Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Ion Boboc

Avatar

Universitatea Europei de Sud Est Lumina, Bucuresti, .

E-mail: trimite un mesaj.

Nascut(a) in: 1951

Interese: educatie, sociologie, politica

flag Detalii:
ION BOBOC

1. DATE PERSONALE:

- Numele şi prenumele: ION BOBOC
- Anul, luna şi data naşterii: 1951, mai 17
- Locul naşterii: Sãnduleni, judeţul Bacãu
- Domiciliul actual: Bucureşti, str. ştirbei Vodã, Nr. 170, Bloc 10 G, Etaj 6, Ap. 22,
sector 1, Tel. 637.70.05, Fax 637.70.05, Mobil: 0723680505,
e-mail: bobprotector@yahoo.com.
- Cetãţenia: românã
- Starea civilã: cãsãtorit
- Funcţia actualã: conferenţiar universitar, director al Departamentului pentru Pregãtirea Personalului Didactic din Universitatea Creştinã "Dimitrie Cantemir" Bucureşti
- Locul de muncã: Universitatea Creştinã "Dimitrie Cantemir" Bucureşti, Facultatea de ştiinţe Politice
- Specialitatea: doctor în sociologie
- Limbi strãine cunoscute: franceza - foarte bine; engleza - bine

2. STUDII EFECTUATE:

- Liceul: din Târgu Ocna, între anii şcolari 1967/1968-1970/1971
- Facultatea: de filosofie, între anii 1971-1975 - Universitatea din Bucureşti

3. DIPLOME OBţINUTE:

- Diploma de licenţã în filosofie, în anul 1975
- Diploma de "Doctor" în sociologie, învãţãmânt universitar, în anul 2000, coord. Cãtãlin Zamfir, tema "Dialog social, mediere şi conciliere prin negociere colectivã".

4. SPECIALIZÃRI:

- în strãinãtate: ca profesor asociat al Universitãţii din Bucureşti, bursã TEMPUS, în Marea Britanie, Cambridge - Anglia Polytechnic University, 1994, domeniul specializãrii: sociologie industrialã şi asistenţa socialã;
- în probleme de muncã şi relaţii industriale, în calitate de director în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale:
o Franţa: 1991 - ca invitat al Guvernului francez, la: Ministerul Muncii, la Confederaţiile sindicale franceze CGT, CFTC, CFDT, Force Ouvriere, CGC, la patronate franceze şi la Comisariatul General al Planului;
- în probleme de muncã, relaţii de muncã şi şomaj, în calitate de cercetãtor ştiinţific principal la Academia Românã / Institutul de Cercetare a Calitãţii Vieţii (şef al Departamentului "Calitatea vieţii de muncã"):
o Suedia (1992 - Stockholm şi Gõteborg/ la Departamentul Muncii - AMI, la SAF şi Foretagarnas - patronatele suedeze şi la LO - Confederaţia sindicalã suedezã);
- în probleme de relaţii industriale am fost şi la diferite organisme internaţionale, în calitate de consultant extern-psihosociolog la ROMATSA - Romanian Air Traffic Services Administration/ România) şi anume:
o Danemarca (1994 - Copenhaga/ la Academia Danezã pentru Pregãtirea Controlorilor de Trafic Aerian);
o Olanda (1994 - Amsterdam şi Maastricht - la Eurocontrol),
o Germania (1994 - Frankfurt şi München/ la compania de aviaţie Lufthansa);
- în probleme de învãţãmânt profesional şi tehnic şi mãsuri active pentru combaterea şomajului în Uniunea Europeanã:
o Italia (1997 - Torino/ la ETF: European Training Foundation, la Ministerul Muncii şi la alte instituţii de pe piaţa muncii din nordul Italiei).

5. FUNCţII ÎNDEPLINITE:

- 1975-1987 - profesor de limbi strãine şi director adjunct: şcoala cu clasele I-X Bereşti Tazlãu, judeţul Bacãu;
- 1988-1989 - psiholog la Laboratorul OSP din Bacãu şi inspector la Inspectoratul şcolar Judeţean Bacãu;
- 1990 - 01 febr./ 01 aug. - preşedinte al CPUN municipiul Bacãu;
- 1990-1991 - inspector general şi director în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
(direcţia de relaţie de relaţii cu publicul şi sindicate-patronat);
- 1992-1997 - şef departament probleme ştiinţifice privind munca şi şomajul la
Academia Românã / Institutul de Cercetare a Calitãţii Vieţii (membru în
Consiliul ştiinţific);
- 1997-2000 - director general al Institutului de Cercetãri Sociale "Protector As"
Bucureşti;
- 01.10. 2000 - 01.10 2003 - conferenţiar universitar la Universitatea Ecologicã
Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi decan al acestei facultãţi;
- 01.10 2003 şi în prezent - conferenţiar universitar la Universitatea Creştinã
"Dimitrie Cantemir" Bucureşti, Facultatea de ştiinţe Politice, director
al Departamentului pt. Pregãtirea Personalului Didactic, membru al
Senatului universitãţii.
Titular al disciplinelor: "Psihologie socialã", "Management politic",
"Marketing public", "Marketing politic", "Partide şi familii politice
europene".

Începând cu anul universitar 1992-1993 şi pânã în 1995-1996 am lucrat ca profesor asociat la Universitatea Bucureşti, Facultatea de sociologie şi asistenţã socialã, unde am predat disciplinele: "Sociologie industrialã", "Asistenţa socialã în sfera muncii" şi "Asistenţa socialã a şomerilor".
Între anii universitari 2000-2001 şi 2003-2004 am mai predat, ca profesor asociat, la Universitatea "Politehnica" din Bucureşti - Departamentul de Sociologie (curs "Sociologia industrialã" - 1 an), respectiv la Universitatea Hyperion - Facultatea de Psihologie, Sociologie şi ştiinţe Politice (curs de "Psihosociologia organizaţiilor şcolare şi managementul educaţional", "Consiliere profesionalã" şi "Pedagogie" - 3 ani).


În perioada 1997-1999, ca director general al Institutului de Cercetãri Sociale "Protector As" am coordonat elaborarea mai multor studii ştiinţifice fundamentale şi cercetãri de teren, dintre care menţionez pe cele mai importante:
La institutele de cercetãri şi universitãţile unde am lucrat, am coordonat mai multe proiecte de cercetare de importanţã internaţionalã, naţionalã şi localã. Astfel, am fost participant la programul naţional de cercetare ştiinţificã în domeniul muncii şi protecţiei sociale, ca expert, împreunã cu experţii guvernului României (1993-1996), coordonator al Programelor de evaluare pentru Phare-PAEM (Programme for Active Employment Measures) şi Phare-VET (Vocational and Education Training, program al Ministerului Educaţiei Naţionale de reformã a învãţãmântului profesional şi tehnic). În aceste contracte am fost evaluator din partea Academia Românã / Institutul de Cercetare a Calitãţii Vieţii şi apoi din partea Institutului de Cercetãri Sociale "Protector As" Bucureşti (1997-2001).
În 1999-2001 am coordonat un studiu ştiinţific în Valea Jiului, în urma unui contract încheiat între Institutul de Cercetãri Sociale "Protector As" Bucureşti, pe care l-am condus, şi Institutul de ştiinţe Umane din Viena (Institute for Human Science - Austria) , cu sprijinul Fundaţiei FORD (sponsor), cu tema: "The Social Costs of Restructuring the Coal Mining Industry in Romania" (Costurile sociale ale restructurãrii industriei miniere în România". Personal, am şi publicat acest studiu, vizând un studiu de caz (Valea Jiului), articol care poate fi identificat pe site-ul institutului (SOCO Project No. 72 - Vienna 2000 / pe Internet se gãseşte la adresa: Website: http://www.iwm.at/publ-spp/soco72pp.pdf).
În octombrie 2003 am coordonat şi realizat un studiu ştiinţific, susţinut prin fonduri Phare, cu tema: "Identificarea mediului economic cu nevoile de pregãtire în diferite meserii prioritare" cu aplicabilitate în ţara noastrã, pentru judeţul Satu Mare.
În august 2004, am condus un modul al unui proiect internaţional, coordonat în România de Universitatea din Bucureşti (Centrul UNESCO), în cooperare cu Pôle Universitaire Européen şi Universitatea din Nancy-Metz (Franţa), numit Test-FORCES (FORmation aux Cultures EuropéeneS), cu titlul "Reseau de stages et culture PECO", pentru Europa Centralã şi Orientalã, realizat cu susţinerea Comisiei Europene - Programul SOCRATES-Gundtvig (contact website: "euromost.org").
În cadrul acestei asocieri internaţionale (la care au mai participat instituţii din Belgia, Ungaria, Letonia, Portugalia, Slovacia şi Franţa), am elaborat şi publicat lucrarea intitulatã: "Organisation administrative du territoire" ("Administrative Organization of the Country"), la modulul 2 - "Vie politique et institutions" ("Political Life and Institutions"), chapitre 3 - 2 articole.
Cãrţile şi articolele cele mai importante scrise în ultimii 5 ani, au fost publicate de edituri şi reviste recunoscute de CNCSIS: 19 cãrţi, dintre care citãm: la Editura Didacticã şi Pedagogicã (3 cãrţi), la Editura ProUniversitaria (2 cãrţi), la Editura Protector As (2 cãrţi), la Editura Economicã (1 carte în douã volume), la Editura Universitarã (2 cãrţi), la Editura Sylvi (1 carte); 33 de articole, dintre care le citãm pe ultimele: la Revista "Calitatea Vieţii" a ICCV şi Academiei Române, la Revista "Jurnalism şi Comunicare", la Revista "Sfera Politicii", în Analele Universitãţii Creştine "Dimitrie Cantemir" Bucureşti; 51 de participãri la simpozioane, sesiuni de referate şi comunicãri înainte şi dupã 1989.
Majoritatea lucrãrilor publicate în ultimii ani 4 sunt din domeniul politicii, ele tratând problemele strategiei politice în partidele româneşti contemporane (vezi lista de lucrãri)Întocmit la data de Semnãtura,
24 august 2008


ANEXÃ
1. LISTA LUCRÃRILOR şTIINţIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM

Nr. crt. Anul publicãrii Autor(i), titlul lucrãrii, editura, locul publicãrii, numãr de pagini
1. 1989 Ion Boboc: "Modul de organizare a gospodãriei la trei generaţii de tineri gospodari din mediul rural", coautor la vol. cu titlul "Stiluri de viaţã. Dinamica lor în societatea contemporanã" (coord. C. Zamfir şi I. Rebedeu), Editura Academiei Române, Bucureşti.
2. 1994 Ion Boboc, M. Gheorghe, M. Gheorghiu, N. Lotreanu, G. Mãţãuan, D. Muhulicã, A. Poştea, L. Pop şi Cãtãlin Zamfir: "Formarea managerialã în România: nevoi şi capacitãţi" (coord. Cãtãlin Zamfir), Editura Alternative, Bucureşti.
3. 1995 Ion Boboc - "La dynamique des relations de travail dans les entreprises roumaines", în vol. "La transition en Roumanie. Communications et qualité de la vie" (dir. R. Tessier), Les Presses de l`Université du Quebec
4. Gheorghe Barbu, Ion Boboc, D. Ghizaru, M. Lazãr, A. Mihãilescu, D. Papuc, L. Pascal, Gh. Socol, M. Stanciu, S, Stroie, M. Teodorescu, N. ţambrea, C. Zamfir: "Dimensiuni ale sãrãciei 1994"(Cap. 4 -"Harta sãrãciei - şomajul ca factor al sãrãciei"), (coord. Cãtãlin Zamfir), Editura Expert, Bucureşti.
5. 1996 Ion Boboc, E. Cobzar şi A. Mihãilescu - "Tinerii cercetãtori din institutele Academiei Române", în vol. "Tineretul deceniului unu" (coord. I. Mãrginean), Editura Expert, Bucureşti.
6. 1997 Ion Boboc (autor principal), Steliana Perţ şi Simona Stroie - "Cercetarea pieţei muncii", Editura Expert, Bucureşti.
7. 1998 Ion Boboc (autor unic): "Managementul cultural în economia de piaţã. Ghid practic", (lucrare de psiho-sociologie tipãritã cu sprijinul Ministerului Cercetãrii şi Tehnologiei), Editura Protector As, Bucureşti, 160 pag.
8. 2000 Ion Boboc (autor unic): "Calitatea vieţii de muncã. Realitãţi şi perspective psihosociologice şi educaţionale", Editura Protector As, Bucureşti, 260 pag.
9. 2001 Ion Boboc (autor unic): "Consilierea profesionalã pentru tineri şi adulţi", Editura Ecologicã, Bucureşti, 521 pag.
10.
2002 Coautor al "Dicţionarului român de politici sociale" (coord. Luana Miruna Pop), Bucureşti: Editura Expert.
11. Ion Boboc (autor unic): "Psihosociologia organizaţiilor şcolare şi managementul educaţional", Bucureşti: Editura Didacticã şi Pedagogicã (EDP), 288 pag.
12. 2003 Ion Boboc (autor unic): "Comportament organizaţional şi managerial. Fundamente psihosociologice şi politologice, vol. I şi II, Bucureşti: Editura Economicã, 509 pag.
13. 2004 Ion Boboc (autor unic): "Managementul organizaţiilor non-guvernamentale", Bucureşti: EDP, 392 pag.


Nr. crt. Anul publicãrii Autor(i), titlul lucrãrii, editura, locul publicãrii, numãr de pagini
14. 2005 Ion Boboc (autor unic): "Management politic. ştiinţa şi arta conducerii în politicã, Bucureşti: Editura Sylvi, 566 pag.
15. 2006 Ion Boboc (autor unic): "Marketing politic şi consultanţã guvernamentalã", Bucureşti: Editura Universitarã, 566 pag.
16. 2007 Ion Boboc (autor unic): "Managementul organizaţiilor non-guvernamentale", (Ediţia a II-a, prescurtatã), Bucureşti: Editura Pro Universitaria, 206 pag.
17. Ion Boboc (autor unic): "Management politic. ştiinţa şi arta conducerii în politicã (Ediţia a II-a, revãzutã şi adãugitã), Bucureşti: Editura Pro Universitaria, 571 pag.
18. Ion Boboc: "Participarea tinerilor la viaţa politicã în context european", în xxx (coord. Sorin Mitulescu) - Studii în domeniul tineretului, Bucureşti: EDP, pp. 138-170.
19. 2008 Ion Boboc (autor unic): "Partide şi familii politice europene", Bucureşti: Editura Universitarã, 416 pag.
20. Ion Boboc (autor unic): "Marketing public", Bucureşti: Editura Universitarã, 237 pag.

2. Lucrãri cu conţinut ştiinţific publicate în reviste de specialitate:

Nr. crt. Anul Autor(i), titlul lucrãrii, revista, editura,
locul publicãrii, nr. pag, cota de participare
1. 1981 Ion Boboc: "Implicaţii psiho-pedagogice în procesul de formare a gândirii ştiinţifice la şcolari", culegere de referate a "Revistei de pedagogie" cu titlul "Educaţia ştiinţificã a elevilor şi studenţilor", Bucureşti, 4 pag.
1. 1985 Ion Boboc: "Conceptul de prejudecatã. Definiţii şi delimitãri", în Revista de filozofie, Editura Academiei Române, 12 pag.
2. 1988 Ion Boboc: "Dinamica structurii familiei la generaţiile de tineri din mediul rural", culegere editatã de Centrul de Cercetãri pentru Problemele Tineretului (CCPT), Buşteni, 25-27 mai 1988, 11 pag.
3. 1990 Ion Boboc: "O prioritate în învãţãmânt: atenuarea prejudecãţilor prin eliminarea autoritarismului", în Revista de pedagogie, Institutul de ştiinţe ale Educaţiei, 3 pag.
4. Ion Boboc: "Angajatorii - parte în negocierile colective. Terminologie şi principii generale de organizare, în Revista "Muncã şi Progres Social", Institutul de Cercetãri ştiinţifice în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, 7 pag.
5. Ion Boboc: "A.B.C.-ul sindicatelor: un cadru general de organizare", în Revista de Informare Socialã "Club 90", Nr. 1, Editura Alternative, 5 pag.
6. Ion Boboc: "Tripartitismul: triunghi sau cercuri concentrice ?", în Revista de Informare Socialã "Club 90", Nr. 1, Editura Alternative, 2 pag.
7. 1991-1993 Ion Boboc: "Managementul participativ - un posibil model pentru firmele româneşti", serial de articole publicate în Revista de Management, Nr. 1/1991, Nr. 1-4/ 1992 şi Nr. 1/ 1993, total 28 pag.
8. 1991 Ion Boboc: "Proceduri de reglementare a conflictelor de muncã în Franţa", Revista Consilier, Departamentul Industriei Construcţiilor de Maşini, Anul 1, Nr. 4-5, 2 pag.
9. 1992 Ion Boboc: "Jocuri" şi tipologii comportamentale în conflictele colective de muncã", în Revista "Calitatea Vieţii", Anul 3, Nr. 1-2, Academia Românã-ICCV, 10 pag.
10. Ion Boboc şi Livius Manea: "Politica pieţei muncii în Suedia", în Revista "Calitatea Vieţii", Anul 3, Nr. 3-4, Academia Românã-ICCV, 8 pag.
11. 1993 Ion Boboc şi Livius Manea: "Mãsurile active ale pieţei muncii şi relaţia sindicate patronat în Suedia", în Revista "Calitatea Vieţii", Anul 4, Nr. 1, Academia Românã-ICCV, 11 pag.
12. Ion Boboc: "Calitatea negocierilor colective" şi "Cum poate fi construit un parteneriat social real şi eficient", în Revista "Adevãrul economic", Nr. 20/27, 3 pag.
13. Ion Boboc: "Calitatea vieţii de muncã - concept şi indicatori", în Revista "Calitatea Vieţii", Anul 4, Nr. 4, Academia Românã-ICCV, 20 pag.
14. 1994 Ion Boboc: "Negocierea colectivã în întreprindere" (publicat şi în spaniolã: "La negociation colectiva en la empresa"), coautor la vol. cu titlul "Adaptarea întreprinderii la un sistem în tranziţie ("La adaptacion de la empresa en un sistema en transicion" - coord. ştefan Mihai), culegere de texte editatã cu ocazia Congresului internaţional organizat de AEDEM - Spania şi Academia Românã, 7 pag.
15. Ion Boboc: "Atitudinea faţã de muncã între realitate şi deziderat, în Revista "Calitatea Vieţii", Anul 5, Nr. 3-4, Academia Românã-ICCV, 12 pag.
16. 1995 Ion Boboc, Kerstin Bogdan, Mihai Gheorghiu, Liliana Ionescu, Livius Manea - Raport privind principiul cãlãuzitor al politicii pieţei muncii suedeze, Academia Românã-ICCV, ICSDMS-MMPS, The Employment Institute AML-Suedia, 5 p.
17. 1997

Ion Boboc: "Evaluarea externã a PAEM-urilor locale în România", culegere de studii publicatã în l. românã de FIMAN (Fundaţia Internaţionalã de Management), pentru lucrãrile celei de-a doua Conferinţe internaţionale PAEM (Programme for Active Employment Measures), Bucureşti, 16-17 mai, vol. I, 9 pag., 4,5 %.
18. Ion Boboc: "Possibilities for Evaluation and Sound Practice Criteria for Programmes of Active Employment Measures", culegere de studii publicatã în l. englezã de FIMAN, pentru lucrãrile celei de-a doua Conferinţe internaţionale PAEM, Bucureşti, 16-17 mai, vol. II, 14 pag.
19. Ion Boboc (autor principal), Steliana Perţ - Studiul pieţei forţei de muncã (Raport pentru Programul Phare - VET / Vocational and Education Training -publicat de Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN, pentru uz intern), noiembrie 1997, Bucureşti, 793 pag.

20. 1998 Ion Boboc, Claudia Sevastianov şi Piero Tarusello - "The field survey in study on labour market", în xxx (coord. M. Bruni & Piero Tarusello) - "Study on Labour Market and Related Implications on the Manpower Provision by the VET System Within the Framework on Phare Project No. RO9405, EuroIn Consulting - Italia (Raport pentru Programul Phare - VET - publicat de MEN, pentru uz intern), mai 1998, Bucureşti, 34 pag.
21. 2000 Ion Boboc: The Social Costs of Restructuring. The Coal Mining Industry in Romania, în SOCO Project Paper, No. 72, Vienna, Institute for Human Science, 32 pag.
22. 2001 Ion Boboc: Eşecul social - cauzã şi efect al eşecului şcolar, în "Transfer de cunoştinţe ştiinţifice" (K.T.'01), Conferinţa Naţionalã a Societãţii Ateneul Român şi Universitatea Ecologicã din Bucureşti, pp. 79-84.
23. 2001 -
2002 Ion Boboc: Reforma managerialã în şcolile europene, în Revista "Tribuna Învãţãmântului", Nr. 621 şi 622-623, Anul LI, 17-23 dec., 24 dec. 2001-13 ian. 2002, 3 pag.
24. 2002 Ion Boboc: "Parteneriat social" (articol de dicţionar), publicat în "Dicţionar de politici sociale" (coord. Luana Miruna Pop), Editura Expert, Bucureşti, 6 pag.
25. Ion Boboc: "Sindicat" (articol de dicţionar), publicat în "Dicţionar de politici sociale" (coord. Luana Miruna Pop), Editura Expert, Bucureşti, pp. 721-726.
26. 2004 Ion Boboc: "Organisation administrative du territoire de la Roumanie" ("Administrative Organization of the Country"), modul 2 - "Vie politique et institutions" "Political Life and Institutions"), Chapitre 3, SOCRATES-Gundtvig (Pôle Universi-taire Européen et Université Nancy-Metz), publicat pe Internet.
27. 2005

« Cine conduce România ? Caracteristici socio-profesionale ale personalitãţilor din cercurile puterii politice », comunicare prezentatã la cea de-a XIII-a Sesiune ştiinţificã a Universitãţii Creştine « Dimitrie Cantemir », 28-29 mai 2004 - Comemorare « ştefan cel Mare şi Sfânt », publicatã la Editura Sylvi, pp. 86-99;
28. "Stiluri de comportament politic televizual în campania prezidenţialã din 2004", în revista "Jurnalism şi Comunicare", Universitatea Bucureşti, Facultatea de Jurnalism, Anul IV, Nr. 2 (11) / Primãvara 2005, pp. 52-61;
29. « Conflictul în organizaţiile politice », comunicare prezentatã la cea de-a XIII-a Sesiune ştiinţificã a Universitãţii Creştine « Dimitrie Cantemir », 28-29 mai 2004 - Comemorare « ştefan cel Mare şi Sfânt », publicatã la Editura Sylvi, 16 pag.
30. Teste grilã pentru examenul de licenţã, în ştiinţa politicã (coord. Prof. univ. dr. Lisette Coandã), Universitatea Creştinã « Dimitrie Cantemir », Facultatea de ştiinţe Politice, 6 pag.
31. 2006 "Comportamente şi strategii manageriale în organizaţiile non-guvernamentale", în Revista "Calitatea Vieţii", Editura Academiei Române, Nr. 1-2 / 2006, 15 pag.
32. "Conflict istoric şi e-conflict între partidele politice din România", în revista "Sfera Politicii", Nr. 123-124, Anul XIV, 6 pag.
33. 2007"Terapia" prin şocuri pentru reforma partidelor din România şi integrarea politicã europeanã. Un model teoretic de analizã (I)", în Analele Universitãţii Creştine "Dimitrie Cantemir", Seria ştiinţe Politice, Bucureşti, 34 pag.
34. "Agregarea unor indicatori privind reforma partidelor politice din România în context european. Un model teoretic de analizã (II)", în Analele Univ. Creştine "D. Cantemir", Seria ştiinţe Politice, Bucureşti, 21 pag.
35. "Educaţia civicã şi pentru democraţie a tinerilor", comunicare prezentatã la cea de-a XVI-a Sesiune ştiinţificã a UCDC, 25-26 mai 2007, 16 pag.
36. 2008 "Implicarea tinerilor din Bucureşti în partide. Studiu de caz privind manipularea alegerilor interne", comunicare prezentatã la cea de-a XVII-a Sesiune ştiinţificã a UCDC, 30-31 mai 2008, 14 pag.
37. "Conflits historiques et "e-conflits" entre les partis politiques de Roumanie", în Revue d'Etudes Politiques et Constitutionelles Est-Européennes, No. 1, 13 pag.

Data: 24 august 2008 Semnãtura,

flag Details:
CURRICULUM VITAE (CV)

Name: Ion BOBOC

Profession: Lecturer

Date of Birth: V.17. 1951

Years with University - 11 years,

Nationality: romanian

Membership in Professional Societies: Association of Sociologists - Romania

Key Qualifications:

- Project coordinator - 3 evaluation research programs: e.g. 1. UE Phare-PAEM - Programme for Active Employment Measures; 2. Phare-VET - Vocational and Education Training - Ministry of Education; 3. SOCO IHS (Institute for Human Sciences) Policy Project, Vienna (Austria) - The Social Costs of Restructuring the Coal Minig Industry in Romania (http://www.iwm.at/publ-spp/soco72pp.pdf).
- 3 books of research in evaluation field. (1. The research of labour market - Ed. Expert, Bucharest, 1997; 2. Possibilities for Evaluation and Sound Practice Criteria for Programmes of Active Employment Measures, in Active Employment Measures. The European Experience, The Second PAEM International Conference Proceedings, May 16-17, 1997, World Trade Center, Bucharest, Romania, FIMAN (International Management Foundation); 3. Study on Labour Market and Related Implications on the Manpower Provision by the VET System Within the Framework on Phare Project No. RO9405, Ministry of Education).

Education:

- 1975 - University of Bucharest, Faculty of Philosophy;
- 1990 - Teacher First Degree, Secondary Schools;
- 2000 - Doctor (PhD) in Sociology;

Employment Record:

- Lecturer - 2003- at present, Christian University "Dimitrie Cantemir";
- Lecturer - 2000-2002, Ecological University of Bucharest;
- Director- 1997-2000, Institute of Social Research PROTECTOR AS;
- Sociologist researcher-1992-1997, Institute for Quality of Life (Romanian Academy),
- Director- 1990-1991, Ministry of Labour;
- Psychologist - 1987-1989, Bacãu County Inspectorate;
- Teacher First Degree - 1975-1987, Secondary Schools;.

Languages:

French - excellent;
English - good.

Certification:

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, these data correctly describe me, my qualifications, and my experience.

Date:
[Signature]


Full name: Ion BOBOC