Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Oana Alexandra Morcan

Avatar

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş"Arad, Arad, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.uvvg.ro
Pagina web personala: http://www.uvvg.ro

Nascut(a) in: 1983

Interese: asistenta sociala, psihologie,sociologie

flag Detalii:
noiembrie 2008-prezent

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Facultatea de Psihologie, ştiinţele Educaţiei şi Asistenţã Socialã, B-dul Praporgescu nr. 1-3, Arad, tel./fax: +40-257-250609
Educaţie în instituţie de învãţãmânt superior privat
Asistent universitar Dr.
• Noiembrie 2008- februarie 2009 -cadru asociat
• Februarie 2009- prezent- titular
Coordonarea seminariilor de "Deontologia profesiei de asistent social", "Practicã de specialitate", "Sisteme de asistenţã socialã"; precum şi a urmãtoarelor cursuri "Politici de incluziune socialã", "Politici sociale", "Politici privind ocuparea forţei de muncã", "Management în asistenţã socialã", "Introducere în probaţiune", "Elaborare proiect", "Practica de specialitate în vederea elaborãrii lucrãri de licenţã", "Oportunitãţi egale" şi "Parteneriat public-privat în asistenţã socialã".
01.10.2006 - iulie 2011
Fundaţia Umanitarã "Eben Ezer Moldovan" , Sâmbãteni, nr. 309, com Pãuliş, jud. Arad; tel./fax: +40 -0257 - 216101
ONG cu activitate în domeniul social
Director programe- Coordonator Centru
Managementul şi coordonarea tuturor proiectelor aflate în desfãşurare; reprezentarea Fundaţiei în relaţiile cu terţii;
01.08.2005 - 01.07.2006

UNICEF România
Social
Consultant UNICEF - asistent social; director bazã de date
Monitorizarea respectãrii drepturilor copilului la nivelul Jud.Arad, întocmirea unei baze de date, realizarea planurilor de acţiune şi întocmirea referatelor de evaluare bilunare, întocmirea raportului anual cãtre Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, menţinerea relaţiilor de colaborare cu diverşi actori sociali, activitãţi de scriere de proiecte la nivelul Organismului, purtãtor de cuvânt în relaţia cu presa, etc;
Sociologie
DOCTOR IN SOCIOLOGIE
Învãţãmânt superior / Formare post-universitarã doctorat
2007 - 2010
Universitatea de Vest "Vasile Goldiş", din Arad
Licenţã/ Psihologie/ Facultatea de Psihologie, Stiinte ale Educaţiei şi Asistenţã Socialã
Forma de învãţãmânt zi/ Licenţiatã
Învãţãmânt superior / Formare universitarã licenţã
2005-2006

Universitatea Aurel Vlaicu, Arad, Departamentul pentru pregãtirea personalului didactic

Masterat în "Management Educaţional"


2005-2007
Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie,
Masterat "Asistenţa Socialã în serviciile de reintegrare socialã a infractorilor"
Asistenţa Socialã in serviciile de reintegrare socialã a infractorilor
Master / Lucrarea de disertaţie "Contribuţia Asistenţei Sociale în cuplul penal Victimã-Agresor"

Învãţãmânt superior / Formare post-universitarã masterat
2001-2005
Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Specializare Asistenţã Socialã
Asistenţã Socialã
Asistent social licenţiat / Lucrarea de licenţã: "Rolul asistentului social în munca cu minorul delincvent şi predelincvent".

Învãţãmânt superior / Formare universitarã de zi
2001 - 2005
Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic

Modul Psihopedagogic pentru formarea iniţialã a cadrelor didactice
Profesor / Certificat de absolvire DPPD

Învãţãmânt superior
2009

Consiliul Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor
Managementul proiectelor
Certificat/Atestat
MANAGER PROIECT
2007

Consiliul Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor
Formarea adulţilor
Certificat/Atestat
FORMATOR DE FORMATORI

Asistent cercetator sociolog *(contract indiv.de munca COD I.T.M. CLUJ 6.97575) - Proiect CESAR, finantat de Banca Mondiala si Guvernul Romaniei, care vizeaza monitorizarea socialã a procesului de înregistrare sistematicã prin evaluarea participãrii grupurilor vulnerabile în acest proces.*( incepand cu 23.01.13 )

flag Details:
Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, ştiinţele Educaţiei,Psihologie şi EFS , B-dul Praporgescu nr. 1-3, Arad, tel./fax: +40-257-250609
Educaţie în instituţie de învãţãmânt superior privat
Asistent universitar Dr.
• Noiembrie 2008- februarie 2009 -cadru asociat
• Februarie 2009- prezent- titular

Publicații selectate:

* Morcan, Oana, Current situation of the labour in Arad county jobs fair for postinstitutionalized young adults. Case study, Eurostampa, in Baciu, L.,, Youth employment: challenges and opportunities-selected proceedings, SIEO, 2012.

* Morcan, O., Trancã, L,, Model de bunã practicã în intervenţia în demenţa Alzheimer. Centru respiro pentru aparţinãtori. În Gal, Denizia, (coord.) Îngrijirea vârstnicului: Studii şi modele de bune practici, , Cluj-Napoca: Casa Cãrţiii de Ştiinţã, Denizia Gal, ISBN: 978-606-17-0280-0, 2012.

* Morcan, Oana, Alzheimer: bolnav, familie, societate: intervenţie asistenţialã, ProUniversitaria, Colecţia de Ştiinţe Psiho-Sociale, ISBN: 978-606-647-560-0, nr.2, 2012.

* Morcan, O., Ban, E, Negative effects on children in case of divorce in Romanian system, OUTLOOK-FORMING AND BEHAVIORAL STRATEGIES FOR THE SOCIALIZATION OF YOUTH IN GLOBALIZED WORLD, 2010.

* Morcan, O, The Current Workforce Situation in the Arad County ,Romania Labour Exchange for Post-institutionalized Young Persons. Case Study, ISBN 978-5-292-04011-8, Conference, OUTLOOK-FORMING AND BEHAVIORAL STRATEGIES FOR THE SOCIALIZATION OF YOUTH IN GLOBALIZED WORLD", Russia, Saratov, Department of Philosophy, October 4, website, 2010.

* Prelici, V., Morcan,O.,, Teste grila-Asistenta Sociala, : Vasile Goldiş University Press, Morcan,O., Teste grila-Asistenta Sociala, Vasile Goldiş University Press, ISBN: 978-973-664-477-1, 2011.

* Prelici, V., Morcan, O., Teste grilã – Asistenţã Socialã, Vasile Goldiş University Press, Prelici, V., Morcan, O., Teste grilã – Asistenţã Socialã, 2010.

* Prelici, V., Morcan, O., Simerea L, Teste grilã - Asistenţã Socialã, Vasile Goldiş University Press, Prelici, V., Morcan, O., Simerea L, Teste grilã - Asistenţã Socialã, ISBN: 978-973-664-329-3 Arad: Vasile Goldiş University Press, ISBN: 978-973-664-329-3, 2009.

* Morcan, O., Factorii predictivi în cazul comportamentelor antisociale la elevii de liceu. Studiu comparativ între mediile instituţionalizate de tip cãmin şi cele neinstituţionalizate din familii, U.A.S&C.S.A.S.U., Delincventa Juvenila, anul III, nr.1, ISSN: 1844-7473, octombrie, 2010.

* Morcan, O.,, „Prefigurarea rolului asistentului social în consilierea mamelor aflate în dificultate, Vasile Goldiş University Press, -suport electronic, A cunoaşte pentru a schimba. Studii şi cercetãri de asistenţã socialã, 2009.

* Morcan, O.,, Perspectiva asistenţei sociale în „cuplul” penal victimã-agresor. Studiu de caz 2005-2007 SPVRSI Arad, West University Publisher House, Laura Mays & Mihaela Tomita, volumul Conferinţei Internaţionale SPECTO, ISBN: 978-1-61623-707-3, 4-5 november, Timişoara, 2009.

* Morcan, Oana, Integrarea în şcoala de masã a copiilor cu deficienţe mintale, Vasile Goldiş University Press, ISSN (print): 1843-1348, Societate si politica, nr 2 ,sem II, 2010.

* Baciu, Loreni, T., Lazãr , Morcan, O, Organizaţiile celui de-al treilea sector şi criza statului bunãstãrii, Vasile Goldiş University Press, Societate și politicã, nr 1, aprilie 2010, sem I, Vasile Goldiş University Press, ISSN (print): 1843-1348, pp.115-134, nr 1, aprilie 2010, sem I, 2010.

* Loredana, M.,Trancã, Oana, A., Morcan, Profilul structurii psihologice a viitorilor asistenţi sociali din perspectiva analizei tranzacţionale, Vasile Goldiş University Press, "Studii de ştiinţã şi culturã", anul VI, nr. 2(21), Vasile Goldiş University Press, anul VI, nr. 2(21),, 2010.

* Morcan, O.,Marcu, R., Psychosocial involvement for Alzheimer's Dementia. Case study Romania-Germania, Medimond International Proceedings Division, Journal issue of April 2012, ISSN: 2039-4632, indexed in Conference Proceedings Citation Index published by Thomson Reuters, Medimond International Proceedings Division, vol.3, nr2.2012, ISSN 2039- 4632, ISBN 978-88-7587-642-, 2012.

* Morcan, O., Predictive factors in case of antisocial behaviors observed at high school students. Comparative study between institutionalized environments (home school type) and non-institutionalized (minor host family), Proceedings (P510) of the SPECTO 2012, Medimond International Proceedings Division, ISBN 978-88-7587-639-5, Medimond International Proceedings Division, indexed in Conference Proceedings Citation Index published by Thomson Reuters, may, 2012.