Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Gabriel-Dragoº Vasilescu

Avatar

INCD INSEMEX , Petroşani, .

E-mail: trimite un mesaj.

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: B-8402-2011. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1971

Interese: risc profesional, evaluare, managementul securitãţii

flag Detalii:
Dr.ing. Vasilescu Gabriel, sef laborator Incercari la Zgomot si Vibratii, desemnat in calitate de responsabil proiect, fiind specialist în domeniul riscului industrial privind evaluarea situaţiilor periculoase din medii industriale potenţiale explozive şi/sau toxice, precum şi al managementului de securitate şi sãnãtate în muncã, având o experienta de 15 ani în domeniul de SSM, conform CV-ului anexat. De asemenea, a participat la diverse expertize tehnice privind evaluarea şi soluţionarea cauzelor de producere a evenimentelor nedorite, generate de explozii şi/sau incendii care s-au soldat cu accidente colective de muncã. Pe parcursul activitãţii desfãşurate, a participat în calitate de responsabil proiect sau colaborator la diverse proiecte din cadrul programelor RELANSIN, MENER, CEEX, PN II. Totodatã, a elaborat documentele sistemului calitãţii (manualul calitãţii, proceduri de sistem) pentru Laboratorul de Incercari la Zgomot si Vibratii LERZ acreditat RENAR, precum şi la elaborarea documentelor sistemului calitãţii Organismului de Evaluare a Conformitãţii în scopul certificãrii produselor INSEMEX-OEC. De asemenea, a elaborat 77 de lucrãri stiintifice, dintre care: 27 articole publicate în ţarã (3 articole prezentate în revista Environmental Engineering and Managementcotatã ISI), 5 articole publicate în strãinãtate, 45 articole susţinute la manifestãri ştiinţifice

flag Details:
Dr.ing. Gabriel Vasilescu, head of the laboratory for noise and vibration testings, designated as P1 Project responsible, specialized in industrial risk assessment of hazardous situations in potentially explosive industrial and/or toxic environments, and also in health and safety management at work, with 15 years experience in the field to OSH, according to the attached CV. He also participated in various technical expertises on the evaluation and solving causes of undesirable events generated by explosions and/or fire which resulted in accidents. During the activity carried out, he participated as Project responsible or collaborator in various projects RELANSIN programs, MENER, CEEX, PN II. He also produced over 77 papers, including 3 papers in the ISI-quoted journal Environmental Engineering and Management, and more than 45 articles presented at international scientific meetings.