Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Adrian Laculiceanu

Avatar

Cercetator independent, Targoviste, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://ro.linkedin.com/pub/adrian-laculiceanu/9/532/1b4
Pagina web personala: http://ro.linkedin.com/pub/adrian-laculiceanu/9/532/1b4

Nascut(a) in: 1955

Interese: motoare, convertizor de cuplu, vehicule cu actionare umana, ambarcatiuni cu actionare umana, transmisii adaptabile, energie verde

flag Detalii:
Sunt un inginer pasionat de stiinta si tehnica cu preocupari in domeniul vehiculelor cu actionare umana, actionarilor variabile, reducerii consumului de combustibil, deplasarii nautice si aviatiei.

In decursul ultimilor ani am realizat 5 brevete in domeniul auto (Mecanism motor cu caracteristica liniara; Mecanism motor cu cilindree variabila (2); Motor in 2 timpi cu supape; Motor cu ciclu dublu de combustie) si o cerere de brevet - Motor termic adaptiv (VCR&VCC engine, 9 variante de mecanism motor)
Studiez acum proiectele: Motor cu ciclu de ardere izocora prelungita - pistonul ''stationeaza'' mai mult de 90 grd in preajma PMS; Motor cu ciclu de ardere izobara prelungita - pistonul ''stationeaza'' mai mult de 90 grd in preajma PMI; Motor cu ciclu dublu de combustie - cu ciclu Atkinson; Convertizoare de cuplu (transmisii automate adaptive) si altele

Proiecte inovative in domeniul auto:
- Motor termic adaptiv - ''One Engine - Any Fuel - Any power'' - cu raport de compresie variabil si/sau cilindree variabila, care asigura puterea functie de incarcarea motorului, flexi-fuel, cu implicatii directe in cresterea puterii, scaderea consumului si a emisiilor poluante (2 brevete, o cerere de brevet, 9 variante).
Referinte:
http://www.youtube.com/watch?v=TZ0QO_NgNow
http://www.youtube.com/watch?v=NAM9zKEAQ6E
- Motor cu ardere izocora prelungita - ''One engine - Any fuel'', ''Go crankshaft - Piston stay'' - pistonul stationeaza in jur de 90 grd in preajma PMS, care asigura arderea completa la volum constant, flexi-fuel, folosirea de carburanti neaditivati, cresterea eficientei termice a motorului cu implicatii directe in cresterea puterii, scaderea consumului si a emisiilor poluante (proiecte, 6 variante, cerere de brevet)
- Motor cu ardere izobara prelungita - ''One engine - Any fuel'', ''Go crankshaft - Piston stay'' - pistonul stationeaza in jur de 90 grd in preajma PMI, care asigura arderea completa la presiune constanta - dedicat Diesel, cresterea vitezei pistonului, cresterea eficientei termice a motorului cu implicatii directe in cresterea puterii, scaderea consumului si a emisiilor poluante (proiecte, 6 variante, cerere de brevet)
- Motor cu ciclu Atkinson 4T - ''Double power 4'' - motor in 4 timpi cu ciclul intr-o singura rotatie, care asigura putere dubla pentru aceeasi cilindree a motorului clasic in 4 timpi, sau reducerea consumului la jumatate, scaderea gabaritului si cresterea raportului putere/greutate (1 brevet, 2 variante, o cerere de brevet)
- Motor cu ciclu Atkinson 2T - ''Double power 2'' - motor in 2 timpi cu ciclul intr-o jumatate de rotatie, care asigura putere dubla pentru aceeasi cilindree a motorului clasic in 2 timpi, sau reducerea consumului la jumatate, scaderea gabaritului si cresterea raportului putere/greutate (2 variante, o cerere de brevet)
- Motor Omni - ''One engine - Any power - Any revolution - Any sense'' - motor in 2 sau 4 timpi care asigura putere, turatie si sens de rotatie variabile, fara cuplare la o cutie de viteze clasica (proiecte)

Bazat pe mecanismele motoare inventate, lucrez acum la proiecte de cogenerare - Centrale termice cu cogenerare, de mica putere, Incalzitoare individuale precum si la proiecte de Motoare cu aer cald cu eficienta crescuta.

In domeniul HPV am brevetat un Mecanism de actionare cu reglare rapida a raportului de transmisie (MIN-MAX) pentru cresterea eficientei pedalarii, o Bicicleta cu dimensiuni reglabile (OMNIBIKE), o Bicicleta aerodinamica, o Bicicleta acrobatica si mai multe HPV omnifunctionale (sol, gheata, zapada), avand proiecte pentru HPV omnifunctionale (sol, gheata, zapada, apa), Bike 2x2 , HPV gen Seegway cu actionare si comanda manuale si altele.
In domeniul HPW am brevetat mai multe Dispozitive de propulsie nautica si Dispozitive de inot, avand proiecte pentru Mecanisme de vaslire frontala sau cu spatele, Ambarcatiuni si altele.

Proiecte inovative in domeniul HPV (human powered vehicle) si HPW (human powered watercraft):
- Mecanism de actionare cu reglare rapida a raportului de transmisie - ''MIN-MAX'' - mecanism de actionare cu miscare de rotatie a picioarelor si reglare cvasicontinua a turatiei, ce asigura variatia instantanee, manuala sau automata, a raportului de transmisie intre valorile MIN - MAX - in vederea cresterii eficientei pedalarii, putandu-se amplasa pe butucul rotii sau pe ax pedalier distinct - asigurand imbunatatirea ergonomiei si diversificarea tipurilor de vehicule cu actionare umana (brevet)
- Skateboard - ''SKATE'' - Skateboard cu 4-6 role pe axe fixe, fara mecanism distinct de directie (brevet)
- Biciclete ''OMNIBIKE'' - ''Bike grow with me!'' - Biciclete cu dimensiuni reglabile in 2 clase (K - copii-tineret, Y - tineret - adulti), 5 tipuri constructive si 16 tipodimensiuni - a castigat locul 13 - MERIT PRIZE in 2004 la The -th Intl, Bicycle Design Competition - organizat de Taiwan Bicycle Industry R&D Center (TBIRDC), iar "TRANSFORMER" - varianta OMNIBIKE a castigat locul 33 in 2010 la Seoul Cycle Design Competition, organizat de DESIGN BOOM (brevet, 5 variante)
Referinte:
http://www.ibdcaward.org/ehtml/history/index.aspx?num=27
http://www.designboom.com/contest/winner.php?contest_pk=33
- Biciclete ''OMNIO'' - ''Let's cycling keeping your hand!'' - HPV omnifunctional (sol, gheata, zapada) destinate copiilor si tineretului, acrobatiei, pentru plimbarea prin parc, pe platouri sau piste amenajate, cu un cadru minimalist, 2-3 roti, sau o roata motoare + patine sau schiu, gabarit redus, cu conducere prin mecanism distinct sau autoorientare prin inclinare - (2 cereri de brevet, 6 variante)
- Vehicule omnifunctionale ''SWIS'' - ''Let's pedaling!'' - HPV omnifunctionale (sol, apa, gheata, zapada) destinate copiilor si tineretului, acrobatiei, pentru plimbarea prin parc, pe platouri sau piste amenajate, pe apa, gheata sau zapada, cu un cadru minimalist, 4 roti, patine sau schiuri, gabarit redus, cu conducere prin mecanism distinct sau autoorientare prin inclinare - (proiecte)

- Dispozitive de propulsie nautica - ''FLIPPER'' - propulsoare biomimetice, cu elemente flexibile sau rigide, ce asigura propulsia unei ambarcatiuni clasice, a uneia tip "placa-stand-up-paddling" sau a unui inotator, prin actionare cu ajutorul picioarelor - (cerere de brevet, mai multe variante)
- Dispozitive de inot - ''NEMO'' - destinate deplasarii in imersie sau semiimersie, cu unul sau 2 propulsoare FLIPPER, prin actionare cu picioarele, fara a cunoaste vreun stil de inot - (2 cereri de brevet, mai multe variante)
- Hydrofoil - ''Water Bike'' - dispozitiv de deplasare pe apa cu ajutorul unor propulsoare FLIPPER, prin pedalare - (cerere de brevet)
- Placa STAND-UP-PADDLING - ''Power Surf'' - ambarcatiune de tip placa, pentru ape mici neamenajate, cu post simplu sau dublu si actionare sincrona sau alternativa, cu manete, cabluri si/sau pedale, prin 2 sau mai multe propulsoare nautice FLIPPER - (cerere de brevet)
- Dispozitive de vaslire - ''FRONT-BACK ROWING'' - mecanisme de actionare pentru ambarcatiuni uzuale de clasa mica, prin pedalare, cu elemente active gen vasla, padela, ce asigura front-back rowing - (cerere de brevet)

Am castigat mai multe premii nationale si internationale in domeniul inventicii si design-ului.

flag Details:
I am an engineer with a passion for science and technology interests in human powered vehicles, shareholders variables, reducing fuel consumption, water movement and aviation.

In recent years I have achieved five patents in the auto (motor mechanism with linear characteristic , variable displacement motor mechanism (2), 2-stroke engine valves , Engine split-cycle combustion ) and a patent application - adaptive thermal engine (VCR & VCC engine 9 variants motor mechanism )
Now studying projects : Isochoric Combustion Engine Cycle Extended - piston '' stationary '' more than 90 deg around TDC ; Isobaric Combustion Engine Cycle Extended - piston '' stationary '' more than 90 deg around BDC; Split-Cycle Engine Fuel - Atkinson cycle ; Torque Converters ( adaptive automatic transmission ) and others

Innovative projects in the automotive field :
- Adaptive Thermal Engine - ''One Engine - Any Fuel - Any power'' - with variable compression ratio and / or displacement variable that provides power depending on engine load , flexible -fuel , with direct implications for increased power , lower fuel consumption and emissions (2 patents , a patent application , 9 variants) .
References :
http://www.youtube.com/watch?v=TZ0QO_NgNow
http://www.youtube.com/watch?v=NAM9zKEAQ6E
- Prolonged Isochoric Combustion Engine - ''One Engine - Any Fuel '','' Go crankshaft - Piston stay '' - the piston is stationary around 90 deg around TDC , ensuring complete combustion at constant volume , flexible -fuel , using fuel without additives , increasing the thermal efficiency of the engine with direct implications in increased power , lower fuel consumption and emissions pollutants ( projects , 6 variants patent )
- Prolonged Isobaric Combustion Engine - '' One Engine - Any Fuel '','' Go crankshaft - Piston stay '' - the piston is stationary around 90 deg around BDC , which ensures complete combustion at constant pressure - dedicated diesel piston, speed increases , increasing the thermal efficiency of the engine with direct implications in increased power , lower fuel consumption and emissions (projects , 6 variants patent )
- 4T Atkinson Cycle Engine - 4 - '' Double power - 4'' - 4-stroke engine cycle in a single rotation , which provides double power for the same displacement engine 4 stroke classic , or reducing consumption in half , lower gauge and increase power / weight ratio (1 patent , 2 versions , a patent application)
- Atkinson Cycle Engine 2T - ''Double power 2'' - 2-stroke engine cycle in a half rotation, which provides double power for the same displacement classic 2-stroke engine , or reducing consumption in half , lower gauge and increase power / weight ratio (2 versions , a patent application)
- Motor Omni - ''One Engine - Any power - any revolution - Any sense '' - 2 or 4 stroke engine that provides power, speed and rotation variables, without connecting to a gearbox classes ( projects)

Based on the mechanisms invented engines, I'm working on cogeneration projects - Thermal cogeneration , small power , Individual Heaters and the Hot Air Engines with high projects efficiency .

In the H.P.V. have patented Adjustable Actuator Rapid Transmission ratio (MIN -MAX ) to increase efficiency pedaling, a Bike with Adjustable Size (OMNIBIKE ), an Aerodynamic Bike , a Bike Acrobatics and more H.P.V. omni functional (soil, ice, snow ) , with H.P.V. omni functional (soil, ice, snow , water) projects, Bike 2x2, H.P.V. types Segway driven and manual control and others.
In the H.P.W. have patented several Devices Powered Watercraft and Swimming Devices, with projects Paddling Mechanisms front or back , Boats and others.

Innovative projects in the field of H.P.V. (human powered vehicle) and H.P.W. (human powered watercraft):
- Adjustable Actuator Rapid Transmission Ratio - ''MIN- MAX '' - driving mechanism with rotating legs and Quasi continuous adjustment of speed, providing instantaneous variation, manual or automatic, of the transmission ratio between the values MIN - MAX - to increase pedaling efficiency and can be placed on the wheel hub or crank shaft distinct - providing improved ergonomics and diversification of human operated vehicles (patent)
- Skateboard - ''SKATE'' - Skateboard with 4-6 wheels fixed axis without distinct steering mechanism (patent)
- Bikes ''OMNIBIKE'' - ''Bike grow with me!'' - Bicycles adjustable size 2 classes ( K - Children - Youth, Y - Youth - Adult ), 5 types and 16 sizes constructive - won the 13 - MERIT PRIZE in 2004 the- th Intl, Bicycle Design Competition - organized by the Taiwan Bicycle Industry R & D Center ( TBIRDC ) and " Transformer " - version OMNIBIKE won 33 place in the 2010 Seoul Cycle Design Competition, organized by DESIGN BOOM ( patent 5 versions )
References :
http://www.ibdcaward.org/ehtml/history/index.aspx?num=27
http://www.designboom.com/contest/winner.php?contest_pk=33
- Bikes ''OMNIO'' - ''Let's cycling keeping your hand!'' - H.P.V. omni functional (soil, ice, snow) for children and youth, acrobatics, to walk through the park on plates or tracks designed with a minimalist frame 2-3 wheel or driving wheel + skates or ski , small size , by driving through distinct mechanism or auto orientation tilt - (2 patent applications , 6 variants)
- Omni functional Vehicles ''SWIS'' - ''Let's pedaling !'' - H.P.V. omni functional (soil , water, ice, snow ) for children and youth, acrobatics, to walk through the park on plates or tracks arranged , water , ice or snow , with minimalist frame , 4 wheels, skates or skis, small size , by driving through distinct mechanism or auto orientation tilt - (projects)

- Nautical Propulsion Devices - ''FLIPPER'' - propelling biomimetic , flexible or rigid elements that propel a classic boats of one type " board - stand-up-paddling " or a swimmer , by driving with legs - (patent application , several variations)
- Swimming Devices - '' NEMO '' - for immersion or semi immersion movement , with one or two engines FLIPPER by driving your feet without knowing any style of swimming - (2 patent applications , several variants)
- Hydrofoil - '' Water Bike '' - water displacement device using thrusters FLIPPER by pedaling - (patent )
- Plate Stand-Up-paddling - '' Power Surf '' - Craft plate, Water small undeveloped, with single or double post or alternative synchronous drive with levers , cables and / or pedals, by two or more engines nautical FLIPPER - (patent demand)
- Devices Rowing - '' FRONT- BACK rowing '' - actuators for usual small class boats by pedaling with active elements genre oar , paddle , providing front -back rowing - (patent demand)

I won several national and international awards in the field of inventions and design.

Publicații selectate:

* Laculiceanu Adrian, VARYING CAPACITY PUMPING UNIT - Unitate de pompare cu debit variabil, OSIM, OSIM - Brevet 118033, 2002.