Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Andrei Dorian Soficaru

Avatar

Curriculum VitaeAndrei Dorian SoficaruOffice AddresstLaboratory of Paleoantropology"Francisc J. Rainer" Anthropological Research CenterEroii Sanitari Ave. 8, C. P. 35-13 050474, Bucharest, Romania, tel. /fax: (004)-021-317.50.72E - Mail: asoficaru@yahoo.comDate of birthtt20.08.1975Marital statustMarriedEducation (NB: in Romania, archaeology studies are within the Faculty of History, and the biological anthropology of the skeleton is a specialization within archaeology)t2002tPh.D. in History, Faculty of History, University of Bucharest tt(Thesis: The population of the Scythia province during the Late Roman tttperiod)1999tMaster degree, Greek and Roman History and Archaeology, Faculty of History, University of Bucharest1998tBachelor in History, Faculty of History, University of BucharestAcademic Positions2008 - present RPrincipal Researcher2004 - 2008tResearcher in Laboratory of Paleoanthropology, "Francisc J. Rainer" Institute of Anthropology1999 - 2004tAssistant researcher in Laboratory of Paleoanthropoogy, Francisc J. Rainer" Institute of AnthropologyGrants and Awards2005tHuman Paleontology and Radiocarbon Chronology of the Pestera Muierii, Romania, Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research #7290 (Erik Trinkaus - PI, Andrei Soficaru & Adrian Doboş - co-PIs).2005tHuman Paleontology and Chronology of the Early Modern Humans from Pestera Muierii and Pestera Cioclovina, Romania, National Science Foundation BCS-0509072 (Erik Trinkaus - PI, Andrei Soficaru & Adrian Doboş - co-PIs).2002tScientific research contract no. 5/05.09.2001, Research Institute of Eco - Museum Tulcea.2001tScientific research contract no. 2899/31.10.2002, Research Institute of Eco - Museum Tulcea. Publications1.tN. Miriţoiu & A.D. Soficaru, Considérations sur l'âge de synostose de la synchondrose sphéno - occipitale chez un échantillon en provenance de la collection craniologique "Fr. I. Rainer" - Bucarest, Annuaire Roumaine d`Anthropologie, 36, 1999, p.3 - 8.2.tN. Miriţoiu & A.D. Soficaru, N.M. Sultana, Analiza antropologică a osemintelor aparţinând mormântului de Epoca Bronzului de la Cârlomăneşti (jud. Buzău), S.C.I.V.A., 52 - 53, 2001 - 2002, p. 43 - 51 [Anthropological analysis of a skeleton discovered in a Bronze Age grave at Cârlomăneşti (Buzău County)].3.tN. Miriţoiu & A. D. Soficaru, Scheletul din mormântul 729 de la Poieneşti: analiză antropologică, Simpozion de numismatică - comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2002, p. 161 - 167 [The skeleton of the grave 729 from Poieneşti: anthropological analysis].4.tN. Miriţoiu & A.D. Soficaru, An ectromely case of skeleton found into Poieneşti Medieval necropolis (Vaslui County) - enclosed appendix on a cubitus (isolated) of Vărăşti Neolithic site displaying the same abnormity, Annuaire Roumaine d'Anthropologie, 39, 2002, p. 3 - 20.5.tN. Miriţoiu & A. Soficaru, Sammlung des Zentrums für Athropologische Forschungen, Bukarest, p.141 - 142, in E. Teleagă & Vlad Zirra (ed.), Die Nekropole des 6.-1. Jhs. v.Chr. von Istria Bent bei Histria. Archäologische Untersuchungen zur Bevölkerung in der westlichen Schwarzmeerregion, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf., 2003.6.tA. Soficaru, Synthese der anthropologischen Analysen: Bemerkungen, p.143 - 145, in E. Teleagă & Vlad Zirra (ed.), Die Nekropole des 6.-1. Jhs. v.Chr. von Istria Bent bei Histria. Archäologische Untersuchungen zur Bevölkerung in der westlichen Schwarzmeerregion, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf., 2003.7.tN. Miriţoiu & A.D. Soficaru, Studiul antropologic al osemintelor din cavoul romano - bizantin "Tudorca" de la Slava Rusă (antica Ibida), Peuce, S.N., I (XIV), 2003, p. 511 - 530 [Anthropological study of the "Tudorca" family vault dated in Romano - Byzantine epoch from Slava Rusă (Ibida)].8.tN. Miriţoiu & A.D. Soficaru, Studiul antropologic al osemintelor descoperite în cripa basilicii de la Murighiol (anticul Halmyris), Peuce, S.N., I (XIV), 2003, p. 531 - 580 [Anthropological study of human bones discovered in the crypt of Halmyris basilica (Murighiol of nowadays, Tulcea County].9.tA. D. Soficaru, N. M. Sultana, N. Miriţoiu, Expertiza antropologică a osemintelor umane descoperite la Chitila Fermă, în anul 2002, Bucureşti - Materiale de istorie şi muzeografie, 17, 2003, 113 - 122 [Anthropological expertise of the human remains discovered at Chitila Fermă during the year of 2002].10.tS. Ailincăi & N. Miriţoiu, A.D. Soficaru, O groapă cu resturi umane atribuită culturii Babadag descoperită în nivelul precolonial de la Orgame (Jurilovca, jud. Tulcea), Arheologia Moldovei, 26, 2003 (2005), p. 307 - 324 [A pit with human remains attributed to Babadag culture discovered in pre-colonial level from Orgame (Jurilovca commune, Tulcea County].11.tO. Moldovan, Ş. Milota, L. Sarcina, E. Trinkaus, I. Băltean, A. Soficaru, G. Rajka, The oldest modern human of Europe, Theoretical and Applied Karstology, 16, 2003, p. 77 - 81.12.tAndrei D. Soficaru, Analyses of human skeletal remains from a Hellenistic grave, Annuaire Roumaine d'Anthropologie, 40, 2003, p. 11 - 21. 13.tN. Miriţoiu, N.M. Sultana, A.D. Soficaru, Asupra unui craniu preistoric dintr-o descoperire întâmplătoare de la Schela Cladovei (jud. Mehedinţi), Studii de Preistorie, 2, 2005, p. 47 - 73 [About a prehistoric skull from a random discovery of Schela Cladovei (Mehedinţi County)].14.tAndrei D. Soficaru, Nicolae Miriţoiu, Nicuşor M. Sultana, Mihaela M. Gătej, Mihai D. Constantinescu, Analiza antropologică a osemintelor descoperite în campania din 2002, în necropola romano - bizantină de la Slava Rusă (jud. Tulcea), Peuce, S.N., II (XV), 2004, p. 329 - 386 [Anthropological analysis of human remains discovered during the excavations of 2002, in the Late Roman necropolis from Slava Rusă (Tulcea County)].15.tC.Al. Lazăr, A.D. Soficaru, Consideraţii preliminare asupra unor oase umane descopeerite în aşezarea gumelniţeană de la Căscioarele-Ostrovel, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XXII, 2005, p. 297 - 316 [Preliminary considerations regarding to some human bones discovered in the Gumelniţa-type settlement from Căscioarele-Ostrovel].16.tSoficaru Andrei Dorian, A skull with a possible sword stroke from Tropaeum Traiani, Annuaire Roumaine d`Anthropologie, 42, Bucarest, 2005, p. 3 - 6.17.tE. Trinkaus, I.C. Băltean, S. Constantin, M. Gherase, V. Horoi, Şt. Milota, O. Moldovan, C. Petrea, J. Quiles, R. Rodrigo, H. Rougier, L. Sarcină, A. Soficaru, J. Zilhăo, Oamenii timpurii moderni din Banat: Peştera cu Oase, Banatica, 17, 2005, p. 9 - 27 [On the early people from Banat: The Cave with Bones].18.tA. Soficaru & A. Stan, Expertiza antropologică asupra unor oseminte umane, în V. Sârbu, S. Matei, V. Dupoi, Incinta dacică fortificată de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării, com. Pietroasele, jud. Buzău (II), Buzău, 2005, p. 107 [Anthropological expertise of some human bones].19.tA. Soficaru, A. Doboş, E. Trinkaus, Early modern humans from the Peştera Muierii, Baia de Fier, Romania, Proc Natl Acad Sci USA, 2006, 103, 46, p. 17196 - 17201.20.tAl. Dinu, D. Meiggs, A. Bălăşescu, A. Boroneanţ, A. Soficaru, N. Miriţoiu, On Men and Pigs: Were Pigs Domesticated at Mesolithic Iron Gates of the Danube? Part one: Teeth Metrics, Studii de Preistorie, 3, 2006, p. 77 - 98.21.tNicolae Miriţoiu & Andrei D. Soficaru, Osteobiographical study of the human remains discovered in the crypt of Murighiol (antique Halmyris) basilica, Il Mar Nero, Roma, 5, 2001 - 2003 (2007), p. 169 - 190.22.tA. Soficaru, C. Petrea, A. Doboş, E. Trinkaus, The human cranium from the Peştera Cioclovina Uscată, Romania, Current Anthropology, 48, 4, 2007, p. 611 - 619.23.tAndrei D. Soficaru, Al. Comşa, A. Stan, V. Anthropological anlysis of the human remains from Hunedoara - The Castel's Garden / Plateau, în V. Sârbu, S.A. Luca, C. Roman, S. Purece, D. Diaconescu, N. Cerişor, Vestigiile dacice de la Hunedoara / The Dacian vestiges in Hunedoara, Sibiu 2007, p. 85 - 106.24.tAl. Dinu, A. Soficaru, N. Miriţoiu, The Mesolithic at the Danube's Iron gates: new radiocarbon dates and old stratigraphies, Documenta Praehistorica, 34, 2007, p. 31 - 52.25.tA.D. Soficaru, Human remains discovered in the Basilica D from Tropaeum Traiani, Annuaire Roumaine d`Anthropologie, 43 - 44, Bucarest, 2006 - 2007, p. 3 - 8.26.tA.D. Soficaru, Anthropological researches regarding the Roman - Byzantine province, Scythia, Annuaire Roumaine d`Anthropologie, 43 - 44, Bucarest, 2006 - 2007, p. 9 - 14.27.tM. Gătej, A. Soficaru, N. Miriţoiu, Expertiza antropologică a osemintelor umane de la Măriuţa - La Movilă (com. Belciugatele, jud. Călăraşi), Studii de Preistorie, 4, 2007, p. 159 - 167 (Anthropological expertise on human bones from Măriuţa-La Movilă archaeological site).28.tS. Ailincăi, N. Miriţoiu, A. Soficaru, A pit with human remains attributed to the Babadag culture in pre-colonial leel at Orgame, Orgame/Argamum, Supplementa 1, 2006, p. 81 - 107.29.tA. Dinu, A. Boroneanţ, A. Bălăşescu, A. Soficaru, Nicolae Miriţoiu, Mesolithic and Neolithic pigs of the northern Balkans: astragali vs. teeth as markers of domestication, Mesolithic Miscellany, 19, 1, 2008, p. 7 - 12.30.tAndrei Dorian Soficaru, Propunere pentru o tipologie uniformă a mormintelor romano - bizantine din Dobrogea, Peuce, S.N. V, 2007, p. 297 - 312 (Proposal for a standard typology of the Roman - Byzantine graves from Dobrogea).31.tAndrei Dorian Soficaru, Human osteological remains from Costişa Romania - anthropological analyses, Dacia, N.S., 52, 2008, p. 33 - 54.32.tG. Cardoş, Al. Rodewald, A. Soficaru, Ancient DNA study on human fossil found Costişa, Romania, dating from de Bronze Age, Dacia, N.S., 52, 2008, p. 55 - 67.33.tA. Boroneanţ, V. Boroneanţ, N. Miriţoiu, A. D. Soficaru, The Icoana burials revisited, Studii de Preistorie, 5, p. 51 - 60.34.tAl. Ion, Andrei D. Soficaru, Paleopathological conditions in an eneolithic community from Sultana - Malu Roşu, Studii de Preistorie, 5, p. 153 - 157.35.tM. C. Rusu, R. Cergan, C.A. Comes, A. Soficaru, The Pterygopalatine Fossa: Morphological Considerations, European Cells and Materials, vol. 16, suppl. 5, 2008 (page 6).36.tM. Poescu, O. Popoviciu, C. Stan, A. Soficaru, N. Miriţoiu, C. Glavce, The condition of the dento - maxillary system in two historical ages. Anthropological study on the skulls from the Mesolithic era and the Early Middle Ages, discovered on Romanian territory, Proceedings of the Romanian Academy. Series B: chemistry, life science and geoscience, 10, 3, 2008, p. 239 - 245.37.tA. Soficaru, N. Miriţoiu, A. Bălăşescu, Analiza osteologică a mormintelor de incineraţie de la Olteni, jud. Covasna, Angustia, 12, 2008, p. 149 - 156 (Osteological Analysis of the Cremation Graves from Olteni, Covasna County).38.tA. Soficaru, N. Miriţoiu, A. Bălăşescu, Osteological Analysis of the Cremation Graves from Olteni, Covasna County, in V. Sîrbu & D. L. Vaida, Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South - Eastern Europe, Proceedings of the 9th International Colloquium of Funerary Archaeology - Bistriţa, Romania, May 9th - 11th 2008, Cluj Napoca, 2008.39.tE. Trinkaus, A. Soficaru, A. Doboş, S. Constantin, Joăo Zilhăo, M. Richards, Stable isotope evidence fro early modern human diet in southeastern Europe: Peştera cu Oase, Peştera Muierii and Cioclovina Uscată, Materiale şi Cercetări Arheologice (serie nouă), 5, 2009, p. 5 - 14.40.tA. Doboş, A. Soficaru, A. Popescu, E. Trinkaus, Radiocarbon dating and faunal stable isotope for the Galeria Principală, Pştera Muierii, Baia de Fier, Gorj County, Romania, Materiale şi Cercetări Arheologice (serie nouă), 5, 2009, p. 15 - 20.A. Soficaru, M. Constantinescu, N. Miriţoiu, Date antropologice privind materialul osteologic de la Basarabi - Murfatlar, Materiale şi Cercetări Arheologice (serie nouă), 5, 2009, p. 159 - 188 (Anthropological data regading the osteological remains from Basarabi - Murfatlar).Fieldwork reportsN. Miriţoiu & A.D. Soficaru, N.M. Sultana, Voice 187, Chronicle of Archaeological Researches, campaign 2002, CIMEC - Institue of Cultural Memory, June 2003, p. 295-300, and the annex 7 / p. 497 (in Romanian).Andrei D. Soficaru, Voice 183, Chronicle of Archaeological Researches, campaign 2002, CIMEC - Institue of Cultural Memory 2004, p. 322-324, and the annex 10 / p. 482-483 (in Romanian).Research in ProgressSkeletal biology studies regarding to the Late Roman Emipre population in Romania.Restoration and analysis of Neolithic skeletons from Vărăşti, Gumelniţa, Căscioarele necropolises.Analysis of skeletons from Late Roman Empire necropolis of Mangalia (Callatis), Slava Rusă (Ibida).Invited Presentations2005tF. Stanciu, G. Duţă - Cornescu, N. Miriţoiu, A. D. Soficaru, V. Stoian, DNA degradations studie son human tooth sample from different periods of time, European Human Genetics Conference 2005, May 07 - 10, Prague, Czech Republic.2002t"The martyrs crypt from Halmyris", National Museum of History, Bucharest (co - authored with M. Zahariade, O. Bounegru, N. Miritoiu).2001t"A Hallstatt pit with human remains discovered in Jurilovca (Argamum)", Institute of Archeology, Bucharest (co - authored with N. Miritoiu, S. Ailincai).2000t"The Hun tomb from Gheraseni. Comparative anthropological study with other discoveries dated in V century A.D. from Romania", Anthropological Research Center, Bucharest (co - authored with N. Miritoiu).2000t"Deformed skull from Gheraseni", Museum of History, Buzau (co - authored with N. Miritoiu).2000t"Some considerations concern the discovery of the first deformed skull on the Romanian territory", Museum of Man, Ploiesti (co - authored with N. Miritoiu).1999t"Proposition d'une methode de calcul pour les angles crâniennes dans la plan median sagital", poster at the XIV colloquium GALF (Goupe des Anthropologues de Langue Francophone), Sinaia (co - authored with N. Miritoiu).Laboratory ExperienceRestoration and analysis of 12 Halstattian skeletons form Jurilovca (with N. Miriţoiu).Restoration and analysis of 39 skeletons from a Late Roman familial vault from Slava Rusă (with N. Miriţoiu).Restoration and analysis of the human remains discovered in the martyr crypt from Murighiol (with N. Miriţoiu).Restoration of 200 skeletons from Late Roman necropolis of Mangalia (with N. Sultana, V. Popescu, M. Gătej).Restoration of 100 skeletons from Late Roman necropolis of Slava Rusă (with N. Sultana, M. Constantinescu, M. Gătej).Restoration of 80 skeletons from Neolithic necropolis of Sultana (with N. Sultana, M. Constantinescu, M. Gătej).Collaboration with Dr. Douglas T. Price (Madison, Wisconsin) about strontium analyses of Mesolithic skeletons from Schela Cladovei (with N. Miriţoiu).Collaboration with Dr. Alexander Rodewald (Hamburg, Germany) about fossil DNA of Halstattian skeletons from Dobrogea (with N. Miriţoiu).Field Experiencet2005tPeştera cu Oase, paleontological site, Romania.2002, 2003, 2004, 2005tArchaeological excavations in the Late Roman Empire necropolis from Slava Rusă, Romania.2001tAnthropological analysis of bones discovered in the basilica crypt from Murighiol, Romania.2001tArchaeological excavations in the Neolithic necropolis from Sultana, Romania.1995, 1996, 1997tArchaeological excavations in Poienesti site, Romania.Language ProficienciestEnglish: reading, writing, speaking.tFrench: reading and speaking.tGerman: reading.

Institutul de Antropologie "Fr. J. Rainer", Bucuresti, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.antropologia.ro/

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: A-5943-2011. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1975

Interese: antropologie, biologia scheletului, osteologie, paleopatologie, bioarheologie

flag Detalii:
Curriculum Vitae
Andrei Dorian Soficaru


Adresã Laboratorul de Paleoantropologie
Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer"
Bd. Eroii Sanitari nr. 8, C. P. 35-13
Bucureşti, cod 050474, România,
tel. /fax: (004)-021-317.50.72
E - Mail: asoficaru@yahoo.com

Data naşterii 20.08.1975

Statut marital Cãsãtorit

Studii
2009 Doctor in istorie, Universitatea Bucureşti, conducãtor: prof. dr. Alexandru Barnea (titlul tezei: Populaţia provinciei Scythia în Epoca Dominatului)
1999 Master în Istorie şi Arheologie greco - romanã, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti.
1998 Licenţã în istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti.

Loc de muncã
2008 - prezent Cercetãtor principal, gr. III, Laboratorul de Paleoantropologie, Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer"
2004 - 2008 Cercetãror, Laboratorul de Paleoantropologie, Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer"
1999 - 2004 Asistent de cercetare, Laboratorul de Paleoantropologie, Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer"

Granturi, burse, contracte ştiinţifice

2006 Library Residence Fellowship, Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Universitatea Arkansas din Fayetteville, SUA:
2005 Human Paleontology and Radiocarbon Chronology of the Pestera Muierii, Romania, Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research #7290 (Erik Trinkaus - PI, Andrei Soficaru & Adrian Doboş - co-PIs).
2005 Human Paleontology and Chronology of the Early Modern Humans from Pestera Muierii and Pestera Cioclovina, Romania, National Science Foundation BCS-0509072 (Erik Trinkaus - PI, Andrei Soficaru & Adrian Doboş - co-PIs).
2002 Contract de cercetare ştiinţificã nr. 5/05.09.2001, Institutul de Cercetãri Eco - Muzeale Tulcea.
2003 2001 Contract de cercetare ştiinţificã nr. 2899/31.10.2002, Institutul de Cercetãri Eco - Muzeale Tulcea.Articole publicate
1. N. Miriţoiu & A.D. Soficaru, Considérations sur l'âge de synostose de la synchondrose sphéno - occipitale chez un échantillon en provenance de la collection craniologique "Fr. I. Rainer" - Bucarest, Annuaire Roumaine d`Anthropologie, 36, 1999, p.3 - 8.
2. N. Miriţoiu & A.D. Soficaru, N.M. Sultana, Analiza antropologicã a osemintelor aparţinând mormântului de Epoca Bronzului de la Cârlomãneşti (jud. Buzãu), S.C.I.V.A., 52 - 53, 2001 - 2002, p. 43 - 51.
3. N. Miriţoiu & A. D. Soficaru, Scheletul din mormântul 729 de la Poieneşti: analizã antropologicã, Simpozion de numismaticã - comunicãri, studii şi note, Bucureşti, 2002, p. 161 - 167.
4. N. Miriţoiu & A.D. Soficaru, An ectromely case of skeleton found into Poieneşti Medieval necropolis (Vaslui County) - enclosed appendix on a cubitus (isolated) of Vãrãşti Neolithic site displaying the same abnormity, Annuaire Roumaine d'Anthropologie, 39, 2002, p. 3 - 20.
5. N. Miriţoiu & A. Soficaru, Sammlung des Zentrums für Athropologische Forschungen, Bukarest, p.141 - 142, in E. Teleagã & Vlad Zirra (ed.), Die Nekropole des 6.-1. Jhs. v.Chr. von Istria Bent bei Histria. Archäologische Untersuchungen zur Bevölkerung in der westlichen Schwarzmeerregion, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf., 2003.
6. A. Soficaru, Synthese der anthropologischen Analysen: Bemerkungen, p.143 - 145, in E. Teleagã & Vlad Zirra (ed.), Die Nekropole des 6.-1. Jhs. v.Chr. von Istria Bent bei Histria. Archäologische Untersuchungen zur Bevölkerung in der westlichen Schwarzmeerregion, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf., 2003.
7. N. Miriţoiu & A.D. Soficaru, Studiul antropologic al osemintelor din cavoul romano - bizantin "Tudorca" de la Slava Rusã (antica Ibida), Peuce, S.N., I (XIV), 2003, p. 511 - 530.
8. N. Miriţoiu & A.D. Soficaru, Studiul antropologic al osemintelor descoperite în cripa basilicii de la Murighiol (anticul Halmyris), Peuce, S.N., I (XIV), 2003, p. 531 - 580.
9. A. D. Soficaru, N. M. Sultana, N. Miriţoiu, Expertiza antropologicã a osemintelor umane descoperite la Chitila Fermã, în anul 2002, Bucureşti - Materiale de istorie şi muzeografie, 17, 2003, 113 - 122.
10. S. Ailincãi & N. Miriţoiu, A.D. Soficaru, O groapã cu resturi umane atribuitã culturii Babadag descoperitã în nivelul precolonial de la Orgame (Jurilovca, jud. Tulcea), Arheologia Moldovei, 26, 2003 (2005), p. 307 - 324.
11. O. Moldovan, ş. Milota, L. Sarcina, E. Trinkaus, I. Bãltean, A. Soficaru, G. Rajka, The oldest modern human of Europe, Theoretical and Applied Karstology, 16, 2003, p. 77 - 81.
12. Andrei D. Soficaru, Analyses of human skeletal remains from a Hellenistic grave, Annuaire Roumaine d'Anthropologie, 40, 2003, p. 11 - 21.
13. N. Miriţoiu, N.M. Sultana, A.D. Soficaru, Asupra unui craniu preistoric dintr-o descoperire întâmplãtoare de la Schela Cladovei (jud. Mehedinţi), Studii de Preistorie, 2, 2005, p. 47 - 73.
14. Andrei D. Soficaru, Nicolae Miriţoiu, Nicuşor M. Sultana, Mihaela M. Gãtej, Mihai D. Constantinescu, Analiza antropologicã a osemintelor descoperite în campania din 2002, în necropola romano - bizantinã de la Slava Rusã (jud. Tulcea), Peuce, S.N., II (XV), 2004, p. 329 - 386.
15. C. Al. Lazãr, A.D. Soficaru, Consideraţii preliminare asupra unor oase umane descoperite în aşezarea gumelniţeanã de la Cãscioarele-Ostrovel, Culturã şi Civilizaţie la Dunãrea de Jos, XXII, 2005, p. 297 - 316.
16. Soficaru Andrei Dorian, A skull with a possible sword stroke from Tropaeum Traiani, Annuaire Roumaine d`Anthropologie, 42, Bucarest, 2005, p. 3 - 6.
17. E. Trinkaus, I.C. Bãltean, S. Constantin, M. Gherase, V. Horoi, şt. Milota, O. Moldovan, C. Petrea, J. Quiles, R. Rodrigo, H. Rougier, L. Sarcinã, A. Soficaru, J. Zilhão, Oamenii timpurii moderni din Banat: Peştera cu Oase, Banatica, 17, 2005, p. 9 - 27.
18. A. Soficaru & A. Stan, Expertiza antropologicã asupra unor oseminte umane, în V. Sârbu, S. Matei, V. Dupoi, Incinta dacicã fortificatã de la Pietroasa Micã - Gruiu Dãrii, com. Pietroasele, jud. Buzãu (II), Buzãu, 2005, p. 107.
19. A. Soficaru, A. Doboş, E. Trinkaus, Early modern humans from the Peştera Muierii, Baia de Fier, Romania, Proc Natl Acad Sci USA, 2006, 103, 46, p. 17196 - 17201.
20. Al. Dinu, D. Meiggs, A. Bãlãşescu, A. Boroneanţ, A. Soficaru, N. Miriţoiu, On Men and Pigs: Were Pigs Domesticated at Mesolithic Iron Gates of the Danube? Part one: Teeth Metrics, Studii de Preistorie, 3, 2006, p. 77 - 98.
21. Nicolae Miriţoiu & Andrei D. Soficaru, Osteobiographical study of the human remains discovered in the crypt of Murighiol (antique Halmyris) basilica, Il Mar Nero, Roma, 5, 2001 - 2003 (2007), p. 169 - 190.
22. A. Soficaru, C. Petrea, A. Doboş, E. Trinkaus, The human cranium from the Peştera Cioclovina Uscatã, Romania, Current Anthropology, 48, 4, 2007, p. 611 - 619.
23. Andrei D. Soficaru, Al. Comşa, A. Stan, V. Anthropological anlysis of the human remains from Hunedoara - The Castel's Garden / Plateau, în V. Sârbu, S.A. Luca, C. Roman, S. Purece, D. Diaconescu, N. Cerişor, Vestigiile dacice de la Hunedoara / The Dacian vestiges in Hunedoara, Sibiu 2007, p. 85 - 106.
24. Al. Dinu, A. Soficaru, N. Miriţoiu, The Mesolithic at the Danube's Iron gates: new radiocarbon dates and old stratigraphies, Documenta Praehistorica, 34, 2007, p. 31 - 52.
25. A.D. Soficaru, Human remains discovered in the Basilica D from Tropaeum Traiani, Annuaire Roumaine d`Anthropologie, 43 - 44, Bucarest, 2006 - 2007, p. 3 - 8.
26. A.D. Soficaru, Anthropological researches regarding the Roman - Byzantine province, Scythia, Annuaire Roumaine d`Anthropologie, 43 - 44, Bucarest, 2006 - 2007, p. 9 - 14.
27. M. Gãtej, A. Soficaru, N. Miriţoiu, Expertiza antropologicã a osemintelor umane de la Mãriuţa - La Movilã (com. Belciugatele, jud. Cãlãraşi), Studii de Preistorie, 4, 2007, p. 159 - 167.
28. S. Ailincãi, N. Miriţoiu, A. Soficaru, A pit with human remains attributed to the Babadag culture in pre-colonial leel at Orgame, Orgame/Argamum, Supplementa 1, 2006, p. 81 - 107.
29. A. Dinu, A. Boroneanţ, A. Bãlãşescu, A. Soficaru, Nicolae Miriţoiu, Mesolithic and Neolithic pigs of the northern Balkans: astragali vs. teeth as markers of domestication, Mesolithic Miscellany, 19, 1, 2008, p. 7 - 12.
30. Andrei Dorian Soficaru, Propunere pentru o tipologie uniformã a mormintelor romano - bizantine din Dobrogea, PEUCE, S.N. V, 2007, p. 297 - 312.
31. Andrei Dorian Soficaru, Human osteological remains from Costişa Romania - anthropological analyses, Dacia, N.S., 52, 2008, p. 33 - 54.
32. G. Cardoş, Al. Rodewald, A. Soficaru, Ancient DNA study on human fossil found Costişa, Romania, dating from de Bronze Age, Dacia, N.S., 52, 2008, p. 55 - 67.
33. A. Boroneanţ, V. Boroneanţ, N. Miriţoiu, A. D. Soficaru, The Icoana burials revisited, Studii de Preistorie, 5, 2008, p. 51 - 60.
34. Al. Ion, Andrei D. Soficaru, Paleopathological conditions in an eneolithic community from Sultana - Malu Roşu, Studii de Preistorie, 5, 2008, p. 153 - 157.
35. M. C. Rusu, R. Cergan, C.A. Comes, A. Soficaru, The Pterygopalatine Fossa: Morphological Considerations, European Cells and Materials, vol. 16, suppl. 5, 2008 (page 6).
36. M. Poescu, O. Popoviciu, C. Stan, A. Soficaru, N. Miriţoiu, C. Glavce, The condition of the dento - maxillary system in two historical ages. Anthropological study on the skulls from the Mesolithic era and the Early Middle Ages, discovered on Romanian territory, Proceedings of the Romanian Academy. Series B: chemistry, life science and geoscience, 10, 3, 2008, p. 239 - 245.
37. A. Soficaru, N. Miriţoiu, A. Bãlãşescu, Analiza osteologicã a mormintelor de inscineraţie de la Olteni, jud. Covasna, Angustia, 12, 2008, p. 149 - 156.
38. A. Soficaru, N. Miriţoiu, A. Bãlãşescu, Osteological Analysis of the Cremation Graves from Olteni, Covasna County, în V. Sîrbu & D. L. Vaida, Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South - Eastern Europe, Proceedings of the 9th International Colloquium of Funerary Archaeology - Bistriţa, Romania, May 9th - 11th 2008, Cluj Napoca, 2008.
39. E. Trinkaus, A. Soficaru, A. Doboş, S. Constantin, João Zilhão, M. Richards, Stable isotope evidence fro early modern human diet in southeastern Europe: Peştera cu Oase, Peştera Muierii and Cioclovina Uscatã, Materiale şi Cercetãri Arheologice (serie nouã), 5, 2009, p. 5 - 14.
40. A. Doboş, A. Soficaru, A. Popescu, E. Trinkaus, Radiocarbon dating and faunal stable isotope for the Galeria Principalã, Pştera Muierii, Baia de Fier, Gorj County, Romania, Materiale şi Cercetãri Arheologice (serie nouã), 5, 2009, p. 15 - 20.
41. A. Soficaru, M. Constantinescu, N. Miriţoiu, Date antropologice privind materialul osteologic de la Basarabi - Murfatlar, Materiale şi Cercetãri Arheologice (serie nouã), 5, 2009, p. 159 - 188.


Rapoarte de teren

N. Miriţoiu & A.D. Soficaru, N.M. Sultana, Vocea 187, Cronica Cercetãrilor Arheologice - campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturalã, Iunie 2003, p. 295-300, şi anexa 7 / p. 497.
Andrei D. Soficaru, Voice 183, Cronica Cercetãrilor Arheologice - campania 2003, CIMEC - Institutul de Memorie Culturalã, p. 322-324, şi anexa 10 / p. 482-483.


Cercetãri în desfãşurare

Studii de bioarheologie privind populaţia Epocii Dominatului din România
Analiza scheletelor din necropolele romane târzii de la Mangalia (Callatis), Slava Rusã (Ibida), Istria (Histria).


Comunicãri

2005 F. Stanciu, G. Duţã - Cornescu, N. Miriţoiu, A. D. Soficaru, V. Stoian, DNA degradations studie son human tooth sample from different periods of time, European Human Genetics Conference 2005, Mai 07 - 10, Praga, Republica Cehã.
2002 "Cripta cu martiri de la Halmyris", Muzeul de Istorie Naţionalã, Bucureşti (co - autor cu M. Zahariade, O. Bounegru, N. Miritoiu).
2001 "Ogroapã cu oseminte umane descoperiã la (Argamum)", Institutul de Arheologie, Bucureşti (co - autor cu N. Miritoiu, S. Ailincai).
2000 "Mormântul hunic de la Gheraseni. Studiu antropologic comparativ cu alte descoperir datate în sec. V p.Chr. din Romania", Institutul de Antropologie, Bucureşti (co - autor cu N. Miritoiu).
2000 "Craniul de deformat de la Gheraseni", Muzeul de IStorie, Buzãu (co - autor N. Miritoiu).
2000 "Câteva consideraţii privind descoperire primului craniu deformat de pe teritoriul României", Muzeul Omului, Ploieşti (co - autor cu N. Miritoiu).
1999 "Proposition d'une methode de calcul pour les angles crâniennes dans la plan median sagital", poster at the XIV colloquium GALF (Goupe des Anthropologues de Langue Francophone), Sinaia (co - autor cu N. Miritoiu).

Experienţã de laborator

Restaurarea şi analizarea a 12 schelete Halstattiene de la Jurilovca (cu N. Miriţoiu).
Restaurarea şi analizarea a 39 skeletons din cavoul roman târziu de la Slava Rusã (cu N. Miriţoiu).
Restaurarea şi analizarea osemintelor umane descoperite în cripta cu martiri de la Murighiol (cu N. Miriţoiu).
Restoration of 200 skeletons from Late Roman necropolis of Mangalia (with N. Sultana, V. Popescu, M. Gãtej).
Restaurarea a 100 de schelete din necropola romanã târzie de la Slava Rusã (cu N. Sultana, M. Constantinescu, M. Gãtej).
Restaurarea a 80 skeletons din necropola neoliticã de la Sultana (cu N. Sultana, M. Constantinescu, M. Gãtej).
Colaborare cu Dr. Douglas T. Price (Universitatea din Madison, Wisconsin, SUA) privind analizele de stronţiu din scheletele mezolitice de la Schela Cladovei (cu N. Miriţoiu).
Colaborare cu Dr. Alexander Rodewald (Univeristea din Hamburg, Germania) privind ADN-ul fosil din scheletele Halstattiene din Dobrogea (cu N. Miriţoiu).

Experienţã de teren

2005 Peştera cu Oase, sit paleontological, Anina, jud. Mehedinţi.
2002, 2003, 2004, 2005 Sãpãturi arheologice în necropola romanã târzie de la Slava Rusã, (jud. Tulcea).
2001 Analiza antropologicã a osemintelor descoperite în cripta bazilicii de la Murighiol (jud. Tulcea).
2001 Sãpãturi arheologice în necropola neoliticã de la Sultana (jud. Cãlãraşi).
1995, 1996, 1997 Sãpãturi arheologice în necropola de la Poienesti (jud. Vaslui).


Limbi strãine

Englezã: citit, scris, vorbit.
Francezã: citit, vorbit.
Germanã: citit.

Publicații selectate:

* Andrei Soficaru, Catalin Petrea, Adrian Dobos¸, and Erik Trinkaus, The Human Cranium from the Pes¸tera Cioclovina Uscata¢, Romania, Current Anthropology, 48, 2007.

* Andrei Soficaru, Catalin Petrea, Adrian Dobos, Erik Trinkaus, The Human Cranium from the Pestera Cioclovina Uscata, Romania, Context, Age, Taphonomy, Morphology, and Paleopathology, Current Anthropology, 48 (4), 2007.

* Andrei Soficaru, Adrian Dobos, aErik Trinkaus, Early modern humans from the Pestera Muierii, Baia de Fier, Romania, PNAS, 103 (46), 2006.