Inscriere cercetatori

Laura Stefanescu

Avatar

- Awards: Young Researcher of Year 2008, European Research Centre of Managerial Studies in Business Administration- International expert evaluator-Bulgarian National Science Fund- International Editor GConference.net- Manager of European Research Center of Managerial Studies in Business Administration- Editor in Chief for Journal of Applied Economic Sciences- Editor New Economic Papers-Knowledge Management & Economy- Guest Editor for International Journal of Business Environment- Member of Editorial Board for Advanced in Management Journal- General Chair at International Conference on Business and Information Technologies. New approaches, 25-26 October 2008, Craiova, Romania- Chairperson at International Conference on Economic and Management Perspectives (ICEMP 2008): October 16-19, 2008, Cyprus- Chairperson at International Conference on Growth and Innovation of the Economic Competitiveness for Section: ICT&eBusiness&Business Intelligence, 1-2 November 2007- Member of Reviewing Board for 3rd International Online Conference on Business and Management 27-28 March 2009, http://www.ala.ir/iocbm2009/reveiwers.htm- Reviewer WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society) for:- American Conference on Applied Mathematics (MATH '08) in Management, Marketing and Finances (MMF'08), Cambridge, Massachusetts, USA, March 24-26 2008.- American Computing Conference (ACC'08), Cambridge, Massachusetts, USA, April 21-23, 2008

Spiru Haret University, Craiova, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.spiruharet.ro

Nascut(a) in: 1973

Interese: Tehnologii informaţionale şi comunicationale, informaticã managerialã, reengineering organizaţional, eBusiness, Business Intelligence, modelarea şi programarea bazelor de date, sisteme de asistare a deciziei.

flag Detalii:
Activitate de cercetare şi ştiinţificã (în ultimii 5 ani)
- 2 cãrţi şi 4 manuale universitare în calitate de autor, coautor în domeniul informaticii de gestiune
- articole publicate în urma unui proces de recenzare în reviste de specialitate cu recunoaştere internaţionalã şi naţionalã, indexate în baze de date
- participãri la conferinţe internaţionale (Vilach-Austria, Maribor-Slovenia, Ljubljana-Slovenia, Izmir – Turcia, Famagusta-Cyprus, Malta)si conferinţe naţionale cu participare internaţionalã
- 2 granturi CNCSIS, unul în calitate de director şi unul ca membru în echipa de cercetare
- 5 contracte cu mediul de afaceri câştigate în urma unor licitaţii publice
Cercetãri prezente
- XTrade - sistem interactiv de asistare a deciziilor pentru managementul portofoliilor de valori mobiliare
- TESTER.01 - sistem de testare la distanţã a cunoştinţelor
Servicii profesionale şi academice:
- Expert evaluator internaţional - Bulgarian National Science Fund
- Redactor şef pentru Journal of Applied Economic Sciences, www.jaes.reprograph.ro
- International Editor GConference.net - http://gconference.net/eng/editors
- Editor New Economic Papers – Knowledge Management & Economy, www.repec.org
- Guest Editor pentru International Journal of Business Environment, http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijbe
- Membru în Editorial Board pentru Advances in Management Journal, www.managein.org
- General Chair pentru International Conference on Business and Information Technologies. New approaches, 25-26 October 2008, Craiova-Romania, www.conference2008.uv.ro
- Chairperson pentru International Conference on Economic and Management Perspectives (ICEMP 2008): October 16-19, 2008, Famagusta-Cyprus, http://www.econ-society.org
- Chairperson la International Conference on Growth and Innovation of the Economic Competitiveness for Section: ICT&eBusiness&Business Intelligence, 1-2 November 2007, www.conference2007.uv.ro
- Membru în echipa de recenzori pentru 3rd International Online Conference on Business and Management 27-28 March 2009, http://www.ala.ir/iocbm2009/reveiwers.htm
- Referent WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society, www.wseas.org
Apartenenţa la societãţi profesionale de prestigiu din strãinãtate şi din ţarã
- RePEc team - Reserch Economic Papers www.repec.org
- GConference team
- WSEAS - World Scientific Engineering Academic Society
- INFOREC - Asociaţia pentru un invãţãmânt superior de Informaticã Economicã
- RES@TICE - Reseau de chercheurs techologies de l’information et de la communication pour enseignement
- CESMAA - Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor www.cesmaa.uv.ro

flag Details:
- Awards: Young Researcher of Year 2008, European Research Centre of Managerial Studies in Business Administration
- International expert evaluator-Bulgarian National Science Fund
- International Editor GConference.net
- Manager of European Research Center of Managerial Studies in Business Administration
- Editor in Chief for Journal of Applied Economic Sciences
- Editor New Economic Papers-Knowledge Management & Economy
- Guest Editor for International Journal of Business Environment
- Member of Editorial Board for Advanced in Management Journal
- General Chair at International Conference on Business and Information Technologies. New approaches, 25-26 October 2008, Craiova, Romania
- Chairperson at International Conference on Economic and Management Perspectives (ICEMP 2008): October 16-19, 2008, Cyprus
- Chairperson at International Conference on Growth and Innovation of the Economic Competitiveness for Section: ICT&eBusiness&Business Intelligence, 1-2 November 2007
- Member of Reviewing Board for 3rd International Online Conference on Business and Management 27-28 March 2009, http://www.ala.ir/iocbm2009/reveiwers.htm
- Reviewer WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society) for:
- American Conference on Applied Mathematics (MATH '08) in Management, Marketing and Finances (MMF'08), Cambridge, Massachusetts, USA, March 24-26 2008.
- American Computing Conference (ACC'08), Cambridge, Massachusetts, USA, April 21-23, 2008

Publicații selectate:

* Laura Stefanescu, Laura Ugureanu, Viorel Matei, 2. Reengineering as Efficient Solution to Redesign Activities and Processes of an Enterprise, Reprograph, Journal of Applied Economic Sciences, VolumeIII_Issue2(4)_Summer2008, 2008.