Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Continuous-wave ultraviolet generation at 354-nm in a periodically poled MgO:LiNbO3 by frequency tripling of a diode end-pumped Nd:GdVO4 microlaser

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: K. Mizuuchi, A. Morikawa, T. Sugita, K. Yamamoto, N. Pavel, and T. Taira

Editorial: Appl. Phys. Lett., vol. 85 (18), p.3959-3961, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: solid-state lasers