Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Cecilia Tohãneanu

Avatar

Universitatea Creştinã Dimitrie Cantemir, Facultatea de ştiinţe Politice, Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice - Bucureşti, Bucureşti, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://politice.ucdc.ro/?page_id=31

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: x-0153-0733. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1953

Interese: epistemologie, filosofia ştiinţelor socio-umane, filosofie politicã

flag Detalii:
- absolventã a Facultãţii de Filosofie (1977)şi a Facultãţii de Drept (1982)- Universitatea Bucureşti; doctor în filosofie
- profesor universitar; cursuri predate: filosofie politicã, etica relaţiilor publice, filosofia ştiinţelor sociale

Lucrãri (selecţie):
CÃRţI
• Cecilia Tohãneanu, Noţiuni de filosofie moralã, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, ISBN: 978-606-647-740-6,161 p.
• Cecilia Tohãneanu, Introducere în etica politicã, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, ISBN: 978-606-647-741-3,175 p.
• Cecilia Tohãneanu (coord., pref.), Teorii versus ideologii politice?, Editura Institutul European, Iaşi, 2012, ISBN: 978-973-611-877-7, 350 p.;
• Cecilia Tohãneanu, Sociologie politicã. O introducere însoţitã de antologie de texte, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-129-872-6, 226 p.
• Cecilia Tohãneanu (coord., pref.), Ontologie, Politicã şi Eticã. Supoziţiile metafizice şi implicaţiile morale ale teoriei politice contemporane, Editura Universitarã, Bucureşti, 2010, ISBN: 978-606-591-030-0, 170 p;
• Cecilia Tohãneanu, Filosofie politicã, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-129-348-6, 176 p.
• Cecilia Tohãneanu, Realismul ca filosofie a ştiinţei, Editura Cartea Universitarã, Bucureşti, 2005, ISBN: 973-731-096-9, 146 p;
• Cecilia Tohãneanu, Epistemologia istoriei. Între mitul faptelor şi mitul semnificaţiilor, Editura ştiinţificã, Bucureşti, 1998. ISBN: 973-44-0233-1, 214 p. http://www.worldcat.org/profiles/ceciliatohaneanu/lists/2449641

ARTICOLE ISI
• Cecilia Tohãneanu, "The Human Between the Life-world and Its Theoretical (Re)Construction", Review of Research and Social Intervention/Revista de Cercetare şi Intervenţie Socialã, Volumul 31/2010/Decembrie, ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (electronic), pp. 95-105; www.rcis.ro; www.scopus.com; Social Sciences Citation Index® (Thomson ISI): http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf; http://www.worldcat.org/profiles/ceciliatohaneanu/lists/2449641. http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1583-3410

• Cecilia Tohãneanu, "Historical Knowledge as Perspectival and Rational: Remarks on the Annales School's Idea of History", Metaphilosophy, Volume 31, Nr. 1-2, Blackwell Publishers, 2000, ISSN 0026 1068; pp.169-183: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/1467-9973.00135;
Articol republicat în: Joseph Margolis and Tom Rockmore (eds.), The Philosophy of Interpretation, Blackwell Publishers, Malden, Massachusetts, USA, 2000, 236 p., ISBN 0-631-22047-X, (pp. 169-184): http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-063122047X,descCd-tableOfContents.html

ARTICOLE ALE CÃROR ABSTRACTE AU FOST PUBLICATE ÎN International Political Science Abstracts:
1. Cecilia Tohãneanu, "Pluralismul rezonabil şi pledoaria pentru pluralism: John Rawls versus comunitarianismul", Sfera Politicii, Nr. 150, 2010, pp.3-9; Abstract publicat în International Political Science Abstracts, Volume 61 (1), February 2011 (Abstract 61.1045) http://www.ipsa.org/publications/abstracts;

2. Cecilia Tohãneanu, "De ce este necesarã examinarea dimensiunii politice a filosofiei lui Heidegger?" Sfera Politicii, Nr. 148, 2010, pp. 85-90; Abstract publicat în International Political Science Abstracts, Volume 61(1), February 2011 (Abstract 61.390): http://www.ipsa.org/publications/abstracts;

3. Cecilia Tohãneanu, "Ambivalenţa moralã a domniei legii. Tensiunea potenţialã între politicã şi moralitate", Sfera Politicii Nr. 134, 2009; pp.28-32; Abstract publicat în International Political Science Abstracts, Volume 60 (6), December 2010, ISSN: 0020-8345, chapter Political Science: Method and Theory/Science Politique: Méthodes et Théories (Abstract 60.7084 ).

Alte articole publicate în reviste precum Revista de Filosofie, Analele Universitãţii Bucureşti, Academica, Societate şi Culturã, Lettre Internationale, Sfera Politicii. Studii publicate în volume colective.

flag Details:
- Graduate of the Faculty of Philosophy (1977)and Faculty of Law (1982)- Bucharest University; PhD in philosophy.
- professor teaching Political Philosophy, Public Relations Ethics, Philosophy of Social Sciences

Works (selection):
BOOKS
1. Cecilia Tohãneanu, Notions of moral philosophy, Pro Universitaria Publishing House, Bucharest, 2013, ISBN: 978-606-647-740-6,161 p.
2. Cecilia Tohãneanu, Introduction to political ethics, Pro Universitaria Publishing House, Bucharest, 2013,ISBN: 978-606-647-741-3,175 p.
3. Cecilia Tohãneanu (ed), Theories versus political ideologies? Institutul European Publishing House, Iaşi, 2012, ISBN: 978-973-611-877-7, 350 p.
4. Political sociology, Pro Universitaria Publishing House, Bucharest, 2011, ISBN 978-973-129-872-6, 226 p.
5. Cecilia Tohãneanu (ed), Ontology, Politics and Ethics. Metaphysical suppositions an moral bearings of contemporary political theories, Editura Universitarã, Bucharest, 2010, ISBN: 978-606-591-030-0, 170 p;
6. Cecilia Tohãneanu, Political philosophy,Pro Universitaria Publishing House, Bucharest, 2009, ISBN 978-973-129-348-6, 176 p.
7. Cecilia Tohãneanu, Realism as a philosophy of science, Cartea Universitarã Publishing House, Bucharest, 2005, ISBN: 973-731-096-9, 146 p;
8. Cecilia Tohãneanu, Epistemology of history. Between the myth of facts and the myths of meanings, Scientific Publishing House, Bucharest, 1998. ISBN: 973-44-0233-1, 214 p.

ISI ARTICLES
1. Cecilia Tohãneanu, "The Human Between the «Life-world»and Its Theoretical (Re)Construction", Review of Research and Social Intervention/Revista de Cercetare şi Intervenţie Socialã, Volumul 31/2010/Decembrie, ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (electronic), pp. 95-105;
2. Cecilia Tohãneanu, "Historical Knowledge as Perspectival and Rational: Remarks on the Annales School's Idea of History", Metaphilosophy, Volume 31, Nr. ½, Blackwell Publishers, 2000, ISSN 0026 1068; pp.169-183: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/1467-9973.00135; reprinted in Joseph Margolis and Tom Rockmore (eds.), The Philosophy of Interpretation, Blackwell Publishers, Malden, Massachusetts, USA, 2000, 236 p., ISBN 0-631-22047-X, (pp. 169-184): http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-063122047X,descCd-tableOfContents.html

ARTICLES WHOSE ABSTRACTS HAVE BEEN PUBLISHED IN International Political Science Abstracts:
1. Cecilia Tohãneanu, "Reasonable pluralism and the plea for pluralism: John Rawls versus Communitarianism", Sfera Politicii, Nr. 150, 2010, pp.3-9; Political Science Abstracts, Volume 61 (1), February 2011 (Abstract 61.1045) http://www.ipsa.org/publications/abstracts;
2. Cecilia Tohãneanu, Why is it necessary to analyze the political dimension of Heidegger's philosophy? Sfera Politicii, Nr. 148, 2010, pp. 85-90; International Political Science Abstracts, Volume 61(1), February 2011 (Abstract 61.390): http://www.ipsa.org/publications/abstracts;
3. Cecilia Tohãneanu, The moral ambivalence of the rule of law. The potential tension between politics and morality, Sfera Politicii Nr. 134, 2009; pp.28-32; International Political Science Abstracts, Volume 60 (6), December 2010, ISSN: 0020-8345, chapter Political Science: Method and Theory/Science Politique: Méthodes et Théories (Abstract 60.7084 )