Fizica, Vol.XLV, 57-60, (2004).
37. I. Cosma, A. Cosma, Andreea Cosma, Entropy and the laws of psichophysical processes,Analele Universitatii de Vest din Timisoara, Seria Fizica, Vol.XLV,60-61, 2004.
38. I.Cosma, Entropy in sensorial systems and the intensity level of psychophysical sensations, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol.67, No. 4, 2005, pp.131-138.
39. I.Cosma, E. Culea, Simona Nicoara, Tania Ristoiu & A. Cosma, Applied science versus sciences for sciences. The case of physics, 3rd Balkan Region Conference on Engineering Education, Sibiu, Romania, 12-15 September, 2005. Proceedings, p. 154-156.
40. I.Cosma, Physical model for tsunamis waves, Analele Universitatii de Vest din Timişoara, Seria Fizica, Vol. 46/2005, p. 145-152.
41. Ioan COSMA, Diana I. POPESCU, Theoretical and experimental modeling and study of compressional wave motion in periodical structures, Analele Universitatii de Vest din Timişoara, Seria Fizica, Vol. XLVIII, 2006.
42. Ioan COSMA, Diana POPESCU and Andrei COSMA. Entropy in hearing sense organ and psychophysical law of acoustics, SISOM-2007, Homagial Sesion of the commission of Acoustics, Bucharest, p.236-241. http://imsar.bu.edu.ro/SISOM_Papers_2007/A_08.pdf.
43. I. Cosma, E. Culea, R. Fechete, S. Nicoarã, Statistics of Ni-Ni bonds in Ni-based ternary solid solutions with non-magnetic elements and their magnetic behavior. Modern Physics Letters B (MPLB), Vol: 23 / 9, p. 1199-1206 (2009).
44. Ioan Cosma, Adrian Cosma, Natural Scale for Employee's Payment Based on the Entropy Law, Physics Conference -TIM-2008, Timisoara, 28-29 Nov., American Institute of Physics -AIP- Conference Proceedings 1131, p. 154-159,(2009).
45.I. COSMA, D. I. POPESCU. ENTROPICAL ASPECTS IN AUDITORY PROCESSES AND PSYCHOACOUSTICAL LAW OF WEBER-FECHNER . Modern Physics Letters B (MPLB), Volume: 24, Issue: 16(2010) , pp. 1815 (2010).


B. PATENTS - INVENţII
1. M. Ionescu, I. Cosma, M. Petrina, C. Bia, Dispozitiv pentru verificarea verticalitatii glisarii peretilor la cladiri industriale, Brevet de Invenţie 59382/ 1974. Romania.
2. C. Codreanu, M. Vancea, I. Cosma, Procedeu si dispozitiv pentru confectionarea de termistoare tip perla, Brevet de Invenţie 68105/1974, Romania.
3. T. Madarasan, I. Cosma, Variator de turatie cu autoreglare, Brevet de Inventie, 87222/1984.
4. I. Cosma, Variator automat de turatie, Brevet de Invenţie, 87395/1985, Romania.
5. I. Cosma, Metoda de protectie catodica anticoroziva a automobilelor, Brevet de Invenţie, 96756/1987. Medaille d'Argent , 3-eme Salon d'Inventions, Iassy, Romania, (1996).
6. I. Cosma, Metoda si dispozitiv pentru studiul undelor stationare longitudinale in solde, Brevet de Invenţie, 98087/1988, Romania.

C. INNOVATIONS - INOVÃRII
1. I. Cosma, C. Codreanu, M. Vancea, Procedeu si dispozitiv pentru confectionarea termistoarelor tip perla miniaturizate cu protectie fata de mediile acide, Min. Educ.si Inv. Inst.
Politeh. Cluj, Certificat de Inovator Nr. 31, (1972).
2. I. Cosma, Instalatie complexa pentru masuratori magnetice, Min. Educ. si Inv. Inst. Politeh. Cluj, Certificat de Inovator Nr. 58, (1973)
3. I. Cosma, P. Lucaci, Aliaje de nichel-titan cu memorie mecanica, Ministerul Educatiei si Invatamintului, Certificat de Inovator, Nr. 123 (1984).
4. I. Cosma, Cuptor in arc de argon cu turnare prin absorbtie, Ministerul Educatiei si Invatamintului, Certificat de Inovator, Nr. 124 (1984).

flag Details:
CURRICULUM VITAE

A. BIOGRAPHY

1. Name and title: COSMA IOAN; Professor, Ph.D. in Physics.
2. Date and place of birth: Oct. 22, 1934; Leleşti, Bistriţa-Nãşãud, Romania.
3. Other personal data: Parents, Ioan and Ana; grandfather, Nicolae- immigrant in USA, 1914-1929; married: Margareta Filip, tchr. physics; 1 child, Cosma Andrei; tchr. physics; Religion Greco-Catholic; Avocation: geography, history of civilization, measuring and devices.
4. Education: Lyceum "Andrei Mureşanu" De", 1952; University "Victor Babeş" Cluj, math. and phys. dipl. 1957; Ph.D. Atomic Physics Institute, Bucharest, 1971; visiting. resecher. Imperial College, London, 1973.
5. Career: Tchr. physics, Lyceum "Liv"u Rebreanu" Bistrita, 1957-1963; assistant professor, 1963-1966, lecturer 1966-1976, assoc. professor 1976-1990, professor 1990-2002 , head of Physics Group 1976-1984, head of Department of Physics, 1990-1996, Technical University of Cluj-Napoca.
6. Competence: a) didactic: teaching courses of: Fundamentals of Physics, Physical Energetics and History of Science and Technique, examinations of more than 9000 students of engineering; founding of "phy"ics engineering" in"Technical University of Cluj; b) scientific: Applied Physics and Physics of Solids. Doctoral (Ph.D.) supervisor, I supervised 3 doctor's d'gree in this field.
7. Achievements: Balance for study of magnetic behavior of solids. Argon arc furnace with suction molding. Kit for experimental study of thermal variation of electrical resistivity. Laser technology for manufacturing of pearls thermistors. Experimental method and Mathematical model for visualization and study of longitudinal normal mode of vibration (multiple resonances) of helix springs and of other material periodic structures. Radiocirculographyc method for study the parameters of blood cerebral circulation. Two type of coils having a magnetic field with a given topography Magnetic properties studies of NiCuM (M=Zn, Si, Al, Au, Mn) ternary alloys. Studies of magnetic behavior of HTc oxide superconductors. Application of entropy law for study some physical, econophysics and psychophysics processes. Calculation of three special optic systems, Mathematical model for the study of Tsunamis Waves. Acoustical modeling of trafics noise.
8.Text Books: author: PHYSICS, 2 vol. 800 pg. (1975, 1984); Coauthor: Problems in Physics, 2vol 700 pg. (1987, 1989); Physics Laboratory Guide, 300 pg. 3 editions, ed. Inst. Polytech. Cluj. Applied Physics-Solved Problems 300 pg. (2005) Ed. Utpres,Cluj-Napoca.
9. Research work: author or coauthor of: 120 published articles, 6 patents and 4 innovations; contractor of 27 research grants; 1 NATO collaborative research grant, co-coordinator Dpt.of Mech. Eng. University of Nebraska-Lincoln; 9 presentations at International Conferences.
10. Awards and recognitions: Medaille d'Argent, Le 3-eme Salon International des Inventions, Iassy, (1996); Diploma of emeritus professor; included in: Romanian Specialists Dictionary; Marquis Who's W'o in the World; Who's W'o in Romania. Clujean Personalities of the 20 Century. Romanian Contemporary Personalities-Danway Publications Who's Who, Canada.Encyclopedia Personalities ROMANIA, Werlag fur Personenziklopadien (2009).
11. Membership: Romanian Physics Society, member of University Senate, member: of 4 ministerial evaluation, of 27 doctoral, of 40 degree promotion, and of 30 university admission commissions, president of 24 baccalaureate commissions.
12. Address: Office: Department of Physics, Technical University, Str. C. Daicoviciu-15, 400020 Cluj-Napoca, ROMANIA. Phone: +(40)264-4001262, E-mail: icosma@phys.utcluj.ro ;
Home: Cosma Ioan, Str.Tarnita 1/16, 400659 Cluj, ROMANIA. Phone: +(40)264-428656.

B. SELECTED ARTICLES:
1. I. Pop, I. Cosma, Antiferomagnetismul aliajelor ternare de Ni-Cu-Zn, Studia Universitatis, Cluj, Seria Math. Phys. I. 89, (1966).
2. I. Pop, I. Cosma, Antiferomagneizm splavov na osnove nikelea, Trudi X-oi mejdunarodnoi konferentia po nizkih temperaturi, Moskwa, Tom IV, 331, (1967).
3. I. Cosma, I. Pop, L'Antiferomagnetisme des alliages ternaires de nickel-cuivre- manganese, Studia Universitatis Cluj, seria Math. Phys. 85, (1968).
4. I. Pop, I. Cosma, Compotament ferimagnetique des alliages ternaires de Ni-Cu avec Zn, Si, Au, Zeit. fur Angev. Phys. 32 Band, 3 Herft, 250, (1971).
5. I. Cosma, Instalatie complexa pentru masuratori magnetice, Bul. St. al Inst. Politehnic Cluj, 14, 423, (1971).
6. I. Cosma, E. Burzo, Proprietes magnetiques des alliages Ni-Cu-Si, Solid State Communications, vol. II, 585, (1972).
7. I. Cosma, I.Pop, Magnetic properties of Ni-Cu-Mn alloys, International Journal of Magnetism, 3, 51, (1972).
8. I. Cosma, I. Lupsa, O. Pop, M. Vancea, Paramagnetic properties of Ni-Cu-Al alloys, Physics Letters, 49 A, 87, (1974).
9. I. Cosma, I. Lupsa, M. Vancea, Studiul rezistivitatii aliajelor Ni-Cu-Al, Studii si Cercetari de Fizica, Tom 27/2, 113, (1975).
10. E. Burzo, I. Lupsa, I. Cosma, Electron paramagnetic resonance study of some Ag-Mn solid solution, Revue Roumaine de Physique, 26, nr. 4, 391, (1981).
11. G. Szots-Polak, Mmarinescu, I. Cosma, Aliaje magnetice speciale cu aplicatii la termostate, Revista Constructia de Masini, Bucuresti, anul XXXIII, 9, 449, (1981).
12. E. Burzo, I. Lupsa, I. Cosma, On the magnetic behaviour of Ni-Cu-Si solid solutions, Phys. Status Solidi, (a), 77, 127, (1983).
13. I. Cosma, Bobina ce produce un camp magnetic cu H dH/dx = constant, Studii si Cercetari de Fizica, Tom 35, nr. 5, 494, (1983).
14. Al. Nicula, A.V. Pop, L. Giurgiu, Al. Darabont, I. Cosma, Magnetic investigation as function of heat treating in the Gd-Ba-Cu-O system. Studia Univ. Cluj, ser. Physica, 34/1, 70, (1989).
15. Al. Nicula, A.V. Pop, L.V. Giurgiu, Al. Darabont, I. Cosma, Magnetic properties investigated by E.P.R. and static susceptibility in the superconducting system Y1-xGdx Ba2Cu3Oy , Proceding of 25th Congress Ampere, Stuttgart, 284, (1990).
16. Al. Nicula, A.V. Pop, Al. Darabont, I. Cosma, Static susceptibility and magnetisation measurements on the high Tc-superconductor system Y1-xGdxBa2Cu3Oy , Studia Univ. Cluj, 35-2, 72, (1990).
17. I. Cosma, Mathematical and experimental model for compressional standing waves in solids, Bull. for Appl. Math., Budapest, B A M, 803 [LXII], 97, (1992).
18. I. Cosma, L. Nagy, Computable model oc coil producing a constant gradient magnetic field, Bulletin for Applied Mathematics, Budapest, 201, (1994).
19. A.V. Pop, D. Ciurchea, V. Pop, I. Cosma, Gh. Ilonca, Fluctation conductivity and Hall effect measurements in Y1-xGdxBa2Cu3O7- superconductor, Supercond. Sci.& Technol. 7, 558, (1994).
20. I. Cosma, Torsional waves in solids, Procedings of International Conference on Materials and Manufacturing Technologies, Cluj-Napoca, 147, (1994).
21. I. Geru, A.V. Pop, L.A. Knopco, Gh. Ilonca, V. Pop, I. Cosma, E.S.R. and magnetic susceptibilities in the 2223 superconductors, Romanian Reports in Physics 47, 8-9-10, 709 (1995).
22. E. Culea, A. Pop, I. Cosma, Magnetic behaviour of xGd2O3(1-x)NaO2B2O3 glasses, Journal of Magmetism and Magnetic Materials, 157/158, 163, (1996).
23.I. Ardeleanu, I. Barbur, A. Veres, G. Borodi, I. Cosma, Structural, electric and magnetic studies on Pb2Mg1-xMnx WO6-type compounds, Journ. of Mat. Sci. Letters, 16, 1735, (1997).
24. E. Culea, T.Ristoiu, I. Cosma, Magnetic behaviour of 0.8 (V2O5- Cu O)-0.2As2O3, Balcan Physics Letters, 5, p. 856, (1997).
25. I. Cosma, T. Ristoiu, S. Nicoara, Physical principles and calculus of the zone grating plate antennas fo receiving satelite TV signals, Proceedings of "MELECON'98", 9th Mediteranean Electrotechnical Conference, Tel-Aviv, 270, (1998).
26. S. Simon, I. Ardelean, S. Filip, I. Bratu, I. Cosma, Structure and magnetic properties of
Bi2O3-GeO2-Gd2O3, glasses. Solid State Communications 116, 83, (2000).
27. R. Redac, C. Sbarciog, I. Cosma, G. Borodi, I. Pop, Structural and magnetic properties of Y1-xZrxBa2Cu3O7-δ; superconducting compounds, Mod. Phys. Lett. B, 14, Nos. 7&8, 285, (2000).
28. I. Cosma, T. Ristoiu, Paramagnetic behaviour os some usual and stainless heat resisting steels, Acta Technica Napocensis, Ser. Appl. Math.and Mechanics, 43-47, 19, (2000).
29. R.Pop, V. Simon, I.Cosma, M. Coldea, Magnetic behavior of oxide lead-bismutate glasses containing transitional metal elements. Mod.Phys.Lett.B, 15,1231-1236 (2001).
30. R.Pop, V. Simon, I. Cosma, M. Coldea, Magnetic behavior of oxide lead-bismutate glasses containing iron ions. Studia Univ. Babes-Bolyai, Ser. Physica, 46-34 (2001).
31. I. Cosma, A. Cosma, Catadioptric systems for "honey comb" retroreflecting array and their photometric characteristics, Phys. J. N.U.B.M., 1, 53-58, (2001).
32. R. Pop, V. Simon, M. Coldea, I. Cosma, Magnetic properties of heavy glasses containing MnO, Phys. Journ. North University of Baia Mare, 1, 74-79, (2001).
33. I. Cosma, S. Nicoara, Cathodic methode for improving the anticorrosive protection of autovehicle bodies, Acta Tehnica Napocensis, Vol 45 Part II ,661-664, (2002).
34. C. Craciun, M. Rusu, L. David, O. Cozar, D. Rusu, I. Cosma, Spectroscopic and magnetic investigation of one uranium(IV)-polyoxotungstenate complex, Journ. of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 252, No. 1145-149 (2002)
35. I. Cosma, A. Cosma, Natural-entropic model for personal income taxation, Analele Universitatii de Vest Timisoara, Seria Siinte Fizice, Vol.XLIV, 101-105 (2003).
36. I.Cosma, Magnetic behaviour of homogenous θ-NiMn compound,Analele Universitatii de Vest Timisoara, Seria Fizica, Vol.XLV, 57-60, (2004).
37. I. Cosma, A. Cosma, Andreea Cosma, Entropy and the laws of psichophysical processes,Analele Universitatii de Vest din Timisoara, Seria Fizica, Vol.XLV,60-61, 2004.
38. I.Cosma, Entropy in sensorial systems and the intensity level of psychophysical sensations, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol.67, No. 4, 2005, pp.131-138.
39. I.Cosma, E. Culea, Simona Nicoara, Tania Ristoiu & A. Cosma, Applied science versus sciences for sciences. The case of physics, 3rd Balkan Region Conference on Engineering Education, Sibiu, Romania, 12-15 September, 2005. Proceedings, p. 154-156.
40. I.Cosma, Physical model for tsunamis waves, Analele Universitatii de Vest din Timişoara, Seria Fizica, Vol. 46/2005, p. 145-152.
41. Ioan COSMA, Diana I. POPESCU, Theoretical and experimental modeling and study of compressional wave motion in periodical structures, Analele Universitatii de Vest din Timişoara, Seria Fizica, Vol. XLVIII, 2006.
42. Ioan COSMA, Diana POPESCU and Andrei COSMA. Entropy in hearing sense organ and psychophysical law of acoustics, SISOM-2007, Homagial Sesion of the commission of Acoustics, Bucharest, p.236-241. http://imsar.bu.edu.ro/SISOM_Papers_2007/A_08.pdf
43. I. Cosma, E. Culea, R. Fechete, S. Nicoarã, Statistics of Ni-Ni bonds in Ni-based ternary solid solutions with non-magnetic elements and their magnetic behavior. Modern Physics Letters B (MPLB), Vol: 23 / 9, p. 1199-1206 (2009).
44. Ioan Cosma, Adrian Cosma, Natural Scale for Employee's Payment Based on the Entropy Law, Physics Conference -TIM-2008, Timisoara, 28-29 Nov., American Institute of Physics -AIP- Conference Proceedings 1131, p. 154-159,(2009).
45. • I. COSMA, D. I. POPESCU. ENTROPICAL ASPECTS IN AUDITORY PROCESSES AND PSYCHOACOUSTICAL LAW OF WEBER-FECHNER . Modern Physics Letters B (MPLB), Volume: 24, Issue: 16(2010) , pp. 1815-1824, 2010.

B. PATENTS - INVENţII
1. M. Ionescu, I. Cosma, M. Petrina, C. Bia, Dispozitiv pentru verificarea verticalitatii glisarii peretilor la cladiri industriale, Brevet de Invenţie 59382/ 1974. Romania.
2. C. Codreanu, M. Vancea, I. Cosma, Procedeu si dispozitiv pentru confectionarea de termistoare tip perla, Brevet de Invenţie 68105/1974, Romania.
3. T. Madarasan, I. Cosma, Variator de turatie cu autoreglare, Brevet de Inventie, 87222/1984.
4. I. Cosma, Variator automat de turatie, Brevet de Invenţie, 87395/1985, Romania.
5. I. Cosma, Metoda de protectie catodica anticoroziva a automobilelor, Brevet de Invenţie, 96756/1987. Medaille d'Argent , 3-eme Salon d'Inventions, Iassy, Romania, (1996).
6. I. Cosma, Metoda si dispozitiv pentru studiul undelor stationare longitudinale in solde, Brevet de Invenţie, 98087/1988, Romania.

C. INNOVATIONS - INOVÃRII
1. I. Cosma, C. Codreanu, M. Vancea, Procedeu si dispozitiv pentru confectionarea termistoarelor tip perla miniaturizate cu protectie fata de mediile acide, Min. Educ.si Inv. Inst.
Politeh. Cluj, Certificat de Inovator Nr. 31, (1972).
2. I. Cosma, Instalatie complexa pentru masuratori magnetice, Min. Educ. si Inv. Inst. Politeh. Cluj, Certificat de Inovator Nr. 58, (1973)
3. I. Cosma, P. Lucaci, Aliaje de nichel-titan cu memorie mecanica, Ministerul Educatiei si Invatamintului, Certificat de Inovator, Nr. 123 (1984).
4. I. Cosma, Cuptor in arc de argon cu turnare prin absorbtie, Ministerul Educatiei si Invatamintului, Certificat de Inovator, Nr. 124 (1984).

Publicații selectate:

* I. COSMA, D. I. POPESCU, ENTROPICAL ASPECTS IN AUDITORY PROCESSES AND PSYCHOACOUSTICAL LAW OF WEBER-FECHNER , Modern Physics Letters B (MPLB), Volume: 24, Issue: 16(2010), 2010.

* Ioan Cosma, Adrian Cosma, Natural Scale for Employee’s Payment Based on the Entropy Law ., Melville, New York,, Madalin Bunoiu, Iosif Malaescu, Physics Conference –TIM-2008, Timisoara, 28-29 Nov. American Institute of Physics –AIP- Conference Proceedings 1131, 2009.

* Culea, E.; Cosma, I.; Pop, A., Magnetic behaviour of xGd2O3.(1- x)Na2O.2B2O3 glasses, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ., Volume 157,, 1996.

* R.Pop, V. Simon, I.Cosma, M. Coldea, Magnetic behavior of oxide lead-bismutate glasses containing transitional metal elements., Mod.Phys.Lett.B,, 15, 2001.

* Redac, R.; Sbarciog, C.; Cosma, I.; Borodi, G.; Pop, I., Structural and Magnetic Properties of Y1-xZrxBa2Cu3O7-δ Superconducting Compounds, Modern Physics Letters B,, Volume 14, Issue 07-08, 2000.

* S. Simon, I. Ardelean, S. Filip, I. Bratu and I. Cosma, Structure and magnetic properties of Bi2O3-GeO2-Gd2O3 glasses , Solid State Communications, Volume 116, Issue 2, 1 September, 2000.

* I. COSMA; E. CULEA; R. FECHETE; S. NICOARA, STATISTICS OF INTERATOMIC Ni–Ni BONDS IN Ni-BASED TERNARY SOLID SOLUTIONS WITH NON-MAGNETIC ELEMENTS AND THEIR MAGNETIC BEHAVIOR, Modern Physics Letters B,, Vol. 23, No. 9, 2009.

* Ioan Cosma, Tania Ristoiu, Simona Nicoara, Physical principles and calculus of the zone grating plate antennas for receiving satellite TV-signals, 9th Mediterranean Electrotechnical Conference IEEE May18-20,1998,Tel-Aviv Israel, PROCEEDINGS VOL I, 1998.

* I. Cosma, I. Lupsa, M. Vancea., Studiul rezistivitatii aliajelor Ni-Cu-Al, Studii si Cercetari de Fizica, Academia Romana, Tom 27/2, 1975.

* E. Burzo, I. Lupsa, I. Cosma, On the magnetic behaviour of Ni-Cu-Si solid solutions, Physca Status Solidi, (a), 77, 1983.

* I. Cosma, I. Lupsa, O. Pop, M. Vancea,, Paramagnetic properties of Ni-Cu-Al alloys,, Physics Letters, 49 A,, 1974.

* I. Pop, I. Cosma, Compotament Magnetique des Alliages Ternaires de Ni-Cu avec Au, Zn et Si , Zeitschrift fur Angewandte Physik, 32. Band, 3,., 1971.

* I. Cosma, E. Burzo, Proprietes magnetiques des alliages Ni-Cu-Si., Solid State Communications, vol. II, 1972.

* I. Cosma, I.Pop,, Magnetic properties of Ni-Cu-Mn alloys, , International Journal of Magnetism, 3, 1972.