Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Puiu Nistoreanu

Avatar

The Bucharest Academy of Economic Studies, Bucharest , .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.ase.ro/
Pagina web personala: https://www.ad-astra.ro/whoswho/view_profile.php?user_id=2668

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: G-1735-2010. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1954

Interese: administrarea afacerilor, management, marketing, servicii, turism, dezvoltare durabila, educatie

flag Detalii:
Profesor universitar, doctor in stiinte economice, conducator de doctorat in cadrul Scolii doctorale de la Academia de Studii Economice din Bucuresti - domeniu de doctorat: Administrarea afacerilor. Prodecan al Facultatii de Comert, din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Domenii de competenta: Administrarea afacerilor in turism-servicii (management si marketing in turism, negociere in afaceri, productia si comercializarea serviciilor turistice), Dezvoltare durabila si turism (ecoturism, turism rural), Turism cultural.
Autor a: 28 carti (7 autor, 2 coordonator, 19 coautor), peste 200 studii si articole de specialitate(publicate in tara si strainatate), 20 contracte de cercetare.
Laureat al Premiului "Alecsandru Puiu Tacu" acordat de Institutul de Cercetari Economice si Sociale "Gh. Zane" Iasi, al Academiei Romane 2007;
Premiului "Laurii Tribunei Economice 2004"; Premiului Asociatiei Jurnalistilor si Scriitorilor de Turism din Romania (AJTR): premiul "Cartea care zideste" - pentru lucrarea "Turism rural. Tratat", 2011 si "Cartea turistica" - pentru lucrarile "Turismul rural, o afacere mica cu perspective mari" si"Ecoturism", 2000;
Diploma ASE: "Nicolae Georgescu-Roegen" pentru rezultate deosebite in activitatea de cercetare stiintifica economica, anii 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007;
Diploma de excelenta ASE "Virgil Madgearu" pentru activitatea profesional-stiintifica de exceptie in calitate de conferentiar universitar, 2006.

Membru in consiliul editorial al: Revistei de Turism (Publicatie bianuala de studii si cercetari in turism a Catedrei de Economie si Turism din cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Administratie Publica - Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava, B+) si International Journal of Economic Practices and Theories (IJEPT).

flag Details:
Professor, PhD, vicedean of the Faculty of Commerce, The Bucharest Academy of Economic Studies.
Fields of competence: business administration in tourism services (tourism marketing and management, business negotiation, production and marketing of tourism), sustainable development and tourism (ecotourism, rural tourism), cultural tourism.
Author: 30 books (7 author, coordinator 4, 19 co), over 200 specialized studies and articles (published in Romania and abroad), 20 research contracts.
Prize "Alecsandru Puiu Tacu" granted by the Economic and Social Research Institute "Gh Zane "Iasi, Romanian Academy 2007 Award" in 2004; Laurels Economic Tribune;
"Journalists and Writers Association Award for Tourism in Romania" (AJTR): for his "Rural Tourism.Treaty"(2011) and "Tourist Book"- for his "Rural tourism, a small business with big opportunities" and "Ecotourism"(2000)
Diploma Academy of Economic Studies(ASE): "Nicholas Georgescu-Roegen "for outstanding achievements in economic scientific research, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007;
Diploma of Excellence ASE "Virgil Madgearu" for outstanding scientific and professional work as a docent, 2006.

Member of Editorial Board of Review of Tourism (Publication biannual study and research in tourism to the Department of Economy and Tourism of the Faculty of Economic Sciences and Public Administration - University "Stefan cel Mare" Suceava, B +) and International Journal of Economic Practices and Theories (IJEPT).

Links with several scientific organizations (national and international) and business tourism sector - AJTR, AROMAR, CIRET, EAAE, IGWT, ISOC, CACTUS. Assessor CNCSIS, CEEX.