Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Adrian Nita

Avatar

Personal DetailsName: ADRIAN NIŢĂDate of birth: the 29th of July 1964E-mail: nitaadrianus@yahoo.com Educational background2003 PhD, University of Poitiers (France)2003 PhD, University of Bucharest.1997-1998 University of Poitiers (France): postgraduate study (MA). Specialisation: history of philosophy. Degree received: Master of Philosophy.1995-1996 University of Bucharest: postgraduate study (MA). Specialisation: theoretical philosophy. Degree received: Master of Philosophy.1990-1995 Student at the University of Bucharest, Faculty of Philosophy.1978-1982 Student at "Tudor Vladimirescu" High School, Craiova.1970-1978 Primary school at Cernăteşti. GrantsJune-November 2002 University of Poitiers (France)July-December 1997 University of Poitiers (France).June-July 1996 New College Oxford (Great Britain).March-May 1995 Institute für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie München (Germany). EmploymentSince 2005 Lecturer (invited) at the ,,Lucian Blaga" University, Sibiu.2003-2005 Assoc. Professor (invited) at the ,,Lucian Blaga" University, Sibiu.Since 2001 Assoc. Professor (invited) at the University of Bucharest, Faculty of Philosophy.1996-2002 Assistant Lecturer, Romanian-American University, Bucharest.Since 1995 - Researcher, Institute of Philosophy of the Romanian Academy, Bucharest.-In the board of the ,,Revue roumaine de philosophie" and ,,Revista de filosofie" (,,Journal of Philosophie") Publications1. Books:Adrian Nita, Leibniz, Bucharest, Paideia, 1998.Adrian Nita, Metodologie (Metodology), Bucharest, Ars Docendi, 2005.Adrian Nita, Timp şi idealism. Metafizica timpului la Kant şi Leibniz (Time and idealism. The metaphysics of Time at Kant and Leibniz), Bucharest, Paideia, 2005.Adrian Nita, Desertul interogatiilor (The desert of interrogations), Pitesti, Paralela 45 (forthcoming).Adrian Nita (coord.), Natura timpului (The Nature of Time), Giurgiu, Pelican, 2006.2. Translations:E. Gilson, Tomismul (The Thomism), Humanitas, Bucharest, 2001.G.W.Leibniz, Scrieri filosofice (Philosophical Works) (translation, introduction and notes), All, Bucharest, 2001.3. Book chapters:Adrian Niţă, Several dictionary entries in Ion Ianoşi (ed.), Dicţionarul operelor filosofice româneşti (Dictionary of the Romanian philosophical works), Humanitas, Bucharest, 1997, pp. 78-80, 139-140, 231-233, 237-239.Adrian Niţă, Compunere şi continuitate (Composition and continuity), in M. Flonta (ed.), Descartes-Leibniz. Ascensiunea şi posteritatea raţionalismului clasic (Descartes-Leibniz. Ascension and posterity of classical rationalism), Ed. Universal Dalsi, Bucharest, 1998, pp. 148-155.Adrian Niţă, Timp sacru şi eternitate (Sacred time and eternity), in C. Mircea, R. Lazu (eds.), Orizontul sacru (Sacred horizon), Ed. Polirom, Iaşi, 1998, pp. 159-165.Adrian Niţă, Persoana şi identitatea personală (The person and personal identity), in Al. Baumgarten (ed.), Îngerul şi persoana (Angel and person), Ed. Charmides, Bistriţa, 2000, pp. 82-86.Adrian Niţă, Trigemenea lui Brâncuşi (Trigemenea of Brancusi) in I. Pogorilovscki (coord.), Brâncuşi, artist-filosof (Brancusi, artist-philosopher), Târgu-Jiu, Editura Fundaţiei ,,Constantin Brâncuşi", 2001, pp. 111-115.Adrian Niţă, Posibilitate şi existenţă (The possibility and the existence), in I. Tănăsescu (ed.), Argumentul ontologic (The ontological argument), Pelican, Giurgiu, 2003.Adrian Niţă, Existenţă şi realitate la Kant (Existence and reality in Kant), in Al Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XII, Editura Academiei, Bucureşti, 2004, pp. 483-503.Adrian Niţă, Intenţionalitate şi obiecte nonexistente (Intentionality and nonexistent objects), in Cristian Ciocan, Dan Lazea (coord.), Intenţionalitatea de la Plotin la Levinas, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2005, pp. 63-70.Adrian Niţă, Despre predicaţie (On predication), in Al. Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol XIII, Editura Academiei, Bucureşti, 2005, pp. 120-140. Adrian Niţă, Structura timpului la Merleau-Ponty (The structure of Time at Merleau-Ponty), in Cristian Ciocan (coord.), Memorie şi temporalitate, Bucureşti (în curs de apariţie).Adrian Niţă, Timp şi memorie la Merleau-Ponty (Time and memory at Merleau-Ponty), in Al Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de fenomenologie, Editura Academiei, Bucureşti (în curs de apariţie).Adrian Niţă, Despre posibilitatea călătoriei în timp (On time travel), in Adrian Niţă (coord.), Natura timpului, Pelican, Giurgiu, 2006, pp. 187-196.Adrian Niţă, Despre natura timpului (On the nature of Time), in Adrian Niţă (ed.), Natura timpului (Nature of Time), Pelican, Giurgiu, 2006, pp. 5-18.Adrian Niţă, How composed can a composed substance be? in H. Breger, J. Herbst, S. Erdner (hrsg), Einheit in der Vielheit. VIII Internationaler Leibniz-Kongress, Hartmann GmbH, Hannover, 2006, pp. 715-720.Adrian Nita, Preface, in Desire Nolen, La critique de Kant et la metaphysique de Leibniz, Paris, L`Harmattan, 2006.4. Papers published in philosophical journals: Unele semnificaţii filosofice ale utopiilor sociale (Some philosophical meanings of social utopias), Revista de filosofie, XXXIX, 5, 1992, pp. 503-505.Sensurile termenului Logos în dialogul Parmenide (The meanings of the term logos in the dialogue Parmenide), Revista de filosofie, XLI, 3, 1994, pp. 309-315.Teoria leibniziană a spaţiului şi timpului (The Leibniz`s theory of space and time), Saeculum, I (III), 3-4 (12), 1995, pp. 16-21.Posibilitate şi identitate la Aristotel şi Leibniz (Possibility and identity in Aristotle and Leibniz), Revista de filosofie, XLIII, 1-2, 1996, pp. 5-8.Filosofia minţii (Mind philosophy), Saeculum, II (IV), 1-4 (16), 1996, pp. 167-169.Reabilitarea individualului (Rehabilitation of the individual), Revista de filosofie, XLIV, 4, 1997, pp. 401-407.Zur Lage der Philosophie in Rumä nien (On the state of philosophy in Romania), Zeitschrift für Philosophie, 3/1999, pp. 82-83.Symposium " Mind and Consciousness" , Zeitschrift für Philosophie, 4/1999.Tematica modernităţii şi tematica naţională la C. Noica (The theme of modernity and the theme of national in Noica' s philosophy), Revista de filosofie, 5-6/2000, pp. 487-493.On mental causation, Revue roumaine, LV (CL), 375-376, 2000, pp. 159-166.Le paradigme antique du temps (The antique paradigm of time), Revue roumaine de philosophie, vol. 44/2000, pp. 395-400.Abordarea naturalist-biologică a conştiinţei (The naturalist-biologist approach of the consciousness), Academica, tome XIII, 16-17, 2003.Teoria naturalistă a conştiinţei (The naturalistic theory of the consciousness), Revista de filosofie, 3-4, 2003.Leibniz. Argumentele existenţei lui Dumnezeu (Leibniz. Arguments of the existence of God), Saeculum, III (V), 1, 2004, pp. 25-35.Timp si continuitate (Time and continuity), Academica, XIV, may 2004, no. 163, pp. 37-39.Liberté et causalité chez Kant et Leibniz (Freedom and causality in Kant and Leibniz), Revue roumaine de philosophie, tome 48, no. 1-2, 2004, pp. 29-43 Argumentele existenţei lui Dumnezeu în filosofia lui Leibniz (The arguments of existence of God), Saeculum, serie nouă, anul III (V), nr. 2 (18), 2004, pp. 5-12.Despre existenţa obiectelor nonexistente (On the existence of nonexistent objects), Noema, vol. III, nr. 1, 2004.Ontologia structurală şi ontologia analitică (Structural ontology and analitical ontology), Revista de filosofie, anul LI, nr. 3-4, 2004, pp. 515-520.Libertate şi intenţionalitate la Merleau-Ponty (Freedom and intentionality at Merleau-Ponty), Revista de filosofie, anul LII, nr. 1-2, 2005, pp. 79-86.Modelul funcţional al imaginaţiei (The functional model of imagination), Academica, serie nouă, nr. 35, anul XL, pp. 45-48, februarie 2005.Russell and Merleau-Ponty on Freedom, Revue roumaine de philosophie, tome 49, nr. 1- 2, 2005, pp. 207-211. Individuaţia la Blaga (Individuation at Blaga), Revista de filosofie, anul LIII, nr. 1-2, 2006.Individuation chez Blaga, Revue roumaine de philosophie, tome 50, nr. 1-2, 2006.5. Articles in cultural journals:Contemporanul, Observator cultural, Timpul, Cultura, Cuvântul, Altitudini, Academica ş.a. PresentationsOn "logos" in Parmenide, Institute of Philosophy, Bucharest, 15-16 June 1993.Possibility and identity in Aristotle and Leibniz, Institute of Philosophy, Bucharest, 9-11 November 1994.Leibniz. How is the continuity of phenomena possible?, " Leibniz-Descartes" symposium, Cluj-Napoca, 13 December 1996. Existence and quantification, symposium of the Romanian-American University, Bucharest, 5 May 1997.Existence as a predicate, Faculty of Philosophy of University of Cluj, 5-10 July 1997.Sacred time and eternity, symposium "Sacred" , Timişoara, 16-18 April 1998.Philosophies of Power, symposium of the Romanian-American University, Bucharest, 12 May 1998.The ontological argument and the cosmological argument, Faculty of Philosophy of University of Cluj, 6-12 July 1998.On the mecanisms of power, symposium of the Romanian-American University, Bucharest, 5 May 1999.Topological Structure of time, Faculty of Philosophy of University of Cluj, 21-25 July 1999.On mental causation, symposium "Mind and Consciousness" , Black Sea University, Mangalia, 7-11 September 1999.On mental causation, symposium CRIFTS, Romanian Academy, 13 Octomber 1999.On personal identity, symposium "Person and loneliness of angels" , Bistriţa, 20 November 1999.On the theory of the minimal state, symposium of the Romanian-American University, Bucharest, 7 May 2000.The ontological argument revisited, Bistriţa, 18 November 2000.A new look on the ontological argument, Institute of Philosophy, Bucharest, 10 December 2000.On the rule of law in Fr. Hayek' s work, symposium of the Romanian-American University, Bucharest, 4 mai 2001.Le modèle possibiliste du monde (The possibilist model of the world), VII Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin, 10-15 September 2001.Cauzalité par liberté chez Emmanuel Kant (Causality through freedom at Kant), symposium ,,Spaces of freedom in the Modern Thought", ARCHES, New Europe College, 10 mai 2002.Soundness and Pressuposition, The XIIth Congress of Logic, Methodology and the Philosophy of Science, Oviedo, 7-13 August 2003.Liberté et causalité (Freedom and Causality), The XXIInd World Congress of Philosophy, Istanbul, 10-17 August 2003.Towards an holist theory of consciousness, Romanian Academy, CRIFST, 4 September 2003Identité et individuation chez Leibniz (Identity and individuation at Leibniz), International summer school, Macea, 30 August-14 September 2003.Time and imagination, symposium Kant-2004, Romanian Academy, 11-12 June 2004.Freedom at Merleau-Ponty, Romanian Society for Phenomenology, 1 June 2004.Intentionality and nonexistent objects, symposium ,,Intentionality : history and perspectives", Romanian Society for Phenomenology, 21-22 September 2004.Meinong's theory of the nonexistent object, symposium ,,The austriac philosophy", Faculty of Philosophy and Institute of Philosophy, 23-24 September 2004.On the existence of nonexistent objects, symposium CRIFST, Romanian Academy, 14-15 Octomber 2004. Despre posibilitatea călătoriei în timp (On time travel), simpozionul ,,Natura timpului'', Universitatea ,,Lucian Blaga'' Sibiu, 20 mai 2005.Forme substantielle et substance corporelle, the 5th seminar on early modern philosophy, The Great Instauration : Science, Philosophy and the Reformation of Knowledge in 17th Century, Bran, 2-7 iulie 2005.On time travel, 28th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel (Austria), 7-13 august 2005.Individuaţia la Blaga (Individuation at Blaga), simpozionul ,,110 ani de la naşterea lui Lucian Blaga. Confluenţe culturale în perspectivă filosofică, Academia Română, 15-16 septembrie 2005. Structura timpului la Merleau-Ponty (The structure of Time at Merleau-Ponty), Societatea Română de Fenomenologie, Bucureşti, 19-21 septembrie 2005. Identitatea personală şi continuitatea spaţio-temporală (Personal identity and the spatio-temporal continuity), simpozionul ,,Identitate şi individuaţie", ULB, 13 mai 2006.How composed can a composed substance be?, VIIIth International Leibniz Congress, Hannover, 24-29 iulie 2006.Possibility and existence. The ontological argument in Leibniz and Kant, The Second Southeast European Seminar in Early Modern Philosophy, Ankara, 22 August-25 August 2006. Research interestsMetaphysics (existence, possible, time, mind-philosophy, consciousness)Logics (philosophical logic, methodology, erotetic logic, free logic)Leibniz KantTeaching2005-2006 Ontology and Theory of knowledge at the ,,Lucian Blaga" University Sibiu, Department of Philosophy.2004-2005 Logic and theory of argumentation and Theory of knowledge at the ,,Lucian Blaga" University Sibiu, Department of Philosophy.2003-2004 Philosophy of Time at the Faculty of Philosophy, University of Bucurest (see a time-bibliography).2003-2004 Methodology at the ,,Lucian Blaga" University Sibiu, Department of Philosophy (see a bibliography).2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 Leibniz at the Faculty of Philosophy, University of Bucharest

Institutul de Filosofie si Psihologie ,,Constantin Radulescu-Motru,, al Academiei Romane, Bucuresti, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://ifilosofie.uv.ro
Pagina web personala: http://ifilosofie.uv.ro/adriannita/index.htm

Nascut(a) in: 1964

Interese: filosofie, logica, logica filosofica, filosofie moderna

flag Detalii:
Nume şi prenume: NIţÃ ADRIAN

Data naşterii: 29 iulie 1964

E-mail: nitaadrianus@yahoo.comStudii

- 2003 Doctor în filosofie al Universitãţii Poitiers, specialitatea metafizicã, cu teza Métaphysique du temps chez Leibniz et Kant

- 2003 Doctor în filosofie al Universitãţii Bucureşti, specialitatea logicã, cu teza Existenţã şi predicaţie

- 1997-1998 Universitatea Poitiers, Franţa, studii aprofundate (DEA)

- 1995-1996 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie: studii aprofundate, specializarea filosofie teoreticã

- 1990-1995 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie.

- 1978-1982 Liceul Tudor Vladimirescu, Craiova.

- 1970-1978 şcoala generalã din comuna Cernãteşti, judeţul Dolj.Burse de studiu

- iun.-nov. 2002 Universitatea Poitiers, Franţa.

-iul.-dec. 1997 Universitatea Poitiers, Franţa.

-iunie-iulie 1996 New College Oxford, Anglia.

-mart-mai 1995 Institut für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie München, Germania.Experienţã profesionalã

Din 2005 - Conf. univ. asociat la Departamentul de Filosofie al Universitatii ,,Lucian Blaga" Sibiu

2003-2005 - Lector asociat la Universitatea ,,Lucian Blaga" Sibiu, Departamentul de Filosofie

Din 2001 - Lector invitat la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie

1996-2002 - Asistent universitar la Universitatea Româno-Americanã, Bucureşti

Din 1995 - Cercetãtor la Institutul de Filosofie al Academiei Române.

-În comitetul de redacţie al Revue roumaine de philosophie şi Revista de filosofie

1. Lucrãri:

Adrian Nita, Leibniz, Editura Paideia, Bucureşti, 1998.

Adrian Nita, Metodologie, Ars Docendi, Bucureşti, 2005.

Adrian Nita, Timp şi idealism. Metafizica timpului la Kant şi Leibniz, Paideia, Bucureşti, 2005.

Adrian Nita, Desertul interogatiilor, Pitesti, Paralela 45 (in curs de aparitie).

Adrian Nita (coord.), Natura timpului, Giurgiu, Pelican, 2006.2. Traduceri:

G.W. Leibniz, Scrieri filosofice (traducere, studiu introductiv, notiţe introductive şi note), All, Bucureşti, 2001.

E. Gilson, Tomismul (traducere), Humanitas, Bucureşti, 2002.3. Studii în volume colective:

Ion Ianoşi (coord.), Dicţionarul operelor filosofice româneşti, Humanitas, Bucureşti, 1997, pp. 78-80, 139-140, 231-233, 237-239.

Adrian Niţã, Compunere şi continuitate, în M. Flonta (coord.), Descartes-Leibniz. Ascensiunea şi posteritatea raţionalismului clasic, Universal Dalsi, Bucureşti, 1998, pp. 148-155.

Adrian Niţã, Timp sacru şi eternitate, în C. Mircea, R. Lazu (coord.), Orizontul sacru, Polirom, Iaşi, 1998, pp. 159-165.

Adrian Niţã, Persoana şi identitatea personalã, în Al. Baumgarten (coord.), Îngerul şi persoana, Charmides, Bistriţa, 2000, pp. 82-86.

Adrian Niţã, Trigemenea lui Brâncuşi, în I. Pogorilovscki (coord.), Brâncuşi, artist-filosof, Târgu-Jiu, Editura Fundaţiei ,,Constantin Brâncuşi", 2001, pp. 111-115.

Adrian Niţã, Posibilitate şi existenţã. Argumentul ontologic la Leibniz şi Kant, în Ion Tãnãsescu (ed.), Argumentul ontologic, Pelican, Giurgiu, 2003.


Adrian Niţã, Existenţã şi realitate la Kant, in Al Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XII, Editura Academiei, Bucureşti, 2004, pp. 483-503.

Adrian Niţã, Intenţionalitate şi obiecte nonexistente, in Cristian Ciocan, Dan Lazea (coord.), Intenţionalitatea de la Plotin la Levinas, Editura Universitãţii Bucureşti, Bucureşti, 2005, pp. 63-70.

Adrian Niţã, Despre predicaţie, in Al. Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol XIII, Editura Academiei, Bucureşti, 2005, pp. 120-140.

Adrian Niţã, Timp şi memorie la Merleau-Ponty, in Al Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de fenomenologie, Editura Academiei, Bucureşti (în curs de apariţie).

Adrian Niţã, Despre posibilitatea cãlãtoriei în timp, in Adrian Niţã (coord.), Natura timpului, Pelican, Giurgiu, 2006, pp. 187-196.

Adrian Niţã, Despre natura timpului, in Adrian Niţã (coord.), Natura timpului, Pelican, Giurgiu, 2006, pp. 5-18.

Adrian Niţã, How composed can a composed substance be? in H. Breger, J. Herbst, S. Erdner (hrsg), Einheit in der Vielheit. VIII Internationaler Leibniz-Kongress, Hartmann GmbH, Hannover, 2006, pp. 715-720.

Adrian Nita, Preface, in Desire Nolen, La critique de Kant et la metaphysique de Leibniz, Paris, L`Harmattan, 2006.


4. Articole şi studii în reviste de specialitate:

Unele semnificaţii filosofice ale utopiilor sociale, Revista de filosofie, XXXIX, 5, 1992, pp. 503-505.

Sensurile termenului Logos în dialogul Parmenide, Revista de filosofie, XLI, 3, 1994, pp. 309-315.

Teoria leibnizianã a spaţiului şi timpului, Saeculum, I (III), 3-4 (12), 1995, pp. 16-21.

Posibilitate şi identitate la Aristotel şi Leibniz, Revista de filosofie, XLIII, 1-2, 1996, pp. 5-8.

Filosofia minţii, Saeculum, II (IV), 1-4 (16), 1996, pp. 167-169.

Reabilitarea individualului, Revista de filosofie, XLIV, 4, 1997, pp. 401-407.

Zur Lage der Philosophie in Rumanien, Zeitschrift für Philosophie, 3/1999, pp. 82-83.

Symposium ,,Mind and Consciousness", Zeitschrift für Philosophie, 4/1999.

Tematica modernitãţii şi tematica naţionalã la C. Noica, Revista de filosofie, 5-6/2000, pp. 487-493.

On mental causation, Revue roumaine, anul LV (CL), nr. 375-376, 2000, pp. 159-166.

Le paradigme antique du temps, Revue roumaine de philosophie, vol. 44/2000, pp. 395-400.

Abordarea naturalist-biologicã a conştiinţei, Academica, anul XIII, nr. 16-17, iulie-august 2003, pp. 60-64.

Teoria naturalistã a conştiinţei, in Revista de filosofie, nr. 3-4, 2003, pp. 345-355.

Leibniz. Argumentele existenţei lui Dumnezeu, Saeculum, serie nouã, anul III (V), nr.1 (17), 2004, pp. 25-35.

Timp şi continuitate, Academica, serie nouã, nr. 26, mai 2004, anul XIV, nr. 163, pp. 37-39.

Liberté et causalité chez Kant et Leibniz, Revue roumaine de philosophie, tome 48, nr. 1-2, 2004, pp. 29-43.


Argumentele existenţei lui Dumnezeu în filosofia lui Leibniz, Saeculum, serie nouã, anul III (V), nr. 2 (18), 2004, pp. 5-12.

Despre existenţa obiectelor nonexistente, Noema, vol. III, nr. 1, 2004.

Ontologia structuralã şi ontologia analiticã, Revista de filosofie, anul LI, nr. 3-4, 2004, pp. 515-520.

Libertate şi intenţionalitate la Merleau-Ponty, Revista de filosofie, anul LII, nr. 1-2, 2005, pp. 79-86.

Modelul funcţional al imaginaţiei, Academica, serie nouã, nr. 35, anul XL, pp. 45-48, februarie 2005.

Russell and Merleau-Ponty on Freedom, Revue roumaine de philosophie, tome 49, nr. 1- 2, 2005, pp. 207-211.

Individuaţia la Blaga, Revista de filosofie, anul LIII, nr. 1-2, 2006.

Individuation chez Blaga, Revue roumaine de philosophie, tome 50, nr. 1-2, 2006.
5. Comunicãri prezentate le simpozioane şi sesiuni ştiinţifice:

Despre ,,Logos" în dialogul Parmenide, sesiunea de comunicãri ştiinţifice a Institutului de Filosofie, Bucureşti, 15-16 iunie 1993.

Posibilitate şi identitate la Aristotel şi Leibniz, sesiunea de comunicãri ştiinţifice a Institutului de Filosofie, Bucureşti, 9-11 noiembrie 1994.

Leibniz - cum este cu putinţã continuitatea fenomenelor? simpozionul ,,Leibniz-Descartes", Cluj-Napoca, 13 decembrie 1996.

Existenţã şi cuantificare, Sesiunea de comunicãri ştiinţifice a Universitãţii Româno-Americane, 5 mai 1997.

Existenţa ca predicat, tabãra de filosofie a Facultãţii de Filosofie din Cluj, Lãpuş, 5-10 iulie 1997.

Timp sacru şi eternitate, simpozionul ,,Sacrul", Timişoara, 16-18 aprilie 1998.

Filosofii ale puterii, Sesiunea de comunicãri ştiinţifice a Universitãţii Româno-Americane, 12 mai 1998.

Argumentul ontologic şi argumentul cosmologic, tabãra de filosofie a Facultãţii de Filosofie din Cluj, Lãpuş, 6-12 iulie 1998.

Mecanismele puterii, Sesiunea de comunicãri ştiinţifice a Universitãţii Româno-Americane, 5 mai 1999.

Structura topologicã a timpului, tabãra de filosofie a Facultãţii de Filosofie din Cluj, Lãpuş, 21-25 iulie 1999.

On mental causation, simpozionul ,,Mind and Consciousness", organizat de Universitatea Mãrii Negre, Mangalia, 7-11 septembrie 1999.

Cauzalitatea mentalã, sesiunea de comunicãri a CRIFST, Academia Românã, 13 octombrie 1999.

Despre identitatea personalã, simpozionul ,,Persoana şi singurãtatea îngerului", saloanele ,,Liviu Rebreanu", Bistriţa, 20 noiembrie 1999.

Teoria statului minimal, Sesiunea de comunicãri ştiinţifice a Universitãţii Româno-Americane, mai 2000.

Argumentul ontologic revizitat, simpozionul de filosofie din cadrul Saloanelor ,,Liviu Rebreanu" de la Bistriţa, 18 noiembrie 2000.

O nouã privire asupra argumentului ontologic, Sesiunea de comunicãri ştiinţifice a Institutului de Filosofie, 10 decembrie 2000.

Teoria supremaţiei dreptului la Fr. Hayek, Sesiunea de comunicãri ştiinţifice a Universitãţii Româno-Americane, 4 mai 2001.

Le modèle possibiliste du temps, VII. Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin, 10-15 septembrie 2001.

Trigemenea lui Brâncuşi, simpozionul ,,Brâncuşi, artist-filosof", Institutul de filosofie, 28 septembrie 2001.

Cauzalité par liberté chez Immanuel Kant, simpozionul ,,Spaţii ale libertãţii în gândirea modernã", ARCHES, New Europe College, 10 mai 2002.

Teoria naturalistã a conştiinţei, sesiunea de comunicãri a Institutului de Filosofie, aprilie 2003.

La place de la subjectivité dans la communication, CIFSIC, X Colloque bilateral franco-roumain, 28 juin - 3 juillet 2003.

Soundness and Pressuposition, The XIIth Congress of Logic, Methodology and the Philosophy of Science, Oviedo, 7-13 August 2003.

Liberté et causalité, The XXIInd World Congress of Philosophy, Istanbul, 10-17 August 2003.

Towards an holist theory of consciousnes, Academia Românã, CRIFST, 4 septembrie 2003.

Identité et individuation chez Leibniz, Ecole d`été internationale en philosophie, Macea, 30 august - 13 septembrie 2003.

Problema libertãţii la Merleau-Ponty, Societatea Românã de Fenomenologie, 1 iunie 2004.

Timp şi imaginaţie, simpozionul Kant - 2004, Academia Românã, 11-12 iunie 2004.

Intenţionalitate şi obiecte nonexistente, simpozionul ,,Problema intenţionalitãţii : istorie şi perspective", Societatea Românã de Fenomenologie, 21-22 septembrie 2004.

Teoria obiectului inexistent la Meinong, simpozionul ,,Filosofia austriacã : origini, specific, reprezentanţi", Facultatea de Filosofie şi Institutul de Filosofie, 23-24 septembrie 2004.

Consideraţii despre existenţa obiectelor nonexistente, simpozionul CRIFST, Academia Românã, 14-15 octombrie 2004.


Despre posibilitatea cãlãtoriei în timp, simpozionul ,,Natura timpului'', Universitatea ,,Lucian Blaga'' Sibiu, 20 mai 2005.

Forme substantielle et substance corporelle, the 5th seminar on early modern philosophy, The Great Instauration : Science, Philosophy and the Reformation of Knowledge in 17th Century, Bran, 2-7 iulie 2005.

On time travel, 28th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel (Austria), 7-13 august 2005.

Individuaţia la Blaga, simpozionul ,,110 ani de la naşterea lui Lucian Blaga. Confluenţe culturale în perspectivã filosoficã, Academia Românã, 15-16 septembrie 2005.

Structura timpului la Merleau-Ponty, Societatea Românã de Fenomenologie, Bucureşti, 19-21 septembrie 2005.

Identitatea personalã şi continuitatea spaţio-temporalã, simpozionul ,,Identitate şi individuaţie", ULB, 13 mai 2006.

How composed can a composed substance be?, VIIIth International Leibniz Congress, Hannover, 24-29 iulie 2006.

Possibility and existence. The ontological argument in Leibniz and Kant, The Second Southeast European Seminar in Early Modern Philosophy, Ankara, 22 August-25 August 2006.

6. Articole în reviste de culturã:

Istorie şi adevãr, Contemporanul, anul X, nr 9, 2 martie 2000, p. 6.

Cunoaşterea - între ştiinţã şi filosofie, Contemporanul, anul X, nr 12, 23 mart. 2000, p. 6.

Fãrâme filosofice (I), Contemporanul, anul X, nr 16, 20 aprilie 2000, p. 10.

Fãrâme filosofice (II), Contemporanul, anul X, nr. 17, 27 aprilie 2000, p. 10.

Despre lãmurirea unor confuzii, Contemporanul, anul X, nr. 23, 8 iunie 2000, p. 11.

Gazetarul Noica, Contemporanul, anul X, nr 25, 22 iunie 2000, p. 6.

Fãrâme filosofice (III), Contemporanul, anul X, nr. 30-33, august 2000, p. 33

Filosofia în cultura românã, Contemporanul, anul XI, nr. 15, 19 aprilie 2001.

Filosofia ca un palimpsest, Observator cultural, nr. 72, 10-16 iulie 2001.

Filosofie şi literaturã, Observator cultural, nr. 110, 02 - 09 aprilie 2002, p. 11.

Discipline filosofice, Observator cultural, nr. 113, 23-29 aprilie 2002.

De la Husserl la Levinas, Observator cultural, nr. 153, 28 ian.-03 feb. 2003, p. 14.

Filosofia transcendentalã, Observator cultural, nr. 160, 18-24 mart. 2003, p. 26.

Realismul integral al lui Ernest Bernea, Observator cultural, nr. 173, 17-23 iunie 2003.

Conceptul de intenţionalitate la Brentano, Observator cultural, nr. 185, 9-15 septembrie 2003.

Performanţã şi dialog, Observator cultural, nr. 190, 14 oct. - 20 oct. 2003, p. 10.

Cãtre o ştiinţã a timpului, Observator cultural, nr. 206, 3-9 februarie 2004.

Ontologia structuralã, Observator cultural, nr. 211, 9-15 martie 2004, p. 11.

Arta care seduce se duce, Observator cultural, nr. 214, 30 , martie - 05 aprilie 2004.

Alexandru Dragomir sau refuzul sistemului, Observator cultural,

Cum sã faci lucruri cu vorbe, Observator cultural, nr. 244, 26 octombrie - 1 noiembrie 2004.


Utopia raţiunii pure, Observator cultural, nr. 256, 18-24.01.2005, p. 13.

Pledoarie pentru asumarea trecutului, Cultura, anul II, nr. 2(43), 19-25.01.2005, p. 7.

Reconstrucţia teoreticã a Criticii raţiunii pure, Observator cultural, nr. 272, 9-15.06.2005, p. 16

Dl Mihãieş şi libertatea de opinie, Timpul, an VI, nr 78, iunie 2005, p. 16.

Marea instauraţie din secolul al XVII-lea Observator cultural, nr. 279, 28.07-03.08.2005, p. 6

Elementaritatea actului moral, Saeculum, serie nouã, anul IV(VI), nr. 1(19), 2005, pp. 161-163

Filosofie şi politicã, Saeculum, serie nouã, anul IV(VI), nr. 1(19), 2005, pp. 163-165

Un debut promiţãtor, Observator cultural, nr. 282, 18-25.08.2005, p. 12

Interpretarea ondulatorie a ontologiei lui Noica, Observator cultural, nr. 286, 15-21 sept 2005, p. 14

Explicaţii conceptuale, Observator cultural, nr. 287, 22-28 sept 2005, p. 13.

Inapoi la Kant, Cuvântul, anul XI(XVI), nr. 11(341), nov 2005, p. 16.

Utopie şi iraţionalism, Timpul, anul VII, nr. 85, ianuarie, 2006, p. 19.

Cazul Noica şi cazul Ianoşi, aLtitudini, anul I, nr. 2, aprilie 2006, p. 13.

Nevoia de maeştri, aLtitudini, anul I, nr. 3, mai 2006, p. 24.

Un volum pe jumãtate reuşit, Cuvântul, anul XII, nr. 6(348), 15 iunie-15 iulie 2006, p. 17.

Poezia matematicii, Altitudini, nr. 5, iulie 2006, p. 27.

Terorismul sau uitarea raţiunii, Cuvântul, anul XII(XVII), nr. 8(350), 15 aug-15 sept 2006, p. 21.7. Recenzii (selecţie):

Kant, Antropologia din perspectivã pragmaticã, Observator cultural, nr 108, 19-25 martie 2002, pp. 26-27.

J. Guitton, Igor şi Grişka Bogdanov, Dumnezeu şi ştiinţa, Observator cultural, nr. 114, 30 aprilie-6 mai 2002.

V. Protopopescu, Dincolo de seninãtate, Revista de filosofie, 1-2, 2003, pp. 272-274.

Leibniz, Primae veritates, Observator cultural, nr. 178, 22-28 iulie 2003, p. 29.

Anton Hü gli, Poul Lü bcke (coord.), Filosofia în secolul XX, Observator cultural, nr. 181, 12-18 august 2003.8. Referinţe critice:

Florin Grigoraş, Leibniz, Universul cãrţii, anul IX, nr. 2 (98), februarie 1999, p. 3.

Costicã Brãdãţan, ,,Opera dezvãluie ideile autorului şi-l învãluie pe autor" , Adevãrul literar şi artistic, anul VIII, nr. 473, 22 iunie 1999, p. 6.

Mircea Itu, Itinerarii indiene, Braşov, Orientul latin, 1999, p. 349-350.

Sergiu Bãlan, Leibniz, Revista de filosofie, tomul XLVII, nr. 3-4, 2000, pp. 409-410.

Marian Panait, O provocare, Observator cultural, nr. 114, 30 aprilie - 6 mai 2002, p. 14.

Dorin Liviu-Bîtfoi, O premierã editorialã, România literarã, anul XXXV, nr. 18, 8-14 mai 2002, p. 5.

Cristina Ciucu, Leibniz. Scrieri filosofice, Observator cultural, nr. 132, 3 -9 sept. 2002.

Al. Boboc, Leibniz, Noi eseuri asupra intelectului uman, Cluj, Grinta, 2003, pp. 460-461.


Dan Petrescu, Accente estivale, Ziua, 5 iulie 2005.

Victor Popescu, Timpul filosofilor. O lecturã kantianã a lui Leibniz, Observator cultural, 40(297), 1-7 decembrie 2005, p. 14.

Sorin Lavric, Despre timp, împrunã cu Leibniz şi Kant, România literarã, nr. 3, 25-31 ianuarie 2006, p. 19.

Alexandru Petrescu, Idealismul condiţional leibnizian şi izvoarele teoretice ale criticismului kantian, Revista de filosofie, tom LIII, nr. 1-2, 2006

Alexandru Boboc, Leibniz şi conceptul modern al idealismului, Revista de filosofie, tom LIII, nr. 1-2, 2006.

Robert Lazu, Douã studii filosofice, Adevãrul literar şi artistic, 18 martie 2006.

flag Details:
Personal Details

Name: ADRIAN NIţÃ

Date of birth: the 29th of July 1964

E-mail: nitaadrianus@yahoo.comEducational background

2003 PhD, University of Poitiers (France)

2003 PhD, University of Bucharest.

1997-1998 University of Poitiers (France): postgraduate study (MA). Specialisation: history of philosophy. Degree received: Master of Philosophy.

1995-1996 University of Bucharest: postgraduate study (MA). Specialisation: theoretical philosophy. Degree received: Master of Philosophy.

1990-1995 Student at the University of Bucharest, Faculty of Philosophy.

1978-1982 Student at "Tudor Vladimirescu" High School, Craiova.

1970-1978 Primary school at Cernãteşti.Grants

June-November 2002 University of Poitiers (France)

July-December 1997 University of Poitiers (France).

June-July 1996 New College Oxford (Great Britain).

March-May 1995 Institute für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie München (Germany).Employment

Since 2005 Lecturer (invited) at the ,,Lucian Blaga" University, Sibiu.

2003-2005 Assoc. Professor (invited) at the ,,Lucian Blaga" University, Sibiu.

Since 2001 Assoc. Professor (invited) at the University of Bucharest, Faculty of Philosophy.

1996-2002 Assistant Lecturer, Romanian-American University, Bucharest.

Since 1995 - Researcher, Institute of Philosophy of the Romanian Academy, Bucharest.

-In the board of the ,,Revue roumaine de philosophie" and ,,Revista de filosofie" (,,Journal of Philosophie")Publications

1. Books:

Adrian Nita, Leibniz, Bucharest, Paideia, 1998.

Adrian Nita, Metodologie (Metodology), Bucharest, Ars Docendi, 2005.

Adrian Nita, Timp şi idealism. Metafizica timpului la Kant şi Leibniz (Time and idealism. The metaphysics of Time at Kant and Leibniz), Bucharest, Paideia, 2005.

Adrian Nita, Desertul interogatiilor (The desert of interrogations), Pitesti, Paralela 45 (forthcoming).

Adrian Nita (coord.), Natura timpului (The Nature of Time), Giurgiu, Pelican, 2006.

2. Translations:


E. Gilson, Tomismul (The Thomism), Humanitas, Bucharest, 2001.

G.W.Leibniz, Scrieri filosofice (Philosophical Works) (translation, introduction and notes), All, Bucharest, 2001.3. Book chapters:

Adrian Niţã, Several dictionary entries in Ion Ianoşi (ed.), Dicţionarul operelor filosofice româneşti (Dictionary of the Romanian philosophical works), Humanitas, Bucharest, 1997, pp. 78-80, 139-140, 231-233, 237-239.

Adrian Niţã, Compunere şi continuitate (Composition and continuity), in M. Flonta (ed.), Descartes-Leibniz. Ascensiunea şi posteritatea raţionalismului clasic (Descartes-Leibniz. Ascension and posterity of classical rationalism), Ed. Universal Dalsi, Bucharest, 1998, pp. 148-155.

Adrian Niţã, Timp sacru şi eternitate (Sacred time and eternity), in C. Mircea, R. Lazu (eds.), Orizontul sacru (Sacred horizon), Ed. Polirom, Iaşi, 1998, pp. 159-165.

Adrian Niţã, Persoana şi identitatea personalã (The person and personal identity), in Al. Baumgarten (ed.), Îngerul şi persoana (Angel and person), Ed. Charmides, Bistriţa, 2000, pp. 82-86.

Adrian Niţã, Trigemenea lui Brâncuşi (Trigemenea of Brancusi) in I. Pogorilovscki (coord.), Brâncuşi, artist-filosof (Brancusi, artist-philosopher), Târgu-Jiu, Editura Fundaţiei ,,Constantin Brâncuşi", 2001, pp. 111-115.

Adrian Niţã, Posibilitate şi existenţã (The possibility and the existence), in I. Tãnãsescu (ed.), Argumentul ontologic (The ontological argument), Pelican, Giurgiu, 2003.


Adrian Niţã, Existenţã şi realitate la Kant (Existence and reality in Kant), in Al Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XII, Editura Academiei, Bucureşti, 2004, pp. 483-503.

Adrian Niţã, Intenţionalitate şi obiecte nonexistente (Intentionality and nonexistent objects), in Cristian Ciocan, Dan Lazea (coord.), Intenţionalitatea de la Plotin la Levinas, Editura Universitãţii Bucureşti, Bucureşti, 2005, pp. 63-70.

Adrian Niţã, Despre predicaţie (On predication), in Al. Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol XIII, Editura Academiei, Bucureşti, 2005, pp. 120-140.

Adrian Niţã, Structura timpului la Merleau-Ponty (The structure of Time at Merleau-Ponty), in Cristian Ciocan (coord.), Memorie şi temporalitate, Bucureşti (în curs de apariţie).

Adrian Niţã, Timp şi memorie la Merleau-Ponty (Time and memory at Merleau-Ponty), in Al Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de fenomenologie, Editura Academiei, Bucureşti (în curs de apariţie).

Adrian Niţã, Despre posibilitatea cãlãtoriei în timp (On time travel), in Adrian Niţã (coord.), Natura timpului, Pelican, Giurgiu, 2006, pp. 187-196.

Adrian Niţã, Despre natura timpului (On the nature of Time), in Adrian Niţã (ed.), Natura timpului (Nature of Time), Pelican, Giurgiu, 2006, pp. 5-18.

Adrian Niţã, How composed can a composed substance be? in H. Breger, J. Herbst, S. Erdner (hrsg), Einheit in der Vielheit. VIII Internationaler Leibniz-Kongress, Hartmann GmbH, Hannover, 2006, pp. 715-720.

Adrian Nita, Preface, in Desire Nolen, La critique de Kant et la metaphysique de Leibniz, Paris, L`Harmattan, 2006.


4. Papers published in philosophical journals:

Unele semnificaţii filosofice ale utopiilor sociale (Some philosophical meanings of social utopias), Revista de filosofie, XXXIX, 5, 1992, pp. 503-505.

Sensurile termenului Logos în dialogul Parmenide (The meanings of the term logos in the dialogue Parmenide), Revista de filosofie, XLI, 3, 1994, pp. 309-315.

Teoria leibnizianã a spaţiului şi timpului (The Leibniz`s theory of space and time), Saeculum, I (III), 3-4 (12), 1995, pp. 16-21.

Posibilitate şi identitate la Aristotel şi Leibniz (Possibility and identity in Aristotle and Leibniz), Revista de filosofie, XLIII, 1-2, 1996, pp. 5-8.

Filosofia minţii (Mind philosophy), Saeculum, II (IV), 1-4 (16), 1996, pp. 167-169.

Reabilitarea individualului (Rehabilitation of the individual), Revista de filosofie, XLIV, 4, 1997, pp. 401-407.

Zur Lage der Philosophie in Rumä nien (On the state of philosophy in Romania), Zeitschrift für Philosophie, 3/1999, pp. 82-83.

Symposium " Mind and Consciousness" , Zeitschrift für Philosophie, 4/1999.

Tematica modernitãţii şi tematica naţionalã la C. Noica (The theme of modernity and the theme of national in Noica' s philosophy), Revista de filosofie, 5-6/2000, pp. 487-493.

On mental causation, Revue roumaine, LV (CL), 375-376, 2000, pp. 159-166.

Le paradigme antique du temps (The antique paradigm of time), Revue roumaine de philosophie, vol. 44/2000, pp. 395-400.

Abordarea naturalist-biologicã a conştiinţei (The naturalist-biologist approach of the consciousness), Academica, tome XIII, 16-17, 2003.

Teoria naturalistã a conştiinţei (The naturalistic theory of the consciousness), Revista de filosofie, 3-4, 2003.

Leibniz. Argumentele existenţei lui Dumnezeu (Leibniz. Arguments of the existence of God), Saeculum, III (V), 1, 2004, pp. 25-35.

Timp si continuitate (Time and continuity), Academica, XIV, may 2004, no. 163, pp. 37-39.

Liberté et causalité chez Kant et Leibniz (Freedom and causality in Kant and Leibniz), Revue roumaine de philosophie, tome 48, no. 1-2, 2004, pp. 29-43Argumentele existenţei lui Dumnezeu în filosofia lui Leibniz (The arguments of existence of God), Saeculum, serie nouã, anul III (V), nr. 2 (18), 2004, pp. 5-12.

Despre existenţa obiectelor nonexistente (On the existence of nonexistent objects), Noema, vol. III, nr. 1, 2004.

Ontologia structuralã şi ontologia analiticã (Structural ontology and analitical ontology), Revista de filosofie, anul LI, nr. 3-4, 2004, pp. 515-520.

Libertate şi intenţionalitate la Merleau-Ponty (Freedom and intentionality at Merleau-Ponty), Revista de filosofie, anul LII, nr. 1-2, 2005, pp. 79-86.

Modelul funcţional al imaginaţiei (The functional model of imagination), Academica, serie nouã, nr. 35, anul XL, pp. 45-48, februarie 2005.

Russell and Merleau-Ponty on Freedom, Revue roumaine de philosophie, tome 49, nr. 1- 2, 2005, pp. 207-211.

Individuaţia la Blaga (Individuation at Blaga), Revista de filosofie, anul LIII, nr. 1-2, 2006.

Individuation chez Blaga, Revue roumaine de philosophie, tome 50, nr. 1-2, 2006.

5. Articles in cultural journals:

Contemporanul, Observator cultural, Timpul, Cultura, Cuvântul, Altitudini, Academica ş.a.Presentations

On "logos" in Parmenide, Institute of Philosophy, Bucharest, 15-16 June 1993.

Possibility and identity in Aristotle and Leibniz, Institute of Philosophy, Bucharest, 9-11 November 1994.

Leibniz. How is the continuity of phenomena possible?, " Leibniz-Descartes" symposium, Cluj-Napoca, 13 December 1996.

Existence and quantification, symposium of the Romanian-American University, Bucharest, 5 May 1997.

Existence as a predicate, Faculty of Philosophy of University of Cluj, 5-10 July 1997.

Sacred time and eternity, symposium "Sacred" , Timişoara, 16-18 April 1998.

Philosophies of Power, symposium of the Romanian-American University, Bucharest, 12 May 1998.

The ontological argument and the cosmological argument, Faculty of Philosophy of University of Cluj, 6-12 July 1998.

On the mecanisms of power, symposium of the Romanian-American University, Bucharest, 5 May 1999.

Topological Structure of time, Faculty of Philosophy of University of Cluj, 21-25 July 1999.

On mental causation, symposium "Mind and Consciousness" , Black Sea University, Mangalia, 7-11 September 1999.

On mental causation, symposium CRIFTS, Romanian Academy, 13 Octomber 1999.

On personal identity, symposium "Person and loneliness of angels" , Bistriţa, 20 November 1999.

On the theory of the minimal state, symposium of the Romanian-American University, Bucharest, 7 May 2000.

The ontological argument revisited, Bistriţa, 18 November 2000.

A new look on the ontological argument, Institute of Philosophy, Bucharest, 10 December 2000.

On the rule of law in Fr. Hayek' s work, symposium of the Romanian-American University, Bucharest, 4 mai 2001.

Le modèle possibiliste du monde (The possibilist model of the world), VII Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin, 10-15 September 2001.

Cauzalité par liberté chez Emmanuel Kant (Causality through freedom at Kant), symposium ,,Spaces of freedom in the Modern Thought", ARCHES, New Europe College, 10 mai 2002.

Soundness and Pressuposition, The XIIth Congress of Logic, Methodology and the Philosophy of Science, Oviedo, 7-13 August 2003.

Liberté et causalité (Freedom and Causality), The XXIInd World Congress of Philosophy, Istanbul, 10-17 August 2003.

Towards an holist theory of consciousness, Romanian Academy, CRIFST, 4 September 2003

Identité et individuation chez Leibniz (Identity and individuation at Leibniz), International summer school, Macea, 30 August-14 September 2003.

Time and imagination, symposium Kant-2004, Romanian Academy, 11-12 June 2004.

Freedom at Merleau-Ponty, Romanian Society for Phenomenology, 1 June 2004.

Intentionality and nonexistent objects, symposium ,,Intentionality : history and perspectives", Romanian Society for Phenomenology, 21-22 September 2004.

Meinong's theory of the nonexistent object, symposium ,,The austriac philosophy", Faculty of Philosophy and Institute of Philosophy, 23-24 September 2004.

On the existence of nonexistent objects, symposium CRIFST, Romanian Academy, 14-15 Octomber 2004.Despre posibilitatea cãlãtoriei în timp (On time travel), simpozionul ,,Natura timpului'', Universitatea ,,Lucian Blaga'' Sibiu, 20 mai 2005.

Forme substantielle et substance corporelle, the 5th seminar on early modern philosophy, The Great Instauration : Science, Philosophy and the Reformation of Knowledge in 17th Century, Bran, 2-7 iulie 2005.

On time travel, 28th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel (Austria), 7-13 august 2005.

Individuaţia la Blaga (Individuation at Blaga), simpozionul ,,110 ani de la naşterea lui Lucian Blaga. Confluenţe culturale în perspectivã filosoficã, Academia Românã, 15-16 septembrie 2005.

Structura timpului la Merleau-Ponty (The structure of Time at Merleau-Ponty), Societatea Românã de Fenomenologie, Bucureşti, 19-21 septembrie 2005.

Identitatea personalã şi continuitatea spaţio-temporalã (Personal identity and the spatio-temporal continuity), simpozionul ,,Identitate şi individuaţie", ULB, 13 mai 2006.

How composed can a composed substance be?, VIIIth International Leibniz Congress, Hannover, 24-29 iulie 2006.

Possibility and existence. The ontological argument in Leibniz and Kant, The Second Southeast European Seminar in Early Modern Philosophy, Ankara, 22 August-25 August 2006.

Research interests

Metaphysics (existence, possible, time, mind-philosophy, consciousness)

Logics (philosophical logic, methodology, erotetic logic, free logic)

Leibniz

Kant

Teaching

2005-2006 Ontology and Theory of knowledge at the ,,Lucian Blaga" University Sibiu, Department of Philosophy.
2004-2005 Logic and theory of argumentation and Theory of knowledge at the ,,Lucian Blaga" University Sibiu, Department of Philosophy.

2003-2004 Philosophy of Time at the Faculty of Philosophy, University of Bucurest (see a time-bibliography).

2003-2004 Methodology at the ,,Lucian Blaga" University Sibiu, Department of Philosophy (see a bibliography).

2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 Leibniz at the Faculty of Philosophy, University of Bucharest

Publicații selectate:

* Adrian Nita, Preface, L`Harmattan, Paris, Desire Nolen, La critique de Kant et la metaphysique de Leibniz, 2006.

* Adrian Niţã, How composed can a composed substance be?, Hartmann GmbH, H. Breger, J. Herbst, S. Erdner (hrsg), VIII Internationaler Leibniz-Kongress, 2006.

* Adrian Nita, Leibniz, Paideia, 1998.

* Adrian Nita, Zur Lage der Philosophie in Rumaenien, Zeitschrift fuer Philosophie, nr. 3, 1999.

* Adrian Nita, On time travel, The XXVIIIth International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, 2005.

* Adrian Nita, Liberte et causalite, The XXIInd World Congress of Philosophy, Istanbul, 2003.

* Adrian Nita, Soundness and Pressuposition, The XIIth Congress of Logic, Methodology and the Philosophy of Science, 2003.

* Adrian Nita, Le modele possibiliste du temps, Hans Poser (hrsg.), Nihil sine ratione, Berlin, 2001.

* Adrian Nita, Timp sacru si eternitate, Polirom, C. Mircea, R. Lazu (coord.), Orizontul sacru, Polirom, Iasi, 1998.