Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Monica Neagu

Avatar

Institutul National de Patologie "Victor Babes", Bucuresti, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.ivb.ro

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: C-3240-2011. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1962

Interese: imunologie, biomarkeri, melanom cutanat, nanomedicina

flag Detalii:
Absolventã Secţia de Biochimie a Facultãţii de Biologie, Universitatea Bucureşti, 1985; Teza de doctorat imunologie, coordonator Prof. Cecilia Motaş (Academia Românã), în colaborare cu Prof. Luciano Adorini - Preclinical Research Laboratories, Novartis Ltd. Elveţia (1996). Sef Laborator Imunobiologie (2000).
Specializãri în strãinãtate în proteomicã: detecţie de tip microarray, spectrometrie SELDI-ToF, microscopie confocala in vivo, citometrie în flux, fiziologie celularã prin mãsurãtori de impedanţã etc.
36 de proiecte şi granturi cu finanţare naţionalã studiind parametrii imuni şi biomarkerii asociaţi diverselor patologii (cancer, boli cardiovasculare, etc). Alt domeniu de expertizã: studiul terapiilor innovative prin nanoparticule cu eliberare controlatã de medicamente; autor la 3 brevete de invenţie; 3 medalii de aur la târgurile internaţionale de inventicã. 76 de articole; 70 de prezentãri orale, prezentãri poster, conferinţe invitate şi moderator la 36 de congrese interne şi internaţionale (2006-2010); co-autor 2 cãrţi la Eedituri naţionale, 2 capitole de carte la edituri internaţionale.
Proiecte internaţionale: Coordonator proiecte bilaterale Romania-Grecia şi Romania-China (proteomica in imunologia cancerului); proiect NATO SfP - implementarea metodologiei innovative de imuno-detecţie; Participare in proiecte internationale FP7-PEOPLE-IRSES-2008, MNT-ERA NET 7030-5/2010 - tehnici proteomice pentru testarea de medicamente.
Membru în: 2 asociaţii profesionale naţionale, 4 asociaţii internaţionale, membru fondator al Societãţii Române de Dermato-oncologie; membru în Comisia Europeana pentru Terapii Avansate.
Peer-reviewer pentru revistele: Pigments and Dyes, Photochemical and Photobiological Sciences; Archives of Geriatrics and Gerontology, Patents in Biomarkers; membru in Comitetul ştiinţific al revistei Patents in Biomarkers, Bentham Science Publishers Ltd.
Evaluator pentru proiectele de cercetare nationale.
Membru al Ehipei de Management pentru România în reţeaua internaţionalã COST Actiunea D39 pe tematica designului de medicamente cu eliberare controlatã (2006-2010)si Actiunea TD1002 European network on applications of Atomic Force Microscopy to NanoMedicine and Life Sciences (2011-2015). Management proiecte fonduri structurale: POSDRU nr. 31081, POSDRU nr. 58819, POS CCE 2.1.2, 152.

flag Details:
1985 Graduation University of Bucharest, Faculty of Biochemistry ; Ph.D thesis in immunology, coordinated by Prof. Cecilia Motaş (Romanian Academy), in collaboration with Prof. Luciano Adorini - Preclinical Research Laboratories, Novartis Ltd. Switzerland (1996).
2000 - Head of Immunolobiology Laboratory.
Training stages in proteomics: microarray detection, SELDI-ToF mass spectrometry, in vivo confocal microscopy, flow citometry, impedance measurement for cellular physiology etc.
36 National Grants in the domain of immune parameters and biomarkers associated to various pathologies (cancer, cardiovascular diseases etc). Additional expertise in the study of nanoparticles for controled drug release; author of 3 patents; 3 gold medals at international inventions fairs. 76 publications; 2006-2010: 70 communications, posters, moderator and invited lectures at 36 national and international conferences; co-author 2 books at National Eds and 2 chapters in international Eds books.
International projects: coordinator for bilateral projects Romania-Greece and Romania-China (proteomics in cancer immunology); NATO SfP Project - implementation of novel immune detection; Collaboration in international projects FP7-PEOPLE-IRSES-2008, MNT-ERA NET 7030-5/2010 - proteomic technologies in drug testing.
Member of 2 national and 4 internaţional associations, founding member of Romanian Dermato-oncology Society; member of Commision for Advanced Therapies, EMEA.
Peer-reviewer for scientific journals: Pigments and Dyes, Photochemical and Photobiological Sciences; Archives of Geriatrics and Gerontology, Patents in Biomarkers; member of the Scientific Board of Patents in Biomarkers, Bentham Science Publishers Ltd.
Evaluator for National founded grants.
Member of the Management Team for Romania the international network COST Action D39 drug design(2006-2010)and Action TD1002 European network on applications of Atomic Force Microscopy to NanoMedicine and Life Sciences (2011-2015). Management in Structural Funds Projects: POSDRU nr. 31081, POSDRU nr. 58819, POS CCE 2.1.2, 152.

Publicații selectate:

* Monica Neagu, Rodica - Mariana Ion, Gina Manda, Carolina Constantin, Eugen Radu, Zoia Cristu, Antitumoral Effect of Calixarenes on Experimental Photodynamic Therapy with K562 Tumor Cell Line, Romanian Journal of Biochemistry, 47(1), 2010.

* Boscencu R, Ilie M, Socoteanu R, Oliveira AS, Constantin C, Neagu M, Manda G, Ferreira LF, Microwave synthesis, basic spectral and biological evaluation of some copper (II) mesoporphyrinic complexes, Molecules, 15(5), 2010.

* Photodynamic Therapy on B16 Cells with Tetrasulphonated Porphyrin and Different Light Sources, Simona-Florentina Pop, Rodica-Mariana Ion, Monica Neagu and Carolina Constantin, Photodynamic Therapy on B16 Cells with Tetrasulphonated Porphyrin and Different Light Sources, Journal of Materials, Science and Engineering, Volume 4, Number 3, Serial Number 28), 2010.

* Rodica Mariana Ion, Radu Claudiu Fierascu, Monica Neagu, Carolina Constantin, Crina Stavaru, Porphyrin (TPP)-Polyvinylpyrrolidone (PVP)-Fullerene (C60) Triad as Novel Sensitizer in Photodynamic Therapy, Science of Advanced Materials, Vol. 2, 2010.

* Cristina Tacu, Monica Neagu, Carolina Constantin, Maria Sajin, Biomarkers Discovery In Cancer – up-dates In methodology, Roum Arch Microbiol Immunol, vol 69(1), 2010.

* Monica Neagu, Carolina Constantin, Cristiana Tanase, Immune-related biomarkers for diagnosis/prognosis and therapy monitoring of skin melanoma, Expert Review of Molecular Diagnostics, 10(7), 2010.

* Mariana Costache, Monica Neagu, Angela Petrescu, Carolina Constantin, Gina Manda, Camelia Vrabie, Mariana Waller, C.S. Petrescu, Olga Simionescu , Statistical correlations between peripheral blood lymphocyte subpopulations and tumour inflammatory infiltrate in stage I of skin melanoma, Journal of Morphology and Embryology, 51 no. 4, 2010.

* Albulescu, Monica Neagu, Lucian Albulescu, Cristiana Tanase, Tissular and soluble microRNAs for diagnostic improvement and therapy in digestive tract cancers, Expert Review of Molecular Diagnostics, 11(1), 2011.

* Monica Neagu, Carolina Constantin, Cristiana Tanase and Daniel Boda, Patented Biomarker Panels in Early Detection of Cancer, Recent Patents on Biomarkers, 1(1), 2011.