Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Research about Correlation between the performance of Plate Heat Exchanger and the Number of Plates

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Grigore Roxana, Popa Sorin, Hazi Aneta, Hazi Gheorghe

Editorial: Recent Advances in Finite Differences-Finite Elements-Finite Volumes-Boundary Elements, p.92-97, 2010.

Rezumat:

Plate heat exchangers are very important equipments used in industrial applications. The paper presents an
analysis related to the influence of the number of plates on the performance of a heat exchanger. 3D models are made
for eight cases and using finite element method are performed numerical simulations of fluid flow distribution.
Numerical results are presented for 1 pass -1pass counter-flow plate heat exchanger.

Cuvinte cheie: elelemte finite // finite elements, finites volumes, boundary elements

URL: www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Bucharest/FB/FB-14.pdf