Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Andrei Vasile Nastuta

Andrei Vasile Nastuta

Post-Doc position in Physics, @ Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania (2014 - 2015)
Doctor of Science, PhD. in Physics, @ Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania (2009 - 2012)
Master of Science in Plasma physics, spectroscopy and polymer physics, @ Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania (2007 - 2009)
BA in Biophysics, @ Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania (2003 - 2007)

Research interests:
plasma sources
plasma diagnosis
plasma - cell interactions
plasma & liquids interactions
plasma & wine
plasma surface modification of polymers
surface characterization
thin films deposition
3D printing

Member of:
International Low Temperature Plasma Community (ILTPC)
Romanian Society of Physics / Societatea Romana de Fizica (SRF)
Romanian Society of Pure and Applied Biophysics (RSPAB)
Romanian Society of Medical Bioengineering / Societatea Romana de Bioinginerie Medicala (SRBM)

Laboratorul de Cercetare și Educația în Fizică și Biofizică (P & B-EduResLab), Departamentul de Ştiinte Biomedicale, Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Grigore T. Popa' Iaşi, România, Iasi, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: www.umfiasi.ro
Pagina web personala: https://sites.google.com/site/nastutaandreivasile/

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: B-4757-2012. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1985

Interese: surse de plasmă; diagnoza plasmei; interacțiunea plasmă-celule; interacțiunea plasmă și lichide; plasma & vin; modificarea suprafețelor polimere cu plasmă; caracterizarea suprafețelor; depunere de straturi subțiri; printare 3D.

flag Detalii:
D.Sc. M.Sc. Fiz. Andrei Vasile NASTUTA este liderul Laboratorului de Cercetare și Educația în Fizică și Biofizică (P & B-EduResLab), destinat educației tinerilor cercetători din domeniul fizicii și al aplicațiilor sale. Principalul subiect abordat, dar fără a se limita la, este ‘Bioinginerie cu plasmă rece la presiune atmosferică’, direcțiile urmărite: dezvoltarea și diagnosticarea surselor de plasmă; Plasme pentru modificarea suprafețelor; Studiul modului în care sunt generate speciile reactive (RONS) din plasmă, precum și tehnicile de caracterizare: aderența și energia suprafeței, rugozitatea suprafeței, biocompatibilitatea, conductivitatea suprafeței.
Interese de cercetare: surse de plasmă; diagnoza plasmei; interacțiunea plasmă-celule; interacțiunea plasmă și lichide; plasma & vin; modificarea suprafețelor polimere cu plasmă; caracterizarea suprafețelor; depunere de straturi subțiri; printare 3D.
Cuvinte cheie: Fizică; Biofizică; Fizica plasmatică; Dermatologie; Educație și cercetare educațională; Inginerie; Științe și servicii pentru îngrijirea sănătății; Știința imagistică și tehnologia fotografică; Științe ale vieții și biomedicină - altele; Stiinta Materialelor; Optică; Fizică; Știința polimerilor; Cercetare și medicină experimentală; Știință și tehnologie - Altele; Spectroscopie.
ResearcherID : B-4757-2012
Scopus Author ID: 25621959200
ORCID: 0000-0002-2299-7169
AVN Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?user=la_RNmIAAAAJ&hl=en&oi=ao
P&B-EduResLab - ERRIS link: https://erris.gov.ro/P&B-EduResLab
ResearchGate profile: https://www.researchgate.net/profile/Andrei_Nastuta
Brainmap profile: https://www.brainmap.ro/andrei-vasile-nastuta

flag Details:
D.Sc. M.Sc. Phys. Andrei Vasile NASTUTA is the head of the Physics and Biophysics Education Research Laboratory (P&B-EduResLab) that is intended for the education of young researchers in the field of physics and its applications. The main topic approached, but not limited to, is ‘Atmospheric Pressure Cold Plasma Bioengineering’, the directions being underlined: Plasma sources development and diagnosis; Plasmas for surface modification; Investigation of how the reactive species (RONS) are generated, as well as Characterization techniques: surface adhesion & energy, surface roughness, biocompatibility, surface conductivity.
Research interests: plasma sources; plasma diagnosis; plasma - cell interactions; plasma & liquids interactions; plasma & wine; plasma surface modification of polymers; surface characterization; thin films deposition; 3D printing.
Subject: Physics; Biophysics; Plasma Physics; Dermatology; Education & Educational Research; Engineering; Health Care Sciences & Services; Imaging Science & Photographic Technology; Life Sciences & Biomedicine - Other; Materials Science; Optics; Physics; Polymer Science; Research & Experimental Medicine; Science & Technology - Other; Spectroscopy
ResearcherID : B-4757-2012
Scopus Author ID: 25621959200
ORCID: 0000-0002-2299-7169
AVN Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?user=la_RNmIAAAAJ&hl=en&oi=ao
P&B-EduResLab - ERRIS link: https://erris.gov.ro/P&B-EduResLab
ResearchGate profile: https://www.researchgate.net/profile/Andrei_Nastuta
Brainmap profile: https://www.brainmap.ro/andrei-vasile-nastuta

Publicații selectate:

* A. V. Nastuta, V. Pohoata, I. Topala, Atmospheric pressure plasma jet-Living tissue interface: Electrical, optical, and spectral characterization, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 113(18), 2013.

* A. V. Nastuta, I. Topala, G. Popa, ICCD Imaging Of Atmospheric Pressure Plasma Jet Behavior In Different Electrodes Configurations, IEEE, IEEE Transaction on Plasma Science, 39(11)-1, 2011.

* T. Gerling, A. V. Nastuta, R. Bussiahn, E. Kindel, K.-D. Weltmann, Back and forth directed plasma bullets in a helium atmospheric pressure needle-to-plane discharge with oxygen admixtures, IOP, Plasma Sources Science and Technology, 21(3), 2012.

* Andrei Vasile Nastuta, Ionut Topala, Constantin Grigoras, Valentin Pohoata and Gheorghe Popa, Stimulation of wound healing by helium atmospheric pressure plasma treatment, IOP Science, Journal of Physics D: Applied Physics, Volume 44, Number 10, 105204, 2011.