Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Victor Moraru

Victor Moraru

Born: 1953

Interests: Implications of media message, characteristics of current political processes, empirical democratic theory, facets of the migration process, Moldova' s European integration and the prospects for international cooperation of Republic of Moldova

Details:
Prof. Victor MORARU (b. 07.08.1953), Head (Coordinator) of the Division of Social Sciences and Economics of Academy of Sciences of Moldova (since 2013), former Director of the Institute of European Integration and Political Sciences of Academy of Sciences of Moldova (2010-2013), Director of the Moldova Media Institute (2004-2010), Dean of the Faculty of Journalism and Sciences of Communication of the Moldova State University (1992-2004). Professor, PhD. Expert in the fields of political sciences, sociology, international relations, mass-media. He graduated in 1976 and gained his first PhD in 1982 and the second PhD in 2001. Activity as a researcher and university professor, leadership experience. With a of over 30 years in Higher Education and Research, He has written or edited over 35 books and 240 scientific articles and is a member of the editorial board of several academic journals in Moldova and abroad. Multiple collaborations with universities and research centers from Italy, France, Spain, Portugal, USA, Russia, Romania, Turkey, Ukraina. Visiting professor at "La Sapienza" University (Rome, Italy) and "Complutense" University (Madrid, Spain). Coordinator of several international projects on the diverse scientific, didactic, social issues. Numerous participation with papers at international scientific conferences in Rome, Maastricht, Quebec, Rhodes, Alicante, Moscow, Kiev, Odesa, Lvov, Baku, Bucharest, Brasov, Constanta, Iassy, Cluj, Sibiu. Honorary Member of The Academy of Romanian Scientists (2015). Corresponding member of the Academy of Sciences of Moldova (2017).

Sectia Stiinte Sociale si Economice a ASM; Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM., Chisinau, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: www.asm.md
Pagina web personala: http://www.asm.md

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: J-4656-2015. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1953

Interese: Implicațiile politice ale mesajului mass-media, caracteristicile proceselor politice actuale, teoria democratică empirică, fațete ale procesului migrațional, integrarea europeană a Republicii Moldova, perspectivele de cooperare internațională.

flag Detalii:
Activitate de peste 30 de ani în învățământul superior și cercetare, Autor a 35 de cărți și 240 de articole științifice. Membru al consiliului editorial al mai multor reviste academice din Moldova și în străinătate. Colaborări multiple cu universități și centre de cercetare din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Rusia, România, Turcia, Ukraina. Visiting profesor la Universitatea "La Sapienza" (Roma, Italia) și Universitatea "Complutense" (Madrid, Spania). Coordonator al mai multor proiecte internaționale cu privire la diverse aspecte științifice, didactice, sociale. Participarea numeroasa cu rapoarte și comunicări la conferințe științifice internaționale la Roma, Maastricht, Quebec, Rhodes, Alicante, Moscova, Kiev, Odesa, Lvov, Baku, București, Brașov, Constanța, Iași, Cluj, Sibiu. Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România (2015). Membru corespondent al Academiei de Stiinte a Moldovei (2017).

flag Details:
Activity over 30 years in higher education and research, author of 35 books and 240 scientific articles. Member of the editorial board of several academic journals in Moldova and abroad. Multiple collaboration with universities and research centers in Italy, France, Spain, Portugal, USA, Russia, Romania, Turkey, Ukraine. Visiting professor at the University "La Sapienza" (Rome, Italy) and the University "Complutense" (Madrid, Spain). Coordination of several international projects on various scientific, educational, social aspects. Numerous participation with reports and papers at international conferences in Rome, Maastricht, Quebec, Rhodes, Alicante, Moscow, Kiev, Odessa, Lvov, Baku, Bucharest, Brasov, Constanta, Iasi, Cluj, Sibiu. Honorary member of the Academy of Scientists of Romania (2015). Corresponding member of the Academy of Sciences of Moldova (2017).

Publicații selectate:

* , Victor Moraru (coord.). Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective / Seria  „Migrația: probleme și oportunități”. - Chișinău: ICJP al AȘM, 2016..

* , Republica Moldova pe calea modernizării / Studiu enciclopedic. - Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală a AȘM, 2015, 480 p..

* , NEW MEDIA – THE REFORMING FACTOR OF POLITICAL COMMUNICATION.

* , Victor Moraru. Les facettes de l'Europe: une realité protèiforme..

* , Victor Moraru. Les avatars des médias dans le post-communisme..

* , Victor Moraru. THE MEDIATIZATION OF POLITICS AS CURRENT POLITICAL STRATAGEM.

* , Victor Moraru. Mecanismele acțiunii politico-mediatice: tentația demistificării.

* , Victor Moraru. La migration - source de soucis. În: Caiete critice (București, FNSA), N 3 (317), pp. 72-79, 2014..

* , Victor Moraru. Turning politics into a show and security. Strategic Impact, 2 (19), pp. 57-60, 2006..

* Victor Moraru, New media dimensions: personalization of politics, Universitatea „Vasile Goldiș” (Arad), Universitatea „Vasile Goldiș” (Arad), Revista de administrație publică și politici sociale, 1 (16), 2016.