Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Hadrian GORUN

Avatar

"Constantin Brâncuşi" University, Târgu Jiu, .

E-mail: trimite un mesaj.


Pagina web personala: http://independent.academia.edu/HadrianGorun/Followers?_pjax=.center-column+%3E+.content&page=3

Nascut(a) in: 1979

Interese: history, contemporary history, international relations, World War I, post-communism

flag Detalii:
Cãrţi de autor (cãrţi ştiinţifice şi manuale universitare)

Hadrian GORUN, Relaţii internaţionale în secolul al XX-lea. Concepte fundamentale, şcoli de gândire, repere istorice, cu o prefaţã de Ion Bulei, Editura "Academica Brâncuşi", Târgu-Jiu, 2011, ISBN 978-973-144-488-8
Hadrian GORUN, România şi Aliaţii (1915-1918), Editura "Academica Brâncuşi", Târgu-Jiu, 2010, ISBN 978-973-144-371-3
Hadrian GORUN, Relaţii politico-diplomatice şi militare ale României cu Franţa în Primul Rãzboi mondial, cu o prefaţã de Lucian Nastasã, Argonaut, Cluj-Napoca, 2009; ISBN 978-973-109-191-4
http://www.worldcat.org/title/relatii-politico-diplomatice-si-militare-ale-romaniei-cu-franta-in-primul-razboi-mondial/oclc/758693432
Hadrian GORUN, Relaţiile româno-franceze în anii neutralitãţii României (1914-1916), Editura Universitaria, Craiova, 2006; 222 pagini; ISBN 973 - 742 - 025- X
http://www.worldcat.org/title/relatii-romano-francese-in-anii-neutralitatii-romaniei-1914-1916/oclc/820424725&referer=brief_results
Alte lucrãri destinate studenţilor:
Hadrian GORUN, Introducere în relaţii internaţionale. Note de curs, Editura "Academica Brâncuşi", Târgu-Jiu, 2010, ISBN 978-973-144-402-4
Hadrian GORUN, Teoria relaţiilor internaţionale. Note de curs, Editura "Academica Brâncuşi", Târgu-Jiu, 2010, ISBN 978-973-144-403-1
Hadrian GORUN, Introducere în studii europene. Note de curs, Editura "Academica Brâncuşi", Târgu-Jiu, 2010, ISBN 978-973-144-404-8
Hadrian GORUN, Istoria sociologiei. Note de curs, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2013, ISBN 978-973-144-581-6

Articole/ studii publicate în reviste indexate ISI
Hadrian GORUN, Projects concerning the Creation of Military units by Transylvanian Romanians, Former Prisoners of War or Emigrants to the United States of America (1917), in Transylvanian Review, vol. XIX, Supplement No. 4, 2010, ISSN 2067-1016
Hadrian GORUN, Les pourparlers russo-roumains de 1915 au sujet des futures frontières de la Roumanie, in Transylvanian Review, vol. XVI, No. 1/ 2007; ISSN 1221-1249
Factor de impact calculat pentru anul 2010= 0, 182
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/ISI_ROM_sept_2011/Rev_rom_ISI.pdf

Articole/ studii publicate în reviste indexate în baze de date rcunoscute
Hadrian GORUN, Putere şi opoziţie: semantica discursului oficial din primele luni postdecembriste, in Sfera politicii, nr. 1/ 2013, ISSN 1221-6720, (CEEOL, ProQuest, EBSCO, DOAJ, IndexCopernicus)
Hadrian GORUN, Progrese şi stagnãri în privinţa livrãrii materialelor de rãzboi pentru România dupã semnarea convenţiei militare cu Antanta in Anuarul Institutului de Istorie George Baritiu din Cluj-Napoca, Series Historica, LII, 2013, Supliment
Gheorghe GORUN, Hadrian GORUN, The Civic Alliance Party, in Revista de ştiinţe Politice, nr. 37-38/2013, ISSN 1584-224X
Hadrian GORUN, Revendicãrile României privind Transilvania, Banatul şi Bucovina în perioada neutralitãţii. Mãrturii documentare franceze şi româneşti, in Analele Banatului, Serie Nouã, nr. XX, 2012, ISSN 1221-678X (IndexCopernicus)
Hadrian GORUN, Paradoxul politicii externe a lui Nicolae Ceauşescu şi motivele erodãrii imaginii internaţionale a regimului sãu, in Analele Universitãţii din Craiova, Seria Istorie, nr. 2/ 2011, ISSN 1224-5704 (ERIH, IndexCopernicus)
Hadrian GORUN, Mirabela TUFAN, Des considérations sur les relations roumaino-russes et roumaino-bulgares au début de la Première Guerre mondiale. Quelques témoignages documentaires roumaines et françaises, in Studia Universitatis Petru Maior. Historia, nr. 12, 2012, ISSN 1582-8433 (EBSCO, DOAJ, IndexCopernicus)
Hadrian GORUN, Russian-French Contradictions Concerning the Possibility of Romanian Army's Evacuation in Russia in the Year 1917, in Studia Universitatis Petru Maior. Historia, nr. 11, 2011, ISSN 1582-8433 (EBSCO, DOAJ, IndexCopernicus)
Gheorghe GORUN, Hadrian GORUN, Mişcarea Naţionalã de Rezistenţã din Oltenia. Rolul mãnãstirii Tismana, in Anuarul Institutului de Istorie Oralã (A.I.O.), XI, 2011, ISSN 1454-4865, (ERIH)
Hadrian GORUN, Semantica gesticii si a scenariului festiv legate de 23 august. Sudiu de caz: manifestaţia din 23 august 1984, in Analele Universitãţii "Constantin Brâncuşi", din Târgu- Jiu, Seria Litere şi ştiinţe Sociale, nr.1 /2011, ISSN 1844-6051 (IndexCopernicus, DOAJ)
Hadrian GORUN, Regatul României între Aliaţi şi Puterile Centrale la începutul anului 1918, in Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol", Tom XLVII, 2010, ISSN 1221-3705 (CEEOL, Index Copernicus)
Gheorghe GORUN, Hadrian GORUN, Histoire et politique. L' Instrumentalisation et mythisation de l'histoire dans la Roumanie communiste, in Analele Universitãţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu, Seria Litere şi ştiinţe Sociale, nr. 3/ 2010, ISSN 1844-6051, (IndexCopernicus, DOAJ)
Hadrian GORUN, Ronald Reagan's Contribution To the End Of The Cold War, in Analele Universitãţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu, Seria Litere şi ştiinţe Sociale, nr. 2/ 2010, ISSN 1844-6051 (IndexCopernicus, DOAJ)
Hadrian GORUN, Capitularea democraţiilor în faţa dictaturilor: politica de conciliatorism faţã de Germania (1935-1939), in Analele Universitãţii Constantin Brâncuşi, din Târgu-Jiu, Seria Litere şi ştiinţe Sociale, nr. 1/2009; ISSN 1844-6051 (IndexCopernicus, DOAJ)
Gheorghe GORUN, Hadrian GORUN, Din rezistenţa armatã la comunism : Cãpitanul Nicolae Trocan. Mişcarea Naţionalã de rezistenţã, in Anuarul Institutului de Istorie Oralã (A.I.O.), vol. IX, 2008, ISSN 1454-4865 (ERIH)
Gheorghe GORUN, Hadrian GORUN, Un paraşutat în România vândutã- Mircea Popovici, in Anuarul Institutului de Istorie Oralã (A.I.O.), vol. VIII, 2007, ISSN 1154 - 4865, ISBN 978-973-109-082-5 (ERIH)
Hadrian GORUN, Demersuri ale statului român în vederea aprovizionãrii cu materiale de rãzboi (1915), in Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţ" din Cluj Napoca, Series Historica, Tom XLVI, 2007, paginile 243 - 255; ISSN 1584-4390 (CEEOL, Index Copernicus)
Hadrian GORUN, Demersuri ale Antantei pentru normalizarea raporturilor româno-bulgare în vederea reconstituirii unui bloc al statelor balcanice, in Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Historia, nr. 2, vol. 51, 2006; paginile 97-113; ISSN 1220-0492 (CEEOL, EBSCO, ProQuest, ERIH)

Alte articole/ studii publicate în alte reviste ştiinţifice, în volume colective şi în volumele unor manifestãri ştiinţifice inernaţionale şi naţionale
Hadrian GORUN, Aspecte privind evolutia Partidului National Liberal in anii tranzitiei (1990‐1995), in Permanentele istoriei. Profesorul Corneliu Mihail Lungu la 70 de ani, Ed. Cetatea de Scaun, Targoviste, 2013, ISBN 978-606-537-196-5
Gheorghe GORUN, Hadrian GORUN, Revolta minerilor din Motru (19 octombrie 1981), in Anuarul de Istorie Oralã (A. I. O. ), vol. VI-VII, 2005-2006; ISSN 1454-4865, ISBN 973-7710-85 -1, 978-973-109-040-5
Gheorghe GORUN, Hadrian GORUN, Rãscoala anticomunistã de la Piscuri (iulie 1950), in Anuarul Institutului de Istorie Oralã (A. I. O.), vol. V, Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2004; ISBN 973-7710- 29-0
Hadrian GORUN, Comuna Samarineşti, in Comunitãţi rurale din Gorj. Repere monografice şi identitare, vol. I, Coordonator Adrian Gorun, Editura "Academica Brâncuşi", Târgu-Jiu, 2011, ISBN 978-973-144-458-1
Gheorghe GORUN, Hadrian GORUN, Istoria oralã-antidot împotriva politizãrii istoriei, in Interferenţe ştiinţifice şi culturale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012.
Hadrian GORUN, Gheorghe GORUN, Mentalul colectiv despre eroismul învãţãtorului Victor Popescu, in vol. Istoria culturii. Cultura istoriei; volum omagial dedicat profesorului Doru Radosav, Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, coordonatori: Ionuţ Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia Pop, ISBN 978-973-109-240-9
Hadrian GORUN, Gheorghe GORUN, Documente franceze despre înzestrarea armatei române in anul 1917, in vol. Armata românã şi patrimoniul naţional. Studii şi comunicãri, Coordonatori: Mihai Chiriţã, Marian Moşneagu, Petrişor Florea, Cornel ţucã; Sesiune de comunicãri ştiinţifice cu participare internaţionalã, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-524-077-3
Hadrian GORUN, Opinia publicã şi Franţa la începutul primului rãzboi mondial, in Românii în istoria Europei, vol. I, coord. Marusia Cârstea şi Sorin Damean, Editura Cetatea de Scaun, Targoviste, 2013, Lucrãrile Conferinţei "Stat şi Societate în Europa", ediţia a V-a, Craiova, 2012
Hadrian GORUN, Romania, Francia e Intesa di fronte all'armistizio di Focşani (9 dicembre 1917), in Rãzboiul şi societatea în secolul XX. Guerra et società nel XX secolo, Lucrãrile sesiunii italo-române, Cluj-Napoca - Arcalia, 6-8 mai 2005, Editura Accent, Cluj-Napoca -Roma, 2007, ISBN 978-973-8915-30-5
Gheorghe GORUN, Hadrian GORUN, Un Episod al Rãzboiului Rece: Rãzboiul din Coreea, in Proceedings, vol. I, The 28th Annual Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), 2003; Legal Deposit National Library of Canada, ISBN 2-553-01137-7

flag Details:
Hadrian GORUN
- Born on 28 February, 1979 in Drobeta Turnu Severin, Romania.
Education:
- 1994-1998 - High School level at "Spiru Haret" National College of Târgu-Jiu; maturity exam
achieved with grade 10 in 1998.
- 1998-2002 Graduate level at the Faculty of History and Philosophy, "Babes-Bolyai" University of
Cluj-Napoca; Bachelor degree in History achieved in 2002
- 2003 Specialization level at the Faculty of History and Philosophy, "Babes-Bolyai" University of
Cluj-Napoca, master's degree in Management of International Relations obtained in 2003.
- 2003-2008, Post-graduate level, PhD Student and Candidate at the Faculty of History
and Philosophy, "Babes-Bolyai" University of Cluj-Napoca. PhD thesis entitled
Romania's political-diplomatic and military relations with France during World War I.
During the PhD program I held seminar sessions and activities at the Department of Contemporary
History and International relations, "Babes-Bolyai" University of Cluj-Napoca.
- In 2008, I received my PhD in history, with the distinction Magna cum Laudae.
Scholarships:
- In 2004, I was selected for a doctoral research scholarship at University of Sorbonne, Paris IV.
Thus I completed research stages at Archives du Ministère des Affaires Etrangères Français de
Quai d'Orsay, and at Service Historique de l'Armée de Terre, Vincennes.
- Between 2006 and 2009, I also made research stages at the Archives of Romanian Ministry of
Foreign Affairs, at the National Archives of Romania, and at the Military Archives from Pitesti.
Professional achievements:
- 2007-2008- Visiting University Lecturer - "Constantin Brâncusi" University of Târgu Jiu
- 2008 up to now, University Lecturer at the Faculty of Public Administration and Comparative
Political Studies, "Constantin Brâncusi" University of Târgu Jiu.
Titular of the following courses:
Contemporary History,Introduction to the Study of International Relations,Theory of International relations, History of European Integration.
Coordinator of student scientific gatherings, such as:International Relations and the 20th Century History

Publicații selectate:

* Gheorghe Gorun, Hadrian Gorun, The Civic Alliance Party, Revista de Ştiinţe politice. Revue des Sciences Politiques, 2013.

* Hadrian Gorun, Power and Opposition: The Semantics of the Official Discourse during the First Months after December 1989, Sphere of Politics, 173, 2013.

* Hadrian Gorun, Les pourparlers russo-roumains de 1915 au sujet des futures frontières de la Roumanie, Transylvanian Review, XVI, 2007.

* Hadrian Gorun, Projects concerning the Creation of Military units by Transylvanian Romanians, Former Prisoners of War or Emigrants to the United States of America (1917), Transylvanian Review, XIX, 2010.