Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Preparation and Characterization of Polar Aniline Functionalized Copolymers Thin Films for Optical Non-Linear Applications

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. STANCULESCU, O. RASOGA, N. PREDA, M. SOCOL, F. STANCULESCU, I. IONITA, A.-M. ALBU, AND G. SOCOL

Editorial: Ferroelectrics, 389, p.159-173, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: strat subtire polimeric, MAPLE, SHG // Polymer thin films; MAPLE; SHG