Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Eugen Catalin Sfat

Avatar

Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, Bucuresti, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://upb.ro
Pagina web personala: sfateugen.blogspot.ro/

Nascut(a) in: 1958

Interese: stiinta materialelor, spectrometrie, managementul calitatii

flag Detalii:
Doctor Inginer, şef lucrãri la UPB, Facultatea SIM
Dupã obţinerea titlului de Doctor in Stiinte tehnice în anul 2000, activitatea ştiinţificã şi experienţa acumulatã se inscriu in domeniul producerii, utilizarii si investigarii materialelor pulverulente, cu structura cristalina, nanocristalina sau amorfa, prin metode specifice acestui domeniu, investigarii materialelor prin spectrometrie de emisie optica, fluorescenta de radiatii X si difractie de radiatii X. Recunoaşterea şi reprezentativitatea acumulate în ultimii 28 de ani au fost obţinute în principal prin participarea în cadrul a peste 40 de proiecte de cercetare naţionale din domeniul studiului materialelor cristaline, amorfe si al nanomaterialelor, al materialelor magnetice, difractiei de radiatii x, al biomaterialelor si, de asemenea in domeniul managementului sistemelor de asigurare a calitatii materialelor(la doua in calitate de coordonator). Sunt coautor la peste 10 de articole ISI şi peste 20 prezentãri la conferinţe internaţionale. Sunt autor unic al unei carti si coautor la trei cãrţi din domeniul studiului materialelor şi al asigurarii calitatii acestora. Sunt autor al capitolului "Asigurarea calitatii rezultatelor incercarilor", din lucrarea monografica "Tratat de stiinta si ingineria materialelor metalice (Vol.5) ". Am urmat 2 cursuri de specializare RENAR, in domeniul auditului sistemelor de calitate si al managementului laboaratoarelor de incercari. Am efectuat in anul 2000 un stagiu de specializare in domeniul straturilor subtiri, la Ecole Nationale Superieure des Arts et Industries Strasbourg, Franta. Sunt titularul a trei cursuri sustinute in cadrul Programului de studii de master "Stiinta si managementul incercarii materialelor": "Metrologie", "Managementul calitatii in industria materialelor", "Managementul laboratoarelor de incercari".

flag Details:
Ph.D. Engineer, Lecturer at UPB, SIM Faculty
After obtaining his Ph.D. in Technical Sciences in 2000, scientific work and experience enroll in the production, use and investigation of powders, crystalline structure, nanocrystalline or amorphous domain-specific methods, investigation of materials by optical emission spectrometry , X-ray fluorescence and X-ray diffraction gained recognition and representation in the last 28 years have been achieved mainly by participating in the 35 national research projects in the field of study crystalline materials, amorphous and nano-materials, magnetic materials , x-ray diffraction, the biomaterials and also in the management of materials quality assurance systems. I participated in over 40 national contracts (two in Cali coordinator). I co-authored over 10 articles in ISI and over 20 presentations at international conferences. I am the sole author of a book and co-author of three books on the study of materials and their quality assurance. I am author of the chapter "Quality assurance testing results" of monographs "Treaty of metal materials science and engineering (Vol.5)". I attended two training courses RENAR in audit quality management systems testing labs. We performed an internship in 2000 specializing in the field of thin films at Ecole Nationale Superieure des Arts et Industries Strasbourg, France. Hold three courses supported in the master study program "Science and management of material testing": "Metrology", "Quality management in construction materials", "Management of testing."