Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Boundary element method for an inverse problem in magnetic resonance imaging gradient coils

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: L. Marin, H. Power, R.W. Bowtell, C. Cobos Sanchez, A.A. Becker, P. Glover, I.A. Jones

Editorial: CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, 23(3), p.149-174, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Inverse problem; Regularization; Divergence-free boundary element method; Magnetic resonance imaging (MRI); Electromagnetism; Coil design

URL: http://www.techscience.com/doi/10.3970/cmes.2008.023.149.html