Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Ecaterina Sarah Frãsineanu

Avatar

Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic din Universitatea din Craiova, Craiova, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://cis01.ucv.ro/DPPD/efrasineanu.htm

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: F-1978-2014. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1978

Interese: învãţarea eficientã în învãţamântul superior, formarea profesorilor, self-management, metacogniţie

flag Detalii:
- 2002- în prezent - studii şi cãrţi despre învãţarea pedagogiei, utilizând experienţa de preparator, asistent şi lector universitar la Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic din Universitatea din Craiova;
- doctorat şi tezã publicatã despre învãţare şi self-managementul învãţãrii eficiente în mediul universitar, beneficiind de îndrumarea reputatului profesor Ioan Neacşu (Universitatea din Bucureşti);
- participare la conferinţe naţionale şi internaţionale;
- cercetarea în echipã a posibilitãţilor formãrii constructiviste a profesorilor, coordonator grant: prof. Elena Joiţa;
- expert în elaborarea de curriculum pentru Managementul clasei de elevi. Gestionarea situaţiilor de crizã, în proiect POSDRU;
- lector în proiectul internaţional adresat vârstnicilor: Reţeliştii Dunãrii - Vecinii la lucru, Timişoara.

flag Details:
- 2002 - in present -studies and books about learning pedagogy, using the experience of junior assistant and lecturer at the Teacher Training Department of the University of Craiova;
- doctoral studies and published doctoral thesis of learning effective, self-management in academic learning, with the guidance of distinguished professor Ioan Neacşu, University of Bucharest;
- participation in national and international conferences
- research team constructivist teacher training opportunities (grant coordinator Prof. Elena Joiţa)
- expert in developing the curriculum for Classroom Management. Crisis Management, project POSDRU;
- lecturer in international project Lifelong learning programmes for older adults as a societal necessity in the Danube Region, Timişoara.

Publicații selectate:

* Frãsineanu Ecaterina Sarah, Transdisciplinary approach in designing and performing the process of education, Conferinţa Internaţionalã Exerciţiul fizic - mijloc complex si modern de promovare a sãnãtãţii, Revista Medicina Sportivã, 2011.

* Frãsineanu Ecaterina Sarah, Stress management in academic learning, Conferinţa Internaţionalã Exerciţiul fizic - mijloc complex si modern de promovare a sãnãtãţii, Revista Medicina Sportivã, 2010.

* Frãsineanu Ecaterina Sarah, Approaches to learning process: superficial learning and deep learning at students, 5th International Conference EDU-WORLD 2012, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 76, 2013.