Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Materials Selection For Improving The Performance Of Flexible Membranes From The Structure Of Elastic Couplings

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: D. Dobre, I. Simion

Editorial: , Metalurgia International, Volume XIV, no.2, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: CAD