Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Adriana-Gabriela Plaiasu

Avatar

Universitatea din Pitesti, Pitesti, .

E-mail: trimite un mesaj.

Nascut(a) in: 1977

Interese: materiale, nanomateriale

flag Detalii:
Data absolvirii studiilor de licenţã: Iulie 2001
Data angajãrii la Universitatea din Piteşti: Septembrie 2005
Data absolvirii studiilor doctorale: 2008
Titlul tezei de doctorat: Cercetãri privind elaborarea şi caracterizarea unor nanomateriale oxidice cu proprietãţi speciale
Domeniu de cercetare: Ingineria Materialelor
Discipline predate : ştiinta şi ingineria materialelor, Tehnologia Materialelor, Corrosion et protection anticorrosive, termodinamique applique a la metalurgie
Contact: gabriela.plaiasu@upit.ro

flag Details:
Assoc. prof. phD. chem.
Bachelor degree since: July 2001
Employed at the University of Pitesti since: September 2005
PhD degree since: 2008
Title of the doctoral thesis: Researches regarding elaboration and characterization of oxide nanomaterials with specific properties
Research field: Materials Engineering
In charge of the following lectures: Materials Science and Engineering, Technology of Materials, Technologies des materiaux nucleaires, Technologies de mis en forme
Contact: gabriela.plaiasu@upit.ro

Publicații selectate:

* J.Kouam, T.Ait-Ahcene, A.G Plãiaşu, M. Abrudeanu, A. Motoc, E. Beche, C. Monty, Characterisation and properties of ZnO based nanopowders prepared by solar physical vapor deposition(SPVD), Solar Energy, 82, 2008.

* Sanda Cristina VULPE, Mãrioara ABRUDEANU, Dumitru OHÂI, Adriana-Gabriela PLÃIAŞU, Nicoleta RÃDUȚOIU, The influence of the thermal cycling on grain size nickel-based alloys, Revista de Chimie, 63, 2012.

* Sanda Cristina VULPE, Mãrioara ABRUDEANU, Dumitru OHÂI, Adriana-Gabriela PLÃIAŞU, Vasile RIZEA, Nicoleta RÃDUȚOIU, The influence of the thermal transient regime on grain size nickel-based alloys,, Revista de Chimie, 63, 2012.

* M.-T. POPESCU, A.-G. PLÃIAŞU, M. ABRUDEANU, R.-N. DOBRESCU, N. POPA, J. ALEXIS, M.M. DICU, Elaboration and structural characterization of NiP/TALC layers, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 15, 2013.

* M.-T. POPESCU, A.-G. PLÃIAŞU, M. ABRUDEANU, N. POPA, R.-N. DOBRESCU, J. DENAPE, M. DICU, Tribological characterisation of NiP and NiP/TALC layers, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 15, 2013.

* C. BUBULINCÃ , X. BALANDRAUD, M. GREDIAC, S. STANCIU, M. ABRUDEANU, A.- G. PLAIAȘU, M. M. DICU, E. L. NIȚU, Study of Cu-Al-Be shape memory alloy amplitude variation of temperature with the infrared camera, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, 15, 2013.

* M. M. DICU, M. ABRUDEANU, S. MOGA, C. BUBULINCÃ, A. G. PLÃIAŞU, Researches concerning the titania coatings formed on titanium by plasma electrolytic oxidation, OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS – RAPID COMMUNICATIONS, 7, 2013.

* A.G. PLÃIAŞU, M. ABRUDEANU, M.M. DICU, C.MONTY, Elaboration and nanostructural study of pure and Al doped ZnO nanopowders, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 16, 2014.

* Marioara ABRUDEANU, Adriana-Gabriela PLÃIAŞU, Maria-Magdalena DICU,Elena Luminita STIRBU , Metalografia, Ed. Universitatii din Pitesti, 2009.

* Jean-Pierre MILLET, Adriana-Gabriela PLÃIAŞU, Mãrioara ABRUDEANU, Analyser, comprendre, resoudre un probleme de corrosion. Rappels de cours. Exercices et etudes de cas, Ed. Universitatii din Pitesti, 2008.

* R.N.Dobrescu, A.G.PLÃIAŞU, J.Denape, ªtiinţa şi ingineria materialelor, Ed. Universitatii din Pitesti, 2008.

* Marioara ABRUDEANU, Adriana-Gabriela PLÃIAŞU, Maria-Magdalena DICU, Materiale, compoziție, microstructurã, proprietãți, Ed. Paralela 45, 2014.

* Adriana-Gabriela PLÃIAŞU, Constantin VAHLAS, Mãrioara ABRUDEANU, Maria Magdalena DICU, Termodinamica aplicata în metalurgie. Aplicaţii, Ed. Universitatii din Pitesti, 2012.