Inscriere cercetatori

Facebook

TANASE CONSTANTIN

Avatar

National Institute for Chemical-Phgarmaceutical Research and Development-ICCF-Bucharest, Bucuresi, .

E-mail: trimite un mesaj.

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: CVT-1950-2013. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1950

Interese: nucleoside, prostaglandine, produsi naturali

flag Detalii:
1972-1973 Curs pentru utilizarea radioizotopilor si a compusilor marcati.
-Sinteza de compusi organici marcati( mai mult de 30 composi, precum steroizi, nucleozide, nucleotide, proteine, aminoacizi, compusi activi biologic), in special cu tritiu, dar deasemenea cu I-123, F-18.
-Sinteze de conjugate haptenice pentru productia de anticorpi si de conjugate pentru marcarea cu I-123 utilizate in determinarea prin radioimunodozare (RIA) a testosteronului, cortizolului, cAMP-ului.
-Sinteza de precursori pentru marcare radioizotopica
- Sinteza totala stereocontrolata de prostaglandine naturale si analogi de sinteza, de la dezvoltare tehnologica la microproductie (>1.5 milioane Euro exportate)
-Dezvoltare tehnologica pentru steroidul Trimegestone, pentru un partener italian.
Technological development for steroid, for an Italian partner.
-Dezvoltare tehnologica pentru steroidul antitumoral Fulvestrant, pentru un partener italian.
- Sinteza de compusi optic activi prin procedee chimice.
- Sinteze de noi analogi nucleozidici si nucleozide carbociclice cu fragmentul glicozidic modificat.
- Sinteze la temperaturi foarte scazute(<-70şC) in atmosfera inerta.
- Sinteze stereocontrolate, precum: olefinare Wittig,olefinare Horner-Emmons, reduceri stereocontrolate de enone, Mitsunobu, etc
- Lucrari in mediu anhidru inert cu hidruri (DIBAL, BH3), ilide, base tari (NaH, tBuOK), reactivi de reducere stereoselectiva, catalizatori speciali pentru reactia Vorbruggen, etc.
-Purificare prin cromatografie pe coloana de la miligrame la sute de grame pe sarja.
-1997: Teza doctorat in 'Tehnologia substantelor organice' cu titlul:" Sinteze de compusi biciclo[3.3.0]octanici utilizati pentru obtinerea analogilor de carbaciclina si izocarbaciclina si a analogilor prostaglandinici"

flag Details:
1972-1973 Course for use of radioisotopes and labelled compounds
-Organic synthesis of labelled compounds (more than 30 compounds, like steroids, nucleosides, nucleotides, proteins, aminoacids, biologically active compounds), especially with tritium,but also with 123I, 18F.
-Synthesis of haptene conjugates for antibody production and of conjugates for 123I labelling used in RIA determination of testosterone, cortisol, cAMP.
-Synthesis of precursors for radioisotope labelling
- Total stereocontrolled synthesis of natural prostaglanins and prostaglandin analogues from technological development to microproduction (>1.5 milion Euro exported)
-Technological development for Trimegestone steroid, for an Italian partner.
-Technological development for the antitumor steroid Fulvestrant, for an Italian partner.
- Synthesis of optically active compounds by chemical methods
- Synthesis of new nucleoside and carbocyclic nucleoside analogues with modified sugar moiety.
- Synthesis at very low temperature (<-70şC) in inert atmosphere.
- Stereocontrolled synthesis, like Wittig, Horner-Emmons stereoselective olefination, stereocontrolled enone reduction, Mitsunobu, etc.
- Works in inert anhydrous atmosphere with hydrides (DIBAL, BH3), ylides, strong bases (NaH, tBuOK), stereoselective reduction reagents, special catalysts for Vorbruggen reaction, etc.
-Column chromatography purification from mgs tu hundred of grams.
-1997:PhD in "Technology of organic synthesis" with: "Sintheses of biciclo[3.3.0]octane compounds used for obtaining carbacyclin and isocarbacyclin analogs and prostaglandin analogs"