Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Ovidiu Gherasim-Proca

Avatar

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Iaşi, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://uaic.academia.edu/OvidiuGherasimProca
Pagina web personala: https://mail.uaic.ro/~proca/

Nascut(a) in: 1977

Interese: studiul ideologiilor politice, antropologie politicã, studii culturale, teorie criticã, tranziţii politice, studiul proceselor de democratizare, politica postcomunistã, instituţii politice, politicã electoralã, sisteme electorale

flag Details:
Research experience:
.....................

Member in the research team of the CNCSIS grant "Guvernarea electronicã în oraşele României. Evaluare şi dinamicã" (74GR/2008) [Electronic Government in Romanian Cities. Evaluation and Dynamics]

Member in the research team of the CNCSIS grant "Elite politice locale în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est" [Political Elites in the Development Region North-East]

Member of the editorial board of the annual review Analele Universitãţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. ştiinţe Politice [Scientific Annals of "Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi. Political science]. Executive editor.

Contributor to various Romanian cultural publications (Foreign Policy Romania, Critic Atac, Dilema Veche etc)

Comprehensive academic teaching experience (including survival skills in harsh pseudo-intellectual environments)


Selected publications, presentations and talks:
................................................

Books:

Sisteme şi comportamente electorale [Electoral systems and voting behavior] (with Gheorghe Teodorescu), Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi, 2006.

Book chapters:

"Nicolae Ceauşescu in front of People's Court. The meaning of the last political trial from the period of the communist dictatorship" in Cãtãlin Gheorghe, Dan Acostioaiei (eds.), Trial, Vector - critical research in context, Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi, 2012, p. 56-66.

"Proprietatea intelectualã ca sursã de alienare. Capitalismul cultural, cultura digitalã şi cultura cãrţii" [Intellectual Property as a Source of Alienation. Cultural capitalism, digital culture and book culture] in Nicolae Râmbu, Teodor Negru (coord.), Forme ale alienãrii culturale în epoca globalizãrii, Editura Universitãţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2011, pp. 163-179.

"Politici culturale, identitate culturalã şi dezvoltare comunã - reflecţii asupra resorturilor culturale ale unificãrii europene" [Cultural Policies, Cultural Identity and Common Development. Reflections on the cultural mechanisms of European unification] in Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunzã, Ciprian Alupului (coord.), Uniunea Europeanã, guvernanţã globalã şi dezvoltare durabilã, Editura Universitãţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2011, pp. 208-217.

"Cooperarea internaţionalã pentru combaterea terorismului şi noua culturã a comunicãrii globale" [International Cooperation Against Terrorism and the New Culture of Mass Communication], in Gabriela Pascariu, Ramona Frunzã (coord.), Europe on the Move / Dinamici europene, Editura Universitãţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2009, p. 152.

"Proiectul democratic european şi reforma constituţionalã în România. Coordonate ale reconstrucţiei instituţionale în contextul tranziţiei democratice" [The European Democratic Project and the Constitutional Reform in Romania], în Gabriela Pascariu et al., Modelul european în dezvoltarea României, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2005, p. 202-213.

Research articles:

"Principii de evaluare, opţiuni conceptuale şi asumpţii metodologice în studiul empiric al ideologiilor politice" [Evaluation Principles, Conceptual Assumptions and Methodological Choices in the Empirical Study of Political Ideologies], Analele Stiintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi, Stiinte Politice, Tomul IV, Editura Universitãţii Alexandru Ioan Cuza, 2012, p. 93-110.

"Revoluţiile web 2.0 şi miturile democratizãrii digitale"; [The "Web 2.0 Revolutions" and the Myths of Digital Democratizations], Revista de Informaticã Socialã, vol. VIII, Nr. 15, 2011, p. 68-73.

"Social-democraţia în România pre-comunistã: geneza mişcãrii politice socialiste şi tema autenticitãţii" [The Social Democracy in Pre-Communist Romania. The emerging of the socialist movement and the subject of authenticity], Analele Stiintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi, Stiinte Politice, Tomul IV, Editura Universitãţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2010, p. 23-39.

"Multiculturalism, diferenţã, recunoaştere. Cum sã interpretãm valoarea diferenţelor culturale?" [Multiculturalism, Difference, Recognition. How to understand the value of cultural differences?], Analele Stiintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi, Stiinte Politice, Tomul IV, Editura Universitãţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2009, p. 13-23.

"Dincolo de iluziile ideologice ale tranziţiei. Argumente în favoarea responsabilitãţii sociale a statului" [Beyond the Ideological Illusions of Transition. Arguments for the social responsibility of the State], Viorel Prelici (coord.), Conferinta stiintifica somaj, migratie si asistenta sociala. Proceedings, "Vasile Goldiş" University Press, Arad, 2009

"Percepţia identitãţii ideologice în România postcomunistã" [The Ideological Identity Perception in Post-Communist Romania], Analele Stiintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi, Stiinte Politice, Tomul III, Editura Universitãţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2008, pp. 150-162.

"Comunicarea publicã în epoca tehnologiei digitale: structuri tehno-sociale şi efecte politice" [Public Communication in the Age of Digital Technolgy. Techno-social structures and political effects], Revista românã de comunicare şi relaţii publice, Nr . 10, 2007, pp. 173-188

Selected popularisation articles:

"De ce protesteazã societatea civilã globalã împotriva ACTA?" [Why the Global Civil Society is Protesting Against ACTA],Foreign Policy Romania, Martie/Aprilie 2012, p. 22-26.

"Cum afecteazã ACTA mediul academic" [How ACTA is affecting the academic environment], Critic Atac, 26 martie 2012

"Concluziile Consiliului European din 16-17 decembrie 2010: un mecanism permanent de garantare a stabilitãţii financiare pentru zona euro", Europa Strategicã, Nr. 3, 2011.

"Spionaj civic distribuit sau societate civilã internaţionalã? Din nou despre Wikileaks" [Distributed civic espionage or international civil society? Again about Wikileaks], Dilema Veche, An VII, nr. 358, 23-29 decembrie 2010

"Noi perspective instituţionale pentru Uniunea Europeanã: Consiliul European din 10-11 decembrie 2009", Europa Strategicã, Nr. 1, 2010.

Presentations and talks:

"Incorectitudinea politicã, discursul anti-multiculturalist şi noii germeni ai conflictului etno-religios în Europa. Ce învãţãminte tragem dupã atentatul terorist din Norvegia?" [Political incorrectness, anti-multiculturalist discourse and the new germs of ethno-religious conflict in Europe. What do we learn from the Norway terrorist attack?], communication presented at the conference "Impactul relaţiilor interetnice asupra modelelor culturale şi asupra vieţii social-politice", Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Departamentul de Relaţii Internaţionale, ştiinţe Politice şi Studii de Securitate, Sibiu, 18-20 noiembrie 2011

"<<Primãvara arabã>>, social media şi miturile democratizãrii digitale" [The Arab Spring, social media and the myths of digital democratization], communication presented at the annual conference of the Political Science and International Relations Department, Universitatea Alecxandru Ioan Cuza, Iaşi, 24 octombrie 2011.

"Proprietatea intelectualã ca sursã de alienare. Capitalismul cultural, cultura digitalã şi cultura cãrţii" [Intellectual Property as a Source of Alienation. Cultural capitalism, digital culture and book culture], communication presented at the conference "Forme ale alienãrii culturale în epoca globalizãrii" organizat de Seminarul de Filosofia Culturii şi Axiologie, Facultatea de Filosofie şi ştiinţe Social-Politice, Universitatea Alecxandru Ioan Cuza, Iaşi, 10 decembrie 2010.

"Distribuirea inegalã a resurselor digitale, idealul societãţii bazate pe cunoaştere şi dezvoltarea internaţionalã. De la problemele teoretice la soluţii practice" [Digital divide, knowledge society and international development. From theoretical problems to practical solutions] communication presented at the conference "Asistenţa pentru dezvoltare internaţionalã. Abordãri comparative", Facultatea de Filosofie şi ştiinţe Social-Politice, Universitatea Alecxandru Ioan Cuza, Iaşi, 19-21 noiembrie 2010.