Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Ecaterina Sarah Frãsineanu

Avatar

Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic din Universitatea din Craiova, Craiova, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://cis01.ucv.ro/DPPD/efrasineanu.htm

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: F-1978-2014. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1978

Interese: învãţarea eficientã în învãţamântul superior, formarea profesorilor, self-management, metacogniţie

flag Detalii:
- 2002- în prezent - studii şi cãrţi despre învãţarea pedagogiei, utilizând experienţa de preparator, asistent şi lector universitar la Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic din Universitatea din Craiova;
- doctorat şi tezã publicatã despre învãţare şi self-managementul învãţãrii eficiente în mediul universitar, beneficiind de îndrumarea reputatului profesor Ioan Neacşu (Universitatea din Bucureşti);
- participare la conferinţe naţionale şi internaţionale;
- cercetarea în echipã a posibilitãţilor formãrii constructiviste a profesorilor, coordonator grant: prof. Elena Joiţa;
- expert în elaborarea de curriculum pentru Managementul clasei de elevi. Gestionarea situaţiilor de crizã, în proiect POSDRU;
- lector în proiectul internaţional adresat vârstnicilor: Reţeliştii Dunãrii - Vecinii la lucru, Timişoara.

flag Details:
- 2002 - in present -studies and books about learning pedagogy, using the experience of junior assistant and lecturer at the Teacher Training Department of the University of Craiova;
- doctoral studies and published doctoral thesis of learning effective, self-management in academic learning, with the guidance of distinguished professor Ioan Neacşu, University of Bucharest;
- participation in national and international conferences
- research team constructivist teacher training opportunities (grant coordinator Prof. Elena Joiţa)
- expert in developing the curriculum for Classroom Management. Crisis Management, project POSDRU;
- lecturer in international project Lifelong learning programmes for older adults as a societal necessity in the Danube Region, Timişoara.

Publicații selectate:

* Frãsineanu Ecaterina Sarah, Transdisciplinary approach in designing and performing the process of education, Conferinţa Internaţionalã Exerciţiul fizic - mijloc complex si modern de promovare a sãnãtãţii, Revista Medicina Sportivã, 2011.

* Frãsineanu Ecaterina Sarah, Stress management in academic learning, Conferinţa Internaţionalã Exerciţiul fizic - mijloc complex si modern de promovare a sãnãtãţii, Revista Medicina Sportivã, 2010.

* Frãsineanu Ecaterina Sarah, Approaches to learning process: superficial learning and deep learning at students, 5th International Conference EDU-WORLD 2012, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 76, 2013.