Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Gheorghe Sãvoiu

Gheorghe Sãvoiu

Prof. univ. dr. habil. GHEORGHE SĂVOIU
Universitatea din Pitești
Facultatea de Studii Economice
• 1981 - 1990: Economist și economist principal la Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti;
• 1990 - 2001:Şef serviciu și ulterior director adjunct la Direcţia judeţeană de statistică Argeş;
• 1996 – 2001 Asistent doctorand asociat și la final asistent universitar doctor asociat (activitate desfășurată Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti;
• 2001 - 2003: Lector universitar doctor, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti;
• 2003 – 2007: Conferențiar universitar doctor și Decan al Facultăţii de Finanţe Contabilitate la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti;
• 2007 – şi în prezent: conferențiar și profesor universitar doctor, Universitatea din Pitesti;
• 2015 – și în prezent: profesor universitar doctor habilitat la Universitatea din Pitești și conducător de doctorate la Școala doctorală a Universității din Craiova, precum și cercetător asociat la INCE ”Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, în cadrul noului Centru de Economie Montană CE-MONT
• 2015- și în prezent membru titular al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) după cinci ani de activitate desfășurată în Filiala Argeş de Istoria şi Filosofia Ştiinţei Tehnicii a Academiei Române.


Carte publicată în echipă în edituri internationale prestigioase (ELSEVIER) și premiată de către AFER în
România în competiția anuală din 2013
Gheorghe Săvoiu (editor şi coautor), 2012. Econophysics: Background and Applications in Economics, Finance, and Sociophysics (Econofizica: context şi aplicaţii în economie, finanţe şi sociofizica), London: Elsevier Academic Press (AP)

Distincţii acordate :
• Diploma de excelenţă pentru activitatea desfăşurată la seminarul ştiinţific Octav Onicescu al Societății Române de Statistică pentru anii 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 (unde a prezentat peste 50 de lucrări).
• Diplome și medalii primite la 140,145 şi 150 de ani de Statistică oficială în România
• Premiul special „Alecsandru Puiu Tacu” al Institutului Academiei Române, filiala Iaşi, la ICES Gheorghe Zane, Iasi în anii 2007, 2009, 2010 şi 2012 (unde a prezentat un număr de 40 de lucrări)

Experienţă profesională şi didactică
• 1981 - 1990: Economist și economist principal la Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti;
• 1990 - 2001:Şef serviciu și ulterior director adjunct la Direcţia judeţeană de statistică Argeş;
• 1996 – 2001 Asistent doctorand asociat și la final asistent universitar doctor asociat (activitate desfășurată Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti;
• 2001 - 2003: Lector universitar doctor, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti;
• 2003 – 2007: Conferențiar universitar doctor și Decan al Facultăţii de Finanţe Contabilitate la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti;
• 2007 – şi în prezent: conferențiar și profesor universitar doctor, Universitatea din Pitesti;
• 2015 – și în prezent: profesor universitar doctor habilitat la Universitatea din Pitești și conducător de doctorate la Școala doctorală a Universității din Craiova, precum și cercetător asociat la INCE ”Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, în cadrul noului Centru de Economie Montană CE-MONT
• 2015- și în prezent membru titular al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) după cinci ani de activitate desfășurată în Filiala Argeş de Istoria şi Filosofia Ştiinţei Tehnicii a Academiei Române.
• Manager de proiect și moderator între 2008 și 2016 al workshop-urilor internaţionale Exploratory Domains of Econophysics. News (EDEN I-VIII) şi Academic Research For Young Teachers (ARFYT I-IV)
• Redactor șef al revistei ESMSJ Econophysics, Sociophysics & Other Multidisciplinary Sciences Journal - http://www.esmsj. upit.ro/, împreună cu profesorul Ion Iorga Simăn cu tematică trans-, inter- şi multidisciplinară, apreciată internaţional şi prezentată pe site-ul enciclopediei americane Hmolpedia, on line pe: http://www.eoht.info/page/University+of+Pitesti+ Econophysics+and+ Sociophysics+Workshop+2013 și pe http://www.eoht.info/ page/Gheorghe+Savoiu
• Redactor și peer-reviewer cu o medie de 25- 30 de articole per an la
a) Reviste cotate Thomson Reuters Web of Science
Amfiteatru Economic - http://www.amfiteatrueconomic.ro/;
Current Science – http://www.currentscience.ac.in/
International Review of Economics and Finance - Elsevier Editorial System
- http://www.journals.elsevier.com/international-review-of-economics-and-finance
b) Reviste indexate în baze de date internaționale
Romanian Statistical Review - http://www.revistade statistica.ro/; ESMSJ - http://www. esmsj. upit.ro/contact.html;
Journal of Rural Development - http://www.sciepub.com/journal/AJRD/ EditorialBoard (USA)
Management - http://www.management.fon.rs/index.php?lang=sr (Serbia) etc.
c) dar și ca membru în boardul unor conferinţe internaţionale cu implicare în activitatea de peer review (ex: The International Symposium Innovative Management and Business Performance SymOrg between 2010-2016, University of Belgrade - http://symorg.fon. bg.ac.rs/#/program-board) etc.
• Membru al unor comisii de jurizare a unor competiţii internaţionale de aplicare a gândirii statistice şi econometrice statistice studenţeşti cum ar fi de exemplu International Atlantic Economic Society Society's Best Undergraduate Paper Competition, 2013 edition, (http://www.iaes.org/ awards/best-undergraduate-paper-award/ unde coordonatorul echipei de profesori evaluator a fost Gary Clayton, PhD Northern Kentucky University-USA panelul juriului fiind alcătuit din 16 judecători din Canada, Franța, India, Corea de Sud, Portugalia, România (Gheorghe Săvoiu, Universitatea din Pitesti), Turcia și SUA.

Universitatea din Piteşti, Piteşti, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.upit.ro/ http://www.esmsj.upit.ro/
Pagina web personala: https://orcid.org/0000-0002-9596-793X

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: C-3569-2013. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1957

Interese: Statisticã, Economie, Econometrie, Demografie, Econofizica, Sociofizicã, Management, Managementul dezastrelor, Turism Rural , Educatie

flag Detalii:
Experienţa profesională
1. 2015 – present; 2. 2007-2015; 3. 2003-2007; 4. 2001-2003; 5. 1998-2001 6. 1990 ÷ 1998; 7. 1981-1990
1. Profesor universitar doctor habilitat la Universitatea din Pitesti si conducator de doctorate la Școala doctorală de la Universitatea din Craiova. 2.Conferenţiar universitar doctor habilitat la Universitatea din Piteşti şi cercetător asociat la INCE ”Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, în cadrul noului Centru de Economie Montană CE-MONT; 3. Decan al Facultăţii de Finanţe Contabilitate la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti; 4. Lector universitar doctor la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti; 5. Director adjunct la Direcţia judeţeană de statistică Argeş; 6. Şef serviciu la Direcţia judeţeană de statistică Argeş; 7.Economist și economist principal la Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti
Predare cursuri şi seminarii; management şi administrare academică; cercetare ştiinţifică; elaborare cursuri şi manuale universitare; redactare de proiecte şi organizare de work-shopuri internaţionale.
1-2 Universitatea din Piteşti; 3-4 Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti; 5-6 Direcţia judeţeană de statistică Argeş; 7 - Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti
Didactică; cercetare ştiinţifică; management administrare academică
Sef de promoţie la Liceul Nicolae Bălcescu (IC Brătianu Pitesti), 1976.
1. 2015; 2. 2000; 3. 1981
1.Doctor habilitat in domeniul Cibernetică şi Statistică economică (teza de abilitare sustinuta in 16 decembrie 2014 si autentificată prin ordin MECS 3216/ 18 februarie 2015, anexa 18)
2. Doctor în economie, domeniul Statistică şi Cibernetică economică
Teza intitulată Analiza statistică a variaţiei teritoriale a preţurilor, ASE Bucuresti, 239 pagini, a fost susţinută în data de 11 noiembrie 2000, conform ordin Senat ASE – Bucureşti nr.291/25 septembrie 2000 şi titlul de doctor a fost confirmat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3951 din 5.06. 2001
3. Licenţă în economie, specializarea Comerţ
1. Academia de Studii Economice; Scoala doctorală de Cibernetică şi Statistică economică, București
2. Academia de Studii Economice; Facultatea de Cibernetică şi Statistică Economică, București
3. Academia de Studii Economice; Facultatea de Comerţ; București
Statistică (generală şi aplicată); Econometrie; Demografie, Economie, Proiecte cu finanţare europeană, Modelare economico - financiară; Situaţii statistice financiar contabile;

A.Manager judeţean, metodolog anchete statistice, formator de formatori, controlori şi anchetatori, in cercetari sociolgice si economico–sociale in vederea armonizării lor cu cele europene şi internationale asigurand testarea pilot monitorizarea la nivelul judetului Arges şi analiza macroeconomică finala a rezultatelor) in 12 dintre proiectele IRECSON cu care am colaborat din 1998 pâna in 2004: a) anchetă in rândul agentilor economici din mediul rural (1998) – beneficiar Banca Mondială, restul celorlalte proeicte de la b) la l) având drept beneficiar EUROSTAT -Anchetă naţională pe un eşantion de 5000 intreprinderi cu activitate principală in domeniul agriculturii; b) demografia IMM (întreprinderilor mici şi mijlocii) in 1998, 1999, 2002 - anchetă realizată în 1998 / 1999 la nivel naţional pe un eşantion de 2000 întreprinderi noi create în 1997/1998; c) demografia IMM (întreprinderilor mici şi mijlocii)– anchetă realizată în 2000 la nivel naţional pe un eşantion de 13500 întreprinderi (2000 întreprinderi noi create în 2000 şi 11500 întreprinderi create în 1990-1999); d) anchetă pilot asupra condiţiilor de trai (2000) -anchetă realizată la nivel naţional pe un eşantion de 10521 gospodării; e) anchetă pilot privind sănătatea populaţiei (2000) -anchetă realizată la nivel naţional pe un eşantion de 901 8 gospodării; f) anchetă pilot privind formarea profesională continuă (2001) - anchetă realizată la nivel naţional pe un eşantion de 6595 întreprinderi; g) master sample EMZOT (eşantionul multifuncţional de zone teritoriale, reprezentativ la nivel naţional şi regional - 2000) - cercetare exhaustivă la nivel naţional realizată pe un număr de 180000 gospodării; h) ancheta pilot privind utilizarea timpului (2000) - anchetă realizată la nivel naţional pe un eşantion de 9018 gospodării; i) ancheta statistică structurală în agricultură (2001) - anchetă realizată la nivel naţional pe un eşantion de 55000 unităţi (50000 gospodării agricole şi 5000 întreprinderi cu activitate principală în domeniul agricol); j) ancheta Structurală în întreprinderi (2002) - anchetă naţională pe un eşantion de 43000 întreprinderi; k) anchetă pilot asupra condiţiilor de trai la nivel regional (2003) - anchetă realizată în regiunile de dezvoltare N-E şi S-V pe un eşantion de 13000 gospodării; l) ancheta statistică privind transportul rutier de mărfuri la nivel regional (2003) - anchetă realizată în regiunile N-V şi S-E pe un eşantion de 12000 autovehicule înmatriculate.

B. Manager şi responsabil din partea Universităţii Brâncoveanu din Piteşti alături de profesorii Isaic Maniu Alexandru si Puiu Alexandru) in proiectul de cercetare GRASP câştigat la licitaţie şi care a beneficiat de finanţare de la US AID şi Guvernul României, în valoare de 15 960 USD „Strategia de dezvoltare a judeţului Brăila pe perioada 2004-2008” (conform cerinţelor Senatului Universităţii desemnat coordonator al capitolelor de diagnostic şi coautor al redactării analizelor SWOT şi strategiei, respectiv capitolele: II.Diagnosticarea general-economică a judeţului Brăila, IV. Caracterizarea profilului social al judeţului Brăila, VIII. Analiza SWOT a judeţului Brăila, IX. Strategii de dezvoltare durabilă a judeţului Brăila. (finalizat în luna mai 2004).
C. Manager şi responsabil din partea Universităţii de stat din Piteşti al mai multor proiecte de cercetare pe termen mediu Resursele montane şi dezvoltarea durabilă, RO 0010 PMS 29 – granturi mici 15.000 de euro, în cadrul Cererii de propuneri de proiecte–Runda II în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), Fondul pentru Organizaţii Non – guvernamentale, 2009-2010, finanţat de catre Guvernul Islandei, Principatului Liechtenstein si Novegiei, Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor viitori economişti în scopul facilitării tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă – FES - POSDRU- 2011 – 2013 axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Reinsertia profesională a persoanelor inactive pe piața muncii prin servicii de consiliere, formare profesională şi orientare în carieră” /2011 – 2013, proiect subcontractat in cadrul POSDRU/101/5.1/G/76293. (valoare subcontract finalizat 26 800 lei).
D. Membru în echipa de realizare a proiectelor a)Proiect nr.71-038/18.09.2007 finanţat de buget -MECT, in Programul parteneriate in domeniile prioritare (proiecte complexe), Tehnologii inovative destinate imbunatatirii proprietatilor de suprafata ale materialelor metalice, utilizate in productia de automobile. 18.09.2007-23.06.2010. (director de proiect fizician dr. Catalin Ducu); b) Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor viitori economişti în scopul facilitării tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă, Valoarea Proiectului = 1.859.708 lei, director economist prof. univ. dr. Diaconu Mihaela, in cadrul Fondului Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă, unde am realizat metodologia completa a proiectului de la caietul de practică, la sistemele de evaluare şi codul de etică.

E. Director de contracte de valori mici sub 10000 de lei infraanuale de cercetare sociologică (exempe mai recente: Ierahizarea complexă a serviciilor publice 2013, Profilul candidatului la alegerile locale 2014, contracte realizate în echipe multidisciplinare de cercetare ale căror rezultate sunt publicate pentru originalitatea demersului trans-, inter şi multidisciplinar etc.
F. Manager al workshop-urilor internaţionale Exploratora Domains of Econophysics. News (EDEN I-VII) şi Academic Research For Young Teachers (ARFYT I-III), şi moderator sau key-speaker, precum şi editor al comunicărilor şi articolelor rezultatelor în revista ESMSJ Econophysics, Sociophysics & Other Multidisciplinary Sciences Journal - http://www.esmsj. upit.ro/), fiind şi sufletul echipei cu care realizeaz din 2008, împreună cu profesorul Ion Iorga Simăn activităţi pe teme trans-, inter şi multidisciplinare, apreciate internaţional şi prezentate pe site-ul enciclopediei americane Hmolpedia, on line pe: http://www.eoht.info/page/University+of+Pitesti+ Econophysics+and+Sociophysics+Workshop+2013, dar şi pe http://www.eoht.info/ page/Gheorghe+Savoiu)

G. Cercetare în bordul revistelor şi al conferinţelor care implică un volum de activitate specifica trans-, inter- şi multidisciplinară de peer-reviewer de peste 30 de articole în medie per an (dintre cele opt reviste in bordul cărora activez circa 90% peer-reviews provin de la un număr de trei, adică de la Amfiteatru Economic - http://www.amfiteatrueconomic.ro/; Romanian Statistical Review - http://www.revistade statistica.ro/; ESMSJ - http://www. esmsj. upit.ro/contact.html; Journal of Rural Development - http://www.sciepub.com/journal/AJRD/ EditorialBoard), iar dintre conferinţele internaţionale ceea în care m-am implicat în activitatea de peer review a fost The International Symposium Innovative Management and Business Performance SymOrg between 2010 – 2012 - 2014, University of Belgrade - http://symorg.fon. bg.ac.rs/#/program-board), la celelalte fiind când moderator (Scientific Committee of The International Conference on Applied Statistics, 2011 - 2014, Bucharest University of Economic Studies Bucharest - http://www.simpstat.ase.ro/index.php/submissions), când key-speaker la cele organizate la Filiala din Iaşi a Academiei Române (Scientific Committee of The International Conference on Applied Statistics, 2011 - 2014, Bucharest University of Economic Studies Bucharest - http://www.simpstat.ase.ro/ index.php/submissions; Scientific Board of The International Conference Romanian Academy, International Conference „The Role of Euroregions in Sustainable Development in the Context of the World Crisis: Siret- Prut- Nistru Euroregion” 2009 - 2014; Comitetul stiinţific al Conferinţei internationale “Progrese in teoria deciziilor economice in condiţii de risc şi incertitudine” in cadrul Zilele academice iesene 2009 - 2014; Scientific Board of The International Conference Romanian Academy, Iasi Branch Gheorghe Zane Institute for Economic and Social Researches „Romanian Rural Tourism in Sustenable Development Context” 2009 - 2015);

H. Cercetare ca membru al unor comisii de jurizare a unor competiţii internaţionale de aplicare a gândirii statistice şi econometrice statistice studenţeşti cum ar fi de exemplu International Atlantic Economic Society Society's Best Undergraduate Paper Competition, 2013 edition, (http://www.iaes.org/ awards/best-undergraduate-paper-award/ where coordinator was Gary Clayton, PhD Northern Kentucky University-USA and the approximately 50 entries from eight different countries were judged by a blind panel of 16 judges from the Canada, France, India, Korea, Portugal, Romania (Savoiu Gheorghe, University of Pitesti), Turkey, and the USA; the winner was Boris Georgiev, from Aarhus University-Denmark, with the paper Constrained mean-variance portfolio optimization with alternative return estimation, o lucrare selectată şi de mine alături de alţi 10 membrii din cei 16 ai juriului, în mod independent, pe primul loc, în timp ce din alte trei lucrări ierarhizate în primele cinci tot de către mine, toate s-au calificat în primele cinci, ceea ce subliniază omogenitatea calitativă a lucrărilor în competiţii de cercetare internaţională academică);

I. Cercetare desfăşurată în calitate de vicepreşedinte cu atribuţii de cercetare al Societăţii Române de Statistică (SRS), practic una dintre cele mai vechi organizaţii de cercetare ştiinţifică românească(unde am ţinut peste 35 de prezentări (conferenţieri) tematice între 2004 şi 2014 http://www.insse.ro/ cms/ro/content/seminarul-stiintific-octav-onicescu), dar şi ca membru în Filiala Argeş de Istoria Ştiinţei şi Tehnicii a Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) a Academiei Române, unde am prezentat în medie două sau trei lucrări / an.

Există o recunoaştere oficială a activităţilor de cercetare trans-, inter- şi multidisiciplinară prin tipărirea cărţii în calitate de editor, într-una dintre cele mai valoroase edituri ştiinţifice internaţionale, Elsevier (Academic Press) Econophysics: Background and Applications in Economics, Finance, and Sociophysics, dar şi a celor de statistician şi econometrician, prin premiul special „Alecsandru Puiu Tacu” al Institutului Academiei Romane, filiala Iaşi, la ICES Gheorghe Zane, Iasi în anii 2007, 2009, 2010 şi 2012 (unde am prezentat un număr de peste 40 de lucrări) şi prin Diplomele primite la 140,145 şi 150 de ani de Statistica oficială în România, şi mai ales a Diplomelor de excelenţă pentru activitatea desfăşurată la seminarul ştiinţific Octav Onicescu al Societatii Romane de Statistica pentru anii 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014; mai desfăşor şi alte activităţi de cercetare premiate prin diplome în calitate de membru în International Association of Paradoxism, A Vanguard Movement in Arts and Science şi în Neutrosophic Science International Association (Presedinte Florentin Smarandache, The University of New Mexico, USA), Asociatia Română de Stiinte Regionale (RSRA), în Asociatia Internationala de Stiinte Regionale (RSAI), precum şi în Forumul Montan din România (Parteneriatul Montan Internaţional ONU/FAO), de regulă prin prezentarea şi publicarea de lucrări specifice domeniilor respective.

O listă de lucrări extinsă cuprinde date şi informaţii despre mai mult de 30 de cărţi şi aproape 250 de lucrări publicate (dintre care peste 30 de articole indexate ISI Thomson Reuters şi alte 75 indexate în diverse baze de date internaţionale), precum şi un număr relativ mare de proiecte şi contracte (peste 20) ...

flag Details:
Professional experience
1. 2015 – present; 2. 2007-2015; 3. 2003-2007; 4. 2001-2003; 5. 1998-2001 6. 1990 ÷ 1998; 7. 1981-1990
1. Full Professor at the University of Piteşti and PhD Students Coordinator 2. Associate professor at the University of Piteşti and from 2013 associate researcher at INCE "Costin C. Kiriţescu" of the Romanian Academy, part of the new Centre of Mountain Economics CE-MONT; 3. Dean of the Faculty of Finance and Accounting at the Constantin Brâncoveanu University of Piteşti; 4. Lecturer, PhD, at the Constantin Brâncoveanu University of Piteşti; 5. Deputy Director of the Statistics Office of the Argeş County; 6. Head of Department of the Statistics Office of the Argeş County; 7. Principal economist and economist at the Institute for Nuclear Research in Piteşti.
Main activities and responsibilities:
Teaching courses and seminars; academic management and administration; scientific research; development courses and textbooks; drafting projects and organizing international workshops.
1-2. University in Piteşti; 3-4. Constantin Brâncoveanu University of Piteşti; 5-6. Statistics Office of the Argeş County; 7. Institute for Nuclear Research in Piteşti
Teaching; scientific research; academic administration management
Graduated (as top-ranker) the Nicolae Bălcescu high school in Piteşti (I.C. Brătianu), in 1976
1. 2015; 2. 2000; 3. 1981
1. Professor PhD., Dr. habil. in the field of Economic Statistics and Cybernetics
2. PhD in Economics, in the field of Economic Statistics and Cybernetics
The thesis was titled A statistical analysis of territorial variation in prices, had 239 pages, and was defended at AES, Bucharest, on 11 November 2000, under Senate order of AES – Bucharest, no. 291/25 / September 2000. The Ph.D. title was confirmed by the Minister of Education no. 3951 of 5.06. 2001.
3. Degree in economics, specializing in Trade
1. Academy of Economic Studies; Faculty of Cybernetics and Economic Statistics
2. Academy of Economic Studies; Faculty of Cybernetics and Economic Statistics
3. Academy of Economic Studies; Faculty of Trade;

Statistics (both general and applied); Econometry; Demography, Economics; EU-funded projects; Economic and financial modelling; Financial and accountancy statistical situtions.


A. Manager at county level, statistical survey methodology specialist, trainer of trainers, auditors and investigators, in sociological and socio-economic research, in order to bring them into line with the European and international levels, providing pilot testing, monitoring in the county of Argeş and final macroeconomic analysis of results, in 12 of the IRECSON projects that I worked in, from 1998 to 2004: a) survey of rural economic agents (1998) – beneficiary: the World Bank; the rest of the projects from b) to i) have EUROSTAT as a as beneficiary – national survey on a sample of 5,000 companies whose main activity is in the field of agriculture; b) demography of SME (small and medium enterprises) in 1998, 1999, 2002 – a survey conducted in 1998/1999 at the national level, on a sample of 2,000 new businesses created in 1997/1998; c) demography SME (small and medium enterprises) – a survey conducted in 2000 on a national sample of 13,500 enterprises (2000 enterprises newly created in 2000, and 11,500 businesses created in 1990-1999); d) pilot survey on living conditions (2000) – a national survey conducted on a sample of 10521 households; e) pilot survey on the health of the population (2000) – a national survey conducted on a sample of 9,018 households; f) pilot survey on continuing vocational training (2001) – a national survey conducted on a sample of 6,595 companies; g) EMZOT master sample (a multifunctional sample of territorial areas, representative nationally and regionally – 2000) – a national comprehensive research conducted on a total of 180,000 households; h) pilot survey on time use (2000) – a national survey conducted on a sample of 9,018 households; i) structural statistical survey in agriculture (2001) – a national survey conducted on a sample of 55,000 units (50,000 farms and 5,000 enterprises with main activity in agriculture); j) Structural Business Survey (2002) – a national survey on a sample of 43,000 enterprises; k) pilot survey on the living conditions at a regional level (2003) – a survey conducted in NE and SW developing regions, on a sample of 13,000 households; l) surveys on road freight at a regional level (2003) – a survey conducted in NW and SE regions, on a sample of 12,000 vehicles registered.
B. Manager and responsible for the Brâncoveanu University of Piteşti (together with professors Isaic Maniu Alexandru and Puiu Alexandru) in the GRASP research project won by tender, which received funding from U.S. AID and the Government of Romania, worth 15,960 USD, “Brăila County development Strategy for the period 2004-2008” (as required by the University Senate, appointed coordinator of the diagnostic chapters and co-author of the SWOT analyses and strategy, namely chapters: II. General economic diagnostic of Brăila county, IV. Characterization of the social profile of Brăila county, VIII. SWOT analysis of Brăila county, IX. Sustainable Development Strategies for Brăila county. (completed in May 2004).
C. Manager and responsible participant, on behalf of the State University of Piteşti, in several medium-term research projects Mountain region resources and sustainable development, RO 0010 PMS 29 – small grants 15.000 euros, part of the Call for project proposals – Round II within the Financial Mechanism of the European Economic Space (SEE), Fund for Non-Governmental Organizations, 2009-2010, funded by the Government of Iceland, the Principality of Liechtenstein and Norway, Increasing the capital competitivity of undergraduates who are going to become economists, with a view to facilitate their transition from school to active life – FES – POSDRU- 2011 – 2013 the priority axis 2: Correlation of life-long learning with the labour market, Professional reinsertion of unemployed persons into the labour market through services of counselling, vocational trening and career guidance” /2011 – 2013, a project subcontracted as part of POSDRU/101/5.1/G/76293. (the value fo the completed subcontract: 26,800 lei).
D. Member of the project development team: a) Project no.71-038/18.09.2007, funded by the budget – MECT, in the Programme for partnerships in priority areas (complex project), Innovative technologies for improving surface properties of metallic materials used in automobile production. 18.09.2007-23.06.2010 (project manager: physicist Cătălin Ducu, PhD); b) Increasing the capital competitivity of undergraduates who are going to become economists, with a view to facilitate their transition from school to active life, project value: 1,859,708 lei, director: economist professor Mihaela Diaconu, PhD, in the European Social Fund, the Operational Sector Programme for Human Resources Development 2007–2013, Priority axis 2 "Linking lifelong learning and labour market", Key Area of Intervention 2.1. Transition from school to work, where I achieved the complete methodology of the project, in terms of practice, evaluation systems and code of ethics.

E. Director of small value (under 10,000 lei) infra-annual sociological research contracts (recent examples: Complex hierarchy of public services in 2013, Local elections candidate profile, 2014, all contracts carried out in multidisciplinary research teams, whose results are published for the originality of their trans-, inter-and multidisciplinary approach, etc.
F. Manager of several international workshops: Exploratory Domains of Econophysics. News (EDEN I-IV), and Academic Research for Young Teachers (ARFYT I-II), and moderator or key-speaker, as well as publisher of the contributions and resulting papers in the journal ESMSJ Econophysics, Sociophysics & Other Multidisciplinary Sciences Journal – http://www. esmsj. upit.ro /), being also the inspirer and the soul of the team with whom I have been conducting, since 2008, together with Professor Ion Iorga-Simăn, various activities on trans- inter- and multidisciplinary issues, internationally known, and featured on American encyclopedia Hmolpedia site, on line at: http://www.eoht.info/page/University+of+Pitesti+ Econophysics+and+Sociophysics+Workshop+2013, no less than the http://www.eoht.info/page/ Gheorghe+Savoiu)
G. Research in the board of journals and conference proceedings involving a specific workload of trans-, inter- and multidisciplinarity, as a peer-reviewer for over 30 articles on average per year (of the eight journals in the board of which I work, cca. 90% peer-reviews come from three journals, namely the Amfiteatru Economic / Economic Amphitheatre – http://www.amfiteatrueconomic.ro/, Romanian Statistical Review – http://www.revistade statistica.ro /; ESMSJ – http://www. esmsj. upit.ro/contact.html, Journal of Rural Development – http://www.sciepub.com/journal/AJRD/ EditorialBoard), and, out of the international conferences which I got involved in as a peer-reviewer, I can cite The International Symposium Innovative Management and Business Performance SymOrg between 2010-2012-2014, University of Belgrade – http://symorg.fon. bg.ac.rs/#/program-board), while in the others I was either a moderator (Scientific Committee of The International Conference on Applied Statistics, 2011-2013, Bucharest University of Economic Studies Bucharest – http://www.simpstat.ase.ro/index.php/submissions), or a key-speaker: those held by the Iaşi Branch of the Romanian Academy (Scientific Committee of The International Conference on Applied Statistics, 2011-2013, Bucharest University of Economic Studies Bucharest – http://www.simpstat.ase.ro/index.php/submissions; Scientific Board of The International Conference Romanian Academy, International Conference „The Role of Euroregions in Sustainable Development in the Context of the World Crisis: Siret- Prut- Nistru Euroregion” 2009-2013; Scientific Committee of the International Conference "Advances in the theory of economic decisions under risk and uncertainty" in the Iaşi Academic Days, 2009-2013; Scientific Board of The International Conference of the Romanian Academy, Iaşi Branch Gheorghe Zane Institute for Economic and Social Researches “Romanian Rural Tourism in Sustainable Development Context” 2009-2013);
H. Research as a member of the jury of a number of international competitions aiming at applying statistical thinking and students’ statistical econometric thinking, such as the International Atlantic Economic Society, Society's Best Undergraduate Paper Competition, 2013 edition, (http://www.iaes.org/ awards/best-undergraduate-paper-award/ where coordinator was Gary Clayton, PhD Northern Kentucky University-USA and the approximately 50 entries from eight different countries were judged by a blind panel of 16 judges from the Canada, France, India, Korea, Portugal, Romania (Savoiu Gheorghe, University of Pitesti), Turkey, and the USA; the winner was Boris Georgiev, from Aarhus University-Denmark, with the paper Constrained mean-variance portfolio optimization with alternative return estimation, a paper I selected, like another 10 members of the 16 jury, independently, as the first-ranking, while, out of three other papers ranked in the top five, again by myself, all qualified in the top five papers, which emphasizes the qualitative homogeneity of research papers in international academic competitions);
I. Research conducted as Vice-President responsible for research of the Romanian Society of Statistics (SRS), which is virtually one of the oldest Romanian scientific research organizations, and as a member of the Argeş Branch of History of Science and Technology of the Romanian Committee of History and Philosophy of Science and Technology (CRIFST) of the Romanian Academy, where I presented two or three works a year on average.

There is already a formal recognition of the trans-, inter- and multidisciplinary research activities, materialized in printing the book as editor, at one of the most valuable international scientific publishers, Elsevier (Academic Press): Econophysics: Background and Applications in Economics, Finance, and Sociophysics; and also the work as a statistician and econometrician, by winning the special prize "Alecsandru Puiu Tacu" of the Institute of the Romanian Academy, Iaşi Branch, at ICES Gheorghe Zane, Iaşi in 2007, 2009, 2010 and 2012 (where I presented a number of over 40 papers), and the diplomas I was awarded for the 140th, 145th and 150th anniversary of official statistics in Romania, and especially the Diplomas of Excellence for the activity in the Octav Onicescu scientific seminar of the Romanian Society of Statistics for the years 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 and 2014b (where I made over 40 thematic presentations (conferencing) between 2004 and 2015 http://www.insse.ro/cms/ro/content/seminarul-stiintific-octav-onicescu); I also carry on research and other rleated activities as a member of the Romanian Regional Science Association (RSRA), the International Association of Regional Sciences (RSAI), and the Mountain Forum in Romania (International Mountain Partnership UN/FAO), usually by presentation and publication of specific work field.
I. The extended list of papers and contributions includes data and information on more than 30 books and nearly 250 published papers (including 30 ISI Thomson Reuters and other 75 papers indexed in international data bases), as well as a relatively large number of projects and contracts made as support of the present the Curriculum Vitae