Inscriere cercetatori

Facebook

Mirela Albulescu

Avatar

UBB Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, .

E-mail: trimite un mesaj.

Nascut(a) in: 1966

Interese: didactica, predare, invatare, mass/media, IAC

flag Detalii:
2002 - 2008: lector doctor la Catedra de Didactica ştiinţelor Socio-umane, Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.
- Discipline predate: (Cursuri pentru studenţii Facultãţii de Sociologie, Stiinte economice, Bussines, Asistenta sociala, Drept, ştiinţe Politice)
- Didactica Disciplinelor Socio-umane,
- Didactica Sociologiei,
- Didactica Economiei
- Bazele comunicarii didactice, Strategii centrate pe elev,
- Hermeneutica didactica,
- Institutii, norme, valori si cetatenie democratica.
- Practica observativã, activã,
- Psihopedagogia adulţilor
- Educaţie interculturalã
- Pedagogia formãrii şi schimbãrii atitudinilor

- Cursuri de formare/perfectionare profesionala, Magister I, II, Leonardo. Eduexpert I, II, III.

- Membru în colectivul de organizare a Conferinţei internaţionale anuale a Facultãţii de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei: Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele Educaţiei.
- Participare la Programele de formare ale DPPD: Magister I şi Magister II (2004-2007),
- Programul de formare vocaţionalã a personalului din turism (Leonardo da Vinci: Convenţia nr. 2003 RO/03/B/F/PP-175050, 2004-2007),
- Colaborator în programul Strategii educaţionale centrate pe elev (UNICEF, 2006-2007).
- Proiectul pentru învãţãmântul rural (PIR) derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, 2005-2008.
- Participare proiecte de cercetare (CNCSIS).
1993 - 2002: profesor discipline socio-umane (filozofie, psihologie, logicã, economie) la Colegiul Naţional George Coşbuc din Cluj-Napoca;
1999 - 2006: stagiu doctoral la Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca. Titlul de doctor obţinut în 2006, domeniul: Sociologie.
1988 - 1993: studentã a Facultãţii de Istorie şi Filosofie, Secţia Filosofie-Sociologie, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca. Absolvire în 1993.

flag Details:
Compétences professionnelles, de l'enseignement et de gestion des programmes de formation continue des enseignants :
EDUEXPERT programme à long terme (90 crédits) pour les enseignants dans l'enseignement supérieur, les écoles secondaires, accrédité par la décision CNFP (nr. 11/28.02.2009);
EDUEXPERT II, programme à long terme (90 crédits), pour instituteurs, les enseignants et les enseignants de maternelle, accrédité par la décision CNFP(nr.12 /28.02.2008);
EDUEXPERT III programme à long terme (90 crédits) pour la gestion, la direction et le contrôle de l'enseignement scolaire, un programme accrédité par la décision CNFP(nr. 96/07.07.2008).
LLP-LdV/PAR/2009/RO/016 Membre de l'équipe Accréditation de l'Etat du programme tourisme rural "former le formateur", 2009-2011, Géographie humaine