Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Laura Stefanescu

Avatar

- Awards: Young Researcher of Year 2008, European Research Centre of Managerial Studies in Business Administration- International expert evaluator-Bulgarian National Science Fund- International Editor GConference.net- Manager of European Research Center of Managerial Studies in Business Administration- Editor in Chief for Journal of Applied Economic Sciences- Editor New Economic Papers-Knowledge Management & Economy- Guest Editor for International Journal of Business Environment- Member of Editorial Board for Advanced in Management Journal- General Chair at International Conference on Business and Information Technologies. New approaches, 25-26 October 2008, Craiova, Romania- Chairperson at International Conference on Economic and Management Perspectives (ICEMP 2008): October 16-19, 2008, Cyprus- Chairperson at International Conference on Growth and Innovation of the Economic Competitiveness for Section: ICT&eBusiness&Business Intelligence, 1-2 November 2007- Member of Reviewing Board for 3rd International Online Conference on Business and Management 27-28 March 2009, http://www.ala.ir/iocbm2009/reveiwers.htm- Reviewer WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society) for:- American Conference on Applied Mathematics (MATH '08) in Management, Marketing and Finances (MMF'08), Cambridge, Massachusetts, USA, March 24-26 2008.- American Computing Conference (ACC'08), Cambridge, Massachusetts, USA, April 21-23, 2008

Spiru Haret University, Craiova, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.spiruharet.ro

Nascut(a) in: 1973

Interese: Tehnologii informaţionale şi comunicationale, informaticã managerialã, reengineering organizaţional, eBusiness, Business Intelligence, modelarea şi programarea bazelor de date, sisteme de asistare a deciziei.

flag Detalii:
Activitate de cercetare şi ştiinţificã (în ultimii 5 ani)
- 2 cãrţi şi 4 manuale universitare în calitate de autor, coautor în domeniul informaticii de gestiune
- articole publicate în urma unui proces de recenzare în reviste de specialitate cu recunoaştere internaţionalã şi naţionalã, indexate în baze de date
- participãri la conferinţe internaţionale (Vilach-Austria, Maribor-Slovenia, Ljubljana-Slovenia, Izmir – Turcia, Famagusta-Cyprus, Malta)si conferinţe naţionale cu participare internaţionalã
- 2 granturi CNCSIS, unul în calitate de director şi unul ca membru în echipa de cercetare
- 5 contracte cu mediul de afaceri câştigate în urma unor licitaţii publice
Cercetãri prezente
- XTrade - sistem interactiv de asistare a deciziilor pentru managementul portofoliilor de valori mobiliare
- TESTER.01 - sistem de testare la distanţã a cunoştinţelor
Servicii profesionale şi academice:
- Expert evaluator internaţional - Bulgarian National Science Fund
- Redactor şef pentru Journal of Applied Economic Sciences, www.jaes.reprograph.ro
- International Editor GConference.net - http://gconference.net/eng/editors
- Editor New Economic Papers – Knowledge Management & Economy, www.repec.org
- Guest Editor pentru International Journal of Business Environment, http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijbe
- Membru în Editorial Board pentru Advances in Management Journal, www.managein.org
- General Chair pentru International Conference on Business and Information Technologies. New approaches, 25-26 October 2008, Craiova-Romania, www.conference2008.uv.ro
- Chairperson pentru International Conference on Economic and Management Perspectives (ICEMP 2008): October 16-19, 2008, Famagusta-Cyprus, http://www.econ-society.org
- Chairperson la International Conference on Growth and Innovation of the Economic Competitiveness for Section: ICT&eBusiness&Business Intelligence, 1-2 November 2007, www.conference2007.uv.ro
- Membru în echipa de recenzori pentru 3rd International Online Conference on Business and Management 27-28 March 2009, http://www.ala.ir/iocbm2009/reveiwers.htm
- Referent WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society, www.wseas.org
Apartenenţa la societãţi profesionale de prestigiu din strãinãtate şi din ţarã
- RePEc team - Reserch Economic Papers www.repec.org
- GConference team
- WSEAS - World Scientific Engineering Academic Society
- INFOREC - Asociaţia pentru un invãţãmânt superior de Informaticã Economicã
- RES@TICE - Reseau de chercheurs techologies de l’information et de la communication pour enseignement
- CESMAA - Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor www.cesmaa.uv.ro

flag Details:
- Awards: Young Researcher of Year 2008, European Research Centre of Managerial Studies in Business Administration
- International expert evaluator-Bulgarian National Science Fund
- International Editor GConference.net
- Manager of European Research Center of Managerial Studies in Business Administration
- Editor in Chief for Journal of Applied Economic Sciences
- Editor New Economic Papers-Knowledge Management & Economy
- Guest Editor for International Journal of Business Environment
- Member of Editorial Board for Advanced in Management Journal
- General Chair at International Conference on Business and Information Technologies. New approaches, 25-26 October 2008, Craiova, Romania
- Chairperson at International Conference on Economic and Management Perspectives (ICEMP 2008): October 16-19, 2008, Cyprus
- Chairperson at International Conference on Growth and Innovation of the Economic Competitiveness for Section: ICT&eBusiness&Business Intelligence, 1-2 November 2007
- Member of Reviewing Board for 3rd International Online Conference on Business and Management 27-28 March 2009, http://www.ala.ir/iocbm2009/reveiwers.htm
- Reviewer WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society) for:
- American Conference on Applied Mathematics (MATH '08) in Management, Marketing and Finances (MMF'08), Cambridge, Massachusetts, USA, March 24-26 2008.
- American Computing Conference (ACC'08), Cambridge, Massachusetts, USA, April 21-23, 2008

Publicații selectate:

* Laura Stefanescu, Laura Ugureanu, Viorel Matei, 2. Reengineering as Efficient Solution to Redesign Activities and Processes of an Enterprise, Reprograph, Journal of Applied Economic Sciences, VolumeIII_Issue2(4)_Summer2008, 2008.