Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, finanţate de la bugetul de stat

http://ancs.ro/img/files_up/1288599100hg%20cheltuieli.doc

Persoanele interesate pot trimite, in scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra proiectelor de acte normative, in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului, la sediul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica din str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti.

Contact: Lucia Csavar
lucia.csavar@ancs.ro