Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Sevastian Liviu Bocîi

Avatar

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Arad, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.uav.ro

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: C-8796-2011. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1965

Interese: Classic and high speed railway vehicles (Braking systems, Traction systems, Calculus and construction of railway vehicles structure, Dynamic problems, Vehicle-Rail Interaction, The Wind and its Effects on High Speed Trains, etc.), High Speed Train Diagnosis, Transport Logistic, Legislation, standards and quality in transportation, Technique of high-speed rail, Transport systems, Engineering of transport systems.

flag Details:
Profesor universitar (O.M.Ed.C nr. 4084/04.06.2003)

Teza de doctorat:
Contribuţii la frânarea vagoanelor de cãlãtori de mare vitezã (susţinutã la 05.12.1997 la Facultatea de Mecanicã, Universitatea Politehnica Timişoara, conducãtor ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Vasile HOANCÃ).

CÃRţI PUBLICATE(dupã 2000):
1. Bocîi, L.S. (coordonator), 2003, High Speed Railway Vehicles (Traction and Braking Systems). Theoretical, Practical and Social Aspects, Editura Mirton Timişoara, ISBN: 973-661-131-0, 196 pag.
2. Bocîi, L.S. , 2006, Sisteme de frânare pentru vehicule feroviare şi urbane, Ediţia a II a, Editura Mirton Timişoara, ISBN: 973-661-504-9, 334 pag.
3. Bocîi, L.S., Nicanor Ursua Lezaun, 2009, Metodología de autoaprendizaje y autoevaluación en el área de estudio: Ingeniería ferroviaria, Editura Mirton Timişoara, ISBN: 978-973-52-0705-2, 246 pag.

LUCRÃRI şTIINţIFICE PUBLICATE (dupã anul 2000)ÎN REVISTE DE SPECIALITATE (din ţarã şi strãinãtate):
1. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, 2000, Comanda încãlzirii cabinei de conducere şi a salonului de pasageri, Analele Universitãţii "Aurel Vlaicu" din Arad, Seria Mecanica, Fascicola: Rezistenţa Materialelor, Material Rulant de Cale Feratã, Fizicã, Arad, 31 - 34
2. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, 2000, Etude sur le changement du systeme d'actionnement électrique au métro en Roumanie, Buletinul ştiinţific al Universitãţii "Politehnica" din Timişoara secţiunea Mecanica, TOM 44(59), 121 -126
3. Liviu Sevastian Bocîi, Ioan Velescu, Ioan Bele, 2000, Disposítifs pour la mesure de la capacité de freinage pour les wagons équipés de frein á disque, Buletinul ştiinţific al Universitãţii "Politehnica" din Timişoara secţiunea Mecanica, TOM 44(59), 127 - 130
4. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, 2000, L'importance des essais expérimentaux au système d'actionnement en courant continu avec VTC pour le métro, Buletinul ştiinţific al Universitãţii "Politehnica" din Timişoara secţiunea Mecanica, TOM 44(59), 115 - 120
5. Liviu Sevastian Bocîi, 2001, A comparative analysis of brakes constructives applied to high speed railway vehicles, STOL (Spanish Trains On Line - Trenes Españoles enInternet) http://www.cuerpo8.es/STOL/tecnico/STOLcomparative.html
6. Liviu Sevastian Bocîi, 2001, Algunas consideraciones acerca de la enseñanza superior técnica en el tercer milenio (español - euskara), Euskonews & Media nr. 116, ISSN 1139 - 3629, (www.euskonews.com/0116zbk/gaia11601eu.html).
7. Liviu Sevastian Bocîi, 2001, Parámetros de análisis de los sistemas de frenado. Coeficiente de absorción de la energía cinética del vehículo ferroviario de alta velocidad, STOL (Spanish Trains On Line - Trenes Españoles en Internet), www.cuerpo8.es/STOL/tecnico/imgtecnicas/frenado.pdf.
8. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, 2001, Determinación de las inductividades de las ramas de metro con VTC, STOL (Spanish Trains On Line - Trenes Españoles en Internet) www.cuerpo8.es/STOL/tecnico/imgtecnicas/inductiv.pdf.
9. Liviu Sevastian Bocîi, 2001, La influencia del tamaño de la superficie de fricción del disco de freno sobre la temperatura de la superficie de fricción, calculada mediante el método de Hasselgruber, High-Speed Railway Vehicles. Theoretical, Practical and Social Aspects, ISBN: 973-585-729-4, pag. 49 - 62.
10. Liviu Sevastian Bocîi, 2002, La influencia del numero de discos de freno por eje sobre el poder de frenada en trenes de alta velocidad , revista INGENIERIAS (revista indizada en: Latindex, (http://www.latindex.unam.mx), Periódica (http://www.dgbiblio.unam.mx/periodica.html), CREDI(http://www.oei.es/indice_credi.htm), DOAJ (Directory of Open Access Journals), (http://www.doaj.org/bpguide), Dialnet (http://dialnet.unirioja.es), Actualidad Iberoamericana (http://www.citchile.cl/b2c.htm), LivRe), ISSN:1405-0676, Universidad Autónoma de Nuevo León México vol. V, no. 14, 14 - 18, Enero - Marzo 2002.
11. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, 2003, Turning the bus body in to a low floor trolley, Buletinul ştiinţific al Universitãţii "Politehnica" Timişoara, Tom 48 (62) Mecanicã, Fascicula 2, ISSN 1224-6077, 91-94.
12. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, 2003, Building a low floor tram, driven by an asynchronous engine and speed adjustment with frequency invertor, Buletinul ştiinţific al Universitãţii "Politehnica" Timişoara, Tom 48 (62) Mecanicã, Fascicula 2, ISSN 1224-6077, 95-98.
13. Bocîi, L.S., 2003, Programa de calculo de la temperatura en ruedas de ferrocarril durante la frenada, INGENIERIAS (revista indizada en: Latindex, (http://www.latindex.unam.mx), Periódica (http://www.dgbiblio.unam.mx/periodica.html), CREDI(http://www.oei.es/indice_credi.htm), DOAJ (Directory of Open Access Journals), (http://www.doaj.org/bpguide), Dialnet (http://dialnet.unirioja.es), Actualidad Iberoamericana (http://www.citchile.cl/b2c.htm), LivRe), ISSN:1405-0676, Universidad Autonoma de Nuevo Leon Mexico vol. VI, no. 21, 25 - 32, Octubre - Diciembre 2003.
14. Bele, I., Bocîi, L.S., 2003, La modernización de la tracción eléctrica con regulación reostatica de un tren metropolitano, REVISTA FACULTAD DE INGENIERIA, http://ingenieria.udea.edu.co/grupos/revista/revistas/nro024/index.html, (indizada en: Thomson Reuters Web of Knowledge (fost ISI), (http://www.scielo.cl)), SCOPUS (http://www.scopus.com), PASCAL, nr. 24, 115-120, Universidad de Antioquia Columbia, ISSN 0120 - 6230, FIR 0,089 (2010).
15. Bele, I., Bocîi, L.S., 2003, Modificaciones requeridas paralelamente con el cambio del sistema de accionamiento del metro de Bucarest, REVISTA FACULTAD DE INGENIERIA, http://ingenieria.udea.edu.co/grupos/revista/revistas/nro026/index.html, (indizada en: Thomson Reuters Web of Knowledge (fost ISI), (http://www.scielo.cl)), SCOPUS (http://www.scopus.com), PASCAL, no. 26, 153-158, Universidad de Antioquia Columbia, ISSN 0120 - 6230, FIR 0,089 (2010).
16. Tiberiu Mãnescu, Liviu Sevastian Bocîi, Ion Copaci, Camelia Pinca Bretotean, 2003, Estudio de las tensiones en válvulas biplanas tipo mariposa, Revista Facultad de Ingenieria, http://ingenieria.udea.edu.co/grupos/revista/revistas/nro030/index.html, (indizada en: Thomson Reuters Web of Knowledge (fost ISI), SciELO, (http://www.scielo.cl)), SCOPUS (http://www.scopus.com), PASCAL, nr. 30, Diciembre 2003, 125-130, Universidad de Antioquia Columbia, ISSN 0120 - 6230, FIR 0,089 (2010).
17. Bele, I., Bocîi, L.S., 2003, La transformación de un vehículo eléctrico, con la regulación con VTC (variador de tensión continua) en un vehículo con inversor de frecuencia y motor eléctrico asíncrono, Revista Facultad de Ingenieria, http://ingenieria.udea.edu.co/grupos/revista/revistas/nro030/index.html, (indizada en: Thomson Reuters Web of Knowledge (fost ISI), SciELO, (http://www.scielo.cl)), SCOPUS (http://www.scopus.com), PASCAL, no. 30, Diciembre 2003, 148-154, Universidad de Antioquia Columbia, ISSN 0120 - 6230, FIR 0,089 (2010).
18. Bocîi, L.S., 2008, Marea vitezã feroviarã. Scurt istoric, partea I, Secţiune în timp şi spaţiu, Univers Ingineresc (bilunar de opinie şi informare al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România), nr. 12 (418), pag. 4-5, ISSN 1223 - 0294, (www.agir.ro/.../marea_viteza_feroviara_2156.html).
19. Bocîi, L.S., 2008, Marea vitezã feroviarã. Scurt istoric, partea II, Secţiune în timp şi spaţiu, Univers Ingineresc (bilunar de opinie şi informare al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România), nr. 13 (419), pag. 4-5, ISSN 1223 - 0294 (www.agir.ro/.../marea_viteza_feroviara_2156.html).
20. Adrian Tãnase, Mihai Olariu, Aurel Pãdureanu, Liviu Sevastian Bocîi, 2008, Researches on Diagnosis Methods for Carriages in Order to Increase the Railway Transport Safety and Security, Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, Tomul LIV (LVIII), Fasc. 3, secţia Construcţii de Maşini, pag. 217-222.
21. Gabriela Cristescu, Liviu Sevastian Bocîi, Laurenţiu Jitaru, 2008, Assessing the ecologic-economic efficiency of an investment policy, Creative, Math. & Inf. 17(2008), No. 3, 381 - 391, and online version at: http://creative-mathematics.ubm.ro/, BDI (Zentralblatt MATH), (Print Edition: ISSN 1584-286X; Online Edition: ISSN 1843-441X).
22. Bocîi, L.S., 2010, The influence of temperature variation of the physical properties of the materials of the elements of the friction coupling on a disk brake, upon the characteristics of braking in the braking stopping, revista Metalurgia Internaţional (ISI, FIR: 0,173/2009), www.metalurgia.ro/metalurgia_int.html, Special Issue nr. 8 (2010), ISSN: 1582-2214, pag. 5-14.
23. Bocîi, L.S., 2011, The influence of the braking time on heat flow through the friction surfaces of the friction elements of disk brakes for railway vehicles, revista TRANSPORT (ISI, FIR: 2,88688), www.transport.vgtu.lt, volume 26, Issue 1, DOI: 10.3846/16484142.2011.563494, Online ISSN: 1648-3480, Print ISSN: 1648-4142, pag. 75 -78.
24. Bocîi, L.S., 2011, Determination of the friction surface temperature by the Hasselgruber method using brake disc with different physical properties, revista Metalurgia Internaţional www.metalurgia.ro/metalurgia_int.html, (ISI, FIR: 0,173/2009), vol. XVI, no. 8 (2011), ISSN: 1582-2214, pag. 42 - 47.
25. Igreţ, S.V., Negrilã, R.I., Bocîi, L.S., 2011, Study of the materials used in the manufacturing of a tubular camshaft, revista Metalurgia Internaţional www.metalurgia.ro/metalurgia_int.html, (ISI, FIR: 0,173/2009), vol. XVI, no. 9 (2011), ISSN: 1582-2214, pag. 46 - 52.
26. Gheorghe Sima, Gheorghe Huţiu, Liviu Sevastian Bocîi, 2012, Technological aspects of assembling and processing narrow tubes, Revista Facultad de Ingenieria, no. 64, 195-199, 2012, Universidad de Antioquia Columbia, ISSN 0120 - 6230, http://ingenieria.udea.edu.co, FIR 0,089 (2010);
27. Valentin Dan Müller, Liviu Sevastian Bocîi, 2012, The modelling and the simulation of the electric driving system synchronous generator-induction motor, Scientific Bulletin of the ,,Politehnica" University of Timişoara, Transaction on Mechanics, vol. 57(71), Issue 2 , ISSN: 1224 - 6077, pp 17-22;
28. Bocîi, L.S., Müller, V.D., 2013, Mathematical model of three-phase induction machine connected to advanced inverter for traction system for electric trolley, Anais da Academia Brasileira de Ciências (Annals of the Brazilian Academy of Sciences), (ISI, FIR: 1,09), no. 85(2), ISSN: Print: 0001-3765, Online: 1678-2690, pag. 849 - 858, http://dx.doi.org/10.1590/S0001-37652013005000028;
29. Müller, V.D., Gana O., Bocîi, L.S., Popa, M., 2013, The leading of the aeolian power systems in order to maximize the power and to flatten the fluctuations of the generated power, Revista Facultad de Ingenieria , http://ingenieria.udea.edu.co, (indizada en: Thomson Reuters Web of Knowledge (fost ISI), SciELO, (http://www.scielo.cl)), SCOPUS (http://www.scopus.com), PASCAL, ISSN: 0120 - 6230, în curs de publicare (ref: 42 - 12), FIR 0,089 (2010).

LUCRÃRI şTIINţIFICE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTÃRI şTIINţIFICE NAţIONALE şI INTERNAţIONALE (dupã anul 2000):
1. Bele, I., Bocîi, L.S., 2001, Simplificarea instalaţiei de frânare la metrou, Simpozionul ştiinţific Internaţional "UNIVERSITARIA ROPET 2001" Petroşani, 18 - 20 octombrie 2001, Inginerie Mecanicã, ISBN 973-85398-5-4, pag. 89 - 92.
2. Bele, I., Bocîi, L.S., 2001, Determinarea puterii motoarelor de tracţiune la metrou, Simpozionul ştiinţific Internaţional "UNIVERSITARIA ROPET 2001" Petroşani, 18 - 20 octombrie 2001, Inginerie Electricã, ISBN 973-85398-7-0, pag. 257 - 262.
3. Bocîi, L.S., Bele, I., Caracteristicile generatorului sincron de tracţiune pentru vehiculele feroviare cu motoare termice, Simpozionul ştiinţific Internaţional "UNIVERSITARIA ROPET 2001" Petroşani, 18 - 20 octombrie 2001, Inginerie Electricã, ISBN 973-85398-7-0, pag. 252 - 256.
4. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, 2002, Calculul energetic al acţionãrii cu maşina de curent continuu şi metode de reducerea lui la metrou. Partea I, Simpozionul ştiinţific Internaţional "UNIVERSITARIA ROPET 2002" Petroşani, Inginerie Electricã, ISBN 973-8435-23-4, pag.15-18.
5. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, 2002, Calculul energetic al acţionãrii cu maşina de curent continuu şi metode de reducerea lui la metrou. Partea II, Simpozionul ştiinţific Internaţional "UNIVERSITARIA ROPET 2002" Petroşani, Inginerie Electricã, ISBN 973-8435-23-4, pag. 19-22.
6. Liviu Sevastian Bocîi, Ioan Bele, 2002, Caracteristicile generatorului sincron la transmisiile în curent alternativ-curent continuu. Scheme de comandã şi reglare, Simpozionul ştiinţific Internaţional "UNIVERSITARIA ROPET 2002" Petroşani, Inginerie Electricã, ISBN 973-8435-23-4, pag. 27-30.
7. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, 2002, Perfecţionarea sistemului de acţionare electricã la metrou, Simpozionul ştiinţific Internaţional "UNIVERSITARIA ROPET 2002" Petroşani, Inginerie Electricã, ISBN 973-8435-23-4, pag. 23-26.
8. Bãlaş Marius, Bãlaş Valentina, Liviu Sevastian Bocîi, Ioan Radu, Koles, 2002, The real-time evaluation of the weariness of the disk brake, 8-th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies, VSDIA 2002, Budapest, Hungary, pag. 241-246, ISBN: 963 420 8177, (http://www.scopus.com).
9. Copaci, I., Bocîi, L.S., Bele, I., Olaru, S., 2003, Studiul asupra forţelor care acţioneazã asupra vehiculului în timpul şocului provocat de tamponare, Simpozionul ştiinţific Internaţional "UNIVERSITARIA ROPET 2003" Petroşani, Inginerie Mecanicã, pag. 81-84, ISBN 973-8260-37-X.
10. Copaci, I., Bocîi, L.S., Bele, I., Olaru, S., 2003, Studiul asupra determinãrii experimentale a caracteristicilor izolatorilor de şoc destinaţi echipãrii vehiculelor feroviare, Simpozionul ştiinţific Internaţional "UNIVERSITARIA ROPET 2003" Petroşani, Inginerie Mecanicã, pag. 85-90, ISBN 973-8260-37-X.
11. Bele, I., Copaci, I., Bocîi, L.S., 2003, Transformarea sistemului de încãlzire cu combustibil în sistem de încãlzire electric la troleibuz, Simpozionul ştiinţific Internaţional "UNIVERSITARIA ROPET 2003" Petroşani, Inginerie Mecanicã, pag. 155-159, ISBN 973-8260-37-X.
12. Copaci, I., Bocîi, L.S., Bele, I., Olaru, S., 2004, Asupra comportãrii în exploatarea a vagoanelor de marfã la solicitãrile de şoc ce apar datoritã tamponãrii, Simpozionul ştiinţific Internaţional "UNIVERSITARIA ROPET 2004" Petroşani, 15 - 16 octombrie 2004, Inginerie Mecanicã, pag. 31-36, ISBN: 973-8260-69-8.
13. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, Ion Copaci, Camelia Petrescu, Ion Strãinescu, Cristian Gavra, 2004, Studiu privind amplasarea aparatelor şi agregatelor pe troleibuzul solo cu chopper în conformitate cu normele interne şi europene, Simpozionul ştiinţific Internaţional "UNIVERSITARIA ROPET 2004" Petroşani, 15 - 16 octombrie 2004, Inginerie Mecanicã, pag. 23-25, ISBN: 973-8260-69-8.
14. Copaci Ion, Mãnescu Tiberiu ştefan, Bocîi Liviu Sevastian, Olaru Stelian, Hrâncu Aurora, 2005, Asupra solicitãrilor variabile şi de şoc ce apar în exploatarea la boghiul Y25-Lsdi de 22,5t/osie, Proceedings CDM 2005 a IV-a conferinţã de dinamica maşinilor cu participare internaţionalã, volumul I, 27-28 mai 2005, Braşov ISBN 973-635-511-X, pag. 125-130
15. Copaci Ion, Mãnescu Tiberiu ştefan, Bocîi Liviu Sevastian, Olaru Stelian, Loga Caius, 2005, Studiul asupra siguranţei contra deraierii boghiului Y25-Lsdi cu sarcina pe osie de 22,5t/osie, Proceedings CDM 2005 a IV-a conferinţã de dinamica maşinilor cu participare internaţionalã, volumul I, 27-28 mai 2005, Braşov ISBN 973-635-511-X, pag. 131-137
16. Valentin Müller, Liviu Sevastian Bocîi, 2006, The Behavior of the Induction Machine at the Modification of the Power-Supply Frequency, XIth International Conference, Man in the Knowledge Based Organization, Conference Proceedings VIII, Land Forces Academy Publishing House, pag. 67 - 72, Sibiu, 23 - 25 November, 2006.
17. Copaci, I., Bocîi, L.S., 2006, Evaluation et adaptation de la distribution de pression dans les systèmes de freins a disque, JEF 2006 (5 éme Journée Européennes du Freinage), Proceedings of the European Conference on Braking, 8, 9th November, 2006, Lille France, pag. 411- 418 (http://www.jef2006.com).
18. Liviu Sevastian Bocîi, Ioan Bele, Daniela Anişoara Bocîi, 2007, The influence of tunnel factor upon aerodynamics resistance at advancing of fast trains, ICEM 2007, Annals of the University of Petroşani, Mechanical Engineering, vol. 9 (XXXVI), Part I, ISSN 1454-9166, pag. 33 - 38;
19. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, 2007, Registering and Transmiting Data System for Traction Vehicle, ICEM 2007, Annals of the University of Petroşani, Mechanical Engineering, vol. 9 (XXXVI), Part I, ISSN 1454-9166, pag. 15 - 20;
20. Liviu Sevastian Bocîi, Ion Copaci, Valentin Müller, Daniela Anişoara Bocîi, 2007, The influence of the wind upon the resistance at advancing of high speed trains, The 12th International Conference: The Knowledge based Organization, Applied Mechanics, Military Technical Systems and Technologies (Conference Proceeding X), Sibiu, 11th - 14th June 2007, Land Forces Academy Publishing House, pag. 216 - 224.
21. Liviu Sevastian Bocîi, Ion Copaci, 2007, Experimental Investigations on the Force given by the Pressure of the Friction Garniture on the Brake Disk, Scientific symposium "Transport and Logistics - Post- E.U. Integration Development", Timişoara, 2-3 November 2007, Scientific Bulletin of the Polytechnic University of Timişoara, Romania, Transactions on MECHANICS, Tom 52 (66), Fasc. 7, ISSN 1224 - 6077, pag. 81- 86.
22. Vasile Rãdulescu, Ioan Strãinescu, Emil Tudor, Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, Cristian Gavra, 2007, Testing Experimental Models for an Advanced Electrical Traction System with Frequency Inverters, Scientific symposium "Transport and Logistics - Post- E.U. Integration Development", Timişoara, 2-3 November 2007, Scientific Bulletin of the Polytechnic University of Timişoara, Romania, Transactions on MECHANICS, Tom 52 (66), Fasc. 7, ISSN 1224 - 6077, pag. 87-92.
23. Liviu Sevastian Bocîi, Daniela Anişoara Bocîi, 2007, The influence of air density variation upon the resistance at advancing of high speed trains, The 13th International Conference: The Knowledge based Organization, Applied Mechanics, Military Technical Systems and Technologies (Conference Proceedings 9), Sibiu, 22th - 25th November 2007, Land Forces Academy Publishing House, pag. 198-203.
24. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, Ilarion Hotea, Vasile Rãdulescu, 2007, Studies an analysis regarding the transformation of a bus coachwork into a trolleybus coachwork, The 13th International Conference: The Knowledge based Organization, Applied Mechanics, Military Technical Systems and Technologies (Conference Proceedings 9), Sibiu, 22th - 25th November 2007, Land Forces Academy Publishing House, pag. 191-197.
25. Nicolae Horodniceanu, Liliana Preda, Aurel Pãdureanu, Liviu Sevastian Bocîi, 2007, Cercetãri privind metode de diagnozã ale vagoanelor de cãlãtori în vederea creşterii siguranţei şi securitãţii în transportul pe calea feratã (Diagnoza), CEEX, Programul de cercetare de excelenţã 2005 - 2008, UCP AMTRANS (Consorţiul IPA SA - SIAT SA), Contribuţii ştiinţifice, Bucureşti 2007, pag. 35-38.
26. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, Ioan Strãinescu, Valentin Müller, Mihaela Popa, 2008, Caracteristicile de funcţionare pentru echipamentele de acţionare a troleibuzului cu motor asincron, AFASES 2008, (Scientific Research and Education in the Air Force), Air Force Academy "Henri Coandã", Braşov 16-18 may 2008, ISBN: 978-973-8415-56-0, pag. 448-455.
27. Adrian Tãnase, Mihai Olariu, Aurel Pãdureanu, Liviu Sevastian Bocîi, 2008, Research with regard to the methods used for diagnosing the passenger cars in order to increase the safety and security in rail transport (diagnosis), COMEFIM '9, The 9th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering, "Gh. Asachi" Technical University of Iasi, MECHANICAL ENGINEERING FACULTY, Department of Machine Design and Mechatronics, Session: Metrology - Measuring Instruments and Systems, 12th - 14th June 2008, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Tomul LIV (LVIII), fascicula 3, secţia Construcţii de maşini, pag. 217- 222 (www.mec.tuiasi.ro/comefim08.html).
28. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, Valentin Müller, Mihaela Popa, 2008, The traction behaviour of the three-phase induction machine at power-supply time modulation, Scientific symposium "Transport and Logistics - Post adhering Development", Timişoara, 16-17 October 2008, Scientific Bulletin of the Polytechnic University of Timişoara, Romania, Transactions on MECHANICS, Tom 53 (67), Fascicola S2, ISSN 1224 - 6077, pag. 37-40.
29. Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, Valentin Müller, Mihaela Popa, 2009, The performances of the synchronous motor with permanent magnets using in trolley-bus traction, AFASES 2009 (Scientific Research and Education in the Air Force), Air Force Academy "Henri Coandã", Braşov 20-22 may 2009, Electrical and Electronical Engineering, ISBN: 978-973-8415-67-6, pag. 669-673, (www.afahc.ro/sesiune/program.pdf).
30. Liviu Sevastian Bocîi, Valentin Müller, Ioan Bele, 2010, Análisis de los procesos eléctricos del arranque de los vehículos ferroviarios con motores de tracción asíncronos, ICITF 2010 (I Congreso Internacional de Tecnología Ferroviaria), 12 - 14 abril de 2010, Zaragoza, España, ISBN 978.84.614.2068.1, pag. 49-51 (http://ctf2010.unizar.es).
31. Liviu Sevastian Bocîi, Ioan Bele, 2010, Experiments concerning the replacement of an electrical braking system based on an independent excitation generator with a system based on a series excitation generator, JEF 2010 (6th European Conference on Braking), Proceedings of the European Conference on Braking, 24-25 November, 2010, Lille, France, (http://www.jef2010.com).
32. Valentin Dan Müller, Liviu Sevastian Bocîi, 2011, The modelling and the simulation of the electric driving system synchronous generator-induction motor, Zilele Academice Timişene, Ediţia a XII a, Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnicã şi Electroenergeticã, Blv. Vasile Pârvan nr. 2, sala D104.
33. Liviu Sevastian Bocîi, Valentin Müller, 2011, The determination of the coordinates of the oscillation center for the frame of a railway vehicle bogie, ICRT 2011 (International Meeting on Rail Transport Technology - II Congreso Internacional de Tecnología Ferroviaria), 13 - 16 junio de 2011, Zaragoza, España, (http://railspain.unizar.es).

PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE PE BAZÃ DE CONTRACT/GRANT PRECUM şI ALTE LUCRÃRI DE CERCETARE-DEZVOLTARE (dupã anul 2000):
1. Studiul, cercetarea şi elaborarea calculelor de rezistenţã cu elemente finite, dupã un program Algor, la carcasa vagonului de cãlãtori AVA 200, contract de cercetare nr. 58/28.11.2003, beneficiar SC ASTRA Vagoane Cãlãtori SA Arad, responsabil ştiinţific.
2. Troleibuz pentru transportul urban de cãlãtori "SOLO cu chopper" cu recuperare de energie la frânare şi cu asigurarea condiţiilor de transport de persoane cu handicap major conform directivelor CE 85/2001, pentru asigurarea compatibilitãţii cu sistermul european, Proiect AMTRANS (2004-2006), parteneri: ICPE Bucureşti, ICPE SAERP Bucureşti, SC ASTRA BUS Arad, responsabil ştiinţific proiect.
3. Cercetãri privind dezvoltarea unor sisteme performante de monitorizare şi control al elementelor de rulare pentru îmbunãtãţirea mentenanţei şi siguranţei transportului feroviar (MASPROF), proiect CEEX - INFOSOC (PC-D03-PT20-1080), parteneri: INCDMF Bucureşti, SC ASTRA Vagoane Cãlãtori SA Arad, SC AEROFINA SA Bucureşti, 2005-2008, responsabil ştiinţific proiect.
4. Cercetãri privind metode de diagnozã ale vagoanelor de cãlãtori în vederea creşterii siguranţei şi securitãţii în transportul pe calea feratã (DIAGNOZÃ), proiect CEEX - AMTRANS (PC-D07-PT20-1077), parteneri: INCDMF Bucureşti, SC ASTRA Vagoane Cãlãtori SA Arad, SC AEROFINA SA Bucureşti, 2005-2008, director de proiect.
5. Cercetãri privind implementarea unui sistem ecologic etanş, vacuumatic de toalete pentru vagoanele de cãlãtori în transportul pe calea feratã (ECO-TOALETA), proiect CEEX - AMTRANS (PC-D07-PT20-1078), parteneri: INCDMF Bucureşti, SC ASTRA Vagoane Cãlãtori SA Arad, SC AEROFINA SA Bucureşti, 2005-2008, responsabil ştiinţific proiect.
6. Impactul social economic şi ecologic al racordãrii României la reţeaua paneuropeanã de transport (IMPACT), proiect CEEX (modulul II), 2006-2007, parteneri: ICPE Bucureşti, SC ASTRA BUS Arad, director proiect.
7. Troleibuz acţionat cu invertor trifazat şi motor de curent alternativ, cu podea coborâtã, conform normelor Uniunii Europene (TAITMA-NE), proiect CEEX (modulul I - Dezvoltare produs-sistem), 2007-2010, parteneri: Societatea de Acţionãri Echipamente şi Redresoare de Putere Bucureşti; Institutul de Cercetãri şi Proiectãri în Electrotehnicã Bucureşti; Fundaţia Academia Comercialã Satu Mare; Comitetul Electrotehnic Român; SC Astrabus SRL Arad, responsabil ştiinţific proiect.
8. Sistem avansat de tracţiune electricã cu invertoare de frecvenţã şi motoare de curent alternativ pentru troleibuze (INOVARE), proiect CEEX (modulul I - Dezvoltare produs-sistem), 2007-2010, parteneri: SC ASTRA BUS Arad, ICPE Bucureşti, SAERP Bucureşti, director de proiect.
9. La naturalización de la filosofía: Una reflexión metafilosófica en el contexto de la cultura contemporánea (EHU09-03), proyecto de investigación, entidad financiadora: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Bilbao, España; investigador principal: José Ignacio Galparsoro (UPV-EHU); duración: 03.12.2009 - 03.12.2011, miembro en el equipo de investigación.
10. La sostenibilidad como paradigma post-kuhniano: Sistemas de distribución del conocimiento, responsabilidad social y ética del cambio climático, proyecto de investigación, entidad financiadora: Cátedra UNESCO de desarrollo sostenible y educación ambiental de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Bilbao y Gobierno Vasco; investigador principal: Ignacio Ayestarán (UPV-EHU); duración: 05.03.2009 - 04.03.2011, miembro en el equipo de investigación.

CONFERINţE INVITATE: 34 (CCIA Arad, Universidad del Pais Vasco de Bilbao, Universidad de Zaragoza).
Profesor invitat în programul de doctorat: Nuevas Tecnologías en Automoción, Departamento: Ingeniería Mecánica (5004), Centro: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (126), Universidad de Zaragoza, periodo: febrero - junio, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Lugar: Edificio Betancourt (Campus Río Ebro). Temario (Tematica): Dinamica cãii de rulare; Dinamica materialului rulant; Interacţiunea vehicul-cale; Interacţiunea pantograf - catenarã. Problemática vântului în marea vitezã feroviarã.
Co-chairman (vicepreşedinte) al secţiunii Electrotehnicã, domeniul Inginerie Electricã (Electrical Engineering), Simpozionul Internaţional "Universitaria ROPET 2002", 17-19 octombrie 2002, Petroşani.
Chairman al secţiunii Maşini şi echipamente tehnologice, domeniul Inginerie Mecanicã (Mechanical Engineering), Simpozionul Internaţional "Universitaria ROPET 2004", 15 octombrie 2004, Petroşani.
Membru: The International honorary committee, International Multidisciplinary Conference, North University of Baia Mare, Romania, may 17-18, 2007.
Membru: The International scientific committee, Scientific symposium "Transport and Logistics - Post- E.U. Integration Development", Timişoara, 2-3 November 2007.
Membru: The International scientific committee, Scientific symposium "Transport and Logistics - Post- E.U. Integration Development", Timişoara,16-17 October 2008.
Membru: The International scientific committee, Second International Congress Automotive, Safety and Environment (SMAT 2008), Craiova, 23-25 October 2008, (http://mecanica.ucv.ro/smat2008/img/content/ProgramSMAT2008.pdf).

MEMBRU ÎN CONSILII şI COMITETE EDITORIALE ALE UNOR REVISTE DIN ţARÃ şI STRÃINÃTATE:
Membru: Consiliul Editorial al revistei INGENIERIAS (Universidad Autónoma de Nuevo León Méjico), ISSN: 1405-0676, (http://ingenierias.uanl.mx/directorio.html), revistã indexatã în: Latindex, Periódica, CREDI, DOAJ, Dialnet, Actualidad Iberoamericana, LivRe (pânã în anul 2010).
Membru: Scientific Board al Buletinului ştiinţific al Universitãţii "Politehnica" din Timişoara, România, Seria ştiinţe Economice şi Socio-Umane (Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timişoara, Romania, Transactions on Economics and Social Science) ISSN: 1583-7475.
2011 Reviewer of WSEAS and affiliates conferences and journals (www.worldses.org/reviewers2011.html)
2 - 4 mai 2012: Member in the Program Comittee of the 1st International Conference on Sustainable Cities, Urban Sustainability and Transportation, University of Algarve, Faro, Portugal, May 2-4, 2012, www.naum.org/conferences/2012/faro/scust.htm
1 - 3 iulie 2012: Member in the Program Comittee of the 1st International Conference on Materials, Energy, Planning, Transportation for Enviromental Protection and Sustainable Economy, ISEP Porto, Portugal, July 1 - 3, 2012, www.naum.org/conferences/2012/porto/meptepse.htm.

EXPERTIZÃ şI EVALUARE:
Expert evaluator CNMP (Centrul Naţional de Management Programe): evaluarea unui numãr de 14 granturi de cercetare.
Expert evaluator ARACIS: Evaluarea a trei programe de studii.
Expert pe termen scurt (ETS) DOCIS, (Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificãrilor din învãţãmântul superior din România), pentru elaborarea şi descrierea calificãrii date de programul de studii: Vehicule pentru Transportul Feroviar.
Expert metodologic extern ANC în cadrul proiectului IMI PQ Net România (Sistemul de Informare al Pieţei Interne), domeniul TRANSPORTURI.
Expert pe termen scurt (ETS) DECIS (Dezvoltarea capacitãţii de implementare a sistemului de calificãri din învãţãmântul superior), pentru programul de studii: Vehicule pentru Transportul Feroviar.

MEMBRU ÎN ASOCIAţII şI SOCIETÃţI PROFESIONALE:
Membru în AGIR (Asociaţia Generalã a Inginerilor din România) din 2007.
Membru în Asociaţia pentru cercetare multidisciplinarã din zona de vest a României.
Membru EAIR (The European Higher Education Society) din 2001.
Membru SIAR (Societatea Inginerilor de Autovehicule din România) din 2008.
Membru SRR (Societatea de Roboticã din România).

LIMBI STRÃINE: Spaniolã (posesor DELE nr. 95M162401010034), englezã.

Publicații selectate:

* Tiberiu Mãnescu, Liviu Sevastian Bocîi, Ion Copaci, Camelia Pinca Bretotean, Estudio de las tensiones en válvulas biplanas tipo mariposa, Revista Facultad de Ingenieria, no. 30, 2003.

* Gheorghe Sima, Gheorghe Huțiu, Liviu Sevastian Bocîi, Technological aspects of assembling and processing narrow tubes, Revista Facultad de Ingenieria, no. 64, 2012.

* Igreţ, S.V., Negrilã, R.I., Bocîi, L.S., Study of the materials used in the manufacturing of a tubular camshaft, Metalurgia Internaţional, XVI, no. 9, 2011.

* Bocîi Sevastian Liviu, The influence of the braking time on heat flow through the friction surfaces of the friction elements of disk brakes for railway vehicles, TRANSPORT, 26 (issue 1), 2011.

* Bocîi Sevastian Liviu, Muller Valentin Dan, Mathematical model of three-phase induction machine connected to advanced inverter for traction system for electric trolley, Anais da Academia Brasileira de Ciências (Annals of the Brazilian Academy of Sciences), 85(2), 2013.