Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Biblioteca de ştiinţă

Biblioteca de ştiinţă Ad Astra conţine materiale relevante pentru ştiinţa şi politicile ştiinţifice româneşti; ele sunt în general scrise în română. Opiniile exprimate în aceste articole reprezintă doar punctele de vedere ale autorilor, care nu coincid neapărat cu cele ale Ad Astra. Pentru a ne trimite materiale sau linkuri spre materiale care pot fi incluse aici, scrieti-ne folosind formularul de contact.

Cărţi

Elite ale cercetătorilor din România: Matematică, fizică, chimie
Petre T. Frangopol
Cartea integrală: format PDF (612 KB).

De veghe în cercetarea românească: Eseuri de filozofia cercetării
Tudor Ionel Oprea
Cartea integrală: format PDF (541KB)

Mediocritate şi excelenţă: O radiografie a ştiinţei şi învăţământului din România
Petre T. Frangopol
Volumul 1 (2002): Cartea integrală: format PDF (1.5 MB); extras: format PDF (255 KB); recenzie de Vasile V. Morariu: format PDF (10 KB).
Volumul 2 (2005): Cartea integrală: format PDF (1.1 MB)
Volumul 3 (2008): Cartea integrală: format PDF (1.8 MB)
Volumul 4 (2011): Cartea integrală: format PDF (1.2 MB)
Volumul 5 (2014): Cartea integrală: format PDF (1.4 MB)
Volumul 6 (2019): Cartea integrală:  format PDF (3 MB)

Tranziţii economice: Convorbiri cu Nicolas Spulber
Volum editat de Dragoş Paul Aligică şi Gelu Călăcean
Extras: format PDF (215 KB).

Science, Evolution, and Creationism
National Academies Press (SUA), 2008

Reviste

Curierul de Fizică
Extrase:

Cercetarea ştiinţifică din România oglindită într-un recent raport american
Ionel Haiduc (nr. 42) (link extern)

Cercetarea ştiinţifică din România în context internaţional
Ionel Haiduc (nr. 42) (link extern)

Tot despre… ştiinţa românească (numărul cercetătorilor autori în reviste ISI, costul cercetării)
Mircea Oncescu. Extras din nr. 39
Format PDF (88KB).

Exodul tinerilor
Dan Radu Grigore. Extras din nr. 39.
Format PDF (75 KB).

Cercetarea ştiinţifică în România: Partea oglindită în fluxul de reviste recenzate de ISI
Dan Radu Grigore, Mircea Oncescu. Extras din nr. 36, martie 2001.
Format PDF (178 KB).

Despre argumentul „falsei productivităţi” în cercetarea ştiinţifică
Dan Radu Grigore. Extras din nr. 36, martie 2001.
Format PDF (142 KB).

UNESCO-CEPES – Publications

The Antiphysical review (M. Apostol)

Université dans la societé

Articole, rapoarte

Raport de evaluare a performanţelor actuale ale activităţii CDI, inclusiv a performanţelor PNCDI-1
I. Haiduc et al. (2006), în S. Agachi et al. (editori), Sistemul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în contextul integrării în Aria Europeană a Cercetării. Editura Academiei Române, pp. 15-167, 2006.

Ghid de acţiune pentru îmbunătăţirea sistemului cercetării şi educaţiei din România
N. Florian, R. Florian (2006); PDF, 198KB

Bunele practici internaţionale în domeniul finanţării competitive a cercetării
Răzvan Florian (2006)

Starea actuală a sistemului cercetării din România
Răzvan Florian (2006)

Problemele sistemului cercetării din România: Rezultate ale unui sondaj realizat în rândul cercetătorilor
R. Florian, N. Florian (2006)

Analiza performanţelor organizaţionale ale institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare în anul 2003
Panaite Nica / MEC (2004)

Starea cercetării şi direcţii de acţiune: Consideraţii privind modelul investiţional şi performanţele organizaţionale ale institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare
Panaite Nica (2005)

Starea cercetării şi direcţii de acţiune: O abordare pragmatică
Anton Anton (2005)

National Science and Innovation Policies in South Eastern Europe: Current Policy Challenges
Addresses by Ministers and High Level Representatives responsible for S&T (2006)

Asigurarea calităţii în educaţie
Lazăr Vlăsceanu (2005)

Cercetarea ştiinţifică din România, între a fi sau a nu fi
Vladimir Ţopa (2005)

Renaşterea prestigiului doctoral în România
Sebastian Buhai (2005)

Tendencies of international career of Romanian researchers: Brain drain?
D. Popescu, M. Pătraşca, I. Chivu (2006)

A picture of the highly skilled labour migrations from Romania
Anna Ferro (2004)

Brain drain and brain gain: A new perspective on highly skilled migration
Cătălina Andreea Pănescu (2004)

Brain drain from Central and Eastern Europe: A study undertaken on scientific and technical staff in ten countries of Central and Eastern Europe (1997)

International circulation of talent – a solution for the development of Romania
Ioan Manuel Ciumaşu (2007)

The need and the possibilities of cooperation between the Romanian universities and the Romanian students and researchers at the European universities
Ioan Manuel Ciumaşu (2005)

O analiză a calităţii revistelor ştiinţifice româneşti
Dan Grosu, Revista de politica ştiinţei şi scientometrie 3, 2005

Improving standards in the scientific biomedical community in Romania by using journal ranking to improve journal quality
Ioana Robu et al., Health Information and Libraries Journal, 2001

Imaginea externă a ştiinţei româneşti
Ionel Haiduc (2001)
Format PDF (199 KB).

Revista internaţională Scientometrics
Petre T. Frangopol, România liberă / Aldine, 25/03/2005
Format PDF (176 KB)

Cum este receptată şi înfăptuită reforma acum
Vasile Chiş
Format PDF (181 KB).

Impactul reformei de curriculum în învăţământul obligatoriu: Studiu de caz
Vasile Chiş
Format PDF (774 KB).

Fundaţie OutNobel la Cluj-Napoca
Petre T. Frangopol, România liberă / Aldine, 24/12/2004
Format PDF (199 KB).

Jocul de-a reforma şcolii în România
Petre T. Frangopol, România liberă / Aldine, 10/03/2002 (link extern)

Appeal for Romanian science
Miles Reid (link extern, în engleză)

Despre promovarea în învăţământul superior
Liviu Ornea, Dilema
Format PDF (56 KB).

Comentarii, observaţii şi recomandări legate de proiectul „Legii privind asigurarea calităţii în educaţie”
Q&Q – Fundaţia Română pentru Promovarea Calităţii
Format PDF (285 KB).

Mircea Pentia – Articole (link extern)

Two Specialists in Cybernetics: Stefan Odobleja and Norbert Weiner. Common and Different Features
Nicolae Jurcău, Paideia (link extern; în engleză).

The 3D strategy & action plan for the settlement of the Transnistrian conflict
Institutul pentru Dezoltare si Initiative Sociale „Viitorul”
Format PDF (305 KB).

Interviuri

Răzvan Florian, Evenimentul zilei, decembrie 2004

Răzvan Florian, Cultura, noiembrie 2004

Opinii

Sugestii de reglementări şi schimbări legislative pentru domeniul cercetării, dezvoltării, inovării. Document de lucru pentru raportul „România educaţiei, România cercetării” al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor din Domeniile Educaţiei şi Cercetării
R. V. Florian et al. (2008)

Propuneri de reformă a sistemului cercetării ştiinţifice din România
Asociaţia Ad Astra (2005)
Format PDF (342 KB)

The Odyssey of a Marie Curie Reintegration Grant
Sergiu Moroianu (link extern)

Cel mai deştept, cedează
Cezar Aanicăi
Format PDF (142 KB).

Surse de date, documente de referinţă

Listele cu profesorii şi conferenţiarii universitari avansaţi recent; personalul universităţilor de stat (2007)

OECD Unofficial Report on Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct (2007)

Numărul de publicaţii şi citări ISI raportat la populaţie, pe ţară (2003); format Excel

Anuarul statistic al României, 2003

Frascati Manual – Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OECD, 2002)

Oslo Manual – The Measurement of Scientific and Technological Activities – Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data (OECD / European Commission / Eurostat)

Practice

Un ghid practic pentru aspirantul la doctorat în Statele Unite (link extern)
Mihai Budiu

Motto

Cum se naşte o revistă
I. L. Caragiale