Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Roland Iosif Moraru

Roland Iosif Moraru

University of Petrosani, Petrosani, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.upet.ro

Nascut(a) in: 1961

Interese: Managementul riscurilor, Securitate si sanatate in munca, Mediu, Minerit

flag Detalii:
Curriculum vitae
Europass

Informatii personale
Nume / Prenume Moraru, Roland, Iosif
Adresa(e) Str. 22 Decembrie , bl. 2, ap. 17, Petrosani, cod postal 332020, Romania
Telefon(oane) (40-25) 454 25 80 Mobil: (40-72) 362 41 05
Fax(uri) (40-25) 454 34 91
E-mail(uri) roland_moraru@yahoo.com

Nationalitate(-tati) Romana

Data nasterii 02.11.1961

Sex Masculin


Experienta profesionala

Perioada Din 01.10.2002 pana in prezent
Functia sau postul ocupat Conferentiar universitar
Activitati si responsabilitati principale Activitatea didactica:
• activitate didactica aferenta normei de baza desfasurata la disciplinele: Protectia muncii in industria miniera, Protectia muncii, Securitatea muncii in constructii, Aeraj si protectia muncii, Aerajul la executarea constructiilor subterane, Aerajul minelor, Analiza de risc, Climatologie,Aeraj minier, Sanatate si securitate in munca;
• activitate didactica desfasurata in cadrul specializarii „Securitate si sanatate in munca - Studii aprofundate” la disciplinele:Analiza de risc, Focuri, incendii si explozii, Poluare in timp si spatiu;
• activitate didactica desfasurata in cadrul specializarii „Managementul securitatii si sanatatii in munca - Master” la disciplinele:Analiza de risc, Evaluarea calitatii de securitate a echipamentelor tehnice, Elemente de teoria probabilitatilor aplicate in analiza riscurilor industriale;
• activitate didactica desfasurata in cadrul specializarii „Evaluarea impactului antropic si reconstructia ecologica a zonelor afectate - Master” la disciplina:Analiza de risc;
• activitate didactica desfasurata in cadrul specializarii „Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - Curs postuniversitar de perfectionare” la disciplinele: Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, Managementul riscurilor, Elemente de teoria probabilitatilor si statistica matematica aplicate in analiza riscurilor industriale;
• activitate didactica desfasurata in cadrul specializarii „Evaluator al riscurilor pentru securitate si sanatate in munca - Curs postuniversitar de perfectionare” la disciplinele: Evaluarea riscurilor depentru securitate si sanatate in munca, Managementul riscurilor, Elemente de teoria probabilitatilor si statistica matematica aplicate in analiza riscurilor industriale;
• coordonarea de lucrari de diploma, disertatie si absolvire la specializarile enumerate anterior;
• participarea, in calitate de membru, in comisiile de admitere la doctorat in domeniile Inginerie industriala si Mine, petrol, gaze;
• participarea, in calitate de membru, in comisiile de sustinere a examenelor si a referatelor de doctorat in domeniile Inginerie industriala si Mine, petrol, gaze;
• participarea, in calitate de membru, in comisiile de sustinere a tezelor de doctorat in domeniul Inginerie industriala;
Activitatea de cercetare stiintifica:
• participarea la elaborarea a 28 contracte de cercetare (22 pe plan local, 5 pe plan national, unul international).
Activitatea stiintifica:
• lucrari stiintifice publicate:
- in reviste indexate ISI: 1
- in volume ale conferintelor indexate ISI (ISI Proceedings): 29;
- in reviste de specialitate din tara recunoscute de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior - CNCSIS si reviste straine: 63 (18 ca prim autor, 8 ca unic autor);
- in reviste de specialitate din tara (altele decat cele recunoscute de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior - CNCSIS): 42;
- in volume ale unor manifestari stiintifice internationale: 38;
- in volume ale unor manifestari stiintifice nationale: 50;
• manuale, monografii si tratate publicate in edituri cu ISBN: 13;
Numele si adresa angajatorului Cod CAEN 8542 - Universitatea din Petrosani, str.Universitatii, nr. 20, Petrosani, Romania
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Invatamant superior (activitate didactica - cercetare stiintifica)

Perioada 01.10.1993 – 30.09.10.2002
Functia sau postul ocupat Sef lucrari
Activitati si responsabilitati principale Activitatea didactica si de cercetare stiintifica desfasurata in cadrul Universitatii din Petrosani, incepand cu data de 01.12.1989 si pana in prezent, este descrisa in detaliu la functia de conferentiar universitar
Numele si adresa angajatorului Universitatea din Petrosani, str.Universitatii, nr. 20, Petrosani, Romania
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8542 - Invatamant superior (activitate didactica - cercetare stiintifica)

Perioada 01.12.1989 - 30.09.1993
Functia sau postul ocupat Asistent universitar
Activitati si responsabilitati principale Activitatea didactica si de cercetare stiintifica desfasurata in cadrul Universitatii din Petrosani, incepand cu data de 01.10.1990 si pana in prezent, este descrisa in detaliu la functia de conferentiar universitar
Numele si adresa angajatorului Universitatea din Petrosani, str.Universitatii, nr. 20, Petrosani, Romania
Tipul activitatii sau sectorul de activitate I Cod CAEN 8542 - nvatamant superior (activitate didactica - cercetare stiintifica)

Perioada 01.10.1986 - 30.11.1989
Functia sau postul ocupat Inginer electromecanic
Activitati si responsabilitati principale Activitate de productie, ca inginer stagiar, in cadrul sectoarelor de Aeraj – Protectia muncii si Transport
Numele si adresa angajatorului Exploatarea Miniera Aninoasa, Str. Uzinei nr. 1, Aninoasa, jud. Hunedoara
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Exploatarea carbunelui

Educatie si formare

Perioada 15.05-31.07..2009
Calificarea / diploma obtinuta Certificat absolvire a cursului de perfectionare „Manager proiect”
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Competentele profesionale dobandite sunt prezentate in suplimentului descriptiv al certificatului (anexa 1)
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare S.C. RADU &NISTOR IMOBILINVEST S.R.L. Craiova

Perioada 10.05-21.05.2007
Calificarea / diploma obtinuta Certificat absolvire a cursului de perfectionare „Formator”
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Competentele profesionale dobandite sunt prezentate in suplimentului descriptiv al certificatului (anexa 2)
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Centrul pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala - Constanta

Perioada 20.01—25.03.2007
Calificarea / diploma obtinuta Certificat absolvire a cursului postuniversitar de perfectionare „Evaluator al riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala”
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Competentele profesionale dobandite sunt prezentate in foaia matricola a certificatului (anexa 3)
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia
Perioada 01.10.1994-30.06.1995
Calificarea / diploma obtinuta Diploma de inginer expert in securitate si mediu minier
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Disciplinele studiate sunt prezentate in Foaia matricola a diplomei (anexa 4)
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Centre d’Etudes Superieures pour la Sécurité et l’Environnement Miniers - CESSEM, Ecole des Mines d’Alès, Franta

Perioada 1992-1999, stagiu de doctorat
Calificarea / diploma obtinuta Doctor in ramura de stiinta „Tehnica”, specializarea „Mine, Petrol si Gaze” (Anexa 5)
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Universitatea din Petrosani
Nivelul in clasificarea nationala sau internationala ISCED 6

Perioada 1981-1986
Calificarea / diploma obtinuta Inginer
• profil: Masini si Instalatii Miniere
• specializare: Masini si Instalatii Miniere
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Disciplinele studiate sunt prezentate in Foaia matricola a diplomei (anexa 6)
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Institutul de Mine Petrosani, Facultatea de Masini si Instalatii Miniere
Nivelul in clasificarea nationala sau internationala ISCED 5

Aptitudini si competente personale
Limba(i) materna(e) Romana
Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)
Autoevaluare Intelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversatie Discurs oral Exprimare scrisa
Limba franceza C1 Utilizator independent C1 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent C1 Utilizator independent
Limba engleza B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent A2 Utilizator independent A1 Utilizator independent A1 Utilizator independent
Limba germana A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar
Limba maghiara A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar
(*)Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi Straine

Competente si abilitati sociale Capacitate de adaptare si de lucru in echipa
Bune aptitudini de comunicare
Abilitati in formarea si coordonarea echipelor de lucru
Adaptarea la societati multiculturale
Abilitati de lider

Competente si aptitudini organizatorice • Organizarea de cursuri universitare si postuniversitare in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
• Coordonarea cursurilor postuniversitare in domeniul securitatii si sanatatii in munca organizate de Universitatea din Petrosani impreuna cu INCDPM Bucuresti;
• Coordonare de proiecte zonale si nationale de cercetare stiintifica
• Coordonare conferinte si activitati stiintifice si tehnice

Competente si aptitudini tehnice -elaborarea de studii si proiecte in urmatoarele domenii: evaluarea riscurilor profesionale, analiza riscurilor tehnice in industrie securitate si sanatate in munca, managementul riscurilor, protectia mediului, inginerie miniera, ventilatie miniera.
-identificarea riscurilor de natura fizica si chimica specifice procesului tehnologic de exploatare si valorificare a substantelor minerale utile si elaborarea de masuri tehnice si organizatorice de reducere a influentei factorilor de risc care produc imbolnaviri profesionale;
- evaluarea riscurilor profesionale in vederea prevenirii si combaterii cauzelor care pot produce accidente de munca si imbolnaviri profesionale;
- elaborarea documentelor sistemului calitatii (manualul calitatii, proceduri: generale, specifice, de sistem, de incercare, operationale, regulamente de organizare si functionare) pentru organismul de certificare la zgomot si laboratorul de incercari la zgomot si vibratii
- elaborarea modelului de sistem de management integrat al securitatii si sanatatii in munca si a instrumentelor de auditare in domeniul integrat de management: calitate-mediu-securitate si sanatate in munca
- elaborarea de ghiduri de buna practica pentru extragerea si prelucrarea substantelor minerale utile
- modernizarea infrastructurii de laborator in vederea evaluarii riscului pentru sanatatea umana
- monitorizarea masurilor si parametrilor de securitate si sanatate in munca la experimentarea metodei de exploatare cu banc subminat la exploatarile miniere din Valea Jiului;
- expertize tehnice ale evenimentelor nedorite produse la diversi agenti economici;
- evaluarea riscului de mediu;
- formarea profesionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului Utilizarea pachetului de programe MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)

Alte competente si aptitudini Membru in urmatoarele organizatii profesionale:
• Membru Onorific Asociatia Profesionala pentru Securitatea si Sanatatea Muncii Timisoara (A.P.S.S.M.T.), din 2008;
• Asociatia Romana de Tuneluri ART Romania (1993-1999)
• Societatea de Inginerie Asistata de Calculator (SIAC), din anul 1994;
• Societatea Romana pentru Protectia Atmosferei (SOROPA), din anul 1996;
• Asociatia Profesionala Romana pentru Securitate si Sanatate in Munca „SESAM Romania”, din 2008.
• Asociatia Romana pentru Electrosecuritate (din 2009); membru fondator si vicepresedinte
Alte preocupari si domenii de competenta:
• Abilitat de catre Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii (Certificat de abilitare nr. 43 PS 1213 din 26.10.2005, conform anexei 6)

Informatii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere

Lista de lucrari (publicatii, brevete)
Lucrǎri indexate ISI Web of Knowledge, in ultimii doi ani:
Occupational risk assessment: a framework for understanding and practical guiding the process in Romania, Proceedings of the International Conference on RISK MANAGEMENT, ASSESSMENT and MITIGATION (RIMA ’10), Published by WSEAS Press, pp. 56-61, 20-22 April, 2010, Bucharest, Romania, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-182-3
Adressing the human error assessment and management, ARCHIVES OF MINING SCIENCES Volume: 55 Issue: 4 Pages: 873-878 Published: 2010.
Environmental impact reduction through mine methane valorization in the Romanian collieries from Valea Jiului hard coal basin, 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2010, Date: JUN 20-26, 2010 Albena BULGARIA Source: 10TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE: SGEM 2010, VOL II Pages: 245-252 , ISBN 10: 954-91818-1-2, ISBN 13: 978-954-91818-1-4 Published: 2010
Underground air pollution in metal mines: new control method and case study in two Romanian mines from Baia Mare ore basin, 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2010, Date: JUN 20-26, 2010 Albena BULGARIA Source: 10TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE: SGEM 2010, VOL II Pages: 301-308 Published: 2010 ISBN 10: 954-91818-1-2, ISBN 13: 978-954-91818-1-4
An expeditious methodology for gravity index detemination in the case of major accidents, Conference Information: 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2010, Date: JUN 20-26, 2010 Albena BULGARIA
Source: 10TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE: SGEM 2010, VOL II Pages: 395-403 Published: 2010 ISBN 10: 954-91818-1-2, ISBN 13: 978-954-91818-1-4
„Kinney-type methods”: useful or harmful tools in the risk assessment and management process?, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Science and Educations, vol. II, pag. 315 - 318-268, Sibiu, Romania, 02-05.06.2011 (D.M. Duse, P.D. Brindasu , L.D. Beju (eds.), Editura Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISSN 1843-2522)
Ergonomics improvements and occupational health and safety outcomes in company strategies, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Science and Educations, vol. II, pag. 331 - 335, Sibiu, Romania, 02-05.06.2011 (D.M. Duse, P.D. Brindasu , L.D. Beju (eds.), Editura Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISSN 1843-2522)
Drawbacks and traps in risk assessment: examples in Romania, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Science and Educations, vol. II, pag. 363 - 366, Sibiu, Romania, 02-05.06.2011 (D.M. Duse, P.D. Brindasu , L.D. Beju (eds.), Editura Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISSN 1843-2522)
Developing a more effective risk management process in the restructured Romanian mining, Conference Information: 11th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2011, Date: JUN 20-25, 2011 Albena BULGARIA
Source: 11 TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE: SGEM 2011, VOL I Pages: 767 – 774 Published: 2011
The Romanian coal mines closure process: selecting the most fitted hazard assessment method, Conference Information: 11th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2011, Date: JUN 20-25, 2011 Albena BULGARIA
Source: 11 TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE: SGEM 2011, VOL I Pages: 1003 – 1010 Published: 2011

Carti, reviste de specialitate in care ati fost citat - Dragos Gabriel Vasilescu Non-conventional methods for analysis and evaluation of occupational risks, INSEMEX Publishing House, 2008, Petrosani, ISBN 978-973-88590-0-5.
Dragos Gabriel Vasilescu Probabilistic calculation methods use to diagnose and prognose industrial risk, INSEMEX Publishing House, 2008, Petrosani, ISBN 978-973-88753-2-6.
-Florin Cotiga, Angela Draghici, Gabriel Vasilescu Theoretical and practical bases on occupational health and safety auditing, PROMUN Publishing House, 2009, Arad, ISBN 978-973-88307-6-9, 2009.
- Anghelache, C- “Managementul riscului de mediu – prioritate economica si sociala”, Revista „Economie teoretica si aplicata”, Volumul XVIII (2011), No. 3(556), pp. 80-92
-Hauptmann, D. -„Analiza echivalentei intre standardul SR EN ISO 9001:2008, standardul ISO 14001:2005 si standardul OHSAS 18001:2008”, Revista Standardizarea, nr. 1/2010, pag. 27 - 34
-Oprisa, C. – „Managementul riscurilor versus managementul situatiilor de urgenta”, Buletinul Pompierilor, Ministerul Administratiei si Internelor, Nr. 2(18) – 2008, (serie noua), pag. 11 - 14
Anexe 1. Certificat absolvire a cursului de perfectionare „Manager proiect”, seria F, nr.0240495/2009
2. Certificat de absolvire a cursului de perfectionare „Formator”, seria E, nr. 0020473/2008;
3. Certificat de absolvire a cursului de perfectionare postuniversitar „Evaluator al riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala”, seria G, nr. 005044/2009
4. Diploma de doctor in ramura de stiinta „Tehnica”, specializarea „Mine, Petrol si Gaze”, seria A, nr. 0004437/2001;
5. Diploma de inginer expert in securitate si mediu minier;
6. Diploma de Inginer, seria D, nr. 15273/1989;
7. Certificat de abilitare nr. 43 PS 1213 din 26.10.2005 emis de MMSSF

flag Details:
Curriculum vitae
Europass

Personal information
First name(s) / Surname(s) Moraru, Roland, Iosif
Address(es) 22 Decembrie, str. , bl. 2, ap. 17, Petrosani, ZIP code 332020, Romania
Telephone(s) (40-25) 454 25 80 Mobile: (40-72) 362 41 05
Fax(es) (40-25) 454 34 91
E-mail roland_moraru@yahoo.com

Nationality Romanian

Date of birth 02.11.1961

Gender Male


Work experience

Dates Since 01.10.2002 until the date
Occupation or position held Associate Professor
Main activities and responsibilities Teaching:
• teaching activities related to the subjects performed on basic norm: Labor protection in the mining industry, Labor protection, Occupational health and safety in construction, Ventilation and safety, Ventilation in underground construction, Mine ventilation, Risk analysis, Climatology, Health and safety at work;
• teaching activities carried out under specialization "Safety and health – Master of Science Degree" in disciplines: Risk analysis, Fires and explosions, Pollution in time and space;
• teaching activities carried out in the specialization "Management of health and safety at work - Master of Science Degree” in the following disciplines: rRsk analysis, Security assessment of quality machinery, Elements of probability theory applied in industrial risk analysis;
• teaching activities carried out under specialization "Anthropic impact assessment and reconstruction of affected areas – Master of Science Degree" in the subject: Risk Analysis;
• teaching activities carried out under specialization "Risk assessment of occupational injury and disease - Postgraduate Course" in the subjects: The risk assessment of accidents and professional diseases, Risk management, Probability theory and statistical mathematics elements applied in industrial risk analysis;
• coordination of diploma papers, dissertation and graduate specializations final projects in the courses listed above;
• participation as a member in doctoral admissions committees in the areas of Industrial Engineering and Mining, Oil and Gasses;
• participation as a member of the committees to sustain doctoral exams and essays in the fields of Industrial Engineering and Mines, oil, gas;
• participation as a member in committees of public presentation of 12 Ph.D. thesis in Industrial Engineering, at the University of Petrosani
Scientific research activity:
• participation in the development of 28 research contracts (22 local, 5 national, one international).
Scientific activity:
• lpublished papers:
- in ISI indexed journals: 1
- in ISI Proceedings: 29;
- in national journals recognized by the National Council for Scientific Research in Higher Education - CNCSIS and foreign journals: 63 (18 as first author, 8 as sole author);
- in national journals (other than those recognized by the National Council for Scientific Research in Higher Education - CNCSIS): 42;
- in volumes of international scientific meetings: 38;
- in volumes of national scientific meetings: 50;
• handbooks, monographs and treatises published in the publishing houses with ISBN: 15;
Name and address of employer University of Petrosani, Universitatii Str, no. 20, Petrosani, Romania
Type of business or sector Cod CAEN 8542 - Higher Education (teaching activity - research)

Dates 01.10.1993 – 30.09.10.2002
Occupation or position held Senior Lecturer
Main activities and responsibilities Teaching and scientific research conducted at the University of Petrosani, as of 1/12/1989 and so far, is described in detail the position of Associate Professor
Name and address of employer University of Petrosani, Universitatii Str, no. 20, Petrosani, Romania
Type of business or sector Cod CAEN 8542 - Higher Education (teaching activity - research)

Dates 01.12.1989 - 30.09.1993
Occupation or position held University assisstant
Main activities and responsibilities Teaching and scientific research conducted at the University of Petrosani, as of 1/10/1990 and so far, is described in detail the position of Associate Professor
Name and address of employer University of Petrosani, Universitatii Str, no. 20, Petrosani, Romania
Type of business or sector Cod CAEN 8542 - Higher Education (teaching activity - research)

Dates 01.10.1986 - 30.11.1989
Occupation or position held Electromechanical engineer
Main activities and responsibilities Production activity, as an engineer trainee in the Ventilation, Health and Safety and Transport sectors
Name and address of employer Aninoasa Colliery, Str. Uzinei nr. 1, Aninoasa, jud. Hunedoara
Type of business or sector Coal mining and processing

Education and training

Dates 15.05-31.07..2009
Title of qualification awarded Graduation Certificate training course "Project Manager"
Principal subjects/occupational skills covered Occupational skills are presented in descriptive supplement of the certificate (Annex 1)
Name and type of organisation providing education and training S.C. RADU &NISTOR IMOBILINVEST S.R.L. Craiova

Dates 10.05-21.05.2007
Title of qualification awarded Graduation Certificate training course "Trainer"
Principal subjects/occupational skills covered Occupational skills are presented in descriptive supplement of the certificate (Annex 2)
Name and type of organisation providing education and training Training and Regional Development Center - Constanta

Dates 20.01—25.03.2007
Title of qualification awarded Graduation Certificate of the Postgraduate Course "Risk assessment of occupational injury and disease"
Principal subjects/occupational skills covered Occupational skills are presented in descriptive supplement of the certificate (Annex 3)
Name and type of organisation providing education and training „1 Decembrie 1918” University of Alba-Iulia
Dates 01.10.1994-30.06.1995
Title of qualification awarded Expert engineering degree in mining safety and environment
Principal subjects/occupational skills covered The subjects studied are presented in the diploma supplement transcript (Annex 4)
Name and type of organisation providing education and training Centre d’Etudes Superieures pour la Sécurité et l’Environnement Miniers - CESSEM, Ecole des Mines d’Alès, Franta

Dates 1992-1999, doctoral internship
Title of qualification awarded Doctor in the branch of science "Technique", specialization "Mines, Oil and Gas" (Appendix 5)
Principal subjects/occupational skills covered Ph.D.Thesys Title: Controlled air recirculation as a technique for mine faces ventilation
Name and type of organisation providing education and training University of Petrosani
Level in national or international classification ISCED 6

Dates 1981-1986
Title of qualification awarded Engineer
• Profile: Mining Machinery and Equipment
• Specialisation: Mining Machinery and Equipment
Principal subjects/occupational skills covered The subjects studied are presented in the diploma supplement transcript (Annex 6)
Name and type of organisation providing education and training Institute of Mining Petrosani, Faculty of Mining Machinery and Equipment
Level in national or international classification ISCED 5

Personal skills and competences
Mother tongue(s) Romanian
Other language(s)
Self-assessment Understanding Speaking Writing
European level (*) Listening Reading Spoken interaction Spoken production Weitten expression
French C1 Proficient user C1 Proficient user B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent C1 Proficient user
English C2 Proficient user B2 Independent user A2 Independent user A1 Independent user A1 Independent user
German A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user
Hungarian A2 Basic user A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user
(*)Common European Framework of Reference for Languages


Social skills and competences • Ability to adapt and work in a team
• Good communication skills
• Skills in training and coordination of work teams in multicultural society
• Adapting leadership skills

Organisational skills and competences • Organizing courses and postgraduate in health and safety at work;
• Coordination of postgraduate courses in safety and health organized by the University of Petrosani with INCDPM Bucharest
• Coordination of regional and national projects
• Coordination conferences and scientific research scientific and technical

Technical skills and competences Elaboration of studies and projects in the following areas: risk assessment training, technical risk analysis in industry and health security, risk management, environmental protection, mining engineering, mine ventilation.
Identifying risks of specific physical and chemical process technology operating and recovery of minerals and development of technical and organizational measures to reduce risk factors that cause occupational diseases;
Assessment of occupational hazards to prevent and combat the causes that can cause accidents and occupational diseases;
Development of guides to good practice for extracting and processing minerals
Laboratory infrastructure development to assess the risk to human health
Monitoring measures and parameters of safety and health at work to experiment with bench mining method undermined the Jiu Valley mining;
Technical expertise for accidents occurred at different economic organizations;
Environmental risk assessment
Providing different levels of training in occupational safety and health.

Computer skills and competences Using the software package MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)

Other skills and competences Member of the following professional organizations:
• Honorary Fellow of the Professional Association for Labor Safety and Health Timisoara (A.P.S.S.M.T.), since 2008;
• Romanian Association of Tunnels ART Romania (1993-1999)
• Computer Aided Engineering Society (SIAC), since 1994;
• Romanian Society for the Protection of Atmosphere (SOROPA), since 1996
• Romanian Association for Electrical Safety (2009), founding member and Vice-president;
• Romanian Professional Association for Safety and Health at Work "SESAM Romania" since 2008.

Other skills and areas of expertise:
• empowered by the Ministry of Labour, Social Solidarity and Family to provide services on labor protection (certificate of entitlement no. 43 PS 1213 of 26.10.2005, in accordance with Annex 6)

Additional information References supplied on request

List of scientific papers
ISI Web of Knowledge indexed papers over the past two years::
Occupational risk assessment: a framework for understanding and practical guiding the process in Romania, Proceedings of the International Conference on RISK MANAGEMENT, ASSESSMENT and MITIGATION (RIMA ’10), Published by WSEAS Press, pp. 56-61, 20-22 April, 2010, Bucharest, Romania, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-182-3
Adressing the human error assessment and management, ARCHIVES OF MINING SCIENCES Volume: 55 Issue: 4 Pages: 873-878 Published: 2010.
Environmental impact reduction through mine methane valorization in the Romanian collieries from Valea Jiului hard coal basin, 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2010, Date: JUN 20-26, 2010 Albena BULGARIA Source: 10TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE: SGEM 2010, VOL II Pages: 245-252 , ISBN 10: 954-91818-1-2, ISBN 13: 978-954-91818-1-4 Published: 2010
Underground air pollution in metal mines: new control method and case study in two Romanian mines from Baia Mare ore basin, 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2010, Date: JUN 20-26, 2010 Albena BULGARIA Source: 10TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE: SGEM 2010, VOL II Pages: 301-308 Published: 2010 ISBN 10: 954-91818-1-2, ISBN 13: 978-954-91818-1-4
An expeditious methodology for gravity index detemination in the case of major accidents, Conference Information: 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2010, Date: JUN 20-26, 2010 Albena BULGARIA
Source: 10TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE: SGEM 2010, VOL II Pages: 395-403 Published: 2010 ISBN 10: 954-91818-1-2, ISBN 13: 978-954-91818-1-4
„Kinney-type methods”: useful or harmful tools in the risk assessment and management process?, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Science and Educations, vol. II, pag. 315 - 318-268, Sibiu, Romania, 02-05.06.2011 (D.M. Duse, P.D. Brindasu , L.D. Beju (eds.), Editura Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISSN 1843-2522)
Ergonomics improvements and occupational health and safety outcomes in company strategies, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Science and Educations, vol. II, pag. 331 - 335, Sibiu, Romania, 02-05.06.2011 (D.M. Duse, P.D. Brindasu , L.D. Beju (eds.), Editura Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISSN 1843-2522)
Drawbacks and traps in risk assessment: examples in Romania, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Science and Educations, vol. II, pag. 363 - 366, Sibiu, Romania, 02-05.06.2011 (D.M. Duse, P.D. Brindasu , L.D. Beju (eds.), Editura Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISSN 1843-2522)
Developing a more effective risk management process in the restructured Romanian mining, Conference Information: 11th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2011, Date: JUN 20-25, 2011 Albena BULGARIA
Source: 11 TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE: SGEM 2011, VOL I Pages: 767 – 774 Published: 2011
The Romanian coal mines closure process: selecting the most fitted hazard assessment method, Conference Information: 11th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2011, Date: JUN 20-25, 2011 Albena BULGARIA
Source: 11 TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE: SGEM 2011, VOL I Pages: 1003 – 1010 Published: 2011

Journals or book citations -- Dragos Gabriel Vasilescu Non-conventional methods for analysis and evaluation of occupational risks, INSEMEX Publishing House, 2008, Petrosani, ISBN 978-973-88590-0-5.
Dragos Gabriel Vasilescu Probabilistic calculation methods use to diagnose and prognose industrial risk, INSEMEX Publishing House, 2008, Petrosani, ISBN 978-973-88753-2-6.
-Florin Cotiga, Angela Draghici, Gabriel Vasilescu Theoretical and practical bases on occupational health and safety auditing, PROMUN Publishing House, 2009, Arad, ISBN 978-973-88307-6-9, 2009.
- Anghelache, C- “Managementul riscului de mediu – prioritate economica si sociala”, Revista „Economie teoretica si aplicata”, Volumul XVIII (2011), No. 3(556), pp. 80-92
-Hauptmann, D. -„Analiza echivalentei intre standardul SR EN ISO 9001:2008, standardul ISO 14001:2005 si standardul OHSAS 18001:2008”, Revista Standardizarea, nr. 1/2010, pag. 27 - 34
-Oprisa, C. – „Managementul riscurilor versus managementul situatiilor de urgenta”, Buletinul Pompierilor, Ministerul Administratiei si Internelor, Nr. 2(18) – 2008, (serie noua), pag. 11 - 14
1. Graduation Certificate training course "Project Manager", series F, nr.0240495/2009
2. Graduation Certificate training course "Trainer" series E, no. 0020473/2008,
3. Certificate of postgraduate training graduation rate "assessed the risk of injury and occupational disease", series G, no. 005044/2009
4. Degree of doctor of science branch of "Technical" specialization "Mines, Oil and Gas", Series A no. 0004437/2001
5. Degree of safety and environmental engineer in the mining expert,
6. Diploma of Engineering, Series D, no. 15273/1989,
7. No certificate of entitlement. 43 PS 1213 of 26.10.2005 issued by MMSSF

Publicații selectate:

* Moraru, R.I, Bǎbut,G.B., Cioca, I.L., Adressing the human error assessment and management, ARCHIVES OF MINING SCIENCES, 55 (4), 2010.

* Cioca, LI., Moraru, R.I,, Explosion and/or fire risk assessment methodology: A common approach structured for underground coalmine environments, ARCHIVES OF MINING SCIENCES, 57 (1), 2012.

* Roland Iosif Moraru, Current trends and future developments in occupational health and safety risk management, IN TECH, Jan Emblemsvag, Book:: Risk Management for the Future - Theory and Cases, ISBN: 978-953-51-0571-8, 2012.