Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Rosana Manea

Avatar

univ. transilvania- fac medicina, brasov, .

E-mail: trimite un mesaj.

Nascut(a) in: 1974

Interese: radiologie,imagistica,ecografie

flag Detalii:
CURRICULUM VITAE

1. Nume: MANEA
2. Prenume: ROSANA-MIHAELA
3. Data şi locul naşterii: 04.06.1974
4. Cetãţenie: ROMÂNÃ
5. Studii
Universitare / postuniversitare / doctorat*
Instituţia UMF TG-MURES Facultatea de Medicina Generala 1)UMF"Carol Davila" Bucuresti
2)Spitalul Clinic Judetean Brasov
Perioada: de la (anul) pânã la (anul) sept1993- sept.1999
(student) 1)ian2002- oct. 2004
(rezident)
2)oct. 2004-dec2006
(rezident)
3)ian 2007- prezent
specialist
Grade sau diplome obţinute Doctor-medic 1)Medic specialist Radiologie-Imagistica medicala
2)Medic primar radiologie-imagistica medicala

6. Alte specializãri şi calificãri / competenţe

1. Competenţã ecografie generalã - 2007
2. Competenta tomografie computerizata - 2007
3. Competenta IRM -2008
4. Competenta senologie -2009
5. Doctorand anul IV, UMF Craiova, coordonator. Prof. Dr. Bondari Andrei
6. Examen primariat -iunie 2011

7. Titlu stiintific

8. Experienţa profesionalã si didactica

8.1. Experienta profesionala
Grad profesional / Funcţia Medic rezident
Radiologie-Imagistica medicala Medic specialist
Radiologie-Imagistica medicala Med primar Radiologie- Imagistica medicala
Perioada Ian.2002- dec. 2006 Din ian.2007- 2011 Oct. 2011-prezent
Instituţia UMF"Carol Davila" Bucuresti si Spit.Jud.Urg.Bv Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov
Locul Bucuresti si Brasov Brasov

8.2. Experienta didactica
Grad didactic / Funcţia Asistent Universitar
Perioada 2004-prezent
Instituţia Univ."Transilvania"Brasov, Facultatea de Medicina
Locul Brasov

9. Locul de munca actual
• Universitatea "Transilvania" Braşov, Facultatea de Medicinã, Disciplina Radiologie - Imagisticã Medicalã, Asistent universitar
• Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov - Medic primar radiologie - imagistica medicala

10. Vechime la locul de muncã actual
• 7 ani la Facultatea de Medicina Brasov
• 5 ani ca medic specialist la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov

11. Limbi strãine cunoscute
Francezã, Engleza

12. Lucrãri elaborate şi/sau publicate

12.1. Lucrãri de specialitate - cursuri, carţi

CÃRţI PUBLICATE ÎN EDITURÃ

1. Tendinţe actuale în tratamentul traumatismelor gleznei, autor, sub redacţia dr.George Muntean, Editura Ecran Magazin 2005, ISBN 973-8281-27-X.12.2. Comunicãri:

12.2.1. la reuniuni naţionale
1.. Tumori renale, corelaţii computer tomografice şi anatomopatologice. Ileana Muntean, A. Deak, M. Cârstea, M. Biriş, R.Manea, I. Iezan. Congresul Grupului de Imagisticã Secţionala, Braşov, 17-18.06.2004.
2.. Craniofaringiom gigant cu depistare, extensie şi evoluţie particularã. Ileana Muntean, M.Cârstea, A.Deak, M.Biriş, Rosana Manea, I.Iezan, F.Moroiu. Congresul Grupului de Imagisticã Secţionalã, Braşov, 17-18.06.2004.
3.. Traumatisme pancreatice cu evoluţie spre pancreatita acutã în patologia pediatricã. Ileana Muntean,Rosana Manea. Congresul Naţional de Radiologie şi Imagisticã Medicalã, Târgu-Mureş, 23 - 25.09.200412.2.2. Comunicãri publicate în rezumat
12.2.2.1. la reuniuni naţionale

1. Traumatisme pancreatice cu evoluţie spre pancreatita acutã în patologia pediatricã. Ileana Muntean,Rosana Manea. Congresul Naţional de Radiologie şi Imagisticã Medicalã, Târgu-Mureş, 23 - 25.09.2004


12.3. Articole publicate

12.3.1. în reviste cu ISSN

1. Aspecte imagistice in hiperparatiroidismul primar. Ileana Muntean, Rosana Manea, Jurnal Medical Brasovean nr.4/2005, Editura Universitatii "Transilvania", ISSN 1891-0782, pag.87-88.
2. Posttraumatic acute pancreatitis, clinical and imagistic correlations. Ileana Muntean, Rosana Manea, Editura Transilvania-University Press Brasov, Romania 2005, ISSN 1223-964X, pag.303-307.
3. Evaluarea imagistica a traumatismelor spinale. Ileana Muntean, Rosana Manea, Jurnal Medical Brasovean nr.1/2006, Editura Universitatii "Transilvania", ISSN 1891-0782, pag.37-39.
4. Inceputurile radiologiei in tara noastra, Rosana Manea, Conf. Nat. De Biblioteconomie si Stiinta Informarii, 2005, Editura Universitatii Transilvania, ISBN 973-635-505-5,pag195-196
5. Istoria Radiologiei pe plan mondial, Rosana Manea, Conf. Nat. De Biblioteconomie si Stiinta Informarii, 2005, Editura Universitatii Transilvania, ISBN 973-635-505-5 pag.197-198
6. Examinarea imagistica a gleznei, Rosana Manea, Jurnal Medical Brasovean nr. 2/2005,Editura Universitatii Transilvania,ISSN 1841-0782,pag.19-22
7. Informatii utile in documentarea medicala, Rosana Manea, Angela Repanovici, Conf. Nat. De Biblioteconomie si Stiinta,2006, Universitatii Transilvania, ISBN 973-635-714-7
8. Biological Effects of the Ionizing Radiations and Radioprotection, Rosana Manea, I.leana Muntean, Editura Transilvania-University Press Brasov, Romania 2007.
9. Hepatocarcinima With invasion of Right Supra-hapayic Vein-Case Study,Ileana Muntean, Rosana Manea,Editura Transilvania-University Press Brasov, Romania 2007.
10. Aspectul CT al infectiilor cerebrale, Rosana Manea, Ileana Muntean, Jurnal Medical Brasovean nr.2 /2007, Editura Universitatii "Transilvania" Brasov, ISSN 1841-0782, pg. 6-8
11.Artefacts in echography, Rosana Manea, I. Munteanu, Buletinul Univ. Transilvania, Editura Transilvania-University Press Brasov, Romania 2008.
12.Diagnosticul traumatismelor vertebro-medulare, asist. univ.dr. Rosana Manea, Jurnal Medical Brasovean nr.3/2009, ISSN 1841-0782, pg. 31-34
13.Angiomul hepatic in imagistica medicala, as.univ.dr. Manea Rosana, Jurnal Medical Braşovean, nr. 3/2010,ISSN ISSN 1841-0782, pg.42-45
14.Aportul imagisticii în leziunile traumatice ale coloanei cervicale superioare, Jurnal Medical Braşovean, nr. 2/2011, pg.24-28

flag Details:
CURRICULUM VITAEA. Name: houseTwo. Name: Rosana-MihaelaThree. Date of birth: 06/04/1974Four. Citizenship: ROMANIANFive. StudiesUndergraduate / postgraduate / PhD *Pharmacy Tg-Mures Institution Faculty of Medicine 1) "Carol Davila" Bucharest2) Brasov County HospitalPeriod: from (year) to (year) sept1993-sept.1999 (Student) 1)-ian2002 October. 2004 (Resident)2) in October. 2004-dec2006 (Resident)3) January 2007 - presentspecialistDegrees or diplomas Doctor-doctor 1) Radiology Specialist-Medical Imaging6. Other specializations and qualifications / skillsA. Competence general ultrasound - 2007Two. Competence CT - 2007Three. Competence MRI -2008Four. Competence Senology -2009Five. PhD fourth year, UMF Craiova, coordinator. Prof. Dr. Andrei Bondari6. Examination of mayor-June 2011July. Title scientificAugust. Professional experience and teaching8.1. Professional ExperienceProfessional degree / function ResidentRadiology-Medical Imaging SpecialistMed Medical Imaging Radiology, Radiology-Imaging primary careIan.2002-December period. From October 2006 ian.2007-2011. 2011-presentInstitution "Carol Davila" Bucharest Emergency Clinical Hospital Spit.Jud.Urg.Bv Brasov Brasov County Hospital EmergencyPlace Bucharest and Brasov Brasov8.2. Teaching experiencePosition / Position Assistant Professor2004-presentUniversity institution. "Transilvania" Brasov, Faculty of MedicinePlace BrasovSeptember. Current job• "Transylvania" University of Brasov, Faculty of Medicine, Department Radiology - Medical Imaging, Assistant Professor• Brasov County Hospital Emergency Clinic - MD Radiology - Medical Imaging10. Age at current job• 7 years at the Faculty of Medicine Brasov• 5 years as a specialist in Brasov County Hospital Emergency11. Languages French, English12. Works developed and / or published12.1. The literature - courses, booksBOOKS PUBLISHED IN PUBLISHINGA. Current trends in the treatment of ankle injuries, author, edited dr.George Muntean, Store Display Publishing 2005, ISBN 973-8281-27-X.12.2. Communications:12.2.1. national meetings1 .. Renal tumors, computed tomography and pathologic correlations. Ileana Muntean, A. Deak, M. Cârstea, M. Biriş, R.Manea, I. Iezan. Congress Sectional Imaging Group, Brasov, 17-18.06.2004.2 .. Giant Craniopharyngioma detection, extension and private development. Ileana Muntean, M.Cârstea, A.Deak, M.Biriş, Rosana Manea, I.Iezan, F.Moroiu. Congress Sectional Imaging Group, Brasov, 17-18.06.2004.3 .. Pancreatic injury in acute pancreatitis evolving to pediatric pathology. Ileana Muntean, Rosana Manea. National Congress of Radiology and Medical Imaging, Targu-Mures, 23 - 25.09.200412.2.2. Communication published in summary12.2.2.1. national meetingsA. Pancreatic injury in acute pancreatitis evolving to pediatric pathology. Ileana Muntean, Rosana Manea. National Congress of Radiology and Medical Imaging, Targu-Mures, 23 - 25.09.200412.3. Articles published12.3.1. in journals with ISSNA. Aspects imaging in primary hyperparathyroidism. Ileana Muntean, Rosana Manea, nr.4/2005 Brasov Medical Journal, University "Transilvania", ISSN 1891-0782, pag.87-88.Two. Posttraumatic acute pancreatitis, clinical and imaging correlations. Ileana Muntean, Rosana Manea, Ed Transylvania University Press, Brasov, Romania 2005, ISSN 1223-964X, pag.303-307.Three. Imaging evaluation of spinal trauma. Ileana Muntean, Rosana Manea, No.1/2006 Brasov Medical Journal, University "Transilvania", ISSN 1891-0782, pag.37-39.Four. The beginnings of radiology in our country, Rosana Manea, Nat Assoc. Of Library and Information Science, 2005, Transylvania University Press, ISBN 973-635-505-5, pag195-196Five. History of Radiology in the world, Rosana Manea, Nat Assoc. Of Library and Information Science, 2005, Transylvania University Press, ISBN 973-635-505-5 pag.197-1986. Imaging examination of the ankle, Rosana Manea, Brasov Medical Journal no. 2/2005, Transylvania University Press, ISSN 1841-0782, page 19-22July. Information useful in medical documentation, Rosana Manea, Angela Repanovici, Nat Assoc. The Library and Science, 2006, Transylvania University, ISBN 973-635-714-7August. Biological Effects of Ionizing Radiations and the Radioprotection, Rosana Manea, I.leana Muntean, Ed Transylvania University Press, Brasov, Romania 2007.September. With Hepatocarcinima invasion of Right Supra-hapayic Vein-Case Study, Ileana Muntean, Rosana Manea, Ed Transylvanian University Press Brasov, Romania 2007.10. CT appearance of brain infections, Rosana Manea, Ileana Muntean, Brasov Medical Journal No. 2/2007, University "Transilvania" Brasov, ISSN 1841-0782, pp. 6-811.Artefacts in echography, Rosana Manea, I. Munteanu, Bulletin of the Univ. Transylvania, Transylvania-University Publishing Press Brasov, Romania 2008.12.Diagnosticul spinal cord injuries, assist. Ph.D. Rosana Manea, no.3/2009 Brasov Medical Journal, ISSN 1841-0782, pp. 31-3413.Angiomul liver in medical imaging, as.univ.dr. Manea Rosana, Brasov Medical Journal, no. 3/2010, ISSN ISSN 1841-0782, pg.42-4514.Aportul imaging the upper cervical spine injuries, Brasov Medical Journal, no. 2/2011, pg.24-28