Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Crystal order in Cu2S thin films obtained by spray pyrolysis

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: L. A. Isac, A. Duta, A. Kriza, M. Nanu, J. Schoonman

Editorial: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 9, No. 5, p.1265-1268, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: materials