Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Constantin Stănescu

Avatar

professor CONSTANTIN STĂNESCUUniversity of PiteştiFaculty of Electronics, Communications and ComputersElectrical Engineering Department• Graduation:- Physics Faculty, University of Bucharest, 1976;• Scientific titles:PhD in electrical engineering, specialization electronics, "cum laude". Thesis title "Studies regarding the laser radiation interaction with biological matter"

Universitatea din Piteşti, Piteşti, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.upit.ro

Nascut(a) in: 1953

Interese: ştiinţa materialelor, laseri, câmp electromagnetic

flag Detalii:
prof. univ. dr. CONSTANTIN STÃNESCU
Universitatea din Piteşti
Facultatea de Electronicã, Comunicaţii şi Calculatoare
Catedra de Inginerie Electricã
• Studii:
- Facultatea de fizicã, Universitatea Bucureşti, promoţia 1976;
• Specializãri şi titluri ştiinţifice
doctor în inginerie electricã, specializarea electronicã, "cum laude". Titlul tezei "Studii privind interacţiunea radiaţiei laser cu mediul biologic"

flag Details:
professor CONSTANTIN STÃNESCU
University of Piteşti
Faculty of Electronics, Communications and Computers
Electrical Engineering Department
• Graduation:
- Physics Faculty, University of Bucharest, 1976;
• Scientific titles:
PhD in electrical engineering, specialization electronics, "cum laude". Thesis title "Studies regarding the laser radiation interaction with biological matter"

Publicații selectate:

* D. Cazacu, C. Stanescu, Finite Element Models of a Transmission Line for a Plane Electromagnetic Wave in a Shielding Material, WSEAS Press, N.E. Mastorakis, I. Carstea, Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Finite Differences - Finite Elements - Finite Volumes - Boundary Elements (F-and B'08), ISBN: 978-960-474-004-8, ISSN: 1790-2769, 2008.

* D. Cazacu, C. Stanescu, I. Popa, Computation of the reflection coefficient for multilayer radioabsorbing materials, WSEAS Press, N.E. Mastorakis, M. Demirlap, V. Mladenov, Z. Bojkovic, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'08), ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-6766-96-1, 2008.

* Dumitru Cazacu, Constantin Stanescu, Anca Petrisor, Comparative Assessment of the Mobile Phones' EMF Absorption between Adults and Children Head Models, WSEAS Press, Philippe Dondon, Valeri Mladenov, Sebastiano Impedovo, Costin Cepisca, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on MATHEMATICAL METHODS AND COMPUTATIONAL TECHNIQUES IN ELECTRICAL ENGINEERING (MMACTEE '07), ISSN: 1790-5117; ISBN: 978-960-6766-08-4, 2007.

* S. Anghel, C. Stãnescu, D. Giosanu, I. Neagu, G. sãvulescu, I. Iorga-Simãn, Biostimulation effects of the low energy laser radioation on the yeast cell suspensions, T. Necşoiu, M. Robu, D.C. Dumitraş, SPIE Proceedings, 4068, 1999.

* T. Ciuchiţã, C. Antipa, C. Stãnescu, S. Anghel, M. Cãlugãreanu, Some experimental aspects concerning the laser action on the living tissue, Valentin I. Vlad, SPIE Proceedings, 4430, 2001.

* 8. S. Anghel, C. Stãnescu, D. Giosanu, M. Fleancu, I. Iorga-Simãn, Laser effects on the growth and photosynthesis process in mustard plants, Valentin I. Vlad, SPIE Proceedings, vol. 4430, 2001.

* S. Fianu, C. Stãnescu, L.M. Constantinescu, C. Corobea, Studiu privind influenţa tipului de catalizator metalocenic asupra gradului de cristalinitate al polietilenei, Materiale plastice, 43 nr.1, 2006.

* C. Stãnescu, S. Fianu, G. Chirleşan, L.M. Constantinescu, Studiu privind efectul îmbãtrânirii asupra proprietãţilor şi structurii unor materiale compozite pe bazã de propilenã saturatã cu talc. I. Analizã termicã diferenţialã, Materiale plastice, 41, nr. 2, 2004.

* Stanescu, C, Fianu, S, Chirlesan, G, Constantinescu, LM, Study concerning the effect of ageing on the properties and structures of some composite materials based on talc-filled polypropylene. II. Electronic microscopy, Materiale plastice, 41 (3), 2004.

* C. Stãnescu, S. Anghel, Competing phenomena in laser effects on the growth of yeast cell colonies, J. of Optoelectronics and Adv. Materials, Vol. 4, No. 1, 2002.

* C. Stãnescu, S. Fianu, L.M. Constantinescu, Studiu privind calitatile hidroizolante ale unor materiale solide prin determinari ale tensiunii superficiale, Revista de Chimie, vol. 54, Nr. 6, 2003.