Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

STEFANIA GHEORGHE

Avatar

INCD ECOIND , Bucharest, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.incdecoind,.ro

Nascut(a) in: 1983

Interese: ecotoxicologie, toxicologie, chimicale, enzime, stres oxidativ, pesti, biodegradare

flag Detalii:
Cercetator stiintific gradul III (biochimist)

Studii în domeniul testelor ecotoxicologice (biodegradabilitate şi toxicologie acvatică cronică şi acută cu peşti, alge verzi si bacterii bioluminiscente);
- Determinări biochimice, enzimatice pentru evaluarea gradului de intoxicare al organismelor acvatice, microorganismelor din nămolul activ si din sol, supuse acţiunii toxice a diverse substanţe chimice / preparate chimice periculoase;
- Elaborare / validare şi implementare de noi metode / tehnici biochimice / enzimatice de evaluare a toxicităţii a diverse substanţe chimice asupra organismelor acvatice şi microorganismelor namolului activ.
- Documentare tehnico - ştiinţifică si realizare de lucrări experimentale la nivel de laborator, pentru temele / proiectele de cercetare ale laboratorului

flag Details:
Scientific Researcher grade III / Biochemist

- Studies in eco – toxicological tests (biodegradability and chronic and acute aquatic toxicology on fish, green algae and bioluminescent bacteria)
- Biochemical determinations to assess the degree of poisoning of aquatic organisms, microorganisms from active sludge and soil, under the toxic action of various chemicals / hazardous chemical preparations
- Drafting / validation and implementation of new methods / biochemical / enzymatic techniques for the evaluation of toxicity of various chemicals on aquatic organisms and microorganisms from active sludge
- Technical - scientifically documentation and completion of experimental laboratory work for homework / research projects of the laboratory