Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Florin Cãldãraru

Avatar

Universitatea Ecologicã Bucureşti, Bucureşti, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.ueb.ro
Pagina web personala: http://www.ueb.ro

Nascut(a) in: 1950

Interese: optoelectronica, mediu înconjurãtor

flag Detalii:
Cãldãraru, Florin, fizician, şef lucrãri la Facultatea de Inginerie Managerialã si a Mediului a Universitãţii Ecologice din Bucureşti, sef de catedra "Ingineria Mediului". Nãscut: 20.10.1950, Craiova, Dolj. Absolvent al Facultãţii de Fizicã, Universitatea Bucureşti (1974). Doctor în fizicã, în specialitatea Fizica Pãmântului, cu teza: Contribuţii la studiul stabilitãţii ecosistemelor antropizate în cadrul termodinamicii proceselor ireversibile (1999).
Cunoscãtor de limbi strãine: englezã, francezã, rusã.
Perioade de activitate în instituţii: cercetãtor ştiinţific principal III (din 1985); şef de lucrãri la Facultatea de Inginerie Managerialã, Universitatea Ecologiiã din Bucureşti (din 2005).
Domenii de competenţã: ştiinţa mediului înconjurãtor, fizica ecosistemelor, monitorizarea calitãţii mediului, schimbãri climatice globale, modelarea fizicã a proceselor de stabilitate planetarã, modele de poluare urbanã, ecologie umanã, fizica si tehnologia dispozitivelor cu semiconductoare.

Cercetarea ştiinţificã: 50 de teme de cercetare ştiinţificã, dintre care 14 dispozitive omologate, precum şi 88 de articole şi comunicãri ştiinţifice dintre care 60 au fost prezentate la conferinţe internaţionale sau publicate în reviste internaţionale cotate ISI. Zece din aceste lucrãri sunt prezente în baze de date internaţionale fiind citate în lucrãri de specialitate publicate de autori din diverse ţãri în reviste cotate ISI.

Participare la conferinţe de specialitate, cu peste 40 de lucrãri privind: modelarea fizicã în cadrul termodinamicii proceselor ireversibile, a evoluţiei ozonului stratosferic şi calcularea, pentru prima datã. a concentraţiilor limitã pentru poluanţii ozonului G
Membru în: Institute of Electrical and Electronical Engineering IEEE (din 1991). Senior Member of Electron Devices Society, Geosciences and Remote Sensing Society. Education Society: European Microsystem Network NEXUS (din 1995).
Premii: Premiul "Virgil Madgearu" pe anul 2006 al ACADEMIEI ROMÂNE pentru lucrarea "Parteneriat creativ de bunãstare: reconstrucţie, modelare, simulare întru naturã, societate, gândire", Editura Paralela 45, Bucureşti, 2007

flag Details:
Present occupation Senior Lecturer
University ECOLOGICAL UNIVERSITY FROM BUCHAREST, Environmental Engineering Department

Higher education: University of Bucharest, Faculty of Physics
Degree: Professor of physics (1974); Specialist in nuclear physics (1975); Doctor in Physics (Earth Physics and Geoscience)

PROFESSIONAL ACTIVITY
2005 - present Position Senior Lecturer
Ecological University of Bucharest, Romania
Department: Environmental Engineerig
Courses: Environmental monitoring and measurement techniques (theory and practical applications), Physics, Microelectronics
1992 - present R & D Manager and main owner of the company ECOSEN Ltd., Research Laboratory for Environmental Monitoring and Semiconductor Sensors
Research fields: chemical MOEMS (1993 - 1996)
Real - time air pollution monitoring systems (1993 - present)
Physical modeling of the natural and anthropogenethic ecosystems (1992 - present)

Position Researcher (1980 - 1985)
Leader of "Solar cells" team (1982-1984) Senior Researcher (1985 - present)
Institution Research Institute for Electron Devices (ICCE), Bucharest, Romania (present status National Institute for Microtechnology (IMT))
Department Optoelectronics Laboratory
Research fields Solar cells (1978 - 1986)
Optoelecronic sensors and transducers (1986 - 1992)
Irreversible thermodynamics modeling of the silicon solar cell (1986 - 1992)
1974 - 1978 Position: Professor
School College of Industrial and Civil Engineering "Mihai Bravu", Bucharest, Romania
Department Chair of Physics

MAIN PROFESSIONAL ACHIVEMENTS
Started in 1978 year, my research activity is developed in two fields:
- semiconductor physics and technology: solar cells (first solar cells (MIS, polycrystalline and for concentrated sunlight) designed and manufactured in Romania), opto - electrical sensors and mycrosistems (first MOEMS designed and realized in Romania (chemo-optical sensor for ammonia measurements));
- environmental physics (basic research, air pollution real - time monitoring systems and higher education);
As result, 50 research projects were performed, as well as 84 papers whose 47 were presented at international conferences or were published in prestigious international reviews.

Awards
The "Virgil Madgearu" Romanian Academy award (2006) for the book Creative Partnership: Reconstruction, modelling, simulation", N. Bulz, M. I. Bianca, M. Botezatu, V. ştefãnescu, M. Stoica, F. Cãldãraru, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2007, ISBN (10) 973-697-827-4

MEMBER OF THE SCIENTIFIC ORGANIZATIONS
Senior Member of IEEE (from 1991) EDS, Geosciences and Remote Sensing Society, Education Society
Member of program comitee of international reviews
Journal of Education, Informatics and Cybernetics (JEIC) from 2010
Member of program comitee of international conferences
World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2004 - 2010, Orlando, Florida, USA
International Conference on Computing, Communications and Control Technologies: CCCT 2006 - 2008, Orlando, Florida, USA
The 3rd International Conference on Education and Information Systems, EISTA 2005 - 2010, Orlando, Florida, USA
International Symposium of Geoscience and Remote Sensing, IGARSS, 2007 - 2010

Publicații selectate:

* Florin Caldararu, A. Vasile, M. Caldararu, Hardware simulator for design and characterization of MOEMS for environmental applications, Proceedings of SPIE, Volume: 7297, 7297, 2009.

* Florin Cãldãraru, How Does Earth Maintain the Stability of its Rotation Motion?: An Irreversible Thermodynamics Approach, Proceeding of European Geosciences Union. General Assembly 2011, 2011.

* Florin Cãldãraru, Cosmin Vatra, Mira Cãldãraru, Monitoring of volatile organic compounds using a single tin dioxide sensor, Journal of Environmental Monitoring, 14, 2012.