Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Alin Velea

Avatar

Paul Scherrer Institute, Villigen, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.psi.ch
Pagina web personala: http://old.infim.ro/~velea

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: B-9033-2011. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1984

Interese: Phase Change Materials, Amorphous Chalcogenides, X-ray Spectroscopy, X-ray Diffraction

flag Detalii:
Postdoc: Institutul Paul Scherrer, Elvetia, 2013 – prezent
- Studiul tranzitiei de la faza amorfa la faza cristalina in straturi subtiri suprapuse de materiale calcogenice folosind tehnici de sincrotron:
o Studii de difractie de radiatii X si spectroscopie de radiatii X pe straturi subtiri simple (GeTe, SnSe si GaSb) si suprapuse (GeTe/SnSe, GeTeGaSb si SnSe/GaSb), tratate si netratate termic, creeate prin metoda depunerii laser pulsate;
o Investigarea in-situ a cristalizarii si inter-difuziei in straturile subtiri simple si suprapuse;
o Studiul cristalizarii straturilor subtiri cu schimbare de faza simple si suprapuse tratate termic la diferite temperaturi folosind microscopia electronica de baleiaj.

Cercetator Stiintific: Institutul National De Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Romania, 2008-2013
- Studiul proprietatilor luminescente ale trisulfurii de arsen dopate cu pamanturi rare;
- Investigarea proprietatilor de senzor ale straturilor subtiri Langmuir-Blodgett dopate cu nanotuburi de carbon;
- Studiul difuziei argintului in trisulfura de arsen sub actiunea luminii ultraviolete, verde si alba;
- Microlentile din trisulfura de arsen si cristale fotonice obtinute prin iradierea cu laserul in femtosecunde a straturilor subtiri amorfe de trisulfura de arsen obtinute prin evaporare termica;

Doctorat: Universitatea din Bucuresti, Romania, 2008-2011
- Studiul materialelor cu schimbare de faza din sistemele Ge – Sb –Te si Sn – Se, dopate si nedopate, cu aplicatii in stocarea informatiei;t
- Modelarea procesului de tranzitie in materialele cu schimbare de faza calcogenice folosind tehnici ca Monte Carlo si Automate Celulare;
- Simularile au aratat ca defectele joaca un rol decisiv in viteza de comutare, concetratia optima de defecte fiind in jurul valorii de 25%;
- Exeperimentele au demonstrat ca doparea cu argint a materialelor studiate conduce la o crestere semnificativa a energiei de activare a cristalizarii.

flag Details:
Postdoc: Paul Scherrer Institute, Switzerland, 2013 – present
- Study of phase change in stacked chalcogenide thin films using synchrotron techniques:
o X-ray diffraction and X-ray spectroscopy studies of as-deposited and annealed pulsed laser deposited monolayers of GeTe, SnSe and GaSb, and double layers of GeTe/SnSe, GeTeGaSb and SnSe/GaSb;
o In situ investigations of crystallization and layer inter-diffusion of amorphous chalcogenide mono and double layers;
o Study of crystallization of mono and double phase change layers annealed at different temperatures by scanning electron microscopy.

Scientific Researcher: National Institute of Materials Physics, Romania, 2008-2013
- Study of the luminescent properties of rare earth doped arsenic trisulphide thin films;
- Investigations on the sensing properties of carbon nanotubes functionalized Langmuir - Blodgett layers;
- Silver diffusion study in arsenic trisulphide matrix obtained by ultraviolet, green light and broadband light irradiation of As2S3/Ag heterostructures;
- Arsenic trisulphide microlenses and photonic structures obtained through femtosecond laser irradiation of vacuum thermal deposited/pulsed laser deposited As2S3 thin films.

Doctoral Research: National Institute of Materials Physics, Romania, 2008-2011
- Study of undoped and metal doped chalcogenide phase change materials from the Ge – Sb –Te and Sn – Se systems for applications in data storage;
- Cellular Automata and Monte Carlo modelling of the switching process in chalcogenide phase change materials;
- Simulations showed that the defects in the material have a decisive role on the switching speed, the optimal concentration being around 25%;
- Experimental work revealed that silver doping leads to an increase in the activation energy of crystallization.