Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Optical properties of polycarbonate organic matrix/cadmium sulphide clusters composite material

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. STANCULESCU, F. STANCULESCU, M. SOCOL

Editorial: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, 8 (3), p.1057-1061, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: compozit organic/anorganic, matrice polimerica, compusi semiconductori II-VI, absorbtia luminii // Organic/inorganic composite, Polymeric matrix, II-VI semiconductor compounds, Light absorption