Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Multivalent framework for exact and approximate sampling and resampling

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Radu V. Craiu

Editorial: 2001.

Rezumat:

Cuvinte cheie: MCMC, antithetic variates, antithetic bootstrap, perfect sampling