Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Iulian Mihai Constantinescu

Avatar

Universitatea din Craiova, Craiova, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://central.ucv.ro
Pagina web personala: http://iulianmihaiconstantinescu.blogspot.com

Nascut(a) in: 1978

Interese: Teologie, Drept canonic

flag Detalii:
Curriculum vitae

Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai L. Constantinescu
Jurist, Canonist şi Teolog
Universitatea din Craiova
Facultatea de Teologie Ortodoxã
Departamentul de Teologie, Specializarea Pastoralã
Titular Disciplina Drept canonic
Str. A.I.Cuza nr. 13
200585 Craiova, Dolj, România
Tel./Fax 0040251413396


I. Date personale:
Data şi locul naşterii: 10.01.1978, RO - Turnu Mãgurele, Teleorman
Pãrinţii: Laurenţiu (profesor, † 29 oct. 2001) şi Niculina (educatoare, pensionarã)
Naţionalitatea: românã
Cetãţenia: românã
Starea civilã: cãsãtorit (din 2008, cu Lavinia Constantinescu, director economic, privat), un fiu, Mihai Alexandru
Mobil: 004 0762 277 892
E-mail: Droitcanon@yahoo.fr
Web: http://www.iulianmihaiconstantinescu.blogspot.com/
http://teologie.central.ucv.ro/index.php/catedre/sistematico-practice/lectunivdr-mihai-iulian-constantinescu.html

II. Studii (organizate cronologic):
1. Studii primare şi gimnaziale:
1984-1992 şcoala cu clasele I-VIII "Mircea cel Bãtrân", Turnu Mãgurele.
2. Studii teologice:
1992-1997 Seminarul Teologic "Sfântul Calinic Cernicanul", Turnu Mãgurele (media celor 5 ani de studiu: 9,68; media generalã la bacalaureat: 9,50).
1997-2001 Facultatea de Teologie Ortodoxã a Universitãţii din Craiova (secţia Pastoralã, zi), susţinând lucrarea de licenţã la disciplina Drept canonic: Canoane şi nomocanoane în Biserica Ortodoxã. Aplicarea lor în organizarea şi funcţionarea Bisericii, sub conducerea ştiinţificã a Pr. Conf. Dr. Dumitru I. Gãinã (media de admitere în facultate 9,64 - a doua medie, prima fiind 9,69; media celor 4 ani de studiu: 9,67 - a doua medie, prima fiind 9,68; media generalã de licenţã: 10).
2001-2002 Studii aprofundate postuniversitare de teologie în cadrul Facultãţii de Teologie Ortodoxã din Craiova, secţia "Doctrinã şi culturã", susţinând dizertaţia la disciplina Teologie Dogmaticã: Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon şi acordul doctrinar cu Bisericile Vechi-Orientale în cadrul dialogului ecumenic, sub conducerea ştiinţificã a P.S. Prof. Univ. Dr. Irineu Slãtineanul (actualmente IPS. Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei şi Decanul Facultãţii de Teologie, Istorie şi ştiinţe ale Educaţiei a Universitãţii din Craiova), (media de admitere 9,75 - prima medie; media de absolvire: 9,66).
2002-2007 Doctorand în Teologie ortodoxã, specialitatea Drept canonic, sub conducerea ştiinţificã a Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan N. Floca († 2 iunie 2006), în cadrul Facultãţii de Teologie Ortodoxã "Andrei şaguna" a Universitãţii "Lucian Blaga" din Sibiu (admis cu nota 10 la Disciplina Drept canonic).
2007 Doctor în Teologie ortodoxã (Ordinul M.E.C.T. nr. 4887/2008, Distincţia "Magna cum laude"), specialitatea Drept canonic, sub conducerea ştiinţificã a Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan N. Floca (2002- †2006), în cadrul Facultãţii de Teologie Ortodoxã "Andrei şaguna" a Universitãţii "Lucian Blaga" din Sibiu, susţinând public teza de doctorat Cãsãtoria - Sfântã Tainã a Bisericii şi instituţie juridicã de dreptul familiei. Studiu canonic şi juridic comparat, sub coordonarea I.P.S. Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, având ca membri în comisie pe cei mai reputaţi specialişti canonişti ortodocşi români actuali: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Durã (conducãtor de doctorat în Drept canonic, director al şcolii doctorale şi prorector al Universitãţii Ovidius din Constanţa); Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus (conducãtor de doctorat în Drept canonic, decan al Facultãţii de Teologie Ortodoxã din Arad); Pr. Conf. Univ. Dr. Dumitru Gãinã (Doctor în Drept canonic, specialist, fiind mentorul şi formatorul meu la Facultatea de Teologie Ortodoxã din Craiova).
2002-2004 Masterat în Teologie, bursier al statului grec la Institut d'Études Supérieures en Théologie Orthodoxe - Chambésy/Genève (Elveţia) - Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice, susţinând lucrarea ştiinţificã la disciplina Drept canonic (Distincţia « Insigni cum laude »): Les empêchements au mariage dans la tradition canonique de l'Église Orthodoxe et la législation roumaine, sub conducerea ştiinţificã a eruditului canonist şi istoric ortodox Prof. Univ. Dr Vlassios Phidas (profesor de Drept canonic şi Istorie bisericeascã la Facultatea de Teologie Ortodoxã din Atena şi rector al Institutului de la Chambésy), având ca membri în comisie: Prof. Univ. Dr Vlassios Phidas, E. S. Prof. Univ. Dr. Chrysostomos Constantinidis, Prof. Univ. Dr. Guido Vergauwen (rectorul Universitãţii din Fribourg) şi Gary Vachicouras.
La Chambésy/Genève am urmat cursurile: Drept canonic, Teologie Dogmaticã, Liturgicã, Istoria Patriarhiei Ecumenice, Istoria Bisericii, Patrologie şi Limba greacã modernã.
2002-2003 Cursurile Facultãţii Autonome de Teologie Protestantã a Universitãţii din Geneva (Elveţia): Histoire du christianisme (Prof. M. Grandjean-decan), Dogmatique-Christologie (Prof. B. Rordorf-prodecan), Pluralisme religieux: juifs, bouddhistes, musulmans et orthodoxes-atestat (Prof. J.C. Basset). Cursuri urmate în calitate de bursier la Institutul Ortodox de la Chambésy/Genève (Elveţia).
2002-2003 Cursurile Facultãţii de Teologie Romano-Catolicã a Universitãţii din Fribourg (Elveţia): Drept canonic romano-catolic (La constitution de l'Eglise. Les structures de l'Eglise, pape et évêques; Le droit pénal canonique et la procédure pénale - Prof. Pier Virginio Aimone; Histoire et Théologie du droit canon. Les codifications du XXe siècle, en particulier le CIC de 1983; Le droit constitutionnel de l'Eglise: les droits et les devoirs des fidèles dans l'Eglise - Prof. J. Werckmeister); Christologie (Prof. G. Emery); Théologie fondamentale (Prof. Carlos Mendoza); Les Sacrements en général şi L'œcuménisme (Prof. B. D. de La Soujeole) şi Seminarul L'Orthodoxie (Prof. B. Hallensleben şi Prof. Guido Vergauwen). Cursuri urmate în calitate de bursier la Institutul Ortodox de la Chambésy/Genève (Elveţia).
2003 martie-iunie Institut de droit canon et de droit ecclésiastique (documentare ştiinţificã), în cadrul Facultãţii de Drept a Universitãţii din Fribourg. Documentare ştiinţificã, în calitate de bursier la Institutul Ortodox de la Chambésy/Genève (Elveţia).
2002-2003 Cursurile organizate de Fundaţia Racines et sources "A la découverte de la pensée juive" conduse de Rabin Marc Raphael Guedj, Universitatea din Geneva (auditoriu).
2003 iunie-august Stagiu de asistenţã socialã şi religioasã, Provvidenza, în cadrul Misiunii Romano-Catolice de la Geneva (atestat).
2004-2005 Bursier al Universitãţii din Fribourg (Elveţia), Facultatea de Teologie Romano-Catolicã, specialitatea Drept canonic, având ca director de studii pe Prof. Univ. Dr. Pier Virginio Aimone (şeful catedrei de Drept canonic) - bursã de cercetare ştiinţificã pe proiectul: Le mariage - Sacrement de l'Eglise et institution de droit civil. L'aspect canonique actuel selon le Code de droit canonique de 1983 (bursã finalizatã cu raport de activitate aprobat, cu un colocviu public şi prin publicarea rezultatului cercetãrii).
2005-2006 Doctorand în Teologie ecumenicã în cadrul Facultãţii de Teologie Romano-Catolicã a Universitãţii din Fribourg (Elveţia) sub conducerea ştiinţificã a Prof. Univ. Dr. Barbara Hallensleben (decan), documentare ştiinţificã în cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Geneva şi la Institutul de Studii Ecumenice din Fribourg (finanţare de la Pro Filia), reuşind sã obţin cu recomandarea Prof. Univ. Dr. Barbara Hallensleben şi o bursã de studiu a Conferinţei episcopilor elveţieni (atestat).
2005-2006 Institut de droit canon et de droit ecclésiastique (documentare ştiinţificã în dreptul matrimonial romano-catolic), în cadrul Facultãţii de Drept a Universitãţii din Fribourg. Documentare ştiinţificã în calitate de bursier al Universitãţii din Fribourg (Elveţia).
3. Alte studii juridice, filologice, IT, arte etc.:
2000 februarie-iulie Cursuri de programator organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, Microsoft şi Centrul Naţional de Calcul Bucureşti (atestat prin examen, nota de absolvire: 10).
2002-2003 Ecole de langue et de civilisation françaises (ELCF) - cursuri lingvistice (DELF)- în cadrul Facultãţii de Litere a Universitãţii din Geneva (Elveţia) sub coordonarea: Prof. B. Sthioul; Prof. P. Gattegno; Prof. D. Schibler; Prof. C. Müller (atestat prin examen).
2003 februarie-iunie Cursurile Institutului de drept european (BENEFRI), în cadrul Facultãţii de Drept a Universitãţii din Fribourg, sub coordonarea Prof. Thomas Probst (Universitatea din Neuchatel); Prof. Thomas Cottier (Universitatea din Berna); Prof. Walter Stoffel (Universitatea din Fribourg) - auditoriu, bursier la Institutul Ortodox de la Chambésy/Genève (Elveţia).
2004-2006 Cursuri la Facultãţile de Teologie şi Drept în cadrul Universitãţii din Fribourg (auditoriu; bursier al Universitãţii din Fribourg).
2005-2006 Cursul Introduction technique au droit (catalogul informatizat VTLS şi banca de date juridice Swisslex-Westlaw), sub conducerea Dr. Tudor Pop, în cadrul Facultãţii de Drept a Universitãţii din Fribourg (atestat prin examen).
2010 Absolvent al Facultãţii de Drept şi ştiinţe Administrative a Universitãţii din Craiova (Specializarea Drept, zi), susţinând lucrarea de licenţã la disciplina Drept civil. Partea generalã: Capacitatea civilã a Bisericii Ortodoxe Române, sub conducerea ştiinţificã a Dlui Prof. Univ. Dr. Sevastian Cercel (prodecan), media de absolvire: 8,62.
2011 şcoala popularã de arte Cornetti, Craiova, cursuri de muzicã (admis prin concurs, media: 10), pentru perioada 2011-2014.
2012 Absolvent al Masteratului în Drept public la Facultatea de Drept, ştiinţe administrative şi Sociologie a Universitãţii Ovidius din Constanţa, Departamentul Drept, având media de admitere: 9,83 (prima medie) şi disertaţia de finalizare (media: 10) a studiilor la disciplina Drepturile omului în gândirea juridicã europeanã, sub conducerea ştiinţificã a Prof. Univ. dr. Nicolae V. Durã.
2012 Admis în Programme interuniversitaire européen de formation doctorale en Droit canonique Socrates-Gratianus: États, Religions, Libertés: Droit et histoire en Europe, la Facultatea de Drept canonic din cadrul Institutului Catolic din Paris şi la Facultatea de Drept din cadrul Universitãţii Paris-Sud XI, având ca director de program pe Prof. Univ. dr. Brigitte Basdevant (Directeur DSR); cursurile vor fi urmate în anul 2013.

III. Alte activitãţi:
2003 - stagiu ca aide-soignant în cadrul E.M.S. La Provvidenza, Misiunea Romano-Catolicã, Carouge/Geneva (Elveţia).
2003; 2004 - angajat al Migrol/Geneva (Elveţia).
2004 - jurnalist la cotidianul Frontal, Craiova.
2005-2006 - angajat al şcolii private elveţiene, Ecole du Château du Bois, Belfaux/Fribourg (Elveţia).

IV. Stagii de documentare:
2003 Stagiu de documentare la Institutul Ortodox de la Chambésy (bursier) şi la Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveţia);
Ianuarie-martie 2006 Consiliul Ecumenic al Bisericilor de la Geneva (Elveţia), în calitate de doctorand al Universitãţii din Fribourg;
Ianuarie 2010 Universitatea din Strasbourg (Franţa).

V. Grupuri de lucru :
19-26 februarie 2008 Grupul biblic de lucru al Facultãţii de Teologie din cadrul Universitãţii din Craiova s-a deplasat în Israel, la Sfintele Locuri, în cadrul unui stagiu de documentare. Grupul a fost alcãtuit din Conf. Univ. Dr. Mihai Valentin Vladimirescu (prodecan), în calitate de coordonator, Lector Univ. Dr. Iulian Mihai Constantinescu, Preparator Univ. Mihai Ciurea şi studenţii Cãtãlin Topoe şi Ionicã Alin Daniel. Grupul şi-a propus documentarea la Sfintele Locuri şi valorificarea ei în diferite studii, achiziţionarea de materiale didactice, stabilirea unor legãturi cu instituţii de învãţãmânt superior şi semnarea unor acorduri de colaborare cu Hebrew University of Jerusalem, Rothberg International School, Ecole Biblique et Archéologique de Jérusalem, Institutul Albright de Arheologie Biblicã, Ratisbonne Pontifical Institute, Institutum Biblicum Franciscanum, Tantur Ecumenical Institute.
25 septembrie-2 octombrie 2008, "Pe urmele Sfântului Apostol Pavel: Tesalonic, Atena, Corint", stagiu de documentare şi instruire în Grecia; coordonator al grupului de lucru al Facultãţii de Teologie din cadrul Universitãţii din Craiova fiind Dl Conf. Univ. Dr. Mihai Valentin Vladimirescu (programul de mobilitate Erasmus).

VI. Activitatea didacticã:
2000-2001 profesor de religie la şcoala 37 "Mihai Eminescu" din Craiova.
2001-2004 preparator doctorand, titular, promovat prin concurs în cadrul Facultãţii de Teologie Ortodoxã a Universitãţii din Craiova, pentru disciplinele Drept canonic, Cateheticã şi Omileticã.
2004-2008 asistent universitar doctor, titular, promovat prin concurs în cadrul Facultãţii de Teologie Ortodoxã a Universitãţii din Craiova, pentru disciplinele Drept canonic, Formare duhovniceascã şi misiune.
2008-prezent lector universitar doctor, titular, promovat prin concurs în cadrul Facultãţii de Teologie Ortodoxã a Universitãţii din Craiova, pentru disciplina Drept canonic (cursul de Drept canonic - nivel licenţã; Drept canonic - nivel master în cadrul masteratului acreditat ARACIS, Misiune şi pastoraţie, propunând programa analiticã şi CV-ul personal ), având în comisia de titularizare, ca specialist în Drept canonic pe Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus, conducãtor de doctorat în Drept canonic (Arad); predau şi cursurile Metodica predãrii religiei şi Legislaţie în asistenţa socialã (Asistenţã socialã).
2008-prezent lector pentru Didactica specialitãţii şi practicã pedagogicã în cadrul DPPD al Universitãţii din Craiova.

• Membru în comitetul de organizare al unor manifestãri ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
- Membru în comitetul ştiinţific de organizare a Simpozionului Naţional Studenţesc "Sfânta Scripturã, izvor viu al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe" desfãşurat la Sfânta Mânãstire Tismana în perioada 16-17 mai 2008, coordonând şi lucrarea Stud. Sanda Narcis-Alin cu titlul "Sfânta Scripturã, izvor fundamental al normelor canonice şi rânduielilor bisericeşti".
- Membru în comitetul de organizare, în perioada 30 iunie-2 iulie 2008, a sejurului şi conferinţei "The place of Islam at the begining of the 21st century" a Dlui Prof. Dr. Muhammad Habash (doctor în jurisdicţie islamicã, parlamentar, profesor la Universitatea din Damasc), la Universitatea din Craiova.
- Membru în comitetul de organizare a Celui de-al III-lea Congres al Facultãţilor de Teologie Ortodoxã din România, în perioada 10-13 noiembrie 2008, la Mãnãstirea Tismana.
- Membru în comitetul ştiinţific de organizare a Simpozionului Naţional Studenţesc "Exegezã şi ermineuticã biblicã în operele Sfinţilor Pãrinţi capadocieni" desfãşurat la Sfânta Mânãstire Tismana în perioada 18-20 mai 2009.
- Membru în comitetul ştiinţific de organizare a Simpozionului Naţional Studenţesc "Fundamentele biblice ale Crezului niceo-constantinopolitan" desfãşurat la Sfânta Mânãstire Tismana în perioada 18-20 mai 2010.
- Organizator al Simpozionului Naţional Studenţesc "Tainele Botezului şi Cununiei în Sfânta Scripturã", desfãşurat la Sfânta Mânãstire Tismana în perioada 17-19 mai 2011.
- Membru în comitetul de organizare a Simpozionului internaţional cu tema The Institution of Marriage in three Monotheistic Religions, organizat de Center for Religious and Juridical-canonical Studies and Researches of the three monotheistic religions (Mosaic, Christian, and Islamic) al Universitãţii Ovidius din Constanţa în parteneriat cu ICT (Toulouse - France), Faculty of Canonical Law, în cadrul Proiectului de cercetare: CÃSÃTORIA, UNA DIN VECHILE INSTITUţII JURIDICO-CANONICE LA ROMÂNI (în care sunt membru), realizat în parteneriat între Center for Religious and Juridical-canonical Studies and Researches of the three monotheistic religions (Mosaic, Christian, and Islamic) al Universitãţii Ovidius din Constanţa şi Arhiepiscopia Tomisului (perioada de desfãşurare sept. 2010- sept. 2013), Constanţa, 10-11 oct. 2011.

• Specialist invitat în cadrul Comisiei canonice, juridice şi pentru disciplinã a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Mitropolia Olteniei): octombrie 2007 - Elaborarea Proiectului de Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române; consultant juridico-canonic al Sectorului administrativ din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei.

• Întruniri:
Întrunirea cadrelor didactice titulare ale disciplinei Drept canonic de la Facultãţile de Teologie Ortodoxã din Patriarhia Românã, Constanţa 6 mai 2008. Întrunirea s-a desfãşurat urmare adresei nr. 108/2007 (şedinţa din 12-13 februarie 2007) a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Prof. Univ. Dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, dând curs solicitãrii Sectorului teologic-educaţional al Sfântului Sinod.

• Coordonarea de lucrãri ştiinţifice studenţeşti:
- Coordonator al lucrãrilor de licenţã şi de master.
- Coordonarea lucrãrii Sfânta Scripturã, izvor fundamental al normelor canonice şi rânduielilor bisericeşti a Stud. Sanda Narcis-Alin, prezentatã la Simpozionul Naţional Studenţesc "Sfânta Scripturã, izvor viu al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe" desfãşurat la Sfânta Mãnãstire Tismana în perioada 16-17 mai 2008.
- Coordonarea lucrãrii Preoţia - Sfântã Tainã şi slujire în viaţa Bisericii astãzi a Stud. Manea Emil, prezentatã la Simpozionul Preoţia - misiune şi vocaţie în contextul actual, organizat de Facultatea de Teologie Greco-Catolicã, Departamentul Oradea, 11-12 martie 2010.
- Coordonarea lucrãrii Obligativitatea pãstrãrii credinţei niceo-constantinopolitane. Perspective biblice şi canonice a Mrd. Pr. Sîrbu Ciprian, prezentatã la Simpozionul Naţional Studenţesc "Fundamentele biblice ale Crezului niceo-constantinopolitan" desfãşurat la Sfânta Mânãstire Tismana în perioada 18-20 mai 2010.
- Coordonarea lucrãrilor Cãsãtoriile mixte în tradiţia canonicã ortodoxã a Mrd. Pr. Sîrbu Ciprian şi Rudenia fizicã-impediment relativ la cãsãtorie şi cununie. Studiu juridic-canonic a Stud. Mãrgineanu Eugen, prezentate la Simpozionul Naţional Studenţesc "Tainele Botezului şi Cununiei în Sfânta Scripturã", desfãşurat la Sfânta Mânãstire Tismana în perioada 17-19 mai 2011.

• Coordonator de lucrãri metodico-ştiinţifice pentru gradul I în învãţãmântul preuniversitar.
• Referent ştiinţific pentru 4 cãrţi.
• Membru specialist în Comisia de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de asistent universitar, poziţia 64 din Statul de funcţii, în cadrul Facultãţii de Teologie Ortodoxã "Justinian Patriarhul" a Universitãţii din Bucureşti (7-8.12.2011), în baza Deciziei nr. 1125/30.11.2011 a Rectorului Universitãţii din Bucureşti.

VII. Responsabilitãţi în cadrul Facultãţii de Teologie :
2002-prezent: Promotor program: Agence Universitaire de la Francophonie.
2008-prezent: Coordonator al Grupului pentru contacte cu instituţii de învãţãmânt superior din Elveţia.
2008 Membru în Colegiul de redacţie al Revistei Mitropolia Olteniei, Redactor şef (nr. 5-8/2008), revistã sub redacţia Facultãţii de Teologie din Craiova.
2009-2011: membru în Comisia facultãţii pentru pregãtirea documentaţiei ARACIS, secţia Pastoralã şi Asistenţã socialã.
februarie 2011-prezent: membru în colectivul de gestionare a secţiunii privind Registrul Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior (RNCIS).

VIII. Responsabilitãţi extradidactice :
1 octombrie 2008 - 1 februarie 2009: Director al Editurii Mitropolia Olteniei.

IX. Membru în organizaţii profesionale şi de cercetare naţionale şi internaţionale:
- Membru în Alliance Française, din 31 mai 2000.
- Membru fondator al Asociaţiei absolvenţilor Universitãţii din Craiova, din 17 aprilie 2004.
- Membru al Centrului de Studii Canonice (CSC) al Facultãţii de Teologie Ortodoxã (Universitatea Babes Bolyai, România), Cluj Napoca, din 2011.
- Membru în Society for the Law of the Eastern Churches (Viena, Austria), din 2011.
- Membru asociat al Centre d'Etude et d'Histoire du Droit canonique, CEHDC (Faculté de Droit canonique), organism de cercetare în cadrul Laboratoire Centre Histoire et Théologie de l'Institut catholique de Toulouse, France, din 4 noiembrie 2011 (cofondator al Masteratului European DROIT COMPARE DES RELIGIONS ET INSTITUTIONS EUROPEENNES şi profesor invitat în cadrul Masteratului).
- Colaborator al The Centre for Religious and Juridical-Canonical Study and Research of the Three Monotheistic Religions (Mosaic, Christian and Islamic), Constanţa, România, din 2011.
- Membru titular al Société Internationale de Droit Canonique et de législations religieuses comparées (Paris, France), din 2011.
- Membru al Centrului de cercetare: Academia Istorico-Juridico-Teologicã "Petru Tocãnel" din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, din 2012 (nr. înreg. 1/2012 din 17.01.2012).
- Membru al Centrului de cercetare în domeniul traducerii şi terminologiei (CTT), Director : Prof. Univ. Dr. Cristiana-Nicola Teodorescu, prorector Relaţii Internaţionale, fiind responsabil colectiv : Discurs religios, http://cis01.central.ucv.ro/litere/centru.cercetare.traducere.terminologie/membri.html

X. Membru în Granturi, proiecte naţionale şi internaţionale, şi cu finanţare europeanã:
- Supervizor: Proiectul Practica ta pentru educaţia viitorului, finanţat din Fondul Social European, POSDRU 2007-2013, Axa prioritarã 2. Domeniul major de intervenţie 2.1., Contract POSDRU Nr.: 60/2.1/S/33675, iniţiat de Universitatea de Vest din Timişoara, nr. Contractor: partener 1, Universitatea din Craiova (Martie 2010-prezent).
- Coordonator, Moderator: Proiectul Metode Interculturale de Dezvoltare Comunitarã, finanţat de Comisia Europeanã prin Programul de Învãţare pe tot Parcursul Vieţii - Grundtvig. Facultatea de Teologie a Universitãţii din Craiova (instituţie coordonatoare), în parteneriat cu 3 instituţii europene de învãţãmânt superior - Facultatea de Teologie a Universitãţii "St. Kliment Ochridsky" din Sofia (Bulgaria), Institutul Teologic al Bisericii Evanghelice Luterane Estoniene (Estonia) şi şcoala Norvegianã de Teologie din Oslo (Norvegia) şi un centru de informare al Comisiei Europene "Europe Direct-Carrefour Europeo Emilia" (Italia) - perioada August 2009 / Iulie 2011 (coordonator al grupului pentru Bulgaria).
- Membru în Proiectul de cercetare: CÃSÃTORIA, UNA DIN VECHILE INSTITUţII JURIDICO-CANONICE LA ROMÂNI, realizat în parteneriat între Center for Religious and Juridical-canonical Studies and Researches of the three monotheistic religions (Mosaic, Christian, and Islamic) al Universitãţii Ovidius din Constanţa şi Arhiepiscopia Tomisului (perioada de desfãşurare sept. 2010- sept. 2013).
- Proiectul - cofinanţat din Fondul Social European POSDRU, cu titlul Calitate, Inovare, comunicare în sistemul de formare continuã a didacticienilor din învãţãmântul superior, al MECTS în parteneriat cu Universitatea Bucureşti, Universitatea A.I.Cuza din Iaşi, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Politehnicã Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, Compania Trenkwalder SRL şi Compania SC The Red Point SA (2013).
- Membru în Proiectul Patriarhiei Române privind redactarea Dicţionarului de termeni juridico-canonici, coordonat de Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus (din decembrie 2010).
- Membru (expert) în cadrul Proiectului "VIA-Vocaţie, Interese, Autocunoaştere şi dezvoltare, drumul cãtre succesul profesional", Contract de finanţare POSDRU/90/2.1/S/63742.

XI. Teme juridico-canonice generale actuale de interes :
• Filosofia dreptului;
• Istoria Dreptului românesc şi a Dreptului canonic ortodox şi romano-catolic;
• Principiile canonice pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii. Probleme cu implicaţii canonice interortodoxe;
• Dreptul canonic al Sfintelor Taine în Ortodoxie şi în Romano-Catolicism;
• Dreptul penal bisericesc;
• Regimul juridic al cultelor religioase din România şi din Uniunea Europeanã;
• Protecţia juridicã a drepturilor omului.


XII. Activitatea ştiinţificã:

1. Lista de lucrãri:

Cãrţi:

Cãrţi de autor:
• Biserica şi instituţia cãsãtoriei. Condiţiile administrãrii cãsãtoriei. Studiu juridico-canonic, Editura Aius (CNCSIS), Craiova, 2008, 252 p., ISBN 978-973-1780-81-8; Ediţia a II-a, Editura Christiana, Bucureşti, 2010, 272 p., ISBN 978-973-1913-22-3.
• De impedimentis matrimonii. De la acrivia canonicã la iconomia bisericeascã, Editura Universitaria (CNCSIS), Craiova, 2010, 282 p., ISBN 978-606-510-917-9.
Cele douã lucrãri de mai sus sunt menţionate în Bibliografia Society for the Law of the Eastern Churches (Viena), dec. 2011.
• Instituţia divorţului între legislaţia canonicã şi legislaţia civilã, Editura Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2012, 209 p., ISBN 978-606-14-0491-9 (Editura Universitaria Craiova, ISBN 978-973-595-432-1).
• Dreptul canonic ortodox ca ştiinţã. Genezã şi perspective (în curs de apariţie).

Volume coordonate:
• Sfânta Scripturã, izvor al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe, (coordonator, în colaborare), lucrãrile Simpozionului Naţional Studenţesc cu acelaşi titlu, Editura Universitaria (CNCSIS), Craiova, 2008, 348 p., ISBN 978-606-510-201-9.
• Tainele Botezului şi Cununiei în Sfânta Scripturã (coordonator, în colaborare), lucrãrile Simpozionului Naţional Studenţesc cu acelaşi titlu, Editura Mitropolia Olteniei (CNCSIS), Craiova, 2013.

Studii publicate sau în curs de publicare:
• "Educaţia religioasã la anumite vârste (preadolescenţã, adolescenţã)", în rev. Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, V (1999), nr. 5, pp. 203-213.
• "Conceptul creştin de educaţie-idealul românilor de pretutindeni", în rev. Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, V (2000), nr. 6, pp. 135-144 (studiu prezentat la Simpozionul internaţional cu aceeaşi temã, desfãşurat la Chişinãu în data de 13 mai 2000).
• "Educaţia religioasã", în vol. Conceptul creştin de educaţie - idealul românilor de pretutindeni, vol. II, lucrare publicatã sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Habilitat Virgil Mândâcanu, Chişinãu, 2000, pp. 81-87.
• "Preotul ortodox - slujitor al cuvântului dumnezeiesc", în rev. Biserica Ortodoxã, III (2001), nr. 2, pp. 40-52.
• "Biserica şi Societatea contemporanã româneascã - aspectele educaţiei religioase", în vol. Almanah bisericesc, Editura Episcopiei Sloboziei şi Cãlãraşilor, 2002, pp. 156-168.
• "Temeiuri canonico - juridice privind administrarea Sfintei Taine a Pocãinţei", în rev. Mitropolia Olteniei, LIV (2002), nr. 5-8, pp. 67-80.
• "Noi evaluãri ale premiselor dialogului permanent între teologie şi ştiinţa medicalã cu privire la avort", în rev. Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002, pp. 227-238.
• "Mãrturisire şi duhovnicie în dreptul canonic ortodox. Sensul ortodox al epitimiei", în rev. Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, VI (2001), nr. 7, pp. 149-159.
• "Sfintele canoane în viaţa practicã bisericeascã", în rev. Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, VII (2002), nr. 9, pp. 161-180.
• "Instituţiile familiei şi cãsãtoriei creştine în societatea de tranziţie româneascã. Aspecte juridice şi morale", în rev. Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, (2004), nr. 3, pp. 109-127.
• "Le problème du célibat clerical dans la tradition de l'Église Catholique - Romaine", în rev. Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, IX (2004), nr. 12, pp. 445-456.
• "Le Mariage comme Sacrement de l'Église et comme institution de Droit civil", în rev. Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, IX (2004), nr. 12, pp. 298-319.
• "Cãsãtoriile mixte în Ortodoxie şi în contextul ecumenismului actual", în rev. Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, X (2005), nr. 14, pp. 280-297.
• "L'élément divin et élément humain du Sacrement de Mariage. Le consentement des mariés et la législation roumaine dans une perspective orthodoxe", în rev. Mitropolia Olteniei, LX (2008), nr. 1-4, pp. 263-276.
• "Motivele canonice de divorţ în tradiţia Bisericii Ortodoxe", în rev. Mitropolia Olteniei, LX (2008), nr. 5-8, pp. 171-192.
• "The Principle of Ecclesiastical Autocephaly and the Problems of Inter-orthodox Jurisdiction. An Actual Ecclesiological and Canonical Contribution", în vol. The Place of Canonical Principles in the Organization and Working of Autocephalous Orthodox Churches, The Canon Law International Symposium (10-12 Sept. 2008), Arad, 2008, pp. 220-243.
• "Instituţia cãsãtoriei şi implicaţiile ei canonice şi juridice în societatea zilelor noastre", în rev. Dionysiana, vol. 1/2008, (Simpozionul internaţional Religiile monoteiste şi rolul lor în societatea zilelor noastre, organizat de "Centrul de Studii şi Cercetãri Religioase şi Juridico - Canonice al celor Trei Religii Monoteiste (mozaicã, creştinã şi islamicã)" afiliat Facultãţii de Teologie Ortodoxã a Universitãţii « Ovidius », Constanţa, 27 nov. 2007.
• "Desfacerea legãturii matrimoniale şi separarea cu menţinerea legãturii dupã dreptul canonic al Bisericii Romano-Catolice", în rev. Mitropolia Olteniei, LX (2008), nr. 9-12, pp. 123-150.
• "Mixta religio dupã dreptul canonic matrimonial al Bisericii Romano-Catolice", în rev. Altarul Reîntregirii, 2/2009, pp. 133-164.
• "Solus consensus facit nuptias în doctrina canonicã a Bisericii Romano-Catolice. Repere juridic-canonice", în rev. Mitropolia Olteniei, LXI (2009), nr. 1-4, pp. 108-142.
• "Statutul preoţilor divorţaţi şi recãsãtoriţi în Biserica Ortodoxã. Unele aspecte biblice şi canonice" (în colaborare), în vol. Mehedinţi, istorie, culturã şi spiritualitate, vol. I, (2008, Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii), Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2008, pp. 422-462.
• "Poate exista Biserica fãrã Drept canonic? O pledoarie juridic-canonicã pentru «jus canonicum» al Bisericii Ortodoxe", în rev. Teologia 1/2009.
• "Evitarea poligamiei prin aşa-zisul "divorţ bisericesc" în Biserica Ortodoxã Românã şi poziţia canonicã a Sfântului Vasile cel Mare. Diferite concepţii actuale", în vol. Mehedinţi, istorie, culturã şi spiritualitate, vol. II, (2009, Anul comemorativ-omagial al Sfinţilor Pãrinţi capadocieni), Editura Universitaria, Craiova, 2009.
• "Rudenia fizicã şi ideea de paternitate în dispoziţiile canonice ale Sfântului Vasile cel Mare şi în tradiţia biblicã şi canonicã a Bisericii (I)", (în colab.) în rev. Altarul Banatului, nr. 1-3/2010, pp. 13-41.
• "Rudenia fizicã şi ideea de paternitate în dispoziţiile canonice ale Sfântului Vasile cel Mare şi în tradiţia biblicã şi canonicã a Bisericii (II)", (în colab.) în rev. Altarul Banatului, nr. 4-6/2010, pp. 36-58.
• "La science du Droit Canon (canonistes orthodoxes) au cours des 19ème et 20ème siècles et la genèse de la science du Droit Canon au sein du monde orthodoxe", în vol. Droit canon de l'Eglise Orthodoxe, Strasbourg, 2010 (în curs de publicare).
• "Personalitatea Mitropolitului-Canonist Andrei şaguna şi lucrãrile sistematice de Drept Canonic. Compendiul de Drept Canonic la 140 de ani de la apariţie (1868-2008) ", în rev. Mitropolia Olteniei, LXI (2009), nr. 9-12, pp. 86-113.
• "ştiinţa academicã a Dreptului Canonic Ortodox. Contribuţiile canoniştilor Nicodim Milaş şi Joseph Zhishman", în rev. Mitropolia Olteniei, LXII (2010), nr. 1-4, pp. 85-105.
• "Quelques aspects généraux concernant les empêchements au mariage dans l'Eglise Orthodoxe Roumaine", în rev. Teologia 1/2011, pp. 75-99.
• "Perspective juridic-canonice privind convalidarea simplã şi radicalã în actualul Cod de Drept canonic al Bisericii Romano-Catolice", în rev. Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, 2011.
• "Încetarea şi desfacerea cãsãtoriei între legislaţia de stat şi tradiţia canonicã a Bisericii. Problema poligamiei harice", în rev. Mitropolia Olteniei, LXIII (2011), nr. 1-4.
• "Condiţiile formale privind administrarea cãsãtoriei civile şi cununiei ortodoxe. Studiu juridic-canonic", în rev. Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, 2011.
• "Rudenia religioasã şi moralã între tradiţia canonicã a Bisericii si legislatia de stat", în vol. Mehedinţi, istorie, culturã şi spiritualitate, 2011.
• "Problema ecleziologico-canonicã a cãsãtoriilor interreligioase (disparitas cultus) şi mixte dupã legislaţia canonicã şi praxis-ul Bisericii Ortodoxe", în vol. Colectiv al Simpozionului Misiunea sacramentalã a Bisericii Ortodoxe în context european, Bruxelles, iunie 2011 (în curs de publicare)
• "La différence de religion" comme empêchement au mariage selon la législation et la doctrine canonique de l'Église Orthodoxe et Catholique-Romaine. Un point de vue orthodoxe", în vol. The Christian Family in the Light of Canon Law and Civil Law: from jus praecedens to jus vigens (Centre of Theological - Historical Studies and Pastoral Missionary Prognosis - Arad) (în curs de publicare).
• "A Liturgical-Canonical Problem in the Romanian Orthodox Church: Supplementing the Holy Eucharist with Non-Consecrated Wine", în vol. The Sacraments of Christian Initiation (Baptism, Chrismation, Eucharist). Some Ecclesiological, canonical and ecumenical remarks (Centre of Theological - Historical Studies and Pastoral Missionary Prognosis - Arad) (în curs de publicare).
• "Le Sacrement de Mariage selon la législation canonique de l'Église Orthodoxe et la législation roumaine. Quelques aspects d'actualité", în curs de publicare în vol. colectiv al Simpozionului internaţional cu tema The Institution of Marriage in three Monotheistic Religions, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxã prin Center for Religious and Juridical-canonical Studies and Researches of the three monotheistic religions (Mosaic, Christian, and Islamic) al Universitãţii Ovidius din Constanţa în parteneriat cu ICT (Toulouse - France), Faculty of Canonical Law, Constanţa, 10-11 oct. 2011.
• "Împãrtãşirea celor bolnavi în lumina legislaţiei canonice ortodoxe", în vol. Mehedinţi, istorie, culturã şi spiritualitate, 2012 (în curs de publicare).
• "The Canonical Institution of Autocephaly and The Diaspora. The Recent Conflict between the Jerusalem Patriarchate and the Romanian Patriarchate", în vol. Simpozionului internaţional cu tema THE STATE LEGISLATION AND THE CANONICAL LEGISLATION FROM SOME EUROPEAN COUNTRIES (în curs de publicare).


Articole:
• "Dezvãluiri inedite din culisele MISA", în Frontal, sãptãmâna 14-20 mai 2004, p. 3.
• "Avortul sub aspect teologic şi medical" (în colaborare), în rev. Învierea - foaie religioasã editatã de Arhiepiscopia Timişoarei, XIII (2002), nr. 12, p. 2.
• "Cãsãtoria heterosexualã, temelie a familiei creştine", în rev. Epifania, Iaşi, nr. 8 (2009), pp. 79-86.
• "Raportul dintre Cununie şi cãsãtoria civilã", în rev. Epifania, Iaşi, nr. 16 (2011), pp. 151-153.

Traduceri:
• Prof. dr. Arhim. Grigorios D. PAPATHOMAS, "Un comunitarism eclezial deschis: Cãsãtorii cu disparitate de cult-mixte şi convertirile adulţilor", trad. din francezã dupã art. Un communautarisme ecclésial ouvert : Mariages dispars-mixtes et conversions d'adultes., in: LE FEU SUR LA TERRE. Mélanges offerts au Père Boris Bobrinskoy pour son 80e anniversaire, Paris, éd. des Presses Saint-Serge de l'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge (coll. Analecta Sergiana, n° 3), 2005, pp. 183-191, în rev. Mitropolia Olteniei, LXI (2009), nr. 5-8, pp. 205-218.

Recenzii:
• Arhid. Prof. Univ. Dr Ioan N. Floca, Prof. Dr Sorin Joantã, Administraţie bisericeascã parohialã şi legislaţie, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, Sibiu, 2001, în rev. Mitropolia Olteniei, LIV (2002), nr. 1-4, pp. 175-178.
• Vlassios I. Phidas, Drept canonic - O perspectivã ortodoxã, trad. din limba francezã de Pr. Lect. Dr. Adrian Dinu, Ed. Trinitas, Iaşi, 2008, 216 p., în rev. Mitropolia Olteniei, LX (2008), nr. 9-12, pp. 249-256.
• Johann Schneider, Ecleziologia organicã a mitropolitului Andrei şaguna şi fundamentele ei biblice, canonice şi moderne, trad. din germanã de diac. Ioan I. Icã jr., Editura Deisis, Sibiu, 2008, 305 p., în rev. Mitropolia Olteniei, LXI (2009), nr. 5-8, pp. 253-259.
• Nicolae V. Durã, Scythia Minor (Dobrogea) şi Biserica ei apostolicã. Scaunul arhiepiscopal şi mitropolitan al Tomisului (sec. IV-XIV), ed. a II-a, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 2008, în rev. Mitropolia Olteniei, LXI (2009), nr. 9-12, pp. 251-256.
O parte dintre cãrţile şi studiile de mai sus sunt citate în diferite bibliografii şi în cãrţi de specialitate publicate în strãinãtate.

Interviuri:
-Interviu în rev. Universitaria, IV (2004), nr. 4, pp. 2-3, pe tema controversatului film "The Passion of the Christ", interviu realizat de Mihai Capşa.
-Numeroase interviuri la Radio Logos şi la Radio Trinitas.

2. Participãri la manifestãri ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
10-13 mai 2000 - Simpozionul internaţional Conceptul creştin de educaţie - idealul românilor de pretutindeni - Universitatea "Ion Creangã" din Chişinãu.
29 octombrie 2002 - Conferinţa condusã de Chiara Lubich (preşedinta Mişcãrii focolarilor) organizatã la Consiliul Ecumenic al Bisericilor (CEB) din Geneva şi la Institutul Ecumenic de la Bossey (auditoriu, bursier Chambésy/Geneva).
12 noiembrie 2002 - Seminarul interconfesional Comment l'Église de l'Orient et l'Église de l'Occident se sont aliénée - Prof. Barbara Hallensleben, Universitatea din Fribourg (bursier Chambésy/Geneva).
15-17 noiembrie 2002 - Simpozionul L`Encyclique patriarcale du patriarche œcuménique Joacheim III (1902), Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice, Chambésy/Geneva, prezidat de E.S. Chrysostomos Constantinidis, mitropolit de Efes (au participat ierarhi ai Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, precum şi profesori de teologie de la Atena şi Tesalonic); auditoriu, bursier Chambésy/Geneva.
23 noiembrie 2002 - Conferinţa Témoignage de foi et respect de la création: l'expérience d'une communauté monastique en Occident - mére Hypandia, higoumène de Monastère de Solan (France), Chambésy/Geneva; auditoriu, bursier Chambésy/Geneva.
24 noiembrie 2002 - Conferinţa Le respect de la création selon la Tradition orthodoxe - Diac. Maxime Egger, Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice, Chambésy/Geneva; auditoriu, bursier Chambésy/Geneva.
28 noiembrie 2002 - Seminarul cu tema Le Saint et Grand Concile de l'Église Orthodoxe, Chambésy/Geneva, coordonat de Asist. Dr. Gary Vachicouras, bursier Chambésy/Geneva.
29-30 noiembrie 2002 - Colocviul internaţional Religion et société organizat în cadrul Universitãţii din Geneva (participare în calitate de bursier din partea Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy):
- Religion et education - Prof. Daniel Alexander.
- Ethique et religion - Prof. Eric Fuchs (Geneva).
- Religion et politique - Prof. Patrick de Laubier (Geneva).
- Droits de l'homme et religion - Jean Halpérin (Secretar general ONU al afacerilor umanitare, profesor la Fribourg şi Zürich.
- Dialogues interréligieux - Asist. Dr Gary Vachicouras (Chambésy).
- Normes religieuses et normes séculières. Quelle cohabitation? - Prof. Eric Moachon (Geneva).
- Ethique et religion: La place de la religion en démocratie - Prof. Jean Michel Bouvin (Fribourg şi Lausanne).
- Religion et conflits - Prof. Jean François Mayer (Fribourg) şi Prof. Anand Nayak (Fribourg şi Neuchatel).
16 decembrie 2002 - Conferinţa La culture roumaine dans le context européen condusã de Prof.Univ.Dr Acad. Rãzvan Theodorescu, Sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.) Geneva (auditoriu).
27 ianuarie 2003 - Conferinţa excepţionalã La poésie de la liturgie orthodoxe, susţinutã de Olga Sedakova, Universitatea din Geneva (auditoriu).
28 ianuarie 2003 - Conferinţe organizate de Institutul de Studii Ecumenice al Facultãţii de Teologie Catolicã din Fribourg la Consiliului Ecumenic al Bisericilor (CEB) (cu participarea Prof.Univ.Dr Viorel Ioniţã), participare în calitate de bursier Chambésy/Geneva:
- Le Conseil Œcuménique des Églises en transformation - Dr Konrad Raiser (secretar general CEB).
- Résultats et perspectives de la commission protestante - orthodoxe du COE - Dr Yorgo Lemopoulos.
- Le bureau de la Fédération Protestante des Eglises en Suisse auprès du COE - Dr Gottfried Locher.
- Déclaration commune sur la doctrine de la justification - quel avenir? - Sven Oppegaard.
20-23 februarie 2003 - Simpozionul Souffrance de Dieu au Moyen-Orient. Espérance du Royaume? (conferinţe: Regards actuels sur la Terre Sainte; Je suis Chemin, la vérité, la vie; Moyen-Orient: la face cachée du combat) St. - Maurice (auditoriu).
24 februarie 2003 - Conferinţa Monachisme chrétien comme instrument de dialogue avec l'Islam condusã de Paolo de Deir Mar Moussa, Universitatea din Geneva (auditoriu).
8 martie 2003 - Simpozionul Espoir et liberté organizat pentru omagierea Prof. Klauspeter Blaser (profesor de teologie practicã şi sistematicã), Facultatea de Teologie a Universitãţii din Lausanne (auditoriu).
10 martie 2003 - Seminarul Les dialogues bilatéraux de l'Église Orthodoxe condus de E.S. Prof. Dr Chrysostomos Constantinidis, mitropolit de Efes şi Dr Gary Vachicouras, asistent la Institutul Chambésy; am prezentat lucrarea: Le Saint et Grand Concile: La Diaspora Orthodoxe et l'autocéphalie, Chambésy/Geneva (bursier Chambésy/Geneva).
11 martie 2003 - Colocviu interortodox; am prezentat lucrarea Les relations entre l'Eglise Orthodoxe Roumaine et le Mont Athos, Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice, Chambésy/Geneva (bursier Chambésy/Geneva).
5 aprilie 2003 - Conferinţa cu tema : L`art et la littérature de l'église orthodoxe éthiopienne desfãşuratã la Centrul de Conferinţe al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (CEB), Geneva (au participat personalitãţi internaţionale din Etiopia, Franţa, Germania şi Elveţia); auditoriu.
8 aprilie 2003 - Conferinţa cu tema: Le développement de la théologie du point de vue orthodoxe. Du confessionalisme théologique à une théologie commune, condusã de E.S. Mitropolitul Filaret de Minsk (Bielorusia) în cadrul Facultãţii de Teologie Romano-Catolicã din Fribourg. În cadrul colocviului care a urmat conferinţei, prezidat de E.S. Mitropolitul Filaret, Prof. Guido Vergauwen şi Prof. Andrei Danilov, am subliniat aspectele canonice privind relaţiile interortodoxe actuale (autonomia şi autocefalia în Ortodoxie).
24 octombrie 2004 - Manifestarea ecumenicã Prières et musique pour la paix, cu ocazia sãrbãtorii ONU, Catedrala Sf. Apostol Petru, Geneva.
14 noiembrie 2004 - Conferinţa Des êtres humains pour des produits pharmaceutiques? - privind Legea de instrumentalizare a embrionilor umani; conferinţa a fost organizatã de CEE, Fribourg (auditoriu; bursier UNIFR).
martie - iunie 2005 - Seminarul cu tema La légende du Grand Inquisiteur de Dostoievski et ses commentaires théologiques, seminar condus de Prof.Univ.Dr Barbara Hallensleben (decan) şi Prof.Univ.Dr Guido Vergauwen (vicerector) şi organizat prin Institutul de Studii Ecumenice al Universitãţii din Fribourg. Am prezentat referatul Discours à la mémoire de Dostoievski de Vladimir Soloviev, 6 aprilie 2005, Fribourg (bursier UNIFR).
1-2 iunie 2005 - Colocviu internaţional Le dialogue interréligieux, 40 ans après le Concile, Fribourg (auditoriu, bursier UNIFR).
20 iunie 2005 - Colocviu cu doctoranzii în drept canonic la Fribourg sub coordonarea Prof.Univ.Dr Pier V. Aimone. Am prezentat un studiu comparativ între doctrinele canonice actuale în Ortodoxie şi în Catolicismul Roman privind impedimentele la cãsãtorie (prezentarea raportului de activitate, bursier în Drept canonic al UNIFR).
13 ianuarie 2006 - Colocviul cu doctoranzii în teologie ecumenicã şi dogmaticã de la Facultatea de Teologie Romano-Catolicã din Fribourg, coordonator Prof.Univ.Dr. Barbara Hallensleben, am prezentat lucrarea La contribution du Prof. Dr. Ion BRIA à la promotion de l'œcuménisme (doctorand al UNIFR).
19 ianuarie 2006 - Conferinţa Le mariage civil et le mariage religieux en Europe, Prof.Dr. G. Barberini (Italia), Universitatea din Fribourg (auditoriu).
27 noiembrie 2007 - Simpozionul internaţional cu tema Religiile monoteiste şi rolul lor în societatea zilelor noastre, organizat de Centrul de Studii şi Cercetãri Religioase şi Juridico-Canonice al celor Trei Religii Monoteiste (mozaicã, creştinã şi islamicã) afiliat Facultãţii de Teologie Ortodoxã a Universitãţii « Ovidius », Constanţa, unde am prezentat comunicarea ştiinţificã cu titlul Instituţia cãsãtoriei şi implicaţiile ei canonice şi juridice în societatea zilelor noastre.
20 mai 2008 - Simpozionul cu titlul Aspectele Cuvântului revelat şi importanţa acestuia în viaţa credincioşilor în mileniul al III-lea, Constanţa, cu referatul "Temeiurile biblice şi canonice ale propovãduirii cuvântului revelat" (în colaborare).
3 iulie 2008 - Simpozionul internaţional cu tema Regimul juridic al Religiilor monoteiste din U.E, organizat de Center for Religious and Juridical-canonical Studies and Researches of the three monotheistic religions (Mosaic, Christian, and Islamic) al Universitãţii Ovidius din Constanţa.
4 iulie 2008 - Simpozionul internaţional cu tema Dreptul european şi Dreptul naţional, organizat de Facultatea de Drept şi ştiinţe administrative a Universitãţii Ovidius din Constanţa.
9-12 septembrie 2008 - Simpozionul cu titlul Mehedinţi - istorie, culturã şi spiritualitate, Drobeta Turnu Severin, cu referatul "Statutul preoţilor divorţaţi şi recãsãtoriţi în Biserica Ortodoxã. Unele aspecte biblice şi canonice" (în colaborare), publicat în vol. Mehedinţi, istorie, culturã şi spiritualitate, vol. I, (2008, Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii), Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2008, pp. 422-462.
10-12 septembrie 2008 - Simpozionul internaţional de Drept canonic The Place of Canonical Principles in the Organization and Working of Autocephalous Orthodox Churches, Arad, cu lucrarea "The Principle of Ecclesiastical Autocephaly and the Problems of Inter-orthodox Jurisdiction. An Actual Ecclesiological and Canonical Contribution", publicatã în vol. The Place of Canonical Principles in the Organization and Working of Autocephalous Orthodox Churches, The Canon Law International Symposium (10-12 Sept. 2008), Arad, 2008, pp. 220-243.
9-11 octombrie 2009 - Simpozionul Naţional de istorie 70 de ani de la reînfiinţarea Mitropoliei Olteniei, Mãnãstirea Tismana (auditoriu).
8-9 ianuarie 2010 - Colocviul internaţional Droit canon de l'Eglise Orthodoxe, Universitatea din Strasbourg, organizat de Centrul Prisme, cu lucrarea: La science du Droit Canon (canonistes orthodoxes) au cours des 19ème et 20ème siècles et la genèse de la science du Droit Canon au sein du monde orthodoxe.
8-13 noiembrie 2010 - Cel de-al doilea atelier intercultural Intercultural Methods of Community Development, organizat la Craiova de Facultatea de Teologie a Universitãţii din Craiova (moderator), în cadrul proiectului Grundtvig, finanţat de Comisia Europeanã prin Programul de Învãţare pe tot Parcursul Vieţii.
26-31 martie 2011 - Cel de-al patrulea atelier intercultural Intercultural Methods of Community Development, organizat la Sofia (Bulgaria) de Facultatea de Teologie a Universitãţii "St. Kliment Ochridsky" (coordonator grup), în cadrul proiectului Grundtvig, finanţat de Comisia Europeanã prin Programul de Învãţare pe tot Parcursul Vieţii.
12 aprilie 2011 - Seminarul Naţional Grundtvig Recomandãri privind elaborarea Rapoartelor intermediare şi finale, ANPCDEFP, Bucureşti.
5-8 iunie 2011 - Simpozionul cu titlul Mehedinţi - istorie, culturã şi spiritualitate, Ediţia a IV-a, organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul "Rudenia religioasã şi moralã între tradiţia canonicã a Bisericii si legislatia de stat".
24-25 iunie 2011 - Conferinţa - dezbatere cu participare internaţionalã Egalitatea de şanse în cultura europeanã, organizat de Academia Românã, Bucureşti, în cadrul Proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 (Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/59758.
28 iunie - 1 iulie 2011 - Simpozionul internaţional Misiunea sacramentalã a Bisericii Ortodoxe în context european, organizat de Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângã instituţiile Uniunii Europene, în colaborare cu Parlamentul European, Bruxelles - Belgia, cu referatul "Problema ecleziologico-canonicã a cãsãtoriilor interreligioase în doctrina şi praxis-ul Bisericii Ortodoxe", în curs de publicare în volumul colectiv al simpozionului.
4-7 iulie 2011 - The International Meeting (2011) of SBL, Society of Biblical Literature, London, UK, la King's College London.
13-18 septembrie 2011 - Conferinţa internaţionalã The Diaspora, organizatã de Society for the Law of the Eastern Churches de la Viena (pentru membrii societãţii), sub auspiciile Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, la Centrul Interortodox al Bisericii Greciei, Mãnãstirea Pendeli, Atena - Grecia, cu referatul "THE RELATION BETWEEN THE CANONICAL INSTITUTION OF AUTOCEPHALY AND THE DIASPORA. CANONICAL AND JURIDICAL ASPECTS CONCERNING THE RECENT CONFLICT BETWEEN THE JERUSALEM PATRIARCHATE AND THE ROMANIAN PATRIARCHATE".
10-11 octombrie 2011 - Simpozionul internaţional cu tema The Institution of Marriage in three Monotheistic Religions, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxã prin Center for Religious and Juridical-canonical Studies and Researches of the three monotheistic religions (Mosaic, Christian, and Islamic) al Universitãţii Ovidius din Constanţa în parteneriat cu ICT (Toulouse - France), Faculty of Canonical Law, în cadrul Proiectului de cercetare: CÃSÃTORIA, UNA DIN VECHILE INSTITUţII JURIDICO-CANONICE LA ROMÂNI, realizat în parteneriat între Center for Religious and Juridical-canonical Studies and Researches of the three monotheistic religions (Mosaic, Christian, and Islamic) al Universitãţii Ovidius din Constanţa şi Arhiepiscopia Tomisului (perioada de desfãşurare sept. 2010- sept. 2013), cu referatul "Le Sacrement de Mariage selon la législation canonique de l'Église Orthodoxe et la législation roumaine. Quelques aspects d'actualité", în curs de publicare.
14-15 octombrie 2011 - Simpozionul internaţional ecumenic Familia şi binele comun, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, organizat de Episcopia greco-catolicã de Cluj-Gherla, de Facultatea de Teologie Greco-Catolicã din Cluj şi de Institutul Pontifical Ioan Paul al II-lea pentru Studii pentru Cãsãtorie şi Familie, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxã din Cluj, cu Facultatea de Teologie Romano-Catolicã din Cluj şi cu Facultatea de Teologie Reformatã din Cluj (auditoriu).
25-26 mai 2012 - Simpozionul internaţional cu tema THE STATE LEGISLATION AND THE CANONICAL LEGISLATION FROM SOME EUROPEAN COUNTRIES, organizat de Institutul de studii religioase, culturale şI juridico-canonice al Arhiepiscopiei Tomisului şi de Centrul de studii şi cercetãri religioase şi juridico-canonice al celor trei religii monoteiste (CRM) al Facultãţii de Teologie a Universitãţii Ovidius din Constanţa, cu participarea profesorilor din România, Moldova şi Georgia.
5-8 iunie 2012 - Simpozionul cu titlul Mehedinţi - istorie, culturã şi spiritualitate, Ediţia a V-a, organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul "Împãrtãşirea celor bolnavi în lumina legislaţiei canonice ortodoxe", în curs de publicare în volumul simpozionului.
7-8 martie 2013 - Simpozionul teologic cu titlul Dreptul canonic în viaţa Bisericii. In memoriam Preot profesor dr. Liviu Stan (1910-1973), organizat de Episcopia Devei şi Hunedoarei, cu referatul "Contribuţia canonistului Liviu Stan la dezvoltarea doctrinei canonice privind interpretarea şi aplicarea principiului autocefaliei bisericeşti", în curs de publicare în volumul simpozionului.


XIII. Participarea la unele evenimente organizate la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, la Geneva şi la Fribourg :
- vizita patriarhului ecumenic Bartolomeu I la Chambésy, decembrie 2002.
- instalarea noului mitropolit al Elveţiei, E.S. Ieremia (preşedinte CBE-KEK), 9 martie 2003, Biserica Sfântul Apostol Pavel a Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice, Chambésy/Geneva.
- vizita E.S. Mitropolitul Filaret de Minsk la Chambésy, precum şi la Consiliul Ecumenic al Bisericilor (CEB), 10 aprilie 2003.
- m-am implicat în activitãţile de asistenţã socialã şi religioasã organizate de Asociaţia "Filantropia" (singura asociaţie bisericeascã de acest fel din Elveţia) a Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, condusã de Dna Georgette Vachicouras.
- am participat la numeroase manifestãri culturale organizate de reprezentanţii Comunitãţii române din Geneva, implicându-mã împreunã cu alţi teologi români în pãstrarea coeziunii acesteia.
- am participat la manifestãrile religioase şi culturale de la Bisericile româneşti din Geneva şi Fribourg, precum şi la serviciile religioase ale Bisericii Romano-Catolice din Fribourg ca bursier al Facultãţii de Teologie Romano-Catolicã.

XIV. Distincţii:
Πιττακιον al patriarhului ecumenic Bartolomeu I de Constantinopol din data de 27 iulie 2005 în urma studiilor de cercetare postuniversitarã la Institutul de Studii Superioare în Teologie Ortodoxã de la Chambésy/Geneva-Elveţia (Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice), menţionând drepturile şi obligaţiile ce-mi revin în urma decernãrii titlului de teolog şi dascãl al Patriarhiei Ecumenice, având dreptul de a mã implica în viaţa bisericeascã şi în învãţãmântul teologic al Bisericii de Constantinopol (scrisoarea patriarhalã este redactatã în lb. greacã).

XV. Limbi strãine:
Limbi moderne: Franceza (nivel avansat), Engleza (nivel mediu), Italiana (nivel începãtor)
Limbi clasice de cercetare: Latina, Greaca vecheSemnãtura,
Lect. Univ. dr. Iulian Mihai L. Constantinescu

flag Details:
Curriculum vitae
PhD Lect. Iulian Mihai L. Constantinescu
Theologian, Canonist, Jurist
University of Craiova
Faculty of Theology
Canon Law Department
Chairman AUF
St. A.I.Cuza nr. 13
200585 Craiova, Dolj, Romania
Phone 0040251413396


I. Personal Data:
Date and place of birth: 10.01.1978, RO - Turnu Mãgurele, TR
Parents: Laurenţiu (professor, † 29 Oct. 2001) and Niculina (educator)
Nationality: Romanian
Marital status: married
Mobile phone: 004 0762 277 892
E-mail: droitcanon@yahoo.fr
Web: http://www.iulianmihaiconstantinescu.blogspot.com/
http://teologie.central.ucv.ro/index.php/catedre/sistematico-practice/lectunivdr-mihai-iulian-constantinescu.html

II. Studies:
1. Primary studies:
1984-1992 School for grades I-VIII "Mircea cel Bãtrân", Turnu Mãgurele.

2. Theological studies:
1992-1997 Theological Seminary "Sfântul Calinic Cernicanul", Turnu Mãgurele.
1997-2001 Faculty of Orthodox Theology - University of Craiova (Pastoral Theology, full-time): bachelor thesis in Canon Law: Canoane şi nomocanoane în Biserica Ortodoxã. Aplicarea lor în organizarea şi funcţionarea Bisericii (= Canons and Nomocanons in the Orthodox Church. Their Application in the Organisation and Functioning of the Church) (Coord. PhD Prof. Dumitru I. Gãinã).
2001-2002 Theology Postgraduate studies in the Faculty of Orthodox Theology in Craiova, specialisation "Doctrine and Culture", finished with the thesis Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon şi acordul doctrinar cu Bisericile Vechi-Orientale în cadrul dialogului ecumenic (= The 4th Ecumenical Council of Chalcedon and the Doctrine Agreement with the Old Oriental Churches in the Ecumenical Dialogue) (Coord. PhD Prof. Irineu Popa).
2002-2007 PhD studies in Canon Law, coord. Archdeacon PhD Prof. Ioan N. Floca († 2 June 2006), at "Andrei şaguna" Faculty of Orthodox Theology, "Lucian Blaga" University in Sibiu.
2007 PhD in Canon Law (Decree M.E.C.T. no. 4887/2008, Distinction "Magna cum laude"), coord. Archdeacon PhD Prof. Ioan N. Floca (2002-†2006), at "Andrei şaguna" Faculty of Orthodox Theology, "Lucian Blaga" University in Sibiu, with the thesis Cãsãtoria - Sfântã Tainã a Bisericii şi instituţie juridicã de dreptul familiei. Studiu canonic şi juridic comparat (= Matrimony - Holy Sacrament of the Church and Juridical Institution of the Family Law. Canonical and Juridical Comparative Study), coord. His Eminence PhD Prof. Laurenţiu Streza, Archbishop of Sibiu and Metropolitan of Ardeal.
2002-2004 Master Programme in Canon Law, scholarship at Institut d'Études Supérieures en Théologie Orthodoxe - Chambésy/Genève (Switzerland) - The Orthodox Centre of the Ecumenical Patriarchate, with the thesis (Distinction « Insigni cum laude »): Les empêchements au mariage dans la tradition canonique de l'Église Orthodoxe et la législation roumaine (= The Impediments to Matrimony in the Canonical Tradition of the Orthodox Church and in the Romanian Legislation), coord. PhD Prof. Vlassios Phidas.
I followed the courses: Canon Law, Dogmatic Theology, Liturgics, History of the Ecumenical Patriarchate, Church History, Patrology and Modern Greek Language.
2002-2003 Courses at the Autonomous Faculty of Protestant Theology, University of Geneva (Switzerland): History of the Christianity (Prof. M. Grandjean-dean), Dogmatics-Christology (Prof. B. Rordorf-vice dean), Religious Pluralism: Jews, Buddhists, Muslims and Orthodoxes-certificate (Prof. J.C. Basset), Theology in Catholic Posture - The Interreligious Dialogue from the Catholic Point of View (Prof. Chr. Boureux - Catholic Faculty in Lille; Prof. Cl. Géffre - Catholic Institute in Paris), Latin Language (Prof. I. Backus).
2002-2003 Courses at the Faculty of Roman-Catholic Theology, University of Fribourg (Switzerland): Roman-Catholic Canon Law (The Constitution of the Church. The Structures of the Church, Pope and Bishops; Penal Canon Law and Penal Procedure - Prof. Pier Virginio Aimone; History and Theology of Canon Law. The Codifications in the 20th Century, in Particular the CIC in 1983; The Constitutional Law of the Church: the Rights and the Obligations of the Believers in the Church - Prof. Werckmeister Jean); Christology (Prof. G. Emery); Fundamental Theology (Prof. Carlos Mendoza); The Sacraments in General and The Ecumenism (Prof. B. D. de La Soujeole) and the seminar The Orthodoxy (Prof. B. Hallensleben and Prof. Guido Vergauwen).
2003 March-June Institut de droit canon et de droit ecclésiastique (scientific research), at the Faculty of Law, University of Fribourg
2002-2003 Courses organised by the Racines et sources Foundation "Discovering the Jewish Thought", lead by Rabbi Marc Raphael Guedj, University of Geneva.
2003 June-August Courses of Social and Religious Assistance followed by internship, at the Roman-Catholic Mission in Geneva.
2004-2005 Scholarship at the University of Fribourg (Switzerland), Faculty of Roman-Catholic Theology, specialisation Canon Law, Director of Study: PhD Prof. Pier Virginio Aimone (Head of Canon Law Department) - scholarship for scientific research, project: The Matrimony - Sacrament of the Church and Institution of Civil Law. The Current Canonical Aspect According to the Code of Canon Law in 1983.
2005-2006 PhD Studies in Ecumenical Theology at the Faculty of Roman-Catholic Theology, University of Fribourg (Switzerland) under the coordination of PhD Prof. Barbara Hallensleben (dean); scientific research at the World Council of Churches in Geneva and at the Institute for Ecumenical Studies in Fribourg (scholarship from Pro Filia).
2005-2006 Institut de droit canon et de droit ecclésiastique (scientific research in the Catholic matrimonial law), at the Faculty of Law, University of Fribourg.

3. Other studies:
2000 February-July Programmer Courses, organised by the Ministry of National Education, Microsoft and the National Computing Centre Buchares (certificate after examination).
2002-2003 Ecole de langue et de civilisation françaises (ELCF) - linguistic courses (DELF) - at the Faculty of Letters, University of Geneva (Switzerland), under the coordination of: Prof. B. Sthioul; Prof. P. Gattegno; Prof. D. Schibler; Prof. C. Müller (certificate after examination).
2003 February-June Courses at the European Law Institute (BENEFRI), at the Faculty of Law, University of Fribourg, under the coordination of Prof. Thomas Probst (University of Neuchatel); Prof. Thomas Cottier (University of Berne); Prof. Walter Stoffel (University of Fribourg) - auditor.
2003 June-August Summer School (French language) - University of Geneva.
2004-2006 Courses at the Faculties of Theology and Law, in the University of Fribourg (auditor).
2005-2006 The Course Technical Introduction to Law (digital catalogue VTLS and the juridical database Swisslex-Westlaw), under the coordination of PhD Tudor Pop, at the Faculty of Law, University of Fribourg (certificate).
2010 Graduate of the Faculty of Law and Administrative Sciences, University of Craiova (specialisation Law, full-time), with the bachelor thesis in Civil Law: Capacitatea civilã a Bisericii Ortodoxe Române (= The Civil Capacity of the Romanian Orthodox Church, in Romanian), under the coordination of PhD Prof. Sevastian Cercel.


III. Current general interests:
• The canonical principles of the organisation and functioning of the Church. Problems with inter-Orthodox canonical implications;
• Matrimonial Canon Law;
• Ecclesiastical Penal Law;
• The legal status of the religious cults in the European Union.

IV. Documentation Stages:
January-March 2006 World Council of Churches in Geneva (Switzerland);
January 2010 Study Internship at the University of Strasbourg (France).

V. Workgroups:
19-26 February 2008 Documentation stage in Israel, with the Biblical Workgroup of the Faculty of Theology, University of Craiova, led by PhD Senior Lecturer Mihai Valentin Vladimirescu (vice-dean). The main objectives of the stage were the acquisition of documents and resources for the biblical studies and the establishment of academic links with several Israeli universities and institutes like the Hebrew University of Jerusalem, Rothberg International School, Ecole Biblique et Archéologique de Jérusalem, Albright Institute of Archaeological Research, Ratisbonne Pontifical Institute, Institutum Biblicum Franciscanum, Tantur Ecumenical Institute.
25 September-2 October 2008 Documentation stage in Greece (On the footsteps of Saint Apostle Paul: Salonika, Athens and Corinth). The workgroup was led by PhD Senior Lecturer Mihai Valentin Vladimirescu (vice-dean).

VI. Teaching activity:
2000-2001 Religion teacher at the School no. 37 "Mihai Eminescu" in Craiova.
2001-2004 Titular junior teaching assistant at the Faculty of Orthodox Theology, University of Craiova, for Canon Law, Catechetic and Homiletics.
2004-2008 Titular PhD teaching assistant at the Faculty of Orthodox Theology, University of Craiova for Canon Law and Spiritual formation and mission.
2008-present Titular PhD Lecturer lector the Faculty of Orthodox Theology, University of Craiova for Canon Law.

Member in the organising committee of several national and international scientific events:
- 16-17 May 2008: Students National Symposium "Sfânta Scripturã, izvor viu al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe" (= The Holy Scripture, Living Spring of the Christian Life and of the Orthodox Theology), organised at Tismana Monastery. I coordinated the paper "Sfânta Scripturã, izvor fundamental al normelor canonice şi rânduielilor bisericeşti" (= The Holy Scripture, Fundamental Source of the Canonical Rules and of the Ecclesiastical Ordinances), by student Sanda Narcis-Alin.
- 30 June-2 July 2008: The visit and conference "The Place of Islam at the Beginning of the 21st Century", by Mr. PhD Prof. Muhammad Habash (University of Damascus), at the University of Craiova.
- 10-13 November 2008: The 3rd Congress of the Faculties of Orthodox Theology in Romania organised at Tismana Monastery.
- 18-20 May 2009: Students National Symposium "Exegezã şi ermineuticã biblicã în operele Sfinţilor Pãrinţi capadocieni" (=Exegesis and Biblical Hermeneutics in the Works of the Holy Cappadocian Fathers), organised at Tismana Monastery.
- 18-20 May 2010: Students National Symposium "Fundamentele biblice ale Crezului niceo-constantinopolitan" (= The Biblical Fundaments of the Nicene-Constantinopolitan Creed), organised at Tismana Monastery.

Consultant in the Canonical, Juridical and Discipline Comission of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church (Metropolitanate of Oltenia)
¬- October 2007- Elaboration of the Project of the Statute for the Organisation and Functioning of the Romanian Orthodox Church

Meetings:
The meeting of the titular professors of Canon Law from the Faculties of Orthodox Theology across the Romanian Patriarchy, Constanţa, 6th of May 2008, in the presence of His Eminence PhD Prof. Teodosie Petrescu, Archbishop of Tomis.

Coordinator of student scientific papers:
- Coordinator of bachelor theses.
- Coordinator of the paper "Sfânta Scripturã, izvor fundamental al normelor canonice şi rânduielilor bisericeşti" (= The Holy Scripture, Fundamental Source of the Canonical Rules and of the Ecclesiastical Ordinances), by student Sanda Narcis-Alin, presented at the Students National Symposium "Sfânta Scripturã, izvor viu al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe" (= The Holy Scripture, Living Spring of the Christian Life and of the Orthodox Theology), organised at Tismana Monastery, 16-17 May 2008.
- Coordinator of the paper Preoţia - Sfântã Tainã şi slujire în viaţa Bisericii astãzi (= The Priesthood - Holy Sacrament and Ministry in Today's Life of the Church), presented by student Manea Emil, at the Symposium Preoţia - misiune şi vocaţie în contextul actual (= The priesthood - Mission and Vocation in the Current Context), organised by the Faculty of Greek-Catholic Theology, Oradea Department, 11-12 March 2010.
- Coordinator of the paper Obligativitatea pãstrãrii credinţei niceo-constantinopolitane. Perspective biblice şi canonice (= The compulsoriness of Holding the Nicene-Constantinopolitan Faith. Biblical and Canonical Perspectives), presented by master student Fr. Sîrbu Ciprian at the Students National Symposium "Fundamentele biblice ale Crezului niceo-constantinopolitan" (= The Biblical Fundaments of the Nicene-Constantinopolitan Creed), organised at Tismana Monastery, 18-20 May 2010.


Coordinator of methodical-scientific papers for the 1st grade in the pre-academic education.

Scientific referent for 3 books.

VII. Responsibilities in the Faculty of Theology:
- 2002-present: Promoter of the programme: Agence Universitaire de la Francophonie.
- 2008-present: Coordinator of the Group for links with academic institutions in Switzerland.
- Member in the Redaction College of the Mitropolia Olteniei Journal, Editor-in-chief (no. 5-8/2008), journal under the redaction of the Faculty of Theology in Craiova.
- March-June 2009: Member in the Faculty Commission for the preparation of the ARACIS documentation, specialisation Pastoral Theology.
- February 2011-present: Member in the group for the administration of the section concerning the National Register of Qualifications in Higher Education (RNCIS).

VIII. Extra-academic responsibilities:
- 1 October 2008 - 1 February 2009: Director of Mitropolia Olteniei Publishing House.

IX. Member in national and international organisms:
- Member of the Alliance Française, since 31 May 2000.
- Founding member of the Association of the Alumni of the University of Craiova, since 17 April 2004.
- Member of Centre for Canonical Studies (CSC), of the Faculty of Orthodox Theology (University Babeş Bolyai), Cluj-Napoca, since 1 January 2011.
- Member of Société Internationale de Droit Canonique et de législations religieuses comparées (Paris), 2011.
- Member of Society for the Law of the Eastern Churches (Wien), 2011.
- Member of Centre d'Etude et d'Histoire du Droit canonique, CEHDC (Faculté de Droit canonique), Institut catholique de Toulouse, 2011.
- Member of The Centre for Religious and Juridical-Canonical Study and Research of the Three Monotheistic Religions (Mosaic, Christian and Islamic), Constanţa, 2011.

X. Member in projects financed through European funds:
- The project Practica ta pentru educaţia viitorului (= Your Practice for the Education of the Future), financed from the Social European Fund, POSDRU 2007-2013, Priority Axis 2. Major field of intervention 2.1, POSDRU contract no. 60/2.1/S/33675, initiated by the West University Timişoara; partener no. 1: University of Craiova (March-May 2010).
- The project Metode Interculturale de Dezvoltare Comunitarã (= Intercultural Methods of Community Development), financed by the European Commission, through the Lifelong Learning Programme - Grundtvig. The Faculty of Theology in the University of Craiova coordinates the project. Partners: Faculty of Theology in the "Saint Kliment Ochridsky" University of Sofia (Bulgaria), The Theological Institute of the Estonian Evangelical Lutheran Church (Estonia), The Norwegian Theology School in Oslo (Norway) and the "Europe Direct-Carrefour Europeo Emilia" Centre of the European Commission (Italy) - August 2009 - July 2011.

XI. Scientific activity:

1. List of published papers:

Books:
1. Biserica şi instituţia cãsãtoriei. Condiţiile administrãrii cãsãtoriei. Studiu juridico-canonic, (= The Church and the Institution of Matrimony. Conditions for Administering the Matrimony. A Canonical-Juridical Study, in Romanian), Aius (CNCSIS), Craiova, 2008, 252 p., ISBN 978-973-1780-81-8; 2nd Edition, Editura Christiana, Bucharest, 2010, 272 p., ISBN 978-973-1913-22-3.
2. De impedimentis matrimonii. De la acrivia canonicã la iconomia bisericeascã (= De impedimentis matrimonii. From the Canonical Exactness to the Ecclesiastical Economy, in Romanian), Editura Universitaria (CNCSIS), Craiova, 2010, 282 p., ISBN 978-606-510-917-9.
3. Încetarea şi desfacerea cãsãtoriei. O perspectivã juridic-canonicã (= The Cessation and the Dissolution of the Marriage. A Juridical-Canonical Perspective, in Romanian), Editura Universitaria, Craiova, 2011 (in print).
4. Geneza ştiinţei academice a Dreptului canonic în spaţiul orthodox (= The Genesis of the Academic Science of Canon Law in the Orthodox Milieu, in Romanian), Editura Universitaria, Craiova, 2011 (in print).
5. Introducere în Dreptul Canonic al Bisericii Ortodoxe (= Introduction to the Canon Law of the Orthodox Church, in Romanian), Editura Universul Juridic, Bucharest, 2011 (in print).
6. Sfânta Scripturã, izvor viu al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe (= The Holy Scripture, Living Spring of the Christian Life and of the Orthodox Theology, in Romanian), (co-coordinator), the papers presented at the homonymous Symposium, Editura Universitaria (CNCSIS), Craiova, 2008, 348 p., ISBN 978-606-510-201-9.

Studies:
1. "Educaţia religioasã la anumite vârste (preadolescenţã, adolescenţã)" (= "The Religious Education at Certain Ages (Pre-adolescence, Adolescence)", in Romanian), in Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, V (1999), no. 5, pp. 203-213.
2. "Conceptul creştin de educaţie-idealul românilor de pretutindeni", (= "The Christian Concept of Education-Ideal of Romanians Everywhere", in Romanian), in Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, V (2000), no. 6, pp. 135-144 (study presented at the International Symposium on the same topic, organised in Chişinãu, Republic of Moldova, on the 13th of May 2000).
3. "Educaţia religioasã" (= "The Religious Education", in Romanian), in the volume Conceptul creştin de educaţie - idealul românilor de pretutindeni (= The Christian Concept of Education-Ideal of Romanians Everywhere), vol. II, paper published under the coordination of PhD Prof. Habilitated Virgil Mândâcanu, Chişinãu, 2000, pp. 81-87.
4. "Preotul ortodox - slujitor al cuvântului dumnezeiesc" (= "The Orthodox Priest - Minister of the Godly Word", in Romanian), in Biserica Ortodoxã, III (2001), no. 2, pp. 40-52.
5. "Biserica şi Societatea contemporanã româneascã - aspectele educaţiei religioase" (= "The Church and the Contemporary Romanian Society - the Aspects of the Religious Education", in Romanian), in the volume Almanah bisericesc, Editura Episcopiei Sloboziei şi Cãlãraşilor, 2002, pp. 156-168.
6. "Temeiuri canonico - juridice privind administrarea Sfintei Taine a Pocãinţei" (= "Canonical-Juridical Grounds concerning the Administering of the Holy Sacrament of Repentance", in Romanian), in Mitropolia Olteniei, LIV (2002), no. 5-8, pp. 67-80.
7. "Noi evaluãri ale premiselor dialogului permanent între teologie şi ştiinţa medicalã cu privire la avort" (= "New Evaluations of the Premises of the Permanent Dialogue between Theology and the Medical Science concerning Abortion", in Romanian), in the volume Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002, pp. 227-238.
8. "Mãrturisire şi duhovnicie în dreptul canonic ortodox. Sensul ortodox al epitimiei" (= "Confession and Spirituality in the Orthodox Canon Law. The Orthodox Sense of Epitimy", in Romanian), in Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, VI (2001), no. 7, pp. 149-159.
9. "Sfintele canoane în viaţa practicã bisericeascã" (= "The Holy Canons in the Practical Church Life", in Romanian), in Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, VII (2002), no. 9, pp. 161-180.
10. "Instituţiile familiei şi cãsãtoriei creştine în societatea de tranziţie româneascã. Aspecte juridice şi morale" (= "The Institutions of Family and Christian Matrimony in the Transitional Romanian Society", in Romanian), in Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, (2004), no. 3, pp. 109-127.
11. "Le problème du célibat clerical dans la tradition de l'Église Catholique - Romaine" (= "The Problem of the Clerical Celibacy in the Tradition of the Roman Catholic Church", in French), in Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, IX (2004), no. 12, pp. 445-456.
12. "Le Mariage comme Sacrement de l'Église et comme institution de Droit civil" (= "The Matrimony as a Sacrament of the Church and as an Institution of the Civil Law", in French), in Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, IX (2004), no. 12, pp. 298-319.
13. "Cãsãtoriile mixte în Ortodoxie şi în contextul ecumenismului actual" (= "The Mixed Matrimonies in the Orthodoxy and in the Context of the Current Ecumenism", in Romanian), in Analele Universitãţii din Craiova, seria Teologie, X (2005), no. 14, pp. 280-297.
14. "L'élément divin et élément humain du Sacrement de Mariage. Le consentement des mariés et la législation roumaine dans une perspective orthodoxe" (= "The Divine Element and the Human Element of the Sacrament of Matrimony. The Consent of the Spouses and the Romanian Legislation in an Orthodox Perspective", in French), in Mitropolia Olteniei, LX (2008), no. 1-4, pp. 263-276.
15. "Motivele canonice de divorţ în tradiţia Bisericii Ortodoxe" (= "The Canonical Reasons for Divorce in the Tradition of the Orthodox Church", in Romanian), in Mitropolia Olteniei, LX (2008), no. 5-8, pp. 171-192.
16. "The Principle of Ecclesiastical Autocephaly and the Problems of Inter-orthodox Jurisdiction. An Actual Ecclesiological and Canonical Contribution" in The Place of Canonical Principles in the Organization and Working of Autocephalous Orthodox Churches, Canon Law International Symposium (10-12 September 2008), Arad, 2008, pp. 220-243.
17. "Instituţia cãsãtoriei şi implicaţiile ei canonice şi juridice în societatea zilelor noastre" (= "The Institution of Matrimony and its Canonical and Juridical Implications in Nowadays Society", in Romanian), in Dionysiana, vol. 1/2008, (The International Symposium Religiile monoteiste şi rolul lor în societatea zilelor noastre (= The Monotheistic Religions and Their Role in Nowadays Society), organised by the "Centre for Studies, Religious and Juridical-Canonical Research of the Three Great Monotheistic Religions (Mosaic, Christian and Islamic)", affiliated to the Faculty of Orthodox Theology in the University "Ovidius" of Constanţa, 27 November 2007.
18. "Desfacerea legãturii matrimoniale şi separarea cu menţinerea legãturii dupã dreptul canonic al Bisericii Romano-Catolice" (= "The Dissolution of the Matrimonial Relation and the Separation with Keeping the Relation according the Canon Law of the Roman-Catholic Church", in Romanian), in Mitropolia Olteniei, LX (2008), no. 9-12, pp. 123-150.
19. "Mixta religio dupã dreptul canonic matrimonial al Bisericii Romano-Catolice" (= "Mixta religio according to the Matrimonial Canon Law of the Roman-Catholic Church", in Romanian), in Altarul Reîntregirii, 2/2009, pp. 133-164.
20. "Solus consensus facit nuptias în doctrina canonicã a Bisericii Romano-Catolice. Repere juridic-canonice" (= "Solus consensus facit nuptias in the Canonical Doctrine of the Roman-Catholic Church. Juridical and Canonical Landmarks", in Romanian), in Mitropolia Olteniei, LXI (2009), no. 1-4, pp. 108-142.
21. "Statutul preoţilor divorţaţi şi recãsãtoriţi în Biserica Ortodoxã. Unele aspecte biblice şi canonice" (= "The Status of Divorced and Remarried Priests in the Orthodox Church. Several Biblical and Canonical Aspects", in Romanian), in collaboration, in the volume Mehedinţi, istorie, culturã şi spiritualitate (= Mehedinţi, History, Culture and Spirituality), vol. I, Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2008, pp. 422-462.
22. "Poate exista Biserica fãrã Drept canonic? O pledoarie juridic-canonicã pentru «jus canonicum» al Bisericii Ortodoxe" (= "Could There Be Church without Canon Law? A Juridical-Canonical Pleading for the «jus canonicum» of the Orthodox Church", in Romanian), in Teologia, (2009), no. 1.
23. "Evitarea poligamiei prin aşa-zisul "divorţ bisericesc" în Biserica Ortodoxã Românã şi poziţia canonicã a Sfântului Vasile cel Mare. Diferite concepţii actuale" (= "The Avoidance of Polygamy through the So-called Ecclesiastical Divorce in the Romanian Orthodox Church and the Canonical Position of Saint Basil the Great. Different Current Views", in Romanian), in the volume Mehedinţi, istorie, culturã şi spiritualitate (= Mehedinţi, History, Culture and Spirituality), vol. II, Editura Universitaria, Craiova, 2009 (in print).
24. "Rudenia fizicã şi ideea de paternitate în dispoziţiile canonice ale Sfântului Vasile cel Mare şi în tradiţia biblicã şi canonicã a Bisericii (I)" (= "The Physical Kinship and the Idea of Paternity in the Canonical Dispositions of Saint Basil the Great and in the Biblical and Canonical Tradition of the Church (I)", in Romanian), in collab., in Altarul Banatului, no. 1-3/2010, pp. 13-41.
25. "Rudenia fizicã şi ideea de paternitate în dispoziţiile canonice ale Sfântului Vasile cel Mare şi în tradiţia biblicã şi canonicã a Bisericii (II)" (= "The Physical Kinship and the Idea of Paternity in the Canonical Dispositions of Saint Basil the Great and in the Biblical and Canonical Tradition of the Church (II)", in Romanian), in collab., in Altarul Banatului, nr. 4-6/2010, pp. 36-58.
26. "La science du Droit Canon (canonistes orthodoxes) au cours des 19ème et 20ème siècles et la genèse de la science du Droit Canon au sein du monde orthodoxe" (= "The Science of the Canon Law (Orthodox Canonists) in the 19th and 20th Centuries and the Genesis of the Science of Canon Law in the Bosom of the Orthodox World", in French), in the volume Droit canon de l'Eglise Orthodoxe, Strasbourg, 2010 (in print).
27. "Personalitatea Mitropolitului-Canonist Andrei şaguna şi lucrãrile sistematice de Drept Canonic. Compendiul de Drept Canonic la 140 de ani de la apariţie (1868-2008)" (= "The Personality of the Metropolitan-Canonist Andrei şaguna and the Systematic Works of Canon Law. The Compendium of Canon Law at 140 Years from Its Apparition (1868-2008)", in Romanian), in Mitropolia Olteniei, LXI (2009), no. 9-12, pp. 86-113.
28. "ştiinţa academicã a Dreptului Canonic Ortodox. Contribuţiile canoniştilor Nicodim Milaş şi Joseph Zhishman" (= "The Academic Science of the Orthodox Canon Law. The Contributions of the Canonists Nicodim Milaş and Joseph Zhishman", in Romanian), in Mitropolia Olteniei, LXII (2010), no. 1-4, pp. 85-105.
29. "The Legal-Canonical Rapport between the Civil Marriage and the Holy Sacrament of Matrimony, in the Light of the Orthodox Canon Law and the State Legislation of Romania", in the volume The Christian Family in the Light of Canon Law and Civil Law: from jus praecedens to jus vigens, Centre of Theological - Historical Studies and Pastoral Missionary Prognosis, Arad, 2011 (in print).
30. "A Liturgical-Canonical Problem in the Romanian Orthodox Church: Supplementing the Holy Eucharist with Non-Consecrated Wine", in the volume The Sacraments of Christian Initiation (Baptism, Chrismation, Eucharist). Some Ecclesiological, canonical and ecumenical remarks, Centre of Theological - Historical Studies and Pastoral Missionary Prognosis, Arad, 2011 (in print).

Articles:
1. "Dezvãluiri inedite din culisele MISA" (= "Unpublished Disclosures from the Backstage of MISA", in Romanian), in Frontal, week 14-20 May 2004, p. 3.
2. "Avortul sub aspect teologic şi medical" (= "Abortion under Theological and Medical Aspects", in Romanian), in collaboration, in Învierea - religious paper edited by the Archbishopric of Timişoara, XIII (2002), no. 12, p. 2.
3. "Cãsãtoria heterosexualã, temelie a familiei creştine" (= "The Heterosexual Marriage, Foundation of the Christian Family", in Romanian), in Epifania, Iaşi, no. 8 (2009), pp. 79-86.

Translations:
1. PhD Prof. Archimandrite Grigorios D. PAPATHOMAS, "Un comunitarism eclezial deschis: Cãsãtorii cu disparitate de cult-mixte şi convertirile adulţilor" (= "An Open Ecclesial Communitarianism: Marriages with Cult Disparity-Mixed and the Conversions of Adults", in Romanian), translation from French, from the article Un communautarisme ecclésial ouvert : Mariages dispars-mixtes et conversions d'adultes., in: LE FEU SUR LA TERRE. Mélanges offerts au Père Boris Bobrinskoy pour son 80e anniversaire, Paris, éd. des Presses Saint-Serge de l'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge (coll. Analecta Sergiana, n° 3), 2005, pp. 183-191, in Mitropolia Olteniei, LXI (2009), no. 5-8, pp. 205-218.

Book Reviews:
1. Archdeacon PhD Prof. Ioan N. Floca, PhD Prof. Sorin Joantã, Administraţie bisericeascã parohialã şi legislaţie (= "Church Parish Administration and Legislation", in Romanian), Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, Sibiu, 2001, in Mitropolia Olteniei, LIV (2002), no. 1-4, pp. 175-178.
2. Vlassios I. Phidas, Drept canonic - O perspectivã ortodoxã (= "Canon Law - An Orthodox Perspective", in Romanian), trans. from French by Fr. PhD Lect. Adrian Dinu, Ed. Trinitas, Iaşi, 2008, 216 p., in Mitropolia Olteniei, LX (2008), no. 9-12, pp. 249-256.
3. Johann Schneider, Ecleziologia organicã a mitropolitului Andrei şaguna şi fundamentele ei biblice, canonice şi moderne (= "The Organic Ecclesiology of Metropolitan Andrei şaguna and Its Biblical, Canonical and Modern Fundaments", in Romanian), trans. from German by Deacon Ioan I. Icã jr., Editura Deisis, Sibiu, 2008, 305 p., in Mitropolia Olteniei, LXI (2009), no. 5-8, pp. 253-259.
4. Nicolae V. Durã, Scythia Minor (Dobrogea) şi Biserica ei apostolicã. Scaunul arhiepiscopal şi mitropolitan al Tomisului (sec. IV-XIV) (= "Scythia Minor (Dobrogea) and Its Apostolic Church. The Archiepiscopal and Metropolitan See of Tomis (4th-14th Centuries)", in Romanian), 2nd edition, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 2008, in Mitropolia Olteniei, LXI (2009), no. 9-12, pp. 251-256.

Interviews:
-Interview in Universitaria, IV (2004), no. 4, pp. 2-3, about the controversial film "The Passion of the Christ", taken by Mihai Capşa.
-Numerous interviews at Radio Logos and Radio Trinitas.

2. Participations at national and international scientific events
10-13 May 2000 - International Symposium Conceptul creştin de educaţie - idealul românilor de pretutindeni (= The Christian Concept of Education-Ideal of Romanians Everywhere) - "Ion Creangã" University of Chişinãu.
29 October 2002 - Conference led by Chiara Lubich (president of the Focolare Movement), organised at the Ecumenical Council of Churches in Geneva and at the Ecumenical Institute in Bossey.
12 November 2002 - Inter-confessional Seminar Comment l'Église de l'Orient et l'Église de l'Occident se sont aliénée (= How Were Alienated the Church of the Orient and the Church of the Occident) - Prof. Barbara Hallensleben (University of Fribourg).
15-17 November 2002 - The Symposium L`Encyclique patriarcale du patriarche œcuménique Joacheim III (1902) (= The Patriarchal Encyclical of the Ecumenical Patriarch Joachim III (1902)), the Orthodox Centre of the Ecumenical Patriarchate, Chambésy/Geneva, led by H.E. Chrysostomos Constantinidis, Metropolitan of Ephesus.
23 November 2002 - The Conference Témoignage de foi et respect de la création: l'expérience d'une communauté monastique en Occident (= The Testimony of Faith and Respect for the Creation: the Experience of a Monastic Community in the Occident) - mother Hypandia, abbot of the Solan Monastery (France), Chambésy/Geneva.
24 November 2002 - The Conference Le respect de la création selon la Tradition orthodoxe (= The Respect for the Creation according to the Orthodox Tradition) - Deacon Maxime Egger, the Orthodox Centre of the Ecumenical Patriarchate, Chambésy/Geneva.
28 November 2002 - The Seminar Le Saint et Grand Concile de l'Église Orthodoxe (= The Holy and Great Synod of the Orthodox Church), Chambésy/Geneva.
29-30 November 2002 - The international colloquium Religion et société (= Religion and Society), organised at the University of Geneva.
16 December 2002 - The Conference La culture roumaine dans le context européen (= The Romanian Culture in European Context), led by Acad. PhD Prof. Acad. Rãzvan Theodorescu, at the Headquarters of the United Nations in Geneva.
27 January 2003 - The exceptional conference La poésie de la liturgie orthodoxe (= The Poetry of the Orthodox Liturgy), held by Olga Sedakova, University of Geneva.
28 January 2003 - Conferences organised by the Institute of Ecumenical Studies of the Faculty of Catholic Theology in Fribourg, at the Ecumenical Council of Churches (with the participation of PhD Prof. Viorel Ioniţã):
- Le Conseil Œcuménique des Églises en transformation (= The World Council of Churches in Transformation) - PhD Konrad Raiser (Secretary General of the Council).
- Résultats et perspectives de la commission protestante - orthodoxe du COE (= Results and Perspectives of the Protestant-Orthodox Commission of the ECC) - PhD Yorgo Lemopoulos.
- Le bureau de la Fédération Protestante des Eglises en Suisse auprès du COE (= The Bureau of the Protestant Federation of Churches in Switzerland to the ECC) - PhD Gottfried Locher.
- Déclaration commune sur la doctrine de la justification - quel avenir? (= Common Declaration on the Doctrine of Justification - What Future?) - Sven Oppegaard.
20-23 February 2003 - The Symposium Souffrance de Dieu au Moyen-Orient. Espérance du Royaume? (= Sufferance of God in the Middle East. Hope of the Kingdom?) (Conferences: Regards actuels sur la Terre Sainte (= Current Views on the Holy Land); Je suis Chemin, la vérité, la vie (= I am the Way, the Truth, the Life); Moyen-Orient: la face cachée du combat (= The Middle East: the Hidden Face of Combat) St. - Maurice.
24 Februry 2003 - The Conference Monachisme chrétien comme instrument de dialogue avec l'Islam (= The Christian Monasticism as an Instrument of Dialogue with Islam), led by Paolo de Deir Mar Moussa, University of Geneva.
8 March 2003 - The Symposium Espoir et liberté (= Hope and Freedom) organised in the honour of Prof. Klauspeter Blaser (professor of practical and systematic theology), Faculty of Theology in the University of Lausanne.
10 March 2003 - The Seminar Les dialogues bilatéraux de l'Église Orthodoxe (= The Bilateral Dialogues of the Orthodox Church) led by H.E. PhD Prof. Chrysostomos Constantinidis, Metropolitan of Ephesus and PhD Gary Vachicouras, assistant at the Chambésy Institute; I presented the paper: Le Saint et Grand Concile: La Diaspora Orthodoxe et l'autocéphalie (= The Holy and Great Council: The Orthodox Diaspora and the Autocephaly, in French), Chambésy/Geneva.
11 March 2003 - Inter-Orthodox Colloquium; I presented the paper Les relations entre l'Eglise Orthodoxe Roumaine et le Mont Athos (= The Relations between the Romanian Orthodox Church and Mount Athos), the Orthodox Centre of the Ecumenical Patriarchate, Chambésy/Geneva.
5 April 2003 The Conference L`art et la littérature de l'église orthodoxe éthiopienne (= The Art and the Literature of the Ethiopian Orthodox Church), organised at the Conference Center of the World Council of Churches, Geneva
8 April 2003 - The Conference: Le développement de la théologie du point de vue orthodoxe. Du confessionalisme théologique à une théologie commune (= The Development of the Theology from the Orthodox Point of View. From the Theological Confessionalism to a Common Theology, led by H.E. Metropolitan Filaret of Minsk (Belarus), at Faculty of Roman-Catholic Theology in Fribourg.
24 October 2004 - The Ecumenical event Prières et musique pour la paix (= Prayers and Music for Peace), on the occasion of the UN celebration, Saint Apostle Paul Cathedral, Geneva.
14 November 2004 -The Conference Des êtres humains pour des produits pharmaceutiques? (= Human Beings for Pharmaceutical Products?) - concerning the Law for using the human embrions, organised by EEC, Fribourg.
March - June 2005 - The Seminar La légende du Grand Inquisiteur de Dostoievski et ses commentaires théologiques (= The Legend of the Great Inquisitor of Dostoyevsky and Its Theological Commentaries), led by PhD Prof. Barbara Hallensleben (dean) and PhD Prof. Guido Vergauwen (vice-rector), organised through the Institute for Ecumenical Studies of the University of Fribourg. I presented the paper Discours à la mémoire de Dostoievski (= Discourse in the Memory of Dostoyevky, in French) by Vladimir Soloviev, 6 April 2005, Fribourg.
1-2 June 2005 - The International Colloquium Le dialogue interréligieux, 40 ans après le Concile (= The Interreligious Dialogue, 40 Years after the Council), Fribourg.
20 June 2005 - Colloquium with the PhD candidates in Canon Law at Fribourg, under the coordination of PhD Prof. Pier V. Aimone. I presented a comparative study between the current canonical doctrines in Orthodoxy and Roman-Catholicism concerning the impediments for matrimony.
13 January 2006 - Colloquium with the PhD candidates in Ecumenical and Dogmatic Theology, from the Faculty of Roman-Catholic Theology in Fribourg, coordinator PhD Prof. Barbara Hallensleben. I presented the paper La contribution du Prof. Dr. Ion BRIA à la promotion de l'œcuménisme (= The Contribution of PhD Prof. Ion Bria to the Promotion of Ecumenism, in French).
19 January 2006 - The Conference Le mariage civil et le mariage religieux en Europe (=The Civil Marriage and the Religious Marriage in Europe), PhD Prof. G. Barberini (Italy), University of Fribourg.
27 November 2007 - The International Symposium Religiile monoteiste şi rolul lor în societatea zilelor noastre, organizat de Centrul de Studii şi Cercetãri Religioase şi Juridico-Canonice al celor Trei Religii Monoteiste (mozaicã, creştinã şi islamicã) (= The Monotheistic Religions and Their Role in Nowadays Society), organised by the "Centre for Studies, Religious and Juridical-Canonical Research of the Three Great Monotheistic Religions (Mosaic, Christian and Islamic)", affiliated to the Faculty of Orthodox Theology in the University Ovidius of Constanţa, where I presented the scientific paper Instituţia cãsãtoriei şi implicaţiile ei canonice şi juridice în societatea zilelor noastre (= The Institution of Matrimony and its Canonical and Juridical Implications in Nowadays Society, in Romanian).
20 May 2008 - The Symposium Aspectele Cuvântului revelat şi importanţa acestuia în viaţa credincioşilor în mileniul al III-lea (= The Aspects of the Revealed Word and Its Importance in the Life of the Faithful in the 3rd Millenium), Constanţa, with the paper "Temeiurile biblice şi canonice ale propovãduirii cuvântului revelat" (= "The Biblical and Canonical Grounds for the Preaching of the Revealed Word", in Romanian), in collaboration.
9-12 September 2008 - The Symposium Mehedinţi - istorie, culturã şi spiritualitate (= Mehedinţi - History, Culture and Spirituality), Drobeta Turnu Severin, with the paper "Statutul preoţilor divorţaţi şi recãsãtoriţi în Biserica Ortodoxã. Unele aspecte biblice şi canonice" (=The Status of Divorced and Remarried Priests in the Orthodox Church. Several Biblical and Canonical Aspects, in Romanian), in collaboration, published in the volume Mehedinţi, istorie, culturã şi spiritualitate (= Mehedinţi, History, Culture and Spirituality), vol. I, Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2008, pp. 422-462.
10-12 September 2008 - The International Symposium of Canon Law The Place of Canonical Principles in the Organization and Working of Autocephalous Orthodox Churches, Arad, with the paper "The Principle of Ecclesiastical Autocephaly and the Problems of Inter-orthodox Jurisdiction. An Actual Ecclesiological and Canonical Contribution", published in the volume The Place of Canonical Principles in the Organization and Working of Autocephalous Orthodox Churches, The Canon Law International Symposium (10-12 Sept. 2008), Arad, 2008, pp. 220-243.
9-11 October 2009 - The History National Symposium 70 de ani de la reînfiinţarea Mitropoliei Olteniei (= 70 Years from the Reestablishment of the Metropolitanate of Oltenia), Tismana Monastery (auditor).
8-9 January 2010 - The International Colloquium Droit canon de l'Eglise Orthodoxe (= The Canon Law of the Orthodox Church), University of Strasbourg, organised by Prisme Centre, with the paper: La science du Droit Canon (canonistes orthodoxes) au cours des 19ème et 20ème siècles et la genèse de la science du Droit Canon au sein du monde orthodoxe (= The Science of the Canon Law (Orthodox Canonists) in the 19th and 20th Centuries and the Genesis of the Science of Canon Law in the Bosom of the Orthodox World, in French).
8-13 November 2010 - The intercultural workshop Metode interculturale de dezvoltare comunitarã (= Intercultural Methods of Community Development), organised by the Faculty of Theology in the University of Craiova (moderator).

XII. Participation at several events organised at the Orthodox Centre of the Ecumenical Patriarchate from Chambésy, in Geneva and Fribourg:
- the visit of the Ecumenical Patriarch Bartholomew I at Chambésy, December 2002.
- the enthronement of the new Metropolitan of Switzerland, His Eminence Jeremiah (president of CBE-KEK), 9th of March 2003, the Church of the Saint Apostle Paul in the Orthodox Centre of the Ecumenical Patriarchate, Chambésy/Geneva.
- the visit of His Eminence Metropolitan Filaret of Minsk at Chambésy and at the Ecumenical Council of the Churches (CEB), 10th of April 2003.
- as a member of the Association of Theologians in the University of Geneva I participated at several inter-Christian and interreligious events, in collaboration with the Autonomous Faculty of Protestant Theology.
- I was involved in the activities of social and religious assistance organised by the Association "Filantropia", of the Orthodox Centre of the Ecumenical Patriarchate from Chambésy, led by Ms. Georgette Vachicouras.
- I participated at numerous cultural events organised by the representatives of the Romanian Community in Geneva, being involved, together with other Romanian theologians, in keeping the cohesion of the community.
- I participated at the religious and cultural events from the Romanian churches in Geneva and Fribourg, as well as at the religious services of the Roman-Catholic Church in Fribourg, as a scholar of the Faculty of Roman-Catholic Theology.

XIII. Distinctions:
Πιττακιον, Letter of the Ecumenical Patriarch Bartholomew I of Constantinople, from the 27th of July 2005, following the postgraduate research studies at the Institute for Higher Studies in Orthodox Theology from Chambésy/Geneva-Switzerland (The Orthodox Centre of the Ecumenical Patriarchate), mentioning my rights and obligations as a theologian and teacher of the Ecumenical Patriarchate (the letter in is Greek).

XIV. Foreign Languages:
Modern Languages: French, English
Classical Languages: Latin, Ancient Greek