Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Irina Crina Anca Sandu

Avatar

Universitatea de Studii, Florenta, Italy.

E-mail: trimite un mesaj.

Nascut(a) in: 1975

Interese: Conservarea si restaurarea Patrimoniului Cultural si a operelor de arta

flag Detalii:
1. Studii:
· Liceul Sanitar (1989 - 1993), Specializarea Medicinã Generalã, promoţia 1993, cu media generalã 9,53 şi media la examenul de bacalaureat 9, 40;
· Licenţiatã şi diplomatã în Patrimoniu Cultural, Specializarea Conservarea şi Restaurarea Icoanelor şi Lemnului Policrom, la Facultatea de Teologie Ortodoxã a Universitãţii “Al.I.Cuza” Iaşi, promoţia 1997, cu media generalã 9,98 şi media 10,00 la examenul de licenţã (titlul tezei de licenţã: "Cauze şi forme de degradare ale picturii în tempera pe lemn", iar partea practicã - dosarul de restaurare al icoanei "Intrarea în Ierusalim", sec. XVIII, depozitul M-rii Golia, Iaşi);
· Seminarul Psiho-pedagogic în cadrul Universitãţii “AL.I.Cuza” cu media 10;
· Specializarea post-universitarã prin masterat la Universitatea Subalpinã Biella, Italia (1998), în domeniul patrimoniului cultural, finalizatã prin dizertaţie;
· Specializarea post-unviersitarã în baza unei burse a Guvernului României în cadrul Institutului de Arte şi Restaurare Opificio delle Pietre Dure, Florenţa, Italia, în domeniul investigaţiilor ştiinţifice şi al restaurãrii şi conservãrii picturilor pe lemn şi pânzã, finalizatã printr-un examen de an, cu media 83/100 şi o lucrare de dizertaţie (7.10.1998 – 6.07.1999);
· Specializarea post-universitarã de 6 luni (01.02.2001-01.07.2001), în cadrul programelor NATO, finanţatã de CNR Roma, la Laboratorul ştiinţific al OPD, Florenţa, Italia;
· Co-optatã în cadrul Programului European de cercetare LabSTECH, finanţat de UE, unde lucrez ca şi colaborator pânã în 2004;
· 1 octombrie 1997 – 3 octombrie 2003, doctorandã în specializarea Chimie Organicã, în cadrul Universitãţii Tehnice “Gh.Asachi” Iaşi, având titlul tezei “Cercetarea proceselor de îmbãtrânire a materialelor organice din structura picturilor vechi pe suporturi cu straturi de preparaţie”;
· 3 octombrie 2003, susţinerea publicã a tezei de doctorat.

2. Limbi strãine:
- italianã - foarte bine;
- englezã - foarte bine;
- francezã - foarte bine;
Am absolvit cu calificativul de 7,50/9,00 Cursul Intensiv de Lb. Englezã organizat de WCC (World Council of Churches, Geneva) în cooperare cu Institutul Ecumenic "Sf. Nicolae" Iaşi, în perioada 17 aprilie - 10 iulie 1998.

3. Activitatea profesionalã:
· Publicaţii în reviste de specialitate (Chromatographia –1 lucrare, Polymer Degradation and Stability – 1 lucrare, OPD Restauro – 1 lucrare, Revista de Chimie – 11 lucrãri, Revista Muzeelor – 6 lucrãri, Revista de Stomatologie - 2 lucrãri, Environmental Engineering and management Journal – 2 lucrãri, Buletinul de Fizicã şi Chimie – 1 lucrare, Analele Universitãţii ”Al.I.Cuza” - 22 lucrãri, Buletinul Institutului Politehnic - 5 lucrãri) şi în volume - 23 lucrãri;
· Autor a douã monografii: „Principii fundamentale de teoria conservãrii şi restaurãrii, Ed. Corson, Iaşi, 2000, 350 pg. şi „Aspecte metodologice privind conservarea ştiinţificã a bunurilor de patrimoniu cultural”, Ed. Corson, 2001, 686 pg.;
· Co-autor a monografiilor: “Chimia Conservãrii şi Restaurãrii Cãrţilor Vechi”, Ed. Trinitas, Iaşi, 1998, 600 pg.; “Expertiza ştiinţificã a Operelor de Artã”, Ed. Trinitas, Iaşi, 1998, 554 pg; „Compendiu de biochimie”, Ed. Corson, Iaşi, 2001, 506 pg.; „Complemente de biochimie descriptivã, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 375 pg.; „Chimia conservãrii şi restaurãrii, vol.I, Ed. Corson, Iaşi 1055 pg., „Chimia conservãrii şi resaturãrii”, vol. II, Ed. Corson, Iaşi, 668 pg; „Colorimetria în artã”, Ed. Corson, Iaşi, 2002, 420 pg.;
· Consilier editorial la volumul III din suplimentul la Analele Universitãţii “Al.I.Cuza”: “ştiinţa, Tehnica şi Arta Conservãrii şi Restaurãrii Patrimoniului Cultural”, 1999, 421 pagini; şi la monografia „Restaurarea şi conservarea obiectelor metalice”, Ed. Corson, Iaşi, 2002, 666 pg.;
· Am participat cu o icoanã restauratã, schiţe - relevee adiacente şi replici ştiinţifice la expoziţia colectivã de lucrãri de restaurare - conservare - replici a studenţilor secţiei Patrimoniu Cultural a Facultãţii de Teologie Ortodoxã, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaşi , care a avut loc în perioada 19 - 23 iulie 1997, la Sala Goticã a Mãnãstirii “Trei Ierarhi”;
· Lucrãri de conservare şi restaurare a unor icoane pe lemn din diverse colecţii private (1998 –2000);
· Intre anii 1994-1996 am lucrat în cadrul Centrului Mitropolitan de Cercetãri TABOR ca asistent microbiolog (cu studii medii). Începând cu anul III de studiu pânã la absolvire, respectiv din anul 1996 pânã în 1997, am funcţionat ca asistent cercetare în cadrul colectivului de “Expertizarea ştiinţificã a operelor de artã”. Prin concurs, începând cu luna octombrie 1997 am ocupat postul de cercetãtor ştiinţific, funcţionând ca şef de colectiv pânã în februarie 2000, când prin transfer am ocupat postul de Consilier pe cercetare în cadrul Centrului de cercetãri şi învãţãmânt continuu al Universitãţii Apollonia din Iaşi, unde funcţionez şi în prezent şi de unde am fost trimisã la specializare în Italia;
· Brevetarea a 16 invenţii şi 6 dosare OSIM în domeniul conservãrii şi restaurãrii bunurilor culturale şi participãri la Saloane de Invenţii naţionale şi internaţionale (1993 - 2003);
· Participarea la rezolvarea unor contracte de cercetare cu diverse ministere: Ministerul Cercetãrii şi Tehnologiei, Ministerul Mediului, Ministerul Învãţãmântului şi Academia Românã;
· În anul universitar 1997 – 1998 am condus lucrãri practice şi seminarii cu studenţii de la secţiile de Patrimoniu Cultural şi Pastoralã, pentru disciplinele: Chimia conservãrii şi restaurãrii, Studiul materialelor specifice, Investigaţii ştiinţifice şi Istoria artei creştine;
· Am contribuit la organizarea unor şantiere şi cursuri de specializare pentru studenţi, cu participarea unor specialişti din strãinãtate:
- cursul de "Conservarea lemnului policrom şi picturilor murale" ţinut de d-ra restaurator Anna Hulbert, Oxford, Anglia, între 1 şi 12 decembrie 1997 la secţia de Patrimoniu Cultural din cadrul Facultãţii de Teologie Ortodoxã;
- practica de varã de la M-rea Probota, sub îndrumarea d-rei Agnes Brokerhof, expert în conservare, Institutul Olandez pentru Patrimoniu Cultural, Amsterdam, Olanda;
- am participat în martie-noiembrie 1997 şi iulie-august 1998, în cadrul unui proiect UNESCO de restaurare, la realizarea documentãrii, expertizãrii ştiinţifice şi a conservãrii unor bunuri de patrimoniu cultural de la mãnãstirea Probota (în principal a iconostasului bisericii). Activitatea mea în cadrul acestui proiect a fost evidenţiatã în Raportul elaborat de specialista de la Institutul Olandez pentru Patrimoniu Cultural.
· Am participat la organizarea manifestãrilor ştiinţifice ale Centrului TABOR: cele 6 ediţii ale Simpozionul Internaţional "ştiinţa, Tehnica şi Arta Conservãrii şi Restaurãrii Patrimoniului Cultural", manifestãrile ştiinţifice cu ocazia Zilelor Universitãţii (5 ediţii) sau a Zilelor Academice Ieşene (2 ediţii) şi Manifestãrile ştiinţifice Studenţeşti (6 ediţii ale Simpozioanelor studenţeşti);
· In timpul primãverii şi verii anilor 1996 - 1997 am fost ghid în cadrul Centrului Ecumenic “Sf. Nicolae” Iaşi pentru mai multe grupuri de turişti strãini care au vizitat mãnãstirile din Nordul Moldovei şi din Bucovina şi diverse tururi ale Iaşului.

4. Distincţii şi diplome:
- premiul întâi la concursul internaţional “Copiii lumii deseneazã”, organizat de revista CRONICA (1980, 1981, 1982), Iaşi;
- premiul întâi şi premiul special la concursul naţional de desen “Autori - copiii”, ediţiile 1980, 1981, 1982, Iaşi, România;
- 4 medalii de aur (3 cu menţiunea specialã a juriului) la Salonul Mondial de Invenţii EUREKA’93 şi EUREKA’94, Bruxelles, Belgia;
- 1 medalie de argint şi 1 medalie de bronz la Salonul Mondial de Invenţii INPEX XI’94, Pittsburgh, S.U.A;
- 1 medalie de bronz la Salonul PROINVENT’95, Bucureşti, România;
- 4 medalii de argint la Salonul Mondial EUREKA’95, Bruxelles, Belgia;
- medalia Bourgmestre de Saint - José ten Noode, 1995, Bruxelles, Belgia;
- atestatul de cercetãtor (artã-patrimoniu artistic) a şcolii Superioare de Cercetare AUPAC (UNESCO), 1995, Paris, Franţa;
- 3 medalii de aur la Expoziţia Internaţionalã de Invenţii GENIUS’96, Budapesta, Ungaria;
- menţiune la Concursul de Creaţie, Interpretare şi Teoria Artei Bizantine, Academia de Arte Frumoase “G. Enescu”, mai 1996, Iaşi, România;
- Atestatele de expert în conservarea şi respectiv în investigarea ştiinţificã a operelor de artã obţinute în urma concursului susţinut în cadrul Centrului de Perfecţonare a Personalului din Instituţiile de Culturã, Bucureşti, România, 1998;
- Atestatul de abilitat în conservarea şi restaurarea picturilor pe lemn şi pînzã obţinut în cadrul Institutului de Arte şi Restaurare Florenţa, Italia, 1999;
- 2 medalii de aur, 1 de argint şi 1 de bronz la Salonul Internaţional de Invenţii INVENTICA 2002, Iaşi;
- 3 medalii de argint şi 1 de bronz la Salonul Internaţional de Invenţii INFOINVENT 2002, Chişinãu;
- 4 medalii de aur, 1 de argint şi Diploma de Membru de Onoare a Camerei de Industrie şi Comerţ Bulgaro-Americane, Salonul Mondial de Invenţii EUREKA 2002, Bruxelles;
- 2 medalii de argint şi diploma de participare la Salonul Internaţional de Invenţii TESLA Fest 2002, Novi Sad;
- 4 medalii de aur şi 1 de argint la Târgul Internaţional de Invenţii ARCHIMEDES 2003, Moscova;
- 1 medalie de aur la Salonul International de Invenţii ECOINVENT 2003, Iaşi;
- 1 medalie de aur la Salonul International de Inventii TESLA FEST 2003, Novi Sad.


5. Nu fac parte din partide politice.
6. Posed cunoştiinţe de operare pe calculator (PC).

flag Details:
University and post-graduate studies
¨ 1997, Fine Arts and Cultural Heritage Department of the “Al.I.Cuza” State University of Iasi, specialisation Conservation and Restoration of easel paintings and polychrome wood, paper of graduation with the topic: "Causes and forms of degradation of the tempera painting on wooden support";
¨ 1998-2000, training courses organised by the Training Centre for the Personnel from the Cultural Institutions, Ministry of Culture, Bucharest, Romania;
¨ 1998/1999, post-graduate specialisation in the field of restoration and conservation of easel paintings at the Institute for Art and Restoration “Palazzo Spinelli” and Opificio delle Pietre Dure from Florence (scholarship offered by the Romanian Government) the title of the disertation: “The analysis of the degradation forms and the characteristics of the restoration interventions of the paintings on canvas”;
¨ 2001, research stage at the Opificio delle Pietre Dure in Florence – scholarship granted by the National Council of Research from Italy, Rome within the NATO-Outreach Program; the researches topic concerned the gas-chromatographic characterisation and other complementary analyses (stratigraphy, spectrophotometry etc.) of various samples (standard proteinaceous binders and real samples of painting) for the identification of specific markers of the most utilised painting’s binders (glues, casein and egg);
¨ 2002, course fellow at the State University in Florence in Technology for the Conservation and Restoration of Cultural Heritage (abbreviation of studies);
¨ 1997-2003, post-graduate specialisation by Ph.D. in Organic Chemistry for Conservation at the Faculty of Industrial Chemistry, "Gh. Asachi" Technical University of Iasi; the topic of the Ph.D. dissertation is “Researches of the ageing processes of the organic materials in the structure of the old paintings on supports with preparation layers";
¨ 03.10.2003 - public defence of the PhD thesis.

Languages
¨ Romanian - native speaker;
¨ Italian – good proficiency;
¨ English – good proficiency;
¨ French – fair proficiency.
Professional activity
a. Research and counselling activity
¨ 1994-1996, assistant at the “TABOR” Metropolitan Research Centre in Iasi;
¨ 1996-1997, research assistant in the team that deals with the “Scientific Expertise of the Art Works”, TABOR” Metropolitan Research Centre in Iasi;
¨ 1997 – 2000, scientific researcher, working as a team chief;
¨ 2000 – 2001, researcher and counsellor for research at the International Centre for Researches and Permanent Education of the “Apollonia” University in Iasi;
¨ 2001-2003, scientific collaboration and managing support activity with the Scientific Laboratory of the Opificio delle Pietre Dure (under the co-ordination of dr. Mauro Matteini) in the framework of the LabSTECH (Laboratories on Science and Technology for the Conservation of European Cultural Heritage) International Project co-ordinated by the INSTM (Consorzio Interuniversitario per la Scienza e Tecnologia dei Materiali) of Perugia and financed by the European Community.

During the 8 years of work in the field of conservation of artefacts I participated at the achievement of 17 research contracts, for 4 of them being in charge with the responsibility of research:

b. Teaching and training activity
¨ December 1997, organisation of a two weeks course on the Conservation of the mural and easel paintings, co-ordinated by the private restorer Anna Hulbert, from Oxford – England;
¨ Summer of 1997 and 1998, organisation and field assistance of the workshop on innovative methodologies for conservation of paintings and polychrome wood, under the co-ordination of Agnes Brokerhof, scientific researcher at the Netherlands Institute for Cultural Heritage, Amsterdam - Holland, within the framework of the UNESCO project for the Restoration of the Probota Monastery (monastery of XVIth century, included in the world cultural heritage).
¨ Academic years 1997/1998 and 1999/2000, practical sessions and seminaries with the students from the Section of Fine Arts - Cultural Heritage of the “Al.I.Cuza” University in Iasi, for the disciplines:
¨ “Scientific Expertise of the Art Works”,
¨ “Chemistry for conservation and restoration”,
¨ “The Study of specific materials”,
¨ “Art History” .
¨ Academic year 2000/2001, the course on “The Basic Principles of the Conservation and Restoration” and practical works for the discipline of “Scientific Expertise of the Art Works” in the framework of the Master program (“The Conservation of the Monuments and Art Works”) organised by the Faculty of Constructions and Architecture of the “Gh. Asachi” Technical University in Iasi.

The teaching activity was concluded with the publication of an university course - Fundamentals of the Theory of Conservation and Restoration (editions 2000 and 2001), of two treatises on Chemistry for Conservation and Scientific Expertise of the Art Works (editions of 1998 and 2002), Compendium of Biochemistry (2001) and Complements of Structural Biochemistry (2002).
70 publications in speciality reviews, 22 patents and 110 scientific communications are reporting the research and study activity (see attached list).

c. Investigation and restoration activity:
¨ participation with a restored icon, scientific copies and drawings at the exhibition of the graduated students from the Fine Arts - Cultural Heritage Section of the Faculty of Theology, "Al.I.Cuza" University Iasi, which took place between 19 and 23 July 1997 in the Gothic Hall of the "Three Hierarchs" Monastery, Iasi;
¨ drawing out of the scientific documentation (170 forms concerning the preservation state and restoration project and 2 scientific reports concerning the innovative treatments for conservation of icons), participation to the expertise and conservation of the cultural goods (icons and iconostasis) from the Probota monastery (March - November 1997 and July - August 1998) within the framework of the UNESCO Japan Trust Project 536/ROM/70 for the Restoration of the Probota Monastery;
¨ restoration of 16 icons from private collections (1998 –2000);
¨ 6 expertises for historical monuments in Romania (1998 – 2003);
¨ gas-chromatographic characterisation and other chemical analyses for the investigation/research of the proteinaceous binders from the structure of the old paintings, within the framework of the six months scholarship, offered by the CNR-Rome (February-July 2001);
¨ participation at the sampling of superficial deposits from David statue of Michelangelo (Gallery of Art Academy in Florence);
¨ 133 forms translated and analysed for the survey on materials and methods for conservation of artefacts during the LabSTECH project (2002-2003).

d. Other activities:
- 1999, publishing counsellor for the third volume of the Supplement of the “Al.I.Cuza” University Annals: “Science, Technique and Art of the Conservation and Restoration of the Cultural Heritage”, 421 pages.

Workshops, conferences, stages, exhibitions and awards/diplomas
¨ 15 days stage of specialisation in research in the field of cultural heritage at the Superior School of Research AUPAC/UNESCO Brussels (1995);
¨ International Colloquium "The Science, the Technique and the Art of Conservation and Restoration of the Cultural Heritage", TABOR” Metropolitan Research Centre in Iasi (1995-1998),
¨ Scientific Events on the occasion of the University “Al. I. Cuza” Days or of the Academically Days of Iasi (1999-2000);
¨ International and World Exhibition of Inventions (EUREKA'93, EUREKA'94, EUREKA'95, EUREKA 2002 - Brussels, Belgium, IMPEX IX'94 - Pittsburgh SUA, GENIUS'96 - Budapest, Hungary INFOINVENT 2002, Chisinau, R. Moldova, TESLA Fest 2002, NoviSad, Serbia, ARCHIMEDES 2003, Moskva);
¨ the 1st and the 6th International Seminary "University and Heritage" (2-8 October 1996 and 10-15 September 2001), organised by the Polytechnic University from Valencia, Spain, under the UNESCO auspices;
¨ International Workshop of Experts on Art Paintings Diagnostic Methodologies, 19-21 December 1999, Ormylia - Thessaloniki, Greece;
¨ Diploma of graduation of the post-graduate training programme in Conservation of the Cultural Goods (no. 00015/27.08.1998), Diploma of graduation of the post-graduate training programme in Investigation of the Cultural Goods (no. 00014/27.08.1998) and Diploma of graduation of the post-graduate training programme in Restoration of the Paintings on Wooden Support (no. 001824/30.06.2000);
¨ Participation Certificate at the Pest control treatment of the Probota Iconostasis, 1998;
¨ Vocational training certificate as “addict to restoration of paintings” delivered by the Institute for Art and Restoration “Palazzo Spinelli”, Florence, 1999;
¨ Participation at the annual meetings in Paris (Louvre, C2RMF – January, 2002) and Munich (BLFD – June, 2002) and at the intermediate meeting (Ormylia, Greece- June 2003) of the members of the LabSTECH network;
¨ Participation with a poster to the First Congress of the Italian group of IIC: “Lo stato dell’arte: Conservazione e restauro, confronto di esperienze”, Torino, June, 2003.

Extracurricular activities
¨ guide for foreign tourists in Iasi and all Moldavia - Romania (summer of 1997 and 1998);
¨ collaboration with a local Radio (Radio TRINITAS from Iasi) for a cultural program (spring 1998),
¨ voluntary collaboration with the “Arte e Personae” Art Gallery (modern art and antiques) in Florence (March-May 2001).

Computers
- good skills on computers' utilisation (PC – Windows 9x and 2000, Excel, Power Point, Adobe Photoshop, Matlab, Internet).

Hobbies
Cultural tourism (quadraturismo);
Classical and modern Poetry;
Classical and modern music.

Publicații selectate:

* G. Chiavari, G. Lanterna, C. Luca, M. Matteini, Silvia Prati, Irina Crina Anca Sandu, Analysis of Proteinaceous Binders by in-situ Pyrolysis and Silylation, Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellshaft mbH, H. Engelhardt, Chromatographia, 57, 2003.

* Irina Crina Anca Sandu, Mihai Brebu, Constantin Luca, Ion Sandu, Cornelia Vasile, Thermogravimetric study on the ageing of lime wood supports of old paintings, Elsevier Science Ltd., Polymer Degradation and Stability, 80, 2003.

* Sandu Irina Crina Anca, Cercetarea proceselor de imbatranire a materialelor organice din structura picturilor vechi cu straturi de preparatie, 2003.